16,451 $ Was raised so far. Thanks to you!

37%
376 Donors Goal of 43,731 $

כור ההיתוך – ישיבת אור אלחנן לצעירים

אבן אחר אבן, נדבך אחר נדבך, חברו להם יחד ליסוד אחד.

לאט לאט קרם עור וגידים, ואט אט החל לקבל תואר וצורה.

השאיפה של מייסדיו היתה, ליצור מקום משכן שיהווה בסיס למהות חייו של כל אחד ואחד מבני הישיבה!

 

יסודות משכן החיים

'מקום משכן' אמרנו?! ודאי אין האמור במשכן, כמקום בעל ארבעה כתלים גרידא. אלא מעטפת כוללת בשנות הבחרות הראשונות, המכילה כלים מכלים שונים, אשר ישמשו לאורך שנותיו של כל אחד ואחד מבני הישיבה, יסודות לבנין חייו של כל בחור. כאלו, אשר בכוחם להעמיד איתן, בנין רוחני רב קומות ומסועף ולתת בידו את כלי ההגנה הנכונים לו בעבודתו, הן הרוחנית והן הגשמית, בהמשך חייו.

 

והלא דבר הוא.. הקשר הבלתי יאומן של כל אחד מבני הישיבה לדורותיה, אל הישיבה, הוא דבר שאינו מובן מאליו כלל. דורות שלמים של בחורים, מחוברים, כעצם מעצמה וכחוליה בשרשרת דורות, בקשר אמיץ ובל ינתק.

 

אבן היסוד

ידוע, כי שנות הבחרות הצעירות, שנים גורליות הן; שנים בהן מעצב הנער את מבנה אישיותו, את ערכיו והשקפת חייו, ומציב את אבני היסוד לזהותו לאורך כל ימי חייו!

זה הזמן לצקת בו יסודות איתנים של תורה ויראת שמים, לכוונו ולנתבו לאורחות יושר דרכים נכוחות, ולבנות את אישיותו הרוחנית בצורה איתנה ויציבה.

 

הלב והדעת

השילוב של צוות הישיבה הנעלה, קנה את שמו מעבר לכותלי הישיבה. אנשי רוח, בעלי מחשבה ונטיית נפש עדינה להבנת כל תלמיד באשר הוא.

הלב.. הוא קוד הקסם הטמון כאן בישיבת 'אור אלחנן לצעירים'. זה מה שמונח בפני כל אחד מצוות הישיבה בפנותו אל כל אחד ואחד בני הישיבה הק'.

נתינת הלב ושימת הדעת על תהלוכות חייו של כל בחור, היא מילת המפתח להצלחה המסחררת אשר לה מוניטין רב שנים, המלווה את ישיבת אור אלחנן לצעירים. קשר, חיבור ושייכות הנבנים על ידי כבוד, שמחה וחוויה. הם אלו היוצרים את המרקם העדין בחיבור בן הישיבה בקשר גורדי אל הישיבה הק'. ולמעלה בקודש, בהמשך חייו, אל עולמו הרוחני.

 

קשר כזה, לא בקל ינתק!!

ובזה 'אור אלחנן לצעירים' מהווה מגדלור, קרן אורה ומודל לחיקוי, בקנאת סופרים, לכלל עולם הישיבות.

יצחק מאיר ציטיאט
Donation Of 52 $
ישראל שווארץ
Donation Of 15 $
יעקב איזן
Donation Of 15 $
ליכנשטיין
Donation Of 6 $
גז
מאיר ברן
Donation Of 15 $
וולך
אריה ורשואר
Donation Of 29 $
אברהם אפשטיין
Donation Of 15 $
גז
אברהם לוין
Donation Of 52 $
אריה דוד
שמואל פרינץ
Donation Of 3 $
אהרונזון
לאכמן שולי
Donation Of 52 $
א. באדנר
אליהו רוסוף
Donation Of 71 $
יאיר רוסוף
Avital Lieberman
Donation Of 20 $
shmuel halpern
Donation Of 123 $
in honor of shragi lieberman
ISRAEL KALTER
Donation Of 50 $
AVROHOM LIEBERMAN
מינה עדרי
Donation Of 204 $
עקיבא קנט
אליעזר לאכמן
Donation Of 29 $
נועם רוזנפלד
Donation Of 29 $
לבני האהובי היקר והנכבד אוריאל אשר שוקד על התורה ועל העבודה באהבה גדולה, דרך הרבנים המחנכים הדגולים.
אלחנן אצור
Donation Of 70 $
להצלחת שיעור ג התותחים
Jean Marc Elie Bismuth
Donation Of 50 $
For hatzlaha of our grand son Reouven ABIB
Dovie friedman
Donation Of 18 $
In honor of habachur hachashuv Shmuel be HaGaon Rav Ephraim Stern
Aba & Ima Kaplan
Donation Of 160 $
Hatzlocha Chaim Dovid
אבישג אסודרי
Donation Of 44 $
ירובלבסקי
Donation Of 15 $
שלמה מיזליש
Donation Of 15 $
אריה זיסקינד
Donation Of 105 $
לבחור החשוב חיים דוד זיסקינד
Anonymous
Donation Of 198 $
לרפואת רמי שאשי בן סברסה
שמואל גודמן
Donation Of 5 $
לכבוד הבה״ח חיים נכטיילר
דוב ורבקה לוי
Donation Of 200 $
מיכאל נכטילר
Donation Of 15 $
בזכות הבה"ח הגה"צ הר"ר חיים אריה הלוי נאכטילער שליט"א לגדילה ולצמיחה בתורה וחסד.
דוד לוי
Donation Of 100 $
לרפואה שלמה : אפרים מרדכי בן אסתר
Anonymous
Donation Of 250 $
Donation on behalf of the Chashuva Bachur Shragie.
Anonymous
Donation Of 52 $
יהודה פרוידיגר
Donation Of 58 $
לכבוד הבחור החשוב יהונתן לוז
Anonymous
Donation Of 100 $
אמיתי שחור
Donation Of 29 $
תבורכו בעשייתכם הברוכה
Eli Friedman
Donation Of 100 $
In honor of Shmuel Stern
אלי זינגר
Donation Of 20 $
Eli Weissmann
Donation Of 246 $
In honor of Shmuel Stern
שי רייכנר
Donation Of 15 $
להצלחת משפחת שטרן יסודות
חיים לוין
Donation Of 260 $
להצלחת התורם ומשפחתו ולהצלחת שרגי ולהצלחת בני ש"ג
shalom stein
Donation Of 1,500 $
להצלחת התורם ומשפחתו ולהצלחת ש"ג התותחים
בצלאל ליטקה
Donation Of 15 $
התקשרו להתרים אותי משיעור ג
Eliezer Schlein
Donation Of 36 $
In honor of haBochur haChashuv Chaim Dovid Ziskind
Alana Ruben
Donation Of 18 $
For Shlomo Drachman
בנימין גז
Donation Of 9 $
לש"א התותחיםםםםםםםםםםםםםםם!
מושי במברגר
Donation Of 9 $
למנחם בהצלחה בכל העניונים
מאשה חיה רוטבארד
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 15 $
אהרון שטילרמן
Donation Of 44 $
יוכבד שטילרמן
Donation Of 29 $
עבור אהרון שטילרמן
Anonymous
Donation Of 44 $
ביניש מורגנשטרן
Donation Of 12 $
לחיים החבר האהוב והאח התותח תעשה חיל
יהודה קניג
Donation Of 73 $
עבור יהונתן לוז
ליאת זיכל
Donation Of 4 $
בהצלחה מרובה...
נתנאל חביב
Donation Of 29 $
אלילמלך דגני
Donation Of 26 $
להצלחת ש"ג בקמפיין ולאליהו רייזמן בכל הענינים
אהרון ברג
Donation Of 29 $
להצלחת ש"ג בקמפיין
שלמה הרוש
Donation Of 9 $
כהכרת הטוב למקום שבו גדלתי ע"י בנימין גז
חיים ראף
Donation Of 10 $
צבי שאלמן
Donation Of 15 $
יעל נעמי
Donation Of 5 $
לע''נ רפאל יונה בן ביטן בן גיטה מינה
אברהם לבנון
Donation Of 15 $
צבי לנר
Donation Of 29 $
נפתלי הלפרין
Donation Of 100 $
להצלחת בני ש"ג
ליברמן
Donation Of 50 $
פדות רוטנמר
Donation Of 29 $
לזיווג הגון פדות בת חנה ומרגלית בת חנה והודיה בת חנה
234
Donation Of 3 $
במברגר
Donation Of 58 $
שמןאל שטרן
Donation Of 100 $
הרב קצבוג
Donation Of 29 $
עזריאל ברוקס
Donation Of 52 $
אבי חניה
Donation Of 15 $
דליה אריאלי
Donation Of 29 $
נחמיה
Donation Of 87 $
חזקיהו קנר
Donation Of 6 $
אבי מרינו ורבינו מרן
Donation Of 58 $
מרים יוסף
Donation Of 15 $
דביר פישר
Donation Of 44 $
לדוד חיים, הדוד הכי טוב בעולם, שעושה לי כיף כל הזמן, ומפנק אותי בהרבה ממתקים, אוהב אותך מאד מאד
גולדבלום
Donation Of 3 $
יצחק שוימר
Donation Of 15 $
משה מנס
Donation Of 15 $
ולדן
Donation Of 15 $
סלובטצקי
Donation Of 34 $
אלחנן ספטנר
Donation Of 23 $
הצלוחה לכולם בקמפיין!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
נועם
Donation Of 34 $
רוז+היימן
Donation Of 17 $
הרב קראוס
Donation Of 29 $
דוד לייב מרקוס
Donation Of 9 $
סילבר נתניא
Donation Of 47 $
שמואל נוסביום
Donation Of 15 $
בצלאל ווגל
Donation Of 15 $
חיים לוין
Donation Of 52 $
רחל גריס
Donation Of 44 $
נתנאל אנסבכר
Donation Of 15 $
דרורי
Donation Of 29 $
להצלחה בכל הענינים
הרב שפיצר
Donation Of 73 $
הרב אברהם פוגל
Donation Of 4 $
וינשטין
Donation Of 15 $
יוסף פרינץ
Donation Of 3 $
דניאל רוטנמר
Donation Of 29 $
פנחס קצבורג
Donation Of 29 $
הרב פוגל
Donation Of 15 $
ציפורה ריטוב
Donation Of 9 $
מנחם זאב וייס
Donation Of 7 $
אלי כימגרוף
Donation Of 15 $
מרים מנדלוביץ
Donation Of 29 $
ש"ג!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
משה רוטמן
Donation Of 21 $
Anonymous
Donation Of 58 $
להצלחת יהודה זאב היקר
דוד קניג
Donation Of 73 $
שמעון מרדכי ברגשטיין
Donation Of 15 $
רוטנברג יהושע4
Donation Of 9 $
דוד קליינקויפמאן
Donation Of 29 $
לאחי היקר יוסי מבחירי הישיבה
יהונתן לוז
Donation Of 44 $
יהודה מנדלבאום
Donation Of 63 $
שריינר זהבה
Donation Of 10 $
ולבה
Donation Of 35 $
יוטה שפירא
Donation Of 9 $
בהכרת הטוב, זכותכם עומדת לעד בחינוך בנינו אריה נ'י
בת שבע קליימן
Donation Of 29 $
לזיווג הגון בת שבע בת משה
ירוחם היימן
Donation Of 15 $
ברוך ורחל לסטר
Donation Of 15 $
בצאלל ליטקה
Donation Of 9 $
נחמה נולמן
Donation Of 146 $
לזכות מרדכי נולמן התותח
יוסף נפוסי
Donation Of 15 $
יעקב בושריאן
Donation Of 29 $
בריין פריד
Donation Of 200 $
הרב איתן
Donation Of 1 $
יאיר פרידלנדר
Donation Of 9 $
להצלחת אברהם מאיר בן טובה
חסדאי היימן
Donation Of 6 $
שולמית כהנן
Donation Of 15 $
אבי ברגשטיין
Donation Of 9 $
הרב יהודה אריה היימן
Donation Of 29 $
מוישי לפולינסקי
Donation Of 29 $
שרגא
Donation Of 1 $
להצלחת יוסף מיילס ברוחניות
סטמפלר לרנר
Donation Of 111 $
אונק לשיעור ב'!
אליהו המלך
Donation Of 65 $
נפתלי מאיר יעקבסון
Donation Of 105 $
לכבוד ראש הישיבה רבנן ותלמידיהון ובפרט לזכויות הבה" יוסף יעקבסוןח
זוזות ישראל מאיר
Donation Of 15 $
לאחיין המושלם אלחנן ולתלמיד המדהים והמוכשר המשך להצליח ולפרוח מעריך מאוד
אריה זיסקינד
Donation Of 29 $
הרב שרמן
Donation Of 3 $
משפחת כהן
Donation Of 15 $
יהודה ללזר
Donation Of 5 $
יוסי רוזנטל
Donation Of 102 $
שאול וייסברגר
Donation Of 9 $
פסח קפלן
Donation Of 6 $
אלעזר באדנר השטייגעניסט
Donation Of 15 $
שיעור א" "תותחים"
בנג'י טוקר
Donation Of 292 $
שיעור ג" "תותחים"
שיעור ב'
Donation Of 44 $
יעעעלה שיעור ב'
יהונתן נתניא
Donation Of 15 $
לזיווג הגון שלמה בן נעמי
אבי סקלאב
Donation Of 29 $
הרב בראפמאן
Donation Of 58 $
נתי שטרנהרץ
Donation Of 44 $
Philip Drachman
Donation Of 15 $
להצלחת שלמה דרכמן
אבי רוז
Donation Of 15 $
אליהו גרינבוים
Donation Of 117 $
אהרן קסל
Donation Of 6 $
עקיבא ישי אסודרי
Donation Of 6 $
יוסי וייס
Donation Of 146 $
דוד אליהו סקורניק
Donation Of 1 $
מורינו ר' אלחנן כהן
Donation Of 44 $
שיעור ג" "תותחים"
יעקבסון
Donation Of 44 $
מזל טוב לשטילרמן
ורשואר
Donation Of 23 $
שיעור ג" "תותחים"
פרידמן
Donation Of 44 $
שיעור ג" "תותחים"
שינדלר +לוי
Donation Of 44 $
איפה אתם שיעור ב????????????????????
יחזקאלי
Donation Of 20 $
שיעור ג" "תותחים"
וגשל
Donation Of 17 $
היה לנו 2 ילדים והם מאד נהנו שניהם יצאו ת"ח.!!
שטרנהרץ +אוברמיסטר
Donation Of 13 $
להצלחת מאבק חזרה לביהכ"נ רעדליך
קבריטי +ועקנין
Donation Of 21 $
להצלחת ישראל יעקב בן 18 ברוחניות
סמולר+לוין
Donation Of 32 $
רק לאור אלחנן!
חזוני
Donation Of 58 $
להצלחת יוסף מיילס ברוחניות
במברגר+מגנוס
Donation Of 28 $
שיעור ג" "תותחים"
ביטון+כהן+בראון
Donation Of 38 $
שיעור ג" "תותחים"!! ושיעור ב'???
דוד
Donation Of 15 $
שיעור ג" "תותחים"
באדנר
Donation Of 35 $
שיעור ג" "תותחים"
יכנס
Donation Of 16 $
להצלחת אליהו אליקים בן מרים בתורה וביראת שמים
הרב חיים פאלי
Donation Of 15 $
אדלשטיין שיעור א'
Donation Of 2 $
שיעור ג" "תותחים"
ariy miller
Donation Of 15 $
קלמן רוזן
Donation Of 15 $
כהנן
Donation Of 17 $
כל הכבוד לי!!
יחזקאלי
Donation Of 24 $
איפה אתם שיעור ב????????????????????
אברהם אפשטיין
Donation Of 15 $
גז
Donation Of 15 $
שיעור ג" "תותחים"
חזוני
Donation Of 15 $
להצלחת יוסף מיילס ברוחניות
אדלשטיין
Donation Of 2 $
אין על "אור אלחנן" שטייגען פ"ב
טהרן זימנין
Donation Of 525 $
חיים דוד
אברהם לוין
Donation Of 52 $
מרים
Donation Of 6 $
אברהם אנטליס
Donation Of 9 $
אדלשטיין
Donation Of 34 $
שיעור ג'!!!!
יהודה ורשואר
Donation Of 9 $
אליהו רוסוף
Donation Of 36 $
אמיתי
Donation Of 16 $
שיעור ג" "תותחים"
ליאור אסי שליט"א
Donation Of 6 $
Anonymous
Donation Of 35 $
יואל פיבלזון
Donation Of 15 $
Ariel Edry
Donation Of 204 $
לכבוד הבחור הצדיק שבצדיקים יהודה זאב שליט״א
Anonymous
Donation Of 16 $
לכבוד יהודה זאב המסססמיד. תמשיך להשקיע את כל הכייחס בתוירה הקדישה
Anonymous
Donation Of 292 $
אלי איזנשטיין
Donation Of 29 $
חוי רוטבארד
Donation Of 87 $
אשר אחי היקר, עלה והצלח במדרגות התורה והגדולה!!
Donation Of 16 $
אליהו , התלמיד המתמיד. המשך בדרכך
Donation Of 36 $
דרך שגריר אליהו רייזמן בהצלחה
Anonymous
Donation Of 29 $
Donation Of 36 $
Donation Of 12 $
Donation Of 6 $
Donation Of 6 $
בהצלחה
Donation Of 15 $
להצלחת אלחנן סטרול במפתחות
Donation Of 15 $
להצלחת יוסף מיילס לא ברוחניות
Donation Of 15 $
בהצלחה לשטיגעניסט של ש"א
Donation Of 6 $
בהצלחה
Donation Of 146 $
החברותה לשעבר של בטיש
Donation Of 6 $
וווווואאאאאוווווו בן דוד של אלי מילר מש"ג
Donation Of 5 $
בהצלחה
Donation Of 29 $
בהצלחה
Donation Of 6 $
שיעור ג" "תותחים"
Donation Of 29 $
!!!נתרם להצלחת נכדי יאיר נ"י החמוד
Donation Of 10 $
Donation Of 44 $
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 29 $
Donation Of 204 $
Donation Of 58 $
Donation Of 15 $
לאביאל המלך בהצלחה בשיעור של הראש ישיבה
Donation Of 52 $
Donation Of 44 $
לכבוד מורינו רה"י ולאחיין הת"ח אלחנן אצור שתמשיך לפרוח
Donation Of 12 $
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 9 $
Donation Of 21 $
לכבוד אליהו נ"י שעושה שטייגען רצח ושימשיך לעשות נחת רוח לדודים
Donation Of 29 $
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 29 $
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 52 $
Donation Of 29 $
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 117 $
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 58 $
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 15 $
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 44 $
Donation Of 52 $
Donation Of 6 $
Donation Of 29 $
למאיר היקר באהבה
Donation Of 21 $
Donation Of 146 $
Donation Of 24 $
Donation Of 44 $
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 100 $
Donation Of 52 $
אלי מילר !!!
Anonymous
Donation Of 15 $
לכבוד הבחור החשוב אליהו הלוי רייזמן מבחירי הישיבה
Donation Of 0 $
Donation Of 29 $
אלי מילר !!!
Donation Of 87 $
לכבוד התורה ולומדיה
Anonymous
Donation Of 15 $
לאחיין היקר! הבחור החשוב! גאים בך! הוינשטיינים...
Donation Of 15 $
Donation Of 63 $
להצלחת שלמה דרכמן בכל העינינים!!!!!!
Donation Of 29 $
לכבוד בן דודי השפיץ האגדי והמתמיד של אור אלחנן
Donation Of 82 $
לרפואת שרה בת פרחה
Donation Of 204 $
Donation Of 5 $
Donation Of 6 $
Donation Of 7 $
Donation Of 58 $
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
Donation Of 6 $
כל הכבוד ש
Donation Of 6 $
אלי מילר המלך!!!
Donation Of 29 $
Donation Of 15 $
להצלחת יאיר פרידלנדר בההההכל
Donation Of 6 $
לאלעזר שטרן בהצלחה בשטייגען
Donation Of 17 $
Donation Of 15 $
Donation Of 29 $
Donation Of 44 $
לזיווג הגון להודיה בת חנה ופדות בת חנה ומרגלית בת חנה
Donation Of 20 $
Donation Of 6 $
Donation Of 146 $
Donation Of 117 $
שעור א' התותח הביא הכי הרבה הטיול שייך לשעור א' נראה אותכם מנסים להכנס לטיול
Donation Of 5 $
כל הכבוד בהצלחה
Donation Of 29 $
Donation Of 44 $
לחיים רייך להצלחתו במאבק לחזרה לביהכ"נ רעדליך ולהפסקת השיעורים המשותפים מיידית
Donation Of 100 $
Donation Of 117 $
זיווג הגון רחל בת מזל
Donation Of 15 $
לזיווג הגון לרבקה בת אסנת
Donation Of 117 $
Donation Of 15 $
Donation Of 5 $
Donation Of 10 $
Donation Of 12 $
Donation Of 58 $
אתה ליצן
Donation Of 16 $
Donation Of 58 $
Anonymous
Donation Of 29 $
ארי היקר - עלה והצלח!
Donation Of 5 $
Donation Of 58 $
לכבוד הודי ברנר
Donation Of 58 $
לכבוד הודי ברנר
Donation Of 15 $
לחיים רייך להצלחתו במאבק לחזרה לביהכ"נ רעדליך
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
Donation Of 146 $
היה לנו 2 ילדים והם מאד נהנו שניהם יצאו ת"ח.יישכ לחיים רייך שהתרים אותנו וחפר לנו עד שתרמנו
Donation Of 73 $
Donation Of 7 $
Donation Of 15 $
Donation Of 6 $
Donation Of 9 $
אתה תןתח
Donation Of 15 $
Donation Of 58 $
אריה אתה תותח...........
Donation Of 29 $
Donation Of 9 $
Donation Of 22 $
Donation Of 15 $
Donation Of 29 $
Donation Of 22 $
Donation Of 6 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
לרפואת בנימין יהושוע בן מרים
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
לרפואת בנימין יהושוע בן מרים
Anonymous
Donation Of 9 $
Donation Of 58 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 29 $
לזיווג הגון אברהם יצחק בן משה
Donation Of 10 $
Donation Of 5 $
לזכות יואל מצנר
Donation Of 1 $
לחברותה היקרה והמסורה ר' חיים זילברמן שליט"א
Donation Of 58 $
Donation Of 0 $
ערב טוב!!!!!! ש"""ג Good Night
Donation Of 20 $
Donation Of 0 $
Donation Of 6 $
Donation Of 1 $
להצלחת את אפא שלא יגע בתלתל
Donation Of 0 $
לאבי היקר והמתמיד !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 1 $
Donation Of 0 $
ילאאה אלפה
Donation Of 6 $
Donation Of 44 $
Anonymous
Donation Of 12 $
Donation Of 15 $
Donation Of 160 $
Donation Of 73 $
לש"ב חזקו ואמצו בחסות גמ"ח "ובלכתך בדרך" גמ"ח קרם ידיים גמ"ח תפירה וכמובן עלוני מברכותיו של משה
Donation Of 58 $
Donation Of 58 $
לדודי השטיגענייסט
Donation Of 29 $
Donation Of 58 $
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
לאלעזר המתוק
Donation Of 9 $
Donation Of 44 $
לע"נ ישראל חיים בן מנחם
Donation Of 58 $
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ר' יצחק שליט"א
Donation Of 15 $
לכבוד הרב מאיר לובל שנושא את משא הבחורים בליבו
Donation Of 3 $
להצלחת אברהם ליברמן מגיסך האוהב
Donation Of 15 $
לש"ב, ולש"ג היקרים. ובפרט חיים נכטילר. בהצלחה גדולה בקמפיין!!!!!
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
Donation Of 180 $
להצלחת הבה"ח אלעזר בדנר ברוחניות ובגשמיות
Donation Of 36 $
להצלחה בכל
Donation Of 29 $
להצלחת אחי היקר
Donation Of 0 $
Donation Of 15 $
להצלחת התורמת בכל העניינים
Anonymous
Donation Of 76 $
לע''נ יעקב בן אסתר
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 11 $
Anonymous
Donation Of 11 $
Donation Of 6 $
לאח הצדיק
Donation Of 44 $
לגיס הכי טוב בעולם!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donation Of 58 $
להצלחת "
Donation Of 72 $
Shlomo Drachman
Donation Of 1 $
לכבוד חיים נכטילר המלך!!
Donation Of 2 $
Anonymous
Donation Of 21 $
לזכות אחי המתמיד!
Donation Of 58 $
להצלחת הלימוד של יוסי המתמיד
Donation Of 73 $
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
Donation Of 44 $
Donation Of 15 $
להצלחת הבחור החשוב בנינו היקר אברהם ליברמן
Donation Of 0 $
אני מאחל בהצלחה לשיעור ג׳ בקפיין

Of the 3 ambassadors enlisted in the campaign

שעור א'
5,120 $
of 14,577 $
141 Donors
שעור ג'
5,129 $
of 17,492 $
60 Donors
שעור ב'
2,423 $
of 14,577 $
63 Donors

Share this campaign: