56,426 גויסו בזכותכם עד כה

37%
376 תורמים מתוך יעד של 150,000 ₪

כור ההיתוך – ישיבת אור אלחנן לצעירים

אבן אחר אבן, נדבך אחר נדבך, חברו להם יחד ליסוד אחד.

לאט לאט קרם עור וגידים, ואט אט החל לקבל תואר וצורה.

השאיפה של מייסדיו היתה, ליצור מקום משכן שיהווה בסיס למהות חייו של כל אחד ואחד מבני הישיבה!

 

יסודות משכן החיים

'מקום משכן' אמרנו?! ודאי אין האמור במשכן, כמקום בעל ארבעה כתלים גרידא. אלא מעטפת כוללת בשנות הבחרות הראשונות, המכילה כלים מכלים שונים, אשר ישמשו לאורך שנותיו של כל אחד ואחד מבני הישיבה, יסודות לבנין חייו של כל בחור. כאלו, אשר בכוחם להעמיד איתן, בנין רוחני רב קומות ומסועף ולתת בידו את כלי ההגנה הנכונים לו בעבודתו, הן הרוחנית והן הגשמית, בהמשך חייו.

 

והלא דבר הוא.. הקשר הבלתי יאומן של כל אחד מבני הישיבה לדורותיה, אל הישיבה, הוא דבר שאינו מובן מאליו כלל. דורות שלמים של בחורים, מחוברים, כעצם מעצמה וכחוליה בשרשרת דורות, בקשר אמיץ ובל ינתק.

 

אבן היסוד

ידוע, כי שנות הבחרות הצעירות, שנים גורליות הן; שנים בהן מעצב הנער את מבנה אישיותו, את ערכיו והשקפת חייו, ומציב את אבני היסוד לזהותו לאורך כל ימי חייו!

זה הזמן לצקת בו יסודות איתנים של תורה ויראת שמים, לכוונו ולנתבו לאורחות יושר דרכים נכוחות, ולבנות את אישיותו הרוחנית בצורה איתנה ויציבה.

 

הלב והדעת

השילוב של צוות הישיבה הנעלה, קנה את שמו מעבר לכותלי הישיבה. אנשי רוח, בעלי מחשבה ונטיית נפש עדינה להבנת כל תלמיד באשר הוא.

הלב.. הוא קוד הקסם הטמון כאן בישיבת 'אור אלחנן לצעירים'. זה מה שמונח בפני כל אחד מצוות הישיבה בפנותו אל כל אחד ואחד בני הישיבה הק'.

נתינת הלב ושימת הדעת על תהלוכות חייו של כל בחור, היא מילת המפתח להצלחה המסחררת אשר לה מוניטין רב שנים, המלווה את ישיבת אור אלחנן לצעירים. קשר, חיבור ושייכות הנבנים על ידי כבוד, שמחה וחוויה. הם אלו היוצרים את המרקם העדין בחיבור בן הישיבה בקשר גורדי אל הישיבה הק'. ולמעלה בקודש, בהמשך חייו, אל עולמו הרוחני.

 

קשר כזה, לא בקל ינתק!!

ובזה 'אור אלחנן לצעירים' מהווה מגדלור, קרן אורה ומודל לחיקוי, בקנאת סופרים, לכלל עולם הישיבות.

יצחק מאיר ציטיאט
תרומה בסך 180 ₪
ישראל שווארץ
תרומה בסך 50 ₪
יעקב איזן
תרומה בסך 50 ₪
ליכנשטיין
תרומה בסך 20 ₪
גז
מאיר ברן
תרומה בסך 50 ₪
וולך
אריה ורשואר
תרומה בסך 100 ₪
אברהם אפשטיין
תרומה בסך 50 ₪
גז
אברהם לוין
תרומה בסך 180 ₪
אריה דוד
שמואל פרינץ
תרומה בסך 10 ₪
אהרונזון
לאכמן שולי
תרומה בסך 180 ₪
א. באדנר
אליהו רוסוף
תרומה בסך 245 ₪
יאיר רוסוף
Avital Lieberman
תרומה בסך 69 ₪
shmuel halpern
תרומה בסך 422 ₪
in honor of shragi lieberman
ISRAEL KALTER
תרומה בסך 172 ₪
AVROHOM LIEBERMAN
מינה עדרי
תרומה בסך 700 ₪
עקיבא קנט
אליעזר לאכמן
תרומה בסך 100 ₪
נועם רוזנפלד
תרומה בסך 100 ₪
לבני האהובי היקר והנכבד אוריאל אשר שוקד על התורה ועל העבודה באהבה גדולה, דרך הרבנים המחנכים הדגולים.
אלחנן אצור
תרומה בסך 240 ₪
להצלחת שיעור ג התותחים
Jean Marc Elie Bismuth
תרומה בסך 172 ₪
For hatzlaha of our grand son Reouven ABIB
Dovie friedman
תרומה בסך 62 ₪
In honor of habachur hachashuv Shmuel be HaGaon Rav Ephraim Stern
Aba & Ima Kaplan
תרומה בסך 549 ₪
Hatzlocha Chaim Dovid
אבישג אסודרי
תרומה בסך 150 ₪
ירובלבסקי
תרומה בסך 50 ₪
שלמה מיזליש
תרומה בסך 50 ₪
אריה זיסקינד
תרומה בסך 360 ₪
לבחור החשוב חיים דוד זיסקינד
אנונימי
תרומה בסך 680 ₪
לרפואת רמי שאשי בן סברסה
שמואל גודמן
תרומה בסך 18 ₪
לכבוד הבה״ח חיים נכטיילר
דוב ורבקה לוי
תרומה בסך 686 ₪
מיכאל נכטילר
תרומה בסך 50 ₪
בזכות הבה"ח הגה"צ הר"ר חיים אריה הלוי נאכטילער שליט"א לגדילה ולצמיחה בתורה וחסד.
דוד לוי
תרומה בסך 343 ₪
לרפואה שלמה : אפרים מרדכי בן אסתר
אנונימי
תרומה בסך 858 ₪
Donation on behalf of the Chashuva Bachur Shragie.
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
יהודה פרוידיגר
תרומה בסך 200 ₪
לכבוד הבחור החשוב יהונתן לוז
אנונימי
תרומה בסך 343 ₪
אמיתי שחור
תרומה בסך 100 ₪
תבורכו בעשייתכם הברוכה
Eli Friedman
תרומה בסך 343 ₪
In honor of Shmuel Stern
אלי זינגר
תרומה בסך 70 ₪
Eli Weissmann
תרומה בסך 844 ₪
In honor of Shmuel Stern
שי רייכנר
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת משפחת שטרן יסודות
חיים לוין
תרומה בסך 892 ₪
להצלחת התורם ומשפחתו ולהצלחת שרגי ולהצלחת בני ש"ג
shalom stein
תרומה בסך 5,145 ₪
להצלחת התורם ומשפחתו ולהצלחת ש"ג התותחים
בצלאל ליטקה
תרומה בסך 50 ₪
התקשרו להתרים אותי משיעור ג
Eliezer Schlein
תרומה בסך 123 ₪
In honor of haBochur haChashuv Chaim Dovid Ziskind
Alana Ruben
תרומה בסך 62 ₪
For Shlomo Drachman
בנימין גז
תרומה בסך 30 ₪
לש"א התותחיםםםםםםםםםםםםםםם!
מושי במברגר
תרומה בסך 30 ₪
למנחם בהצלחה בכל העניונים
מאשה חיה רוטבארד
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
אהרון שטילרמן
תרומה בסך 150 ₪
יוכבד שטילרמן
תרומה בסך 100 ₪
עבור אהרון שטילרמן
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
ביניש מורגנשטרן
תרומה בסך 40 ₪
לחיים החבר האהוב והאח התותח תעשה חיל
יהודה קניג
תרומה בסך 250 ₪
עבור יהונתן לוז
ליאת זיכל
תרומה בסך 15 ₪
בהצלחה מרובה...
נתנאל חביב
תרומה בסך 100 ₪
אלילמלך דגני
תרומה בסך 90 ₪
להצלחת ש"ג בקמפיין ולאליהו רייזמן בכל הענינים
אהרון ברג
תרומה בסך 100 ₪
להצלחת ש"ג בקמפיין
שלמה הרוש
תרומה בסך 30 ₪
כהכרת הטוב למקום שבו גדלתי ע"י בנימין גז
חיים ראף
תרומה בסך 36 ₪
צבי שאלמן
תרומה בסך 50 ₪
יעל נעמי
תרומה בסך 18 ₪
לע''נ רפאל יונה בן ביטן בן גיטה מינה
אברהם לבנון
תרומה בסך 50 ₪
צבי לנר
תרומה בסך 100 ₪
נפתלי הלפרין
תרומה בסך 343 ₪
להצלחת בני ש"ג
ליברמן
תרומה בסך 172 ₪
פדות רוטנמר
תרומה בסך 100 ₪
לזיווג הגון פדות בת חנה ומרגלית בת חנה והודיה בת חנה
234
תרומה בסך 10 ₪
במברגר
תרומה בסך 200 ₪
שמןאל שטרן
תרומה בסך 343 ₪
הרב קצבוג
תרומה בסך 100 ₪
עזריאל ברוקס
תרומה בסך 180 ₪
אבי חניה
תרומה בסך 50 ₪
דליה אריאלי
תרומה בסך 100 ₪
נחמיה
תרומה בסך 300 ₪
חזקיהו קנר
תרומה בסך 20 ₪
אבי מרינו ורבינו מרן
תרומה בסך 200 ₪
מרים יוסף
תרומה בסך 50 ₪
דביר פישר
תרומה בסך 150 ₪
לדוד חיים, הדוד הכי טוב בעולם, שעושה לי כיף כל הזמן, ומפנק אותי בהרבה ממתקים, אוהב אותך מאד מאד
גולדבלום
תרומה בסך 10 ₪
יצחק שוימר
תרומה בסך 50 ₪
משה מנס
תרומה בסך 50 ₪
ולדן
תרומה בסך 50 ₪
סלובטצקי
תרומה בסך 118 ₪
אלחנן ספטנר
תרומה בסך 80 ₪
הצלוחה לכולם בקמפיין!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
נועם
תרומה בסך 118 ₪
רוז+היימן
תרומה בסך 57 ₪
הרב קראוס
תרומה בסך 100 ₪
דוד לייב מרקוס
תרומה בסך 30 ₪
סילבר נתניא
תרומה בסך 160 ₪
שמואל נוסביום
תרומה בסך 50 ₪
בצלאל ווגל
תרומה בסך 50 ₪
חיים לוין
תרומה בסך 180 ₪
רחל גריס
תרומה בסך 150 ₪
נתנאל אנסבכר
תרומה בסך 50 ₪
דרורי
תרומה בסך 100 ₪
להצלחה בכל הענינים
הרב שפיצר
תרומה בסך 250 ₪
הרב אברהם פוגל
תרומה בסך 15 ₪
וינשטין
תרומה בסך 50 ₪
יוסף פרינץ
תרומה בסך 10 ₪
דניאל רוטנמר
תרומה בסך 100 ₪
פנחס קצבורג
תרומה בסך 100 ₪
הרב פוגל
תרומה בסך 50 ₪
ציפורה ריטוב
תרומה בסך 30 ₪
מנחם זאב וייס
תרומה בסך 25 ₪
אלי כימגרוף
תרומה בסך 50 ₪
מרים מנדלוביץ
תרומה בסך 100 ₪
ש"ג!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
משה רוטמן
תרומה בסך 72 ₪
אנונימי
תרומה בסך 199 ₪
להצלחת יהודה זאב היקר
דוד קניג
תרומה בסך 250 ₪
שמעון מרדכי ברגשטיין
תרומה בסך 50 ₪
רוטנברג יהושע4
תרומה בסך 30 ₪
דוד קליינקויפמאן
תרומה בסך 100 ₪
לאחי היקר יוסי מבחירי הישיבה
יהונתן לוז
תרומה בסך 150 ₪
יהודה מנדלבאום
תרומה בסך 216 ₪
שריינר זהבה
תרומה בסך 36 ₪
ולבה
תרומה בסך 120 ₪
יוטה שפירא
תרומה בסך 30 ₪
בהכרת הטוב, זכותכם עומדת לעד בחינוך בנינו אריה נ'י
בת שבע קליימן
תרומה בסך 100 ₪
לזיווג הגון בת שבע בת משה
ירוחם היימן
תרומה בסך 50 ₪
ברוך ורחל לסטר
תרומה בסך 50 ₪
בצאלל ליטקה
תרומה בסך 30 ₪
נחמה נולמן
תרומה בסך 500 ₪
לזכות מרדכי נולמן התותח
יוסף נפוסי
תרומה בסך 50 ₪
יעקב בושריאן
תרומה בסך 100 ₪
בריין פריד
תרומה בסך 686 ₪
הרב איתן
תרומה בסך 5 ₪
יאיר פרידלנדר
תרומה בסך 30 ₪
להצלחת אברהם מאיר בן טובה
חסדאי היימן
תרומה בסך 20 ₪
שולמית כהנן
תרומה בסך 50 ₪
אבי ברגשטיין
תרומה בסך 30 ₪
הרב יהודה אריה היימן
תרומה בסך 100 ₪
מוישי לפולינסקי
תרומה בסך 100 ₪
שרגא
תרומה בסך 4 ₪
להצלחת יוסף מיילס ברוחניות
סטמפלר לרנר
תרומה בסך 382 ₪
אונק לשיעור ב'!
אליהו המלך
תרומה בסך 222 ₪
נפתלי מאיר יעקבסון
תרומה בסך 360 ₪
לכבוד ראש הישיבה רבנן ותלמידיהון ובפרט לזכויות הבה" יוסף יעקבסוןח
זוזות ישראל מאיר
תרומה בסך 50 ₪
לאחיין המושלם אלחנן ולתלמיד המדהים והמוכשר המשך להצליח ולפרוח מעריך מאוד
אריה זיסקינד
תרומה בסך 100 ₪
הרב שרמן
תרומה בסך 10 ₪
משפחת כהן
תרומה בסך 50 ₪
יהודה ללזר
תרומה בסך 18 ₪
יוסי רוזנטל
תרומה בסך 350 ₪
שאול וייסברגר
תרומה בסך 30 ₪
פסח קפלן
תרומה בסך 20 ₪
אלעזר באדנר השטייגעניסט
תרומה בסך 50 ₪
שיעור א" "תותחים"
בנג'י טוקר
תרומה בסך 1,000 ₪
שיעור ג" "תותחים"
שיעור ב'
תרומה בסך 150 ₪
יעעעלה שיעור ב'
יהונתן נתניא
תרומה בסך 50 ₪
לזיווג הגון שלמה בן נעמי
אבי סקלאב
תרומה בסך 100 ₪
הרב בראפמאן
תרומה בסך 200 ₪
נתי שטרנהרץ
תרומה בסך 150 ₪
Philip Drachman
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת שלמה דרכמן
אבי רוז
תרומה בסך 50 ₪
אליהו גרינבוים
תרומה בסך 400 ₪
אהרן קסל
תרומה בסך 20 ₪
עקיבא ישי אסודרי
תרומה בסך 20 ₪
יוסי וייס
תרומה בסך 500 ₪
דוד אליהו סקורניק
תרומה בסך 5 ₪
מורינו ר' אלחנן כהן
תרומה בסך 150 ₪
שיעור ג" "תותחים"
יעקבסון
תרומה בסך 150 ₪
מזל טוב לשטילרמן
ורשואר
תרומה בסך 80 ₪
שיעור ג" "תותחים"
פרידמן
תרומה בסך 150 ₪
שיעור ג" "תותחים"
שינדלר +לוי
תרומה בסך 150 ₪
איפה אתם שיעור ב????????????????????
יחזקאלי
תרומה בסך 70 ₪
שיעור ג" "תותחים"
וגשל
תרומה בסך 58 ₪
היה לנו 2 ילדים והם מאד נהנו שניהם יצאו ת"ח.!!
שטרנהרץ +אוברמיסטר
תרומה בסך 44 ₪
להצלחת מאבק חזרה לביהכ"נ רעדליך
קבריטי +ועקנין
תרומה בסך 72 ₪
להצלחת ישראל יעקב בן 18 ברוחניות
סמולר+לוין
תרומה בסך 110 ₪
רק לאור אלחנן!
חזוני
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת יוסף מיילס ברוחניות
במברגר+מגנוס
תרומה בסך 95 ₪
שיעור ג" "תותחים"
ביטון+כהן+בראון
תרומה בסך 132 ₪
שיעור ג" "תותחים"!! ושיעור ב'???
דוד
תרומה בסך 50 ₪
שיעור ג" "תותחים"
באדנר
תרומה בסך 120 ₪
שיעור ג" "תותחים"
יכנס
תרומה בסך 55 ₪
להצלחת אליהו אליקים בן מרים בתורה וביראת שמים
הרב חיים פאלי
תרומה בסך 50 ₪
אדלשטיין שיעור א'
תרומה בסך 7 ₪
שיעור ג" "תותחים"
ariy miller
תרומה בסך 50 ₪
קלמן רוזן
תרומה בסך 50 ₪
כהנן
תרומה בסך 60 ₪
כל הכבוד לי!!
יחזקאלי
תרומה בסך 83 ₪
איפה אתם שיעור ב????????????????????
אברהם אפשטיין
תרומה בסך 50 ₪
גז
תרומה בסך 50 ₪
שיעור ג" "תותחים"
חזוני
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת יוסף מיילס ברוחניות
אדלשטיין
תרומה בסך 7 ₪
אין על "אור אלחנן" שטייגען פ"ב
טהרן זימנין
תרומה בסך 1,800 ₪
חיים דוד
אברהם לוין
תרומה בסך 180 ₪
מרים
תרומה בסך 20 ₪
אברהם אנטליס
תרומה בסך 30 ₪
אדלשטיין
תרומה בסך 115 ₪
שיעור ג'!!!!
יהודה ורשואר
תרומה בסך 30 ₪
אליהו רוסוף
תרומה בסך 122 ₪
אמיתי
תרומה בסך 56 ₪
שיעור ג" "תותחים"
ליאור אסי שליט"א
תרומה בסך 20 ₪
אנונימי
תרומה בסך 120 ₪
יואל פיבלזון
תרומה בסך 50 ₪
Ariel Edry
תרומה בסך 700 ₪
לכבוד הבחור הצדיק שבצדיקים יהודה זאב שליט״א
אנונימי
תרומה בסך 54 ₪
לכבוד יהודה זאב המסססמיד. תמשיך להשקיע את כל הכייחס בתוירה הקדישה
אנונימי
תרומה בסך 1,000 ₪
אלי איזנשטיין
תרומה בסך 100 ₪
חוי רוטבארד
תרומה בסך 300 ₪
אשר אחי היקר, עלה והצלח במדרגות התורה והגדולה!!
תרומה בסך 54 ₪
אליהו , התלמיד המתמיד. המשך בדרכך
תרומה בסך 123 ₪
דרך שגריר אליהו רייזמן בהצלחה
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 123 ₪
תרומה בסך 40 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 20 ₪
בהצלחה
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת אלחנן סטרול במפתחות
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת יוסף מיילס לא ברוחניות
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה לשטיגעניסט של ש"א
תרומה בסך 20 ₪
בהצלחה
תרומה בסך 500 ₪
החברותה לשעבר של בטיש
תרומה בסך 20 ₪
וווווואאאאאוווווו בן דוד של אלי מילר מש"ג
תרומה בסך 18 ₪
בהצלחה
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה
תרומה בסך 20 ₪
שיעור ג" "תותחים"
תרומה בסך 100 ₪
!!!נתרם להצלחת נכדי יאיר נ"י החמוד
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 150 ₪
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 700 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לאביאל המלך בהצלחה בשיעור של הראש ישיבה
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 150 ₪
לכבוד מורינו רה"י ולאחיין הת"ח אלחנן אצור שתמשיך לפרוח
תרומה בסך 40 ₪
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 72 ₪
לכבוד אליהו נ"י שעושה שטייגען רצח ושימשיך לעשות נחת רוח לדודים
תרומה בסך 100 ₪
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 100 ₪
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 400 ₪
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 200 ₪
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 50 ₪
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 100 ₪
למאיר היקר באהבה
תרומה בסך 72 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 82 ₪
תרומה בסך 150 ₪
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 343 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אלי מילר !!!
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לכבוד הבחור החשוב אליהו הלוי רייזמן מבחירי הישיבה
תרומה בסך 1 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אלי מילר !!!
תרומה בסך 300 ₪
לכבוד התורה ולומדיה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לאחיין היקר! הבחור החשוב! גאים בך! הוינשטיינים...
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 216 ₪
להצלחת שלמה דרכמן בכל העינינים!!!!!!
תרומה בסך 100 ₪
לכבוד בן דודי השפיץ האגדי והמתמיד של אור אלחנן
תרומה בסך 280 ₪
לרפואת שרה בת פרחה
תרומה בסך 700 ₪
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 20 ₪
כל הכבוד ש
תרומה בסך 20 ₪
אלי מילר המלך!!!
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת יאיר פרידלנדר בההההכל
תרומה בסך 20 ₪
לאלעזר שטרן בהצלחה בשטייגען
תרומה בסך 60 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 150 ₪
לזיווג הגון להודיה בת חנה ופדות בת חנה ומרגלית בת חנה
תרומה בסך 70 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 400 ₪
שעור א' התותח הביא הכי הרבה הטיול שייך לשעור א' נראה אותכם מנסים להכנס לטיול
תרומה בסך 18 ₪
כל הכבוד בהצלחה
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 150 ₪
לחיים רייך להצלחתו במאבק לחזרה לביהכ"נ רעדליך ולהפסקת השיעורים המשותפים מיידית
תרומה בסך 343 ₪
תרומה בסך 400 ₪
זיווג הגון רחל בת מזל
תרומה בסך 50 ₪
לזיווג הגון לרבקה בת אסנת
תרומה בסך 400 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 40 ₪
תרומה בסך 200 ₪
אתה ליצן
תרומה בסך 54 ₪
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
ארי היקר - עלה והצלח!
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 200 ₪
לכבוד הודי ברנר
תרומה בסך 200 ₪
לכבוד הודי ברנר
תרומה בסך 50 ₪
לחיים רייך להצלחתו במאבק לחזרה לביהכ"נ רעדליך
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 500 ₪
היה לנו 2 ילדים והם מאד נהנו שניהם יצאו ת"ח.יישכ לחיים רייך שהתרים אותנו וחפר לנו עד שתרמנו
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 30 ₪
אתה תןתח
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 200 ₪
אריה אתה תותח...........
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 75 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 75 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 51 ₪
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לרפואת בנימין יהושוע בן מרים
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לרפואת בנימין יהושוע בן מרים
אנונימי
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזיווג הגון אברהם יצחק בן משה
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 18 ₪
לזכות יואל מצנר
תרומה בסך 2 ₪
לחברותה היקרה והמסורה ר' חיים זילברמן שליט"א
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 1 ₪
ערב טוב!!!!!! ש"""ג Good Night
תרומה בסך 70 ₪
תרומה בסך 1 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 2 ₪
להצלחת את אפא שלא יגע בתלתל
תרומה בסך 1 ₪
לאבי היקר והמתמיד !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 4 ₪
תרומה בסך 1 ₪
ילאאה אלפה
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 40 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 550 ₪
תרומה בסך 250 ₪
לש"ב חזקו ואמצו בחסות גמ"ח "ובלכתך בדרך" גמ"ח קרם ידיים גמ"ח תפירה וכמובן עלוני מברכותיו של משה
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 200 ₪
לדודי השטיגענייסט
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לאלעזר המתוק
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 150 ₪
לע"נ ישראל חיים בן מנחם
תרומה בסך 200 ₪
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ר' יצחק שליט"א
תרומה בסך 50 ₪
לכבוד הרב מאיר לובל שנושא את משא הבחורים בליבו
תרומה בסך 10 ₪
להצלחת אברהם ליברמן מגיסך האוהב
תרומה בסך 50 ₪
לש"ב, ולש"ג היקרים. ובפרט חיים נכטילר. בהצלחה גדולה בקמפיין!!!!!
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 617 ₪
להצלחת הבה"ח אלעזר בדנר ברוחניות ובגשמיות
תרומה בסך 123 ₪
להצלחה בכל
תרומה בסך 100 ₪
להצלחת אחי היקר
תרומה בסך 1 ₪
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת התורמת בכל העניינים
אנונימי
תרומה בסך 260 ₪
לע''נ יעקב בן אסתר
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 38 ₪
אנונימי
תרומה בסך 38 ₪
תרומה בסך 20 ₪
לאח הצדיק
תרומה בסך 150 ₪
לגיס הכי טוב בעולם!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת "
תרומה בסך 246 ₪
Shlomo Drachman
תרומה בסך 2 ₪
לכבוד חיים נכטילר המלך!!
תרומה בסך 7 ₪
אנונימי
תרומה בסך 72 ₪
לזכות אחי המתמיד!
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת הלימוד של יוסי המתמיד
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת הבחור החשוב בנינו היקר אברהם ליברמן
תרומה בסך 1 ₪
אני מאחל בהצלחה לשיעור ג׳ בקפיין

מבין 3 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

שעור א'
17,564 ₪
מתוך 50,000
141 תורמים
שעור ג'
17,592 ₪
מתוך 60,000
60 תורמים
שעור ב'
8,314 ₪
מתוך 50,000
63 תורמים

שתפו את הקמפיין: