113,650 גויסו בזכותכם עד כה

126%
557 תורמים מתוך יעד של 90,000 ₪
יעד הבונוס 123,000 ₪

כור ההיתוך – ישיבת אור אלחנן לצעירים

אבן אחר אבן, נדבך אחר נדבך, חברו להם יחד ליסוד אחד.

לאט לאט קרם עור וגידים, ואט אט החל לקבל תואר וצורה.

השאיפה של מייסדיו היתה, ליצור מקום משכן שיהווה בסיס למהות חייו של כל אחד ואחד מבני הישיבה!

 

יסודות משכן החיים

'מקום משכן' אמרנו?! ודאי אין האמור במשכן, כמקום בעל ארבעה כתלים גרידא. אלא מעטפת כוללת בשנות הבחרות הראשונות, המכילה כלים מכלים שונים, אשר ישמשו לאורך שנותיו של כל אחד ואחד מבני הישיבה, יסודות לבנין חייו של כל בחור. כאלו, אשר בכוחם להעמיד איתן, בנין רוחני רב קומות ומסועף ולתת בידו את כלי ההגנה הנכונים לו בעבודתו, הן הרוחנית והן הגשמית, בהמשך חייו.

 

והלא דבר הוא.. הקשר הבלתי יאומן של כל אחד מבני הישיבה לדורותיה, אל הישיבה, הוא דבר שאינו מובן מאליו כלל. דורות שלמים של בחורים, מחוברים, כעצם מעצמה וכחוליה בשרשרת דורות, בקשר אמיץ ובל ינתק.

 

אבן היסוד

ידוע, כי שנות הבחרות הצעירות, שנים גורליות הן; שנים בהן מעצב הנער את מבנה אישיותו, את ערכיו והשקפת חייו, ומציב את אבני היסוד לזהותו לאורך כל ימי חייו!

זה הזמן לצקת בו יסודות איתנים של תורה ויראת שמים, לכוונו ולנתבו לאורחות יושר דרכים נכוחות, ולבנות את אישיותו הרוחנית בצורה איתנה ויציבה.

 

הלב והדעת

השילוב של צוות הישיבה הנעלה, קנה את שמו מעבר לכותלי הישיבה. אנשי רוח, בעלי מחשבה ונטיית נפש עדינה להבנת כל תלמיד באשר הוא.

הלב.. הוא קוד הקסם הטמון כאן בישיבת 'אור אלחנן לצעירים'. זה מה שמונח בפני כל אחד מצוות הישיבה בפנותו אל כל אחד ואחד בני הישיבה הק'.

נתינת הלב ושימת הדעת על תהלוכות חייו של כל בחור, היא מילת המפתח להצלחה המסחררת אשר לה מוניטין רב שנים, המלווה את ישיבת אור אלחנן לצעירים. קשר, חיבור ושייכות הנבנים על ידי כבוד, שמחה וחוויה. הם אלו היוצרים את המרקם העדין בחיבור בן הישיבה בקשר גורדי אל הישיבה הק'. ולמעלה בקודש, בהמשך חייו, אל עולמו הרוחני.

 

קשר כזה, לא בקל ינתק!!

ובזה 'אור אלחנן לצעירים' מהווה מגדלור, קרן אורה ומודל לחיקוי, בקנאת סופרים, לכלל עולם הישיבות.

isaac srugo
תרומה בסך 250 ₪
סטנדר להצלחת אברהם בן רבקה מירב שרה בת מרים
ויטמן משה
תרומה בסך 50 ₪
יעקובזון אשר שמואל
תרומה בסך 50 ₪
סלויז
תרומה בסך 100 ₪
אצור אלחנן
תרומה בסך 36 ₪
אבינועם אצור
תרומה בסך 70 ₪
ינון וחנה אברהם
תרומה בסך 50 ₪
אורצל
תרומה בסך 50 ₪
משפחת קליין
תרומה בסך 100 ₪
ירמיש איטה
תרומה בסך 50 ₪
מאיר
תרומה בסך 50 ₪
יוזוק צופיה
תרומה בסך 200 ₪
פקטר שירה
תרומה בסך 160 ₪
יוסף חיים שוואקי
תרומה בסך 770 ₪
גולדשטיין אלון
תרומה בסך 50 ₪
רוזנבלט זאב
תרומה בסך 200 ₪
לע"נ ר' משה אריה בן ר' אליהו יעקב זצ"ל
שרה פנחסי
תרומה בסך 70 ₪
משפחת ליברמן
תרומה בסך 123 ₪
לכבוד בנינו היקר ואהוב שרגי. שתמשיך לעלות מעלה מעלה.
מ. כהן
תרומה בסך 2,040 ₪
הרב ברויאר
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ מרת שמחה פראדכע בת הח"ר יעקב הלוי ע"ה
זמל
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ חנה רייזל בת אליעזר
הרב ארוגטי
תרומה בסך 200 ₪
הרב בן זקן
תרומה בסך 400 ₪
לע"נ יכות בת חנה ויצחק בן שמחה
הרב בן זקן
תרומה בסך 400 ₪
לע"נ יכות בת חנה ויצחק בן שמחה
דוד בן ר' משה
תרומה בסך 329 ₪
לע"נ רפאל שלמה בן חיה אסתר
מגיד
תרומה בסך 179 ₪
לע"נ יצחק בן רפאל ושרה
מגיד אייבי
תרומה בסך 179 ₪
להצלחת אברהם יהודה לייב בן שושנה
סילבר אלחנן
תרומה בסך 33 ₪
בטיש שמואל
תרומה בסך 20 ₪
ש"ג 60
תרומה בסך 60 ₪
ש"ג המלכים
תרומה בסך 2,060 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
רוטבארד שיעור א
תרומה בסך 331 ₪
אנונימי ש"ב
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי ש"א
תרומה בסך 60 ₪
משה עזריאל
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת התורם בכל העניינים
עזריאל
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ יעקב בן אסתר
לנדסמן אסתר
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת אליהו רייזמן הצדיק
דרכמן שלמה הצדיק
תרומה בסך 828 ₪
לע"נ ישראל משה בן אברהם יצחק
לחיני אליהו
תרומה בסך 400 ₪
לע"נ משה בן חומנה
שיעור ב 11
תרומה בסך 11 ₪
שיעור ג'
תרומה בסך 50 ₪
513 שיעור א'
תרומה בסך 513 ₪
להצלחת הבה"ח אריה לייב פריד ומשפחתו
שיעור א' 3 דולר
תרומה בסך 10 ₪
שולמית הרץ
תרומה בסך 70 ₪
מנחם טוקר (1)
תרומה בסך 1,111 ₪
לאחיין האהוב בנימין וכל השטייגעניסטים של שיעור ב׳!!!
דובי כהן (1)
תרומה בסך 50 ₪
שיעור ב' 40
תרומה בסך 40 ₪
בטש יוסף
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת יוסף בטיש בכל העניינים
משפחת יהודיוף
תרומה בסך 1,600 ₪
אנונימי
תרומה בסך 360 ₪
שיעור א' 115
תרומה בסך 115 ₪
שיעור ב' דולרים
תרומה בסך 20 ₪
שיעור ג' עפו למעלה
תרומה בסך 4,380 ₪
קלגסברד 2
תרומה בסך 700 ₪
לע"נ חיים בן שמואל שרה בלומה בת מרדכי יחיאל צבי יצחק בן שרגא פייבל
ענתבי
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת שלמה זלמן בן חגית וצבי בכל העניינים
קלגסברד
תרומה בסך 300 ₪
לע"נ שמואל מרדכי בן אברהם דניאל
שמעון רפפורט 1
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת שמעון רפפורט בכל העניינים
מילר אליהו
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת התורם וכל משפחתו
חיים גולדשטיין
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת חיים גולדשטיין בכל העניינים
צבי ברונר
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ ירחמיאל יעקב בן רפאל איסר לייב הכהן קפלן
כהן אלחנן1
תרומה בסך 240 ₪
להצלחת אלחנן כהן ואלחנן סילבר בכל העניינים
ש"ב היקרים
תרומה בסך 670 ₪
מאיר כהן
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ זאב דב בן יעקב וחנה מלכה בת אברהם
ש"ב מיילס
תרומה בסך 83 ₪
קבריטי
תרומה בסך 10 ₪
רפפורט שמעון
תרומה בסך 400 ₪
להצלחת שמעון רפפורט בכל העניינים
נסירי
תרומה בסך 465 ₪
לע"נ אהרן בן שלום צבי זצ"ל ת.נ.צ.ב.ה
40 ש"ב
תרומה בסך 40 ₪
ש"ג 45
תרומה בסך 45 ₪
23 שקל שיעור ב
תרומה בסך 23 ₪
רוזנברג יצחק
תרומה בסך 200 ₪
לע"נ הרב משה יוסף בן פייגא רחל זצ"ל ת.נ.צ.ב.ה
רייך חיים
תרומה בסך 460 ₪
רייך חיים דולר
תרומה בסך 81 ₪
ספרא ברוך
תרומה בסך 200 ₪
דובי כהן
תרומה בסך 260 ₪
לע"נ לאה בת יונה
ביבי נתניהו
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 800 ₪
Gerald and Joanie Kaplan
תרומה בסך 400 ₪
Wishing Chaim David Ziskind hatzlacha rabba with love
אבידן שפניר
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
rachel weiss
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת נחום בן אמירה וכל בני משפחתו ברוחניות ובגשמיות
מש׳ גרויס ברוקלין ני׳
תרומה בסך 59 ₪
לכבוד אחיין שלנו אשר חיים רוטבארד
זאב פרוקופץ
תרומה בסך 340 ₪
נאסף ביום הפורים תודה ליהודה קינולד על ההשקעה המטורפת
אביחי מתתיהו
תרומה בסך 360 ₪
להצלחת משפחת מתתיהו
אנונימי
תרומה בסך 317 ₪
להצלחת התורם בכל
ישראל פרידלנדר
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ חיים דוד בן מרדכי זאב לע"נ רונה ריקל מרגלית בת ישראל
חיים קליימן
תרומה בסך 200 ₪
לעילוי נשמת אוסנת זהבה בת רונית חיה
פנחס רובין
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת ארי רובין
Daniel and Rachel Lasar
תרומה בסך 400 ₪
l'illui nishmas Fayga Gittel bas Binyamin Zev HaKohen
אברהם דויטש
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ שמחה בונים ישראל בן רפאל יעקב הלוי
אברהם דויטש
תרומה בסך 400 ₪
לע"נ שמחה בונים ישראל בן רפאל יעקב הלוי
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
צופיה נכטילר
תרומה בסך 20 ₪
זאב פרוקופץ
תרומה בסך 150 ₪
שיעור א' לקראת הסוף כל הכבוד
תרומה בסך 503 ₪
108 שיעור ב
תרומה בסך 108 ₪
משפחת חתוכה
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת משפחת חתוכה
דרורי יחיאל
תרומה בסך 20 ₪
שיעור א' מתקרביםםםםם
תרומה בסך 91 ₪
חיה בת מרים
תרומה בסך 50 ₪
לזיווג הגון חיה בת מרים
שיעור א' פגזים
תרומה בסך 150 ₪
ספרא מיכאל
תרומה בסך 120 ₪
באום
תרומה בסך 200 ₪
שלמה פרלמן
תרומה בסך 100 ₪
שיעור ג' 152
תרומה בסך 152 ₪
חיים היקר
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת אלון מאסק
עמיר
תרומה בסך 400 ₪
להצלחת שמואל ושושנה עמיר
שיעור א' כל הכבוד
תרומה בסך 1,100 ₪
להצלחת אלישע בן רחל חוה ומאיר בן יקירה
שיעור א' א'
תרומה בסך 105 ₪
שיעור ג' ג' ג'
תרומה בסך 865 ₪
לע"נ שבתאי בן דבורה מרים בת דבורה רפאל יהודה בן יעקב
שלמה
תרומה בסך 36 ₪
לרפאות גיטל חוה בת ר' משה דב
שיעור א מתקרבים ליעד
תרומה בסך 838 ₪
לע"נ אבי אהרן חיים בן ציפורה ז"ל ואמי תמרה בת לאה עליזה ולזש"ק דניאל מאיר בן אסתר ונירית בת שרה
לוין אשר לייב
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת הבה"ח חיים יוסף הלוי רייך שיצליח בכל מעשה ידיו
שיעור ג' התותחיםם!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 1,310 ₪
שיעור ג' התותחים בשבילכם
משכיל איתן
תרומה בסך 500 ₪
חתוכה ש"א
תרומה בסך 270 ₪
להצלחת הבה"ח יונתן בן עזריאל
דוד נכטילר
תרומה בסך 20 ₪
שיעור ב בהצלחה
תרומה בסך 180 ₪
.להצלחת אליהו אליקים בן הרב אברהם אבא ברוחניות ובגשמיות
מאיר פאוסט
תרומה בסך 20 ₪
קליין צביה
תרומה בסך 1,789 ₪
לע"נ אריה לייב בן משה פשא לאה בת צבי
שלום סימון
תרומה בסך 60 ₪
ישראל פאוסט
תרומה בסך 350 ₪
שרולי פאוסט
תרומה בסך 200 ₪
מנדי רוזנברג
תרומה בסך 180 ₪
זאב פרוקופץ
תרומה בסך 100 ₪
לחברותא היקר והאהוב זאב פרוקופץ
הרב צביאלי בן צור
תרומה בסך 72 ₪
ארי
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת דוד ורבקה כבריתי
לוי
תרומה בסך 50 ₪
יונה ורמברנד
תרומה בסך 90 ₪
נתנאל דויטש
תרומה בסך 100 ₪
יוכבד שפרה שטילרמן
תרומה בסך 100 ₪
משפחת ענתבי
תרומה בסך 50 ₪
מרים וינטרוב
תרומה בסך 100 ₪
פנחס גוטליב
תרומה בסך 80 ₪
עלי רזאל
תרומה בסך 100 ₪
לכבוד מרן הגאון הרב אור החיים רזאל שליטא
נתנאל
תרומה בסך 120 ₪
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
הרב אברהם ענתבי שליטא
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ ר' דוד בן רנה ענתבי כ"ד שבט תשנ"ג
שלמה שינברגר
תרומה בסך 50 ₪
זיכל
תרומה בסך 20 ₪
אתי וקנין
תרומה בסך 180 ₪
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
הרב גולדברג
תרומה בסך 160 ₪
לכבוד כל בני הישיבה היקרים. ברכת ד' עליכם. בהצלחה רבה במגבית!
שרולי פאוסט
תרומה בסך 100 ₪
Charles Lowenstein
תרומה בסך 325 ₪
to shlomo drachman
LIZZY RUBIN
תרומה בסך 200 ₪
sd
michael weinberg
תרומה בסך 176 ₪
לע"נ סיליה בת משה נחום sd
יצחק הגלר
תרומה בסך 180 ₪
לע''נ ר'משה חיים בן ר'יעקב ותשבע בת ר' משה זלמן למשפ' האגלער
מקסים עובדיה
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת משפחת עובדיה הי"ו
Akiva and Linda Wagschal
תרומה בסך 579 ₪
לכבוד נכדנו היקר והחשוב מתמיד נורא עם מדות תרומיות הלומד בשמחה ובשקידה הבח' הח' מנחם מנדל בן הגאון הרב מרביץ תורה לרבים וליחידי סגולה בני אהובי בל''ונ מו''ר הרב יוסף אהרון יה'ר ששם שמים יהא מתאהב על ידם
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
צוות 4 מאחלים לך הצלחה בכל הענינים
אריה פאוסט
תרומה בסך 200 ₪
Chaim Rubenstein
תרומה בסך 579 ₪
In honor of Menachem Mendel Wagschal
Atara Lazar
תרומה בסך 1,626 ₪
לכבוד מענדי
שלום סנדרס
תרומה בסך 18 ₪
שלמה זאב הכהן ליעבערמאן
תרומה בסך 100 ₪
לכבוד אחי היקר והחשוב שרגי נ"י. שתצליח להמשיך לגדול בתורה וגמילות חסדים.
הרב אליהו רפאל
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ יעקב בן נעימה שמחה בת מרים חיה יוסף בן מסעודה ויקטוריה בת מסעודה
אפרים דוכמן
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ ישראל משה בן אברהם יצחק
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
Mendy Wagschal
Daniela Raice
תרומה בסך 59 ₪
מנחם מנדל בן יוסף אשר - הצלחה בלימודים
צ'רלס ליביצקי
תרומה בסך 180 ₪
עמיתל ליביקי
שמואל וינגרטן (1)
תרומה בסך 100 ₪
שמואל וינגרטן
משפחת עמר
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת רות בת שרה רבקה שמחה בת רות
תהילה לוי
תרומה בסך 30 ₪
להצלחת שיעור א בקמפיין
אסתר מרקוס
תרומה בסך 50 ₪
הרב ברזל
תרומה בסך 160 ₪
ש"א הכי טובים
תרומה בסך 20 ₪
ש"א הכי טובים
יהודה לייב יעלין
תרומה בסך 60 ₪
שירה יעל קליין
תרומה בסך 180 ₪
לכבוד הבחור החשוב והיקר דוּדי פרלמן שנרו יאיר ויפיץ נהורא מעליא בכל כנפי עלמא.
יוסף ספטנר
תרומה בסך 30 ₪
לכבוד האחיין מנחם במברגר
שמעון שליזינגר
תרומה בסך 54 ₪
לרפואת תמר בת יוספה יונה
יואלי ושרה הלפרין
תרומה בסך 651 ₪
אנונימי
תרומה בסך 768 ₪
אברהם שינדלר
תרומה בסך 120 ₪
נחמיה ליעבערמאן
תרומה בסך 1,626 ₪
לרפואת ר' שמואל בן חיה גיטל
המשיב הרב ויצמן
תרומה בסך 100 ₪
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך ומאיר כהן הגבר והצדיק
אמיתי אצור
תרומה בסך 50 ₪
לזיווג הגון אפרת בת לבנת
אסתר סבח
תרומה בסך 180 ₪
לזיווג הגון יחיאל יעקב בן אסתר
יעקב יהודית ריין
תרומה בסך 54 ₪
לוי ציפי
תרומה בסך 26 ₪
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
רביץ שמואל
תרומה בסך 50 ₪
שיעור ב'
אנונימי 1
תרומה בסך 25 ₪
דרייארש
תרומה בסך 30 ₪
רוזן (1)
תרומה בסך 50 ₪
לאשר ליכטשטיין המתמיד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! בהצלחה מכל הלב מאחלים ש"א!!!!!!!!!!!!!!!
חיים לחיני
תרומה בסך 50 ₪
נכטילר ידידיה
תרומה בסך 20 ₪
נכטילר מיכאל
תרומה בסך 160 ₪
בסקין
תרומה בסך 18 ₪
יעל
תרומה בסך 18 ₪
שיעור ב התותחים
תרומה בסך 20 ₪
עלו והצליחו עוד היום 35000
איש ימיני ידידיה ולורנס
תרומה בסך 180 ₪
אלבר אברהם בן אליס עישה
איש ימיני ידידיה ולורנס 1
תרומה בסך 400 ₪
רחל בת אסתר כיסא מושב
הרב קליימן
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ שלום ברוך בן חנוך אליהו
חנה הרץ
תרומה בסך 579 ₪
לעילוי נשמת בן ציון בן צבי
שירה דגני
תרומה בסך 30 ₪
עיסאם
תרומה בסך 100 ₪
לע"נ יוסף בן עיסאם (אריה)
אברהם ציון כהן
תרומה בסך 60 ₪
רפי שוואקי (1)
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ רפאל שלמה בן חיה אסתר
אלישבע כהן
תרומה בסך 18 ₪
לכוהנים היקרים תורידו את המחיר
אורי שארישב
תרומה בסך 200 ₪
יהודית וויס
תרומה בסך 50 ₪
ש"אני ינצחו כי זאת המטרה
יואל היימן
תרומה בסך 100 ₪
להצלחת ש"א בכל העניינים!
אנונימי
תרומה בסך 400 ₪
יוסף בסמוט
תרומה בסך 100 ₪
יעקב פקטר
תרומה בסך 20 ₪
לזאב פרוקופץ באהבה
דוד היימן
תרומה בסך 30 ₪
למלכים הנחניאל
איציק השף
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ אברהם ורעיתו תמר
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 20 ₪
ש"ג!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יוסף ארנדוג
תרומה בסך 26 ₪
אהרון פאוסט
תרומה בסך 500 ₪
לבני היקר והמתמיד אפרים ולא שמואל
tiraon zinman
תרומה בסך 580 ₪
אלי מילר
תרומה בסך 20 ₪
לכבוד אלחנן סילבר
נתנאל שפיר
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ דוד בן כוכבה ושרה בת רחל
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 100 ₪
לאברהם ענתבי ש"ג!!!!!!!!!!!!
שלום
תרומה בסך 1 ₪
יעקב ניכטבורג
תרומה בסך 50 ₪
עופר עוזי
תרומה בסך 160 ₪
פרידמן טוביה
תרומה בסך 20 ₪
הרב ירון כהן
תרומה בסך 50 ₪
אריה ותמר סילבר
תרומה בסך 50 ₪
משפחת כהן (1)
תרומה בסך 180 ₪
לנצלחת אפרת בת רחל חייה
משפחת כהן 2
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת תהילה בת רחל חייה
משפחת כהן מוישי
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ אליסה מרטה בת צלחה
משפחת כהן
תרומה בסך 205 ₪
ר' דוב חדש
תרומה בסך 100 ₪
שוויקה דוד
תרומה בסך 200 ₪
ארנטל דובי
תרומה בסך 180 ₪
לעילוי נשמת דוד מאיר בן חיים הלוי
משפחת נאה
תרומה בסך 50 ₪
פולק שיעור א
תרומה בסך 180 ₪
לזכות דב בן ענטה זלדה
תמר נכטילר
תרומה בסך 20 ₪
להצלחת בני היקר בכל אשר יפנה
ר' יוסף פרלמן
תרומה בסך 50 ₪
משפחת אוברמיסטר
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ ר' ישראל בן ר' שלום אריה זינגר
אנונימי
תרומה בסך 3,600 ₪
שמואל וינגרטן
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ רוזא שושנה ברכה בת הרה"ח חיים אלעזר ע"ה
שמואל וינגרטן
תרומה בסך 188 ₪
לע"נ רוזא שושנה ברכה בת הרה"ח חיים אלעזר ע"ה
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
למאיר נ"י ,ממשיך דרכי , מאחל כל מילי דמיטב. על החתום : חיים קנייבסקי.
נתי סמט
תרומה בסך 180 ₪
אהרן פרידמן
תרומה בסך 100 ₪
מרדכי מנס
תרומה בסך 18 ₪
לאחי היקר בנימין, תמשיך להתמיד ולעשות חיל ולעשות נחת לכולם, ותמשיך להצליח בלימוד התורה הקדושה בעומק ובהבנה.
מרדכי מנס
תרומה בסך 25 ₪
לבנימין אחי היקר, תמשיך לעשות חיל ולהצליח בלימוד התורה, בעומק והבנה.
דוד פישל
תרומה בסך 50 ₪
לכבוד אליהו רייזמן היקר
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת התורמים ומשפחתו
bruce irom
תרומה בסך 579 ₪
chaim &naomi rosenbach
תרומה בסך 325 ₪
יפה לוי
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ משה בן רפאל
שטארק
תרומה בסך 120 ₪
להצלחת המשפחה
הרב מנטל
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ ר' שלמה זלמן בו ישראל הלוי מרת איטה בת ר' נתן הרב דניאל ב"ר יוסף מלי בתודה ברוך אליעזר ר' משה יהודה בן יחזקאל הלוי
אריה מרדכי קצברג
תרומה בסך 100 ₪
הצלחה לשמואל וינגרטן
אליעזר פרוקופץ
תרומה בסך 300 ₪
בראון לייביש וחיה
תרומה בסך 100 ₪
סטמפלר
תרומה בסך 50 ₪
מנס
תרומה בסך 100 ₪
לבנימין מנס עלה והצלח בתורה ויראת שמים
יצחק בראון
תרומה בסך 20 ₪
לרפואת לאה אסתר בת דבורה קמליה בת מזל מזל
הרב דניאל חיים פאסט
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ צבי כן מרדכי יוסף זצ"ל
ישראל פרידלנדר
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת יאיר בישיבה מאח שלו!!!!!!!!!!!!!
אריה הרינג
תרומה בסך 60 ₪
להצלחת המשפחה וחיים רייך
אליעזר שור
תרומה בסך 50 ₪
לע"נ גולדינה בת רבקה
שרה כהן
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת שרה ברכה בת רחל חיה
ישראל פרידלנדר
תרומה בסך 41 ₪
להצלחת שיעור א בקמפיין!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
גדליה קליינקויפמאן
תרומה בסך 58 ₪
ליוסי היקר
יעקב ויהודית ריין
תרומה בסך 200 ₪
לע"נ יהודית מטעל עטל בת ישראל ולהצלחת משפ רייך
גדליה קליינקויפמאן
תרומה בסך 160 ₪
ליוסי האחיין המצויין עלה והצלח
שטיף
תרומה בסך 100 ₪
לשלמה דרכמן המלך ול ש"ב המלכים
דוד בקשט
תרומה בסך 200 ₪
בהערכה לגדול הדור וגאון החסד חיים מילר משיעור ג
יצחק בראון
תרומה בסך 400 ₪
לע"נ שמחה בונים ישראל בן רפאל יעקב הלוי
יצחק בראון
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ שמחה בונים ישראל הלוי בן רפאל יעקב
עזריאל ברוקס
תרומה בסך 400 ₪
ר'שמחה זאב ב"ר חיים שלמה קליין ז"ל
קובי של גוטפרוינד
תרומה בסך 20 ₪
לחיימק'ה היקר תמשיך לפאר ולרומם בית אלוקינו זכות לימוד התורה תעמוד לך עד סוף כל הדורות
הרב גרוסברד
תרומה בסך 50 ₪
לליפסעט ונולמן באהבה
Akiva Miller
תרומה בסך 400 ₪
לכבוד משפחות לרנל וסטמפלר
יעל טורנר
תרומה בסך 100 ₪
להצלחת המשפחה וש"א!
צרור אפרים
תרומה בסך 20 ₪
זוהר יוסף
תרומה בסך 20 ₪
רחל ראוכקינד
תרומה בסך 579 ₪
לע''נ עטל בת ישראל ולע''נ אלתר חיים יהשוע בן יצחק לייב
אנונימי
תרומה בסך 155 ₪
סבא וסבתא סובול
תרומה בסך 50 ₪
נכטילר חיים
תרומה בסך 20 ₪
כהן איציק
תרומה בסך 20 ₪
גדליה קליינקויפמאן
תרומה בסך 170 ₪
ליוסי קליינקויפמאן האחיין המקסים תמשיך ללמוד ולהצליח
אהרן שיעור א
תרומה בסך 200 ₪
לעילוי נשמת יוסף בן שלמה אהרן לע"נ שמעון יהודה בן עקיבא
שיעור א (2)
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת יוסף חיים בן רחל וחנה בת שבע בת קל אודיה
אדלר ישראל
תרומה בסך 50 ₪
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
ישי קירשבוים
תרומה בסך 180 ₪
פוקסברומר אריה
תרומה בסך 40 ₪
דרורי ר' ציון
תרומה בסך 200 ₪
לזכות ר' ציון דרורי
יהושוע גולדשמיט
תרומה בסך 18 ₪
רוזנפלד
תרומה בסך 50 ₪
דוד לוי
תרומה בסך 20 ₪
לאוסתריאה
תרומה בסך 120 ₪
שטרנהרץ
תרומה בסך 360 ₪
צינמון אנה רבקה
תרומה בסך 580 ₪
להצלחת הבה"ח ישראל בן הרב רון הכהן צינמון ני"י שיתעלה בתורה ובמעשים טובים. אמן
אלנר יוסף
תרומה בסך 120 ₪
אפרים קראהן
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת בן ציון בן אפרים קראהן
מוטי סטפנסקי
תרומה בסך 50 ₪
לאחין המתמיד אליהו
sd king
תרומה בסך 36 ₪
יונתן (1)
תרומה בסך 100 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 30 ₪
מוישיז ליפסעט השמח!!!!!!!!!!!
איציק השף
תרומה בסך 180 ₪
לע''נ יעקב דוד ורעיתו רחל
חיה טעפ
תרומה בסך 60 ₪
לוין
תרומה בסך 100 ₪
שמואל מרגוליס
תרומה בסך 200 ₪
לשכני היקר איציק גנאור המדהים!!!!!!!!!!1
חנוך יכנס
תרומה בסך 50 ₪
חיים הוך
תרומה בסך 50 ₪
לנולמן הסטלן וליפסעט באהבה
גולדברג איצל'ה
תרומה בסך 100 ₪
במיוחד לחיים מילר היקר התותח של הישיבה שלבו כעולם ואין עליו בעולם
יהודה קליין
תרומה בסך 180 ₪
לע''נ שרה עליה השלום בת הרב אפריים זאב שליט'א
יוצמח זרח פרחיה יקותיאל
תרומה בסך 100 ₪
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שולמית רייזמן
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ ישראל חיים בן הרב מנחם
אלחנן פרנקל
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ חיים בן עזריאל. שולמית בן שמואל
יהודה רפאל
תרומה בסך 100 ₪
אריאל ביטון
תרומה בסך 120 ₪
סוזי ישראל
תרומה בסך 50 ₪
מנחם טוקר
תרומה בסך 19 ₪
מאיר השקדן חלומו של כל רשם, מאיר הצדיק כל סברא מיד מבריק, מאיר המתמיד כל הזמן תגמורא מחזיק, מאיר בראון בחור ממש חלום
דניאל דומב המלך
תרומה בסך 100 ₪
Daniel Irom
תרומה בסך 716 ₪
L'ilui Nishmas Yosef Meir ben Avraham Simcha Bunim
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 100 ₪
לאחייני היקר רפאל בטיש!!!!!!!!
יהודית וויס
תרומה בסך 100 ₪
בו"ה לכל המשפחה וליוסי וויס המתמיד!!!!!!!!!!!!!!
אוסטרוב
תרומה בסך 60 ₪
הרב הגאון מרן אריה ליב ברוקס שליטא חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 200 ₪
לכבוד רפאל בטיש תושב עירי
בוגי מגנוס
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת המשפחה
ראובן אלבז (1)
תרומה בסך 100 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 26 ₪
שיעור ג'!!!!!!!!!!!!!!!!
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 52 ₪
לאחייני היקר אברהם ענתבי
נפתלי כהן
תרומה בסך 20 ₪
להצלחת ש"א!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אליהו פיין
תרומה בסך 70 ₪
אלי רוטבארד
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת הבנים בלימוד התורה
חנוך ינוקא
תרומה בסך 26 ₪
ארי רובין
תרומה בסך 20 ₪
בנימין מנס הצדיק בסתר ובגלוי בין בשקיעה בין בחמה!!!!!!!!!!!!
יהודה פליישמן
תרומה בסך 100 ₪
להצלחה בלימוד התורה
ראובן אלבז
תרומה בסך 440 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
יגאל פרץ
תרומה בסך 50 ₪
ישראל אהרוני
תרומה בסך 36 ₪
לכבוד ישעיהו קלגסבלד נ"י
תמר פישר
תרומה בסך 20 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
יהושע ווינברגר
תרומה בסך 25 ₪
לכבוד הבחור החשוב דניאל נולמן נ"י שתעלה מעלה מעלה לתפארת כל בית ישראל!
קרקובסקי
תרומה בסך 300 ₪
תופיק משה
תרומה בסך 160 ₪
שפע בריאות והצלחה
קובי פריד
תרומה בסך 200 ₪
חזק ואמץ! תעשו שטייגען!
דניאלה דייקמן
תרומה בסך 160 ₪
לשגרירות שיעור ב'
באום אלחנן
תרומה בסך 220 ₪
אינלר אברהם
תרומה בסך 200 ₪
רחימו יצחק
תרומה בסך 60 ₪
להצלחת התורם וש"ב המצוינים
תרומה בסך 60 ₪
הרב שולמן שליט"א
תרומה בסך 200 ₪
קליינקויפמאן רחל
תרומה בסך 100 ₪
לזיווג הגון רחל בת שושנה חסיה ברכה
בן זאב ציפורה
תרומה בסך 20 ₪
יעקב שבתאי
תרומה בסך 100 ₪
עובדיה יהונתן
תרומה בסך 20 ₪
שרה צבדיה
תרומה בסך 50 ₪
הרב שורק
תרומה בסך 100 ₪
יעקובסון חנה משה
תרומה בסך 180 ₪
שושנה מגיד
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת שושנה בת מרים
קרישבוים שמעון ויהודית
תרומה בסך 500 ₪
Zeidy and Bubby
תרומה בסך 100 ₪
לכבוד הבחור החשוב יוסף יעקבסון.עלה והצלח!תמשיך ללמוד בהתמדה.
יהודה בן אהרן
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 300 ₪
דהן מירב
תרומה בסך 155 ₪
דהן מירב
תרומה בסך 160 ₪
יונתן קולין
תרומה בסך 50 ₪
לזכות ולהצלחת יצחק שינקר נ"י באהבה גדולה
Naftali Tzvi & Shoshana Halpern
תרומה בסך 163 ₪
הצלחה רבה!
דוד ליפסעט
תרומה בסך 325 ₪
לכבוד הבחור החשוב מושי ליפסעט
Devora Nulman
תרומה בסך 325 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,800 ₪
להצלחת משפחת שמידע בכל
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
דוד ליפסעט
תרומה בסך 163 ₪
לכבוד הבחור החשוב מושי ליפסעט
דקלה שרגר
תרומה בסך 50 ₪
ליהודה יוסף בן מלכה חנה שיגדל לתורה לחופה ולמעשים טובים
משפחת ליברמן
תרומה בסך 234 ₪
להצלחת שרגי וכל הישיבה
יוסף לבנרון
תרומה בסך 50 ₪
חיים לוין
תרומה בסך 163 ₪
ארנטל ישעיהו יהודה
תרומה בסך 325 ₪
דניאל שפפוספיץ
תרומה בסך 160 ₪
למנדלקורן הגבגבר..................................
לנדסמן
תרומה בסך 70 ₪
דוד ליפסעט
תרומה בסך 550 ₪
לכבוד מושי
דומב שמואל
תרומה בסך 550 ₪
שלויימה' זלמען מילער
תרומה בסך 25 ₪
לנדסמן
תרומה בסך 100 ₪
לאחין המתמיד אליהו
רקובסקי
תרומה בסך 77 ₪
ש"ג המלכים שיצליחו בישיבעס גדיילעס
לנדסמן
תרומה בסך 30 ₪
להצלחת חברי בקמפיין
שורה פריד
תרומה בסך 100 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"ג מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
משפחת הרץ
תרומה בסך 400 ₪
להצלחת הקמפיין שיעור ב המצויינים
קושלנד
תרומה בסך 50 ₪
אברהם ישעיהו סמאול
תרומה בסך 100 ₪
לרתק ושליזי היקרים !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
חזקי עבאדי
תרומה בסך 20 ₪
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
מושי אפשן
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת הילד הצבוע בכל העניינים
לופיאן
תרומה בסך 50 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 20 ₪
בת ציון בן משה
תרומה בסך 100 ₪
למנדלקורן באהבה
דניאל ישראל
תרומה בסך 50 ₪
sd king
תרומה בסך 400 ₪
להצלחת חבריי בקמפיין ש"ב
יעל פורמן
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת חבריי בקמפיין
יוסף מילר
תרומה בסך 18 ₪
פיינטוך
תרומה בסך 60 ₪
חגית פריד
תרומה בסך 160 ₪
חיים בר און
תרומה בסך 100 ₪
שלמה איזנבך
תרומה בסך 20 ₪
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אריה ותמר זיסקנד
תרומה בסך 180 ₪
לחיים דוד זיסקינד היקר אנחנו גאים בך תמשיך השטייגין
יונה פיינהנדלר
תרומה בסך 50 ₪
דוד דואק
תרומה בסך 160 ₪
Shmuelie and Baila
תרומה בסך 325 ₪
לכבוד האחיין החשוב שרגי. שתזכה לעלות מעלה מעלה.
חני שוויי
תרומה בסך 50 ₪
מאיר לובל
תרומה בסך 18 ₪
להצלחת שיעור ג'!!!!!!!!!
סולוף
תרומה בסך 30 ₪
בראון
תרומה בסך 72 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 20 ₪
דוד קליינקויפמאן
תרומה בסך 100 ₪
חיים לוין
תרומה בסך 3,253 ₪
להצלחת שיעור ב' בקמפיין !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 20 ₪
להצלחת היהודי השמח!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אלחנן אצור (1)
תרומה בסך 100 ₪
לרפואת שרה בת פרחה
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 100 ₪
להצלחת שיעור ג'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יוני מלר
תרומה בסך 80 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הצלחת הבחור החשוב מאיר בראון
לוריא (1)
תרומה בסך 200 ₪
לעוזר המסור אחיהו רייזמן ולרפואת רחל נעמי בת אסתר חנה
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 36 ₪
מורינו המשגיח ר' שרגא פייבל ירושלמי
ש בראון
תרומה בסך 100 ₪
שמעון לובל
תרומה בסך 160 ₪
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
לוריא (1)
תרומה בסך 50 ₪
לגיס המתמיד אליהו רייזמן !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הרב ישראל מאירשליט"א
תרומה בסך 60 ₪
להצלחת ביהכ"נ בחצרות השם" ומשפחת מאיר הנכבדה ולהצלחת קמפיין המתמידים דביהכ"נ "בחצרות השם"
אלקנה הויזמן
תרומה בסך 100 ₪
מנחם מרציאנו
תרומה בסך 100 ₪
להצלחת הזוג אסתר ומשה חיים ופרנסה בשפע בשפע
רבקה ניכטליר
תרומה בסך 50 ₪
יעקוביוס שרה
תרומה בסך 100 ₪
יעקוביוס שרה1
תרומה בסך 20 ₪
שיעור א (1)
תרומה בסך 38 ₪
שיעור א עלו והצליחו
שמואל גרינברג
תרומה בסך 100 ₪
תותחים תעבדו נצליח לא להתייאש
שלקובסקי מאיר
תרומה בסך 50 ₪
שורק
תרומה בסך 50 ₪
יצחק פנחסי
תרומה בסך 50 ₪
ליוסי בטיש גיסי היקר, באהבה ובהערכה רבה, תצליח בכל - יצחק ו...
הרב מנטל
תרומה בסך 180 ₪
לחיים רייך לעילו נשמת אהרן בן מרדכי ולע"נ בליה דנהבת וועלוועל ולע"נ יהודית מטעל עטל ע"ה בת הרב ישראל שליט"א ולהצלחת ש"א ורייך האלוף! איפה הכפיים לש"א!
גינבורג יהושוע
תרומה בסך 20 ₪
Shimon M Margaliot
תרומה בסך 325 ₪
לכבוד אשר חיים רוטבארד
לוונטל
תרומה בסך 18 ₪
אין על איחוד הצלה
אסתר חן
תרומה בסך 100 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
בני אלון
תרומה בסך 18 ₪
להצלחת הילד הצבוע בכל העניינים
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 18 ₪
אין על שבתי זמל
מרים
תרומה בסך 30 ₪
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אהרון ציילזר
תרומה בסך 540 ₪
שרי
תרומה בסך 25 ₪
ש"ב תפסיקו לשקר ש"א מקום ראשון!
לוריא (1)
תרומה בסך 25 ₪
הרב נוימן
תרומה בסך 20 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 60 ₪
מרים שמידע
תרומה בסך 160 ₪
לש"א האלופים מקום ראשון!!!
אלן אסודרי
תרומה בסך 160 ₪
שלמה איזנבך
תרומה בסך 320 ₪
ליהשוע agroise fun atzloje!
ר' אלחנן חדש
תרומה בסך 220 ₪
להצלחת ישעיהו קלגסבלד
בראון
תרומה בסך 50 ₪
משפחת טוקר
תרומה בסך 1,600 ₪
לשיעור הכי הכי, תעשו שטיייגען!!
משה קסלר בראון
תרומה בסך 180 ₪
חוי בידניק
תרומה בסך 60 ₪
אברהם עטר
תרומה בסך 200 ₪
חיים יפה
תרומה בסך 300 ₪
יעקב ויהודית ריין
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת המשפחה וש"א!
שמעיה פרוש
תרומה בסך 50 ₪
לאחיין הבלתי נשכח אלחנן סילבר, חילך לאורייתא!
דוד מרכוס
תרומה בסך 35 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
אהרן שטיינר
תרומה בסך 60 ₪
אהרון סטפנסקי
תרומה בסך 50 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
אפרת זילבר
תרומה בסך 180 ₪
יהודית וויס
תרומה בסך 60 ₪
ליוסף וויס בהצלחה בהכל!!!!!!!!!!!!!1
יונתן וגשל
תרומה בסך 250 ₪
לכבוד הבחור החשוב מנחם מנדל וגשל
בת שבע בדנר
תרומה בסך 160 ₪
אלחנן ספטנר
תרומה בסך 50 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
ישראל וינגרטן
תרומה בסך 50 ₪
נחמיה ספטנר (1)
תרומה בסך 30 ₪
לש"א האלופים מקום ראשון!!!
יחיאל במברגר
תרומה בסך 30 ₪
לש"א האלופים מקום ראשון!!!
אפרת ביטון
תרומה בסך 200 ₪
אפרת שפירא
תרומה בסך 100 ₪
רוזנטל שלום
תרומה בסך 30 ₪
שמעון גב
תרומה בסך 59 ₪
בזכות הבה"ח דניאל נולמן נ"י שיצליח
ביטון
תרומה בסך 250 ₪
וגשל שרה
תרומה בסך 200 ₪
שיעור א
תרומה בסך 50 ₪
שיעור ג' המלכים!!!!!!!!!!!!!1
תרומה בסך 940 ₪
הצלחה בישיבות הגדולות
דניאל רינת
תרומה בסך 70 ₪
דוד אתדגי
תרומה בסך 70 ₪
להצלחת מאיר כהן
ר' מנחם מנדל אוירבעך
תרומה בסך 180 ₪
Devora Nulman
תרומה בסך 360 ₪
להצלחת הישיבה
כהן שמעון
תרומה בסך 25 ₪
לכבוד יהודה קינוולד הצדיק
בטיש יוסף
תרומה בסך 51 ₪
נתניא יהונתן
תרומה בסך 51 ₪
גרינוולד חננאל
תרומה בסך 100 ₪
Zeidy and Bubby
תרומה בסך 320 ₪
לכבוד ראשי הישיבה וכל הרמי"ם וכל העוסקים במלאכת הקודש
חיים פפויפר
תרומה בסך 100 ₪
דוד של שרגי ליברמאן (1)
תרומה בסך 1,171 ₪
לכבוד האחיין שלנו שרגי ליברמאן שנותן לנו כל כך הרבה נחת!! !!
אלחנן אצור (1)
תרומה בסך 250 ₪
לרפואת שרה בת פרחה
ישראל מאיר זוזות
תרומה בסך 50 ₪
זה בזכות אלחנן אצור האחיין המדהים שלי
זוזוט שמעון
תרומה בסך 52 ₪
לכבוד מורינו רה"י ולאחיין הת"ח אלחנן אצור
חיים לוין
תרומה בסך 813 ₪
לכבוד האחין שלי שרגי!!
אלחנן אצור
תרומה בסך 101 ₪
להצלחת הישיבה
משפחת ליברמן
תרומה בסך 234 ₪
לרפואת ר' שמואל בן חיה גיטל
קותי
תרומה בסך 100 ₪
יצחק כהן
תרומה בסך 30 ₪
שולמית וולף
תרומה בסך 200 ₪
rabbi avraham halpern
תרומה בסך 325 ₪
לעילוי נשמת ר' משולם שרגא פייבוש בן ר' יהודה אריה לייבוש
לוי
תרומה בסך 160 ₪
להצלחת יצחק אלחנן בן רחל
יוסף משה גרינפלד
תרומה בסך 50 ₪
ציפי פריד
תרומה בסך 70 ₪
אלפרט
תרומה בסך 55 ₪
מלכה פרסקי
תרומה בסך 160 ₪
לחיים רייך לעילו נשמת אהרן בן מרדכי ולאשר
בייפוס יעקוב ישראל
תרומה בסך 20 ₪
מינה רובין (2)
תרומה בסך 50 ₪
יעלי אקלר
תרומה בסך 30 ₪
יענקי ברלינגר
תרומה בסך 70 ₪
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
ישראל שווארץ
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת הבה"ח אלעזר מנחם חן הי"ו
אבוחצירא יעקב
תרומה בסך 70 ₪
אלעזר ברנר (1)
תרומה בסך 160 ₪
ברנר צפורה
תרומה בסך 60 ₪
איציק ינאי
תרומה בסך 15 ₪
תמר סובול
תרומה בסך 20 ₪
ספטנר
תרומה בסך 100 ₪
אלי שוורץ
תרומה בסך 160 ₪
יינון
תרומה בסך 80 ₪
אלעזר ברנר
תרומה בסך 150 ₪
רפאל לוי
תרומה בסך 250 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 20 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 20 ₪
יהושע סיביליה
תרומה בסך 70 ₪
בראון
תרומה בסך 180 ₪
יצחק משקובסקי
תרומה בסך 25 ₪
דוד נתניא
תרומה בסך 50 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 200 ₪
יעקב עטיה
תרומה בסך 50 ₪
תמר גורדון
תרומה בסך 80 ₪
ישראל קנדלר
תרומה בסך 160 ₪
אלי דאקס
תרומה בסך 160 ₪
יהודה פריד
תרומה בסך 250 ₪
אברימי מלאכי
תרומה בסך 50 ₪
לאה ועזריאל קרן
תרומה בסך 500 ₪
שלמה מנדלקורן
תרומה בסך 140 ₪
אליהו נפתלי
תרומה בסך 50 ₪
סלווין זיסקינד
תרומה בסך 100 ₪
שלמה איזנבך
תרומה בסך 100 ₪
לכבוד ש"א ולאשר ליכטשטיין המתמיד! בהצלחה!!!!!!!!!!!!!!!!!
אלעזר ברנר
תרומה בסך 150 ₪
קורין עובדיה
תרומה בסך 100 ₪
לוז
תרומה בסך 10 ₪
רובין מוישי
תרומה בסך 50 ₪
דוידי רוטנברג
תרומה בסך 160 ₪
מוטי פרויינד
תרומה בסך 20 ₪
ברכת כהנים באהבה
אהובה פרידמן
תרומה בסך 710 ₪
אהרן פרידמן
תרומה בסך 50 ₪
ברכת כהנים באהבה
נתי אנסבכר
תרומה בסך 72 ₪
משפחת שפירא (1)
תרומה בסך 45 ₪
להצלחת מד"א
אהרון פאוסט
תרומה בסך 500 ₪
יוסף חיים אסור
תרומה בסך 20 ₪
גרינבלט תהילה
תרומה בסך 350 ₪
שרגא פייבל ירושלמי הצלחה בכל העניינים
זאב פרוקופץ
תרומה בסך 2 ₪
להצלחת חיים מילר בכל העינינים...
גולדבלום רפאל מאיר
תרומה בסך 20 ₪
דניאל ליביקי
תרומה בסך 1,800 ₪
פאני פרוקופץ
תרומה בסך 220 ₪
זיווג הגון
אלחנן זילברברג
תרומה בסך 20 ₪
זילברב רג המלך
אריאל קובשקה
תרומה בסך 18 ₪
יצחק מנשה חמד
תרומה בסך 20 ₪
הלל אונגר
תרומה בסך 50 ₪
הלל אונגר
אלישבע פליישמאן
תרומה בסך 60 ₪
חיים אלנר
תרומה בסך 100 ₪
הרב פרלמן
תרומה בסך 40 ₪
פיצוי על הלוי
הרב פרלמן
תרומה בסך 30 ₪
עבור עלית לוי
גדליה קליינקויפמאן
תרומה בסך 300 ₪
ליוסי היקר עלה והצלח בלימוד, ותודה לאור אלחנן על הכל פורים שמח ובצלחה
יהודה קינוולד
תרומה בסך 75 ₪
פתיחת קמפיין
יהודה קינוולד
תרומה בסך 75 ₪
פתיחת קמפיין
יהודה קינוולד
תרומה בסך 75 ₪
פתיחת קמפיין

מבין 3 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

שיעור ב
48,198 ₪
מתוך 41,000
225 תורמים
שיעור ג
28,217 ₪
מתוך 28,000
124 תורמים
שיעור א
32,332 ₪
מתוך 35,000
178 תורמים

שתפו את הקמפיין: