40,140 $ Was raised so far. Thanks to you!

114%
426 Donors Goal of 34,985 $
Bonus target 52,478 $

"נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה.."
אמרה זו היתה שגורה על לשונו של כ"ק אדמו"ר רבות, ובפרט בעניין היציאה והפעולה בשדה השליחות.

הרב מענדי ונחמי סוקניק זוכים לצאת לשליחות בארץ הקודש, וכבר ביציאתם קבלו הם את ה"אלף", השלוחים של הרבי מס' 1,000 בארץ הקודש, זכות גדולה!

הרב סוקניק ורעייתו יוצאים לשליחות בשכונת אור-ים שבעיר אור עקיבא, שכונה חדשה המונה כ-20,000 תושבים כ"י. והפעילות שלהם תכבוש ותהפוך את השכונה ממש - 'אלף פעמים ככה' .

שיעורי תורה, ביקורי בית, קביעת מזוזות בכל הבתים החדשים, שיעורי נשים, פעילויות בגנים ובבתי ספר בשכונה, וכמובן מעגל השנה היהודי על שלל חלקיו.

זאת ההזדמנות שלנו לעזור להם לכבוש את ה"אלף", ולמלא מצברים כצידה לדרך!
בהוראת קבע קטנה, תוכלו לתת לשלוחים הצעירים - "אלף" פעמים ככה....

זכרו! השותפות שלכם - העשיה שלהם - הברכה של כולנו!!
"נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה"! 

 

להעברה בנקאית:
בנק הפועלים - 12
סניף אור עקיבא - 673
מספר חשבון - 451577
ע"ש: חב"ד אור עקיבא קיסריה
חובה לציין עבור קמפיין האלף


לתרומה בצ'ק יש לכתוב עבור: 'בית חב"ד ליובאויטש קיסריה' (ניתן לצלם ולשלוח בוואצפ או במייל)

 

ליצירת קשר: 

Donation Of 146 $
Donation Of 58 $
Anonymous
Donation Of 875 $
Donation Of 58 $
Donation Of 146 $
לזכות הרב ממ סוקניק! להצלחה רבה בעבודת הקודש
Donation Of 15 $
Donation Of 52 $
Donation Of 146 $
Donation Of 292 $
Donation Of 58 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 10 $
Donation Of 52 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 35 $
Donation Of 58 $
Donation Of 58 $
Donation Of 58 $
Donation Of 5 $
Donation Of 105 $
Donation Of 52 $
Donation Of 105 $
Anonymous
Donation Of 117 $
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
למענדי ונחמי היקרים הרבה הצלחה בשליחות!!!
Donation Of 700 $
Donation Of 15 $
חנה פיגא בת רחל לאה ויוסף יצחק בן רחל לאה
Donation Of 5 $
!לזכות השליחות החדשה, בהצלחה
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 5 $
Donation Of 29 $
Donation Of 10 $
Donation Of 15 $
Donation Of 105 $
לזכות הרב שי שיחי'
Donation Of 100 $
Donation Of 52 $
Donation Of 6 $
Donation Of 15 $
Donation Of 50 $
Anonymous
Donation Of 10 $
Donation Of 40 $
Donation Of 20 $
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 15 $
איציק החסיד
Donation Of 29 $
בהצלחה ענקית בשליחות!
Donation Of 250 $
Donation Of 56 $
לזכות לאה בת בתייה ולע״נ לאה בת בן ציון
Donation Of 29 $
Donation Of 52 $
Donation Of 5 $
Donation Of 100 $
Donation Of 29 $
Donation Of 10 $
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 52 $
לע"נ יחיא בן נעמי
Anonymous
Donation Of 20 $
Donation Of 15 $
Donation Of 12 $
Anonymous
Donation Of 16 $
Donation Of 5 $
Donation Of 52 $
בהצלחה מופלגה
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 10 $
הצלחה רבה!
Donation Of 87 $
Anonymous
Donation Of 7 $
Anonymous
Donation Of 294 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 60 $
Donation Of 7 $
בהצלחה רבה!
Anonymous
Donation Of 29 $
בהצלחה
Donation Of 350 $
Donation Of 52 $
לזכות שליח האלף ומשפחתו
Anonymous
Donation Of 38 $
לרפואת דוד בן רחל
Donation Of 292 $
Donation Of 6 $
הצלחה רבה ונחתלרבי!
Donation Of 9 $
Donation Of 15 $
Donation Of 96 $
Donation Of 52 $
Donation Of 52 $
Donation Of 58 $
Donation Of 15 $
Donation Of 29 $
Donation Of 14 $
לזכות מנוחה סוקניק המהממת!! ולע''נ חיה מושקא בת ישראל
Donation Of 15 $
לזכות השלוחים היקרים הרב איציק ורעייתו מקובצקי, להצלחה מופלגת בשליחותם, להביא לימות המשיח!
Donation Of 52 $
Donation Of 10 $
Donation Of 12 $
לרפואה חנה ברכה בת חני רחל
Donation Of 29 $
Donation Of 105 $
לזכות חיים וגיטי ווייס ומשפחתם
Donation Of 35 $
Donation Of 146 $
Donation Of 58 $
Donation Of 6 $
Donation Of 36 $
להתגלות הרבי מה"מ שליט"א
Donation Of 21 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 5 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 44 $
Anonymous
Donation Of 52 $
הצלחה רבה מאוד בטוב הנראה והנגלה!
Donation Of 10 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 52 $
Donation Of 7 $
בהצלחה בשליחות
Donation Of 146 $
בהצלחה בכל מעשה ידיך
Donation Of 105 $
בהצלחה רבה בשליחות
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
שיהיה בהצלחה בשליחות
Donation Of 100 $
Donation Of 126 $
Anonymous
Donation Of 56 $
Donation Of 5 $
Donation Of 15 $
ר' משה היקר הלפרין
Donation Of 52 $
לזכות צבי בן שמואל שכטר
Donation Of 50 $
Anonymous
Donation Of 875 $
הצלחה רבה למענדי ונחמי ומושקי המתוקה
Donation Of 146 $
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 525 $
Anonymous
Donation Of 6 $
לזכות נחמה דינה בת רבקה להצלחה בגו"ר
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 3 $
Donation Of 29 $
הצלחה רבה!
Donation Of 29 $
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 52 $
לזכות חנה בת לובא אסתר רחל תחי ויוסף יהודה בן לאה יח לבריאות ולזחוק
Donation Of 10 $
לזכות פייגי ומשפחתה
Donation Of 153 $
Donation Of 12 $
בהצלחה ענקית בשליחות!!
Donation Of 52 $
להצלחה ולזיווג הגון בקרוב שרה ברכה בת חנה רחל
Donation Of 87 $
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
Donation Of 52 $
לזכות שלוחי ה1000 לאה"ק
Donation Of 52 $
לרפואת חנה בת גיטל ולזרוז הגאולה האמיתית והשלימה
Donation Of 73 $
Donation Of 29 $
בהצלחה בשליחות!
Donation Of 175 $
לזכות חברי חדר 103 בפנימיית הישיבה 749.
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 58 $
Anonymous
Donation Of 583 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 52 $
בהצלחה גדולה
Donation Of 6 $
Donation Of 52 $
הצלחה בשליחות
Donation Of 9 $
Donation Of 105 $
Donation Of 5 $
לזירוז הגאולה
Donation Of 29 $
לזירוז הגאולה
Donation Of 35 $
Anonymous
Donation Of 105 $
Anonymous
Donation Of 9 $
Donation Of 294 $
רפואה שלימה לחנה פרומה בת מלכה, התגלות הרבי מה"מ עכשו ממש
Donation Of 224 $
בהצלחה!
Anonymous
Donation Of 36 $
Donation Of 12 $
לזכות החתן מענדי והכל מוסי. שיהיה בשעה טובה!
Donation Of 6 $
הצלחה רבה ומופלגה
Donation Of 292 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 9 $
לעילוי נשמת צדוק בן ר' שלום ועובדיה בן ר' שלום
Donation Of 29 $
בהצלחה למנחם היקר
Donation Of 175 $
Donation Of 21 $
להצלחת השלוחים
Donation Of 15 $
Donation Of 5 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 29 $
Donation Of 44 $
Donation Of 15 $
Donation Of 105 $
לזכות בחורי ישיבת תל ציון
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 63 $
בהצלחה בשליחות!
Donation Of 29 $
להתגלות הרבי
Donation Of 29 $
Donation Of 58 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 29 $
לזכות יוסי
Anonymous
Donation Of 58 $
Donation Of 29 $
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 44 $
Donation Of 10 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 15 $
לזכות משפחת אטון
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 175 $
Donation Of 29 $
בהצלחה בשליחות!
Donation Of 15 $
Donation Of 29 $
הצלחה רבה!
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 105 $
לע"נ שלמה יהודא בן יוסף אליהו ולזכות כל המשפחה
Donation Of 87 $
Donation Of 52 $
לזכות גיסי היקר הסבא הגה"ח ר' משה צבי הלפרין ומשפחתו
Donation Of 87 $
לזכות דבורה לאה בת חנה לזיווג הגון ולהצלחה רבההה בכל המובנים
Donation Of 15 $
להביא לימות המשיח
Donation Of 100 $
Anonymous
Donation Of 29 $
Donation Of 20 $
להצלחת השליחות
Anonymous
Donation Of 7 $
Donation Of 175 $
לזכות השליח היקר הרב סוקניק ורעייתו שיחיו ולכבוד הוריו וחמיו היקרים והחשובים שיחיו
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 26 $
!הצלחה רבה ומופלגה
Anonymous
Donation Of 105 $
לע"נ אסתר בת יוסף
Anonymous
Donation Of 224 $
להצלחה רבה!
Anonymous
Donation Of 6 $
זיווג הגון בקרוב פרומה בת ברכה
Donation Of 105 $
Donation Of 105 $
בהצלחה רבה!!!
Donation Of 52 $
Donation Of 111 $
Donation Of 175 $
לרפואת מרדכי לביא בן חיה גולדה
Donation Of 294 $
Donation Of 52 $
ללידה קלה לאישתי יסמין לוי
Donation Of 52 $
לזכות המשפיע הרב סוקניק שליט"א
Donation Of 233 $
הצלחה רבה ומופלגה!
Donation Of 90 $
Donation Of 35 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 3 $
Donation Of 6 $
Donation Of 3 $
Donation Of 6 $
Donation Of 6 $
Donation Of 6 $
Donation Of 146 $
Anonymous
Donation Of 10 $
עלו והצליחו
Donation Of 1,471 $
Donation Of 15 $
להצלחה בכל
Donation Of 52 $
לזכות החתן הת' ברוך מרדכי בן מלכה והכלה מרים רבקה בת אלה
Donation Of 29 $
בהצלחה
Anonymous
Donation Of 294 $
Donation Of 10 $
ברכה והצלחה
Donation Of 292 $
Donation Of 35 $
Donation Of 29 $
Donation Of 292 $
לעילוי נשמת מרדכי בן סלחה ויוסף בן פרחה
Donation Of 15 $
בהצלחה רבה ומופלגה בשליחות
Anonymous
Donation Of 87 $
Donation Of 15 $
Donation Of 210 $
Donation Of 29 $
בהצלחה רבה ומופלגה!
Donation Of 16 $
לזכות אפרת גל בת מיכל
Donation Of 52 $
בהצלחה רבה בשליחות החשובה!
Donation Of 224 $
Donation Of 6 $
Donation Of 58 $
Donation Of 52 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 10 $
לזכות כל המשפחה בהצלחה, בריאות, שמחה ונחת. בקבלת פני משיח תיכף ומיד ממש
Anonymous
Donation Of 58 $
לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה
Donation Of 292 $
להצלחה בהכל
Donation Of 292 $
לזכות מנחם מענדל בן מרים לזיווג הגון
Donation Of 292 $
בהצלחה רבה בשליחות!!
Donation Of 585 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 224 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 20 $
Donation Of 29 $
למילוי נשמת עדינה בת ברוך וריקה חיה פרומית בת אברהם
Donation Of 29 $
Donation Of 292 $
אוהבים, מתרגשים ומתפללים להצלחתכם!
Anonymous
Donation Of 15 $
זיווג הגון מרים בת תמר
Donation Of 15 $
בהצלחה בשליחות
Donation Of 29 $
Donation Of 23 $
Anonymous
Donation Of 15 $
הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
Anonymous
Donation Of 44 $
למענדי סוקניק התותח
Donation Of 13 $
ליום הנישואין
Donation Of 21 $
לוי יצחק בן חיה מרים וחיה מושקא בת לאה
Donation Of 29 $
לזכות בן דודי היקר איציק וזוג' שיחי' להצלחה רבה ומופלגה בכל ענייניהם
Donation Of 29 $
לרפואה שלימה לכרמלה בת מינה
Anonymous
Donation Of 9 $
הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
Anonymous
Donation Of 292 $
לקרוב הגאולה תיכף ומיד עכשיו
Donation Of 36 $
Donation Of 29 $
Donation Of 52 $
לרפואת יחיאל יהודה בן חיה חייקה בקרוב ממש
Donation Of 73 $
Donation Of 15 $
לזכות איציק וחנה מקוביצקי הצלחה בכל העניינים!
Donation Of 21 $
Anonymous
Donation Of 204 $
Donation Of 29 $
Donation Of 146 $
Donation Of 15 $
Donation Of 44 $
Anonymous
Donation Of 25 $
Donation Of 29 $
Donation Of 292 $
Donation Of 105 $
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 105 $
בהצלחה גדולה בשליחות!!
Donation Of 52 $
מענדי היקר!! בהצלחה רבה בעבודת הקודש! אלף פעמים ככה!!!
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 52 $
לברכה והצלחה
Donation Of 52 $
Donation Of 29 $
Donation Of 52 $
לזכות הרב שי סוכניק וב"ב שיחיו
Donation Of 52 $
לזכות הרב שי סוקניק
Anonymous
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 58 $
Donation Of 52 $
הצלחה רבה!
Donation Of 19 $
לזכות גיסי ואחותי היקרים, שלוחי האלף. בהצלחה רבה בשליחות החשובה!
Donation Of 8 $
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
Donation Of 29 $
Donation Of 131 $
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
בהצלחה רבה:)
Donation Of 117 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 20 $
Anonymous
Donation Of 7 $
Donation Of 9 $
Donation Of 28 $
Donation Of 29 $
Donation Of 146 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 8 $
Donation Of 292 $
Donation Of 23 $
Donation Of 292 $
להצלחה ברוחניות ובגשמיות ישי בן אורנה. חנה בת שרה. יעל בת חנה מיכל בת חנה שרה בת חנה אורי שמעון בן חנה
Donation Of 20 $
לזכות התמים מענדי הלפרין
Donation Of 292 $
לזכות והצלחת שליח האלף שיגרום נחת רוח מרובה למשלח ויקרב את הגאולה בקרוב ממש
Donation Of 29 $
לזכות עם ישראל
Donation Of 234 $
בהצלחה
Donation Of 9 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 5 $
Donation Of 7 $
Donation Of 10 $
לזכות בתיה בת ורדה רייזא
Donation Of 52 $
Donation Of 58 $
Donation Of 58 $
בהצלחה רבה בשליחות
Donation Of 10 $
Donation Of 100 $
בהצלחה רבה ומפלגה !
Donation Of 474 $
Donation Of 70 $
בהערכה גדולה ובברכת הצלחה בשליחות!!! הדודים הניג מצפת
Donation Of 292 $
שתהי'ה לכם הצלחה רבה רבה!
Donation Of 222 $
נחמי חברתי היקרה!בהצלחה רבה רבה בשליחות!!!
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 29 $
לזכות משפחת שיינגרטן
Donation Of 6 $
רפואה שלימה למרדכי משה בן גולסון. בניין עדי עד, בית חב״ד למנוחה רחל בת חבצלת ומנחם מענדל בן רות חנה.
Donation Of 52 $
לזכות חַבְרֵי וידידֵי השליח הטרי שי', שייצאו מהר לשליחות!
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 224 $
Donation Of 583 $
Donation Of 146 $
Donation Of 294 $
למענדי ונחמי היקרים!!! בהצלחה מופלגה בשליחות הקודש!!!
Donation Of 146 $
נחת מהילדים וסיעתה דשמיא בהכל
Donation Of 58 $
Donation Of 29 $
רפואה שלימה לדוד בן רחל
Donation Of 73 $
לזכות השלוחים היקרים
Donation Of 4 $
משיח נאוו
Donation Of 146 $
Anonymous
Donation Of 29 $
שכל ילדינו יתחזקו עכשיו במצוות כחסידי חבד תמיד
Donation Of 58 $
לזכות חיים דקל הלוי בן ורד
Donation Of 52 $
Donation Of 52 $
לע"נ אברהם בן רינה ואריה לייב בן חיה שרה
Donation Of 15 $
Donation Of 294 $
להצלחת השלוחים הרב מנחם ונחמי סוקניק
Donation Of 29 $
Donation Of 44 $
הצלחה רבה!
Donation Of 15 $
Donation Of 948 $
Donation Of 15 $
משיח נאו
Donation Of 292 $
Donation Of 52 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 292 $
איתכם בהתרגשות ובברכה להצלחה מופלגה בעבודת השליחות ובכל
Donation Of 29 $
לזכות רפואה שלימה לישראל יהודה בנימן בן דבורה דאברא
Donation Of 82 $
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 52 $
שיהי' בהצלחה רבה ומופלגה
Anonymous
Donation Of 9 $
Anonymous
Donation Of 292 $
הצלחה רבה בשליחות
Donation Of 292 $
לזירוז הגאולה
Donation Of 294 $
שמחים וגאים בכם !!! תצליחו ובגדול לעשות נח"ר לרבי נשיא דורנו, מעריכים מאד ורוצים להיות חלק!!!
Donation Of 29 $
לזכות השלוחים החדשים שיהיה הצלחה למעלה מן המשוער!ה!
Anonymous
Donation Of 13 $
Donation Of 292 $
Donation Of 8 $
Donation Of 105 $
נחמי יקרה בהצלחה רבה בשליחות מתוך עשירות מופלגה בריאות ושמחה!!!
Donation Of 292 $
לזרע של קיימא עבור תהילה בת פייגל ואהרון בן אסתר
Donation Of 87 $
Donation Of 292 $
בהצלחה רבה בשליחות
Donation Of 292 $
Donation Of 52 $
להצלחת השליחות
Donation Of 105 $
יוסף עליכם ככם אלף פעמים
Donation Of 73 $
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
Donation Of 190 $
Donation Of 5 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 292 $
Anonymous
Donation Of 190 $
לזכות השלוחים ה1000, בהצלחה
Donation Of 583 $
להצלחה רבה בשליחות! לכתחילה אריבער!
Donation Of 58 $
Donation Of 292 $
Donation Of 292 $
Donation Of 292 $
Donation Of 21 $
Donation Of 437 $
למנדי ונחמי היקרים!!! הצלחה רבה רבה!!
Donation Of 294 $
להצלחת חנה בת פנינה חיה בלימודים ובמציאת עבודה. שמואל בן אורנה נחמה להצלחה בשליחות החינוכית ובכל ענייניו.
Donation Of 29 $
Donation Of 292 $
Donation Of 292 $
Anonymous
Donation Of 292 $
Donation Of 292 $
Donation Of 292 $
Donation Of 292 $
Donation Of 292 $
Donation Of 292 $
Donation Of 420 $

Of the 0 ambassadors enlisted in the campaign

53 שותפי האלף

Share this campaign:

About The Campaign

שותפות נחושת
שותף האלף
שותף כסף
שותף האלף
שותף זהב
שותף האלף

Donate another amount