42,089 $ Was raised so far. Thanks to you!

114%
426 Donors Goal of 36,890 $
Bonus target 55,335 $

"נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה.."
אמרה זו היתה שגורה על לשונו של כ"ק אדמו"ר רבות, ובפרט בעניין היציאה והפעולה בשדה השליחות.

הרב מענדי ונחמי סוקניק זוכים לצאת לשליחות בארץ הקודש, וכבר ביציאתם קבלו הם את ה"אלף", השלוחים של הרבי מס' 1,000 בארץ הקודש, זכות גדולה!

הרב סוקניק ורעייתו יוצאים לשליחות בשכונת אור-ים שבעיר אור עקיבא, שכונה חדשה המונה כ-20,000 תושבים כ"י. והפעילות שלהם תכבוש ותהפוך את השכונה ממש - 'אלף פעמים ככה' .

שיעורי תורה, ביקורי בית, קביעת מזוזות בכל הבתים החדשים, שיעורי נשים, פעילויות בגנים ובבתי ספר בשכונה, וכמובן מעגל השנה היהודי על שלל חלקיו.

זאת ההזדמנות שלנו לעזור להם לכבוש את ה"אלף", ולמלא מצברים כצידה לדרך!
בהוראת קבע קטנה, תוכלו לתת לשלוחים הצעירים - "אלף" פעמים ככה....

זכרו! השותפות שלכם - העשיה שלהם - הברכה של כולנו!!
"נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה"! 

 

להעברה בנקאית:
בנק הפועלים - 12
סניף אור עקיבא - 673
מספר חשבון - 451577
ע"ש: חב"ד אור עקיבא קיסריה
חובה לציין עבור קמפיין האלף


לתרומה בצ'ק יש לכתוב עבור: 'בית חב"ד ליובאויטש קיסריה' (ניתן לצלם ולשלוח בוואצפ או במייל)

 

ליצירת קשר: 

Donation Of 154 $
Donation Of 61 $
Anonymous
Donation Of 922 $
Donation Of 61 $
Donation Of 154 $
לזכות הרב ממ סוקניק! להצלחה רבה בעבודת הקודש
Donation Of 15 $
Donation Of 55 $
Donation Of 154 $
Donation Of 307 $
Donation Of 61 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 11 $
Donation Of 55 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Donation Of 37 $
Donation Of 61 $
Donation Of 61 $
Donation Of 61 $
Donation Of 6 $
Donation Of 111 $
Donation Of 55 $
Donation Of 111 $
Anonymous
Donation Of 123 $
Donation Of 31 $
Donation Of 31 $
Donation Of 31 $
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
למענדי ונחמי היקרים הרבה הצלחה בשליחות!!!
Donation Of 700 $
Donation Of 15 $
חנה פיגא בת רחל לאה ויוסף יצחק בן רחל לאה
Donation Of 5 $
!לזכות השליחות החדשה, בהצלחה
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 31 $
Donation Of 11 $
Donation Of 15 $
Donation Of 111 $
לזכות הרב שי שיחי'
Donation Of 100 $
Donation Of 55 $
Donation Of 6 $
Donation Of 15 $
Donation Of 50 $
Anonymous
Donation Of 10 $
Donation Of 40 $
Donation Of 20 $
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 15 $
איציק החסיד
Donation Of 31 $
בהצלחה ענקית בשליחות!
Donation Of 250 $
Donation Of 56 $
לזכות לאה בת בתייה ולע״נ לאה בת בן ציון
Donation Of 31 $
Donation Of 55 $
Donation Of 6 $
Donation Of 100 $
Donation Of 31 $
Donation Of 11 $
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 55 $
לע"נ יחיא בן נעמי
Anonymous
Donation Of 20 $
Donation Of 15 $
Donation Of 12 $
Anonymous
Donation Of 17 $
Donation Of 6 $
Donation Of 55 $
בהצלחה מופלגה
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 11 $
הצלחה רבה!
Donation Of 92 $
Anonymous
Donation Of 8 $
Anonymous
Donation Of 310 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 60 $
Donation Of 8 $
בהצלחה רבה!
Anonymous
Donation Of 31 $
בהצלחה
Donation Of 369 $
Donation Of 55 $
לזכות שליח האלף ומשפחתו
Anonymous
Donation Of 38 $
לרפואת דוד בן רחל
Donation Of 307 $
Donation Of 7 $
הצלחה רבה ונחתלרבי!
Donation Of 9 $
Donation Of 15 $
Donation Of 101 $
Donation Of 55 $
Donation Of 55 $
Donation Of 61 $
Donation Of 15 $
Donation Of 31 $
Donation Of 15 $
לזכות מנוחה סוקניק המהממת!! ולע''נ חיה מושקא בת ישראל
Donation Of 15 $
לזכות השלוחים היקרים הרב איציק ורעייתו מקובצקי, להצלחה מופלגת בשליחותם, להביא לימות המשיח!
Donation Of 55 $
Donation Of 11 $
Donation Of 12 $
לרפואה חנה ברכה בת חני רחל
Donation Of 31 $
Donation Of 111 $
לזכות חיים וגיטי ווייס ומשפחתם
Donation Of 37 $
Donation Of 154 $
Donation Of 61 $
Donation Of 6 $
Donation Of 38 $
להתגלות הרבי מה"מ שליט"א
Donation Of 22 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 6 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 46 $
Anonymous
Donation Of 55 $
הצלחה רבה מאוד בטוב הנראה והנגלה!
Donation Of 11 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Donation Of 55 $
Donation Of 8 $
בהצלחה בשליחות
Donation Of 154 $
בהצלחה בכל מעשה ידיך
Donation Of 111 $
בהצלחה רבה בשליחות
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
שיהיה בהצלחה בשליחות
Donation Of 100 $
Donation Of 126 $
Anonymous
Donation Of 56 $
Donation Of 5 $
Donation Of 15 $
ר' משה היקר הלפרין
Donation Of 55 $
לזכות צבי בן שמואל שכטר
Donation Of 50 $
Anonymous
Donation Of 922 $
הצלחה רבה למענדי ונחמי ומושקי המתוקה
Donation Of 154 $
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 553 $
Anonymous
Donation Of 6 $
לזכות נחמה דינה בת רבקה להצלחה בגו"ר
Anonymous
Donation Of 55 $
Donation Of 3 $
Donation Of 31 $
הצלחה רבה!
Donation Of 31 $
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 55 $
לזכות חנה בת לובא אסתר רחל תחי ויוסף יהודה בן לאה יח לבריאות ולזחוק
Donation Of 11 $
לזכות פייגי ומשפחתה
Donation Of 161 $
Donation Of 12 $
בהצלחה ענקית בשליחות!!
Donation Of 55 $
להצלחה ולזיווג הגון בקרוב שרה ברכה בת חנה רחל
Donation Of 92 $
Donation Of 15 $
Donation Of 16 $
Donation Of 55 $
לזכות שלוחי ה1000 לאה"ק
Donation Of 55 $
לרפואת חנה בת גיטל ולזרוז הגאולה האמיתית והשלימה
Donation Of 77 $
Donation Of 31 $
בהצלחה בשליחות!
Donation Of 184 $
לזכות חברי חדר 103 בפנימיית הישיבה 749.
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 61 $
Anonymous
Donation Of 615 $
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Donation Of 55 $
בהצלחה גדולה
Donation Of 6 $
Donation Of 55 $
הצלחה בשליחות
Donation Of 9 $
Donation Of 111 $
Donation Of 6 $
לזירוז הגאולה
Donation Of 31 $
לזירוז הגאולה
Donation Of 37 $
Anonymous
Donation Of 111 $
Anonymous
Donation Of 9 $
Donation Of 310 $
רפואה שלימה לחנה פרומה בת מלכה, התגלות הרבי מה"מ עכשו ממש
Donation Of 237 $
בהצלחה!
Anonymous
Donation Of 36 $
Donation Of 12 $
לזכות החתן מענדי והכל מוסי. שיהיה בשעה טובה!
Donation Of 6 $
הצלחה רבה ומופלגה
Donation Of 307 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 9 $
לעילוי נשמת צדוק בן ר' שלום ועובדיה בן ר' שלום
Donation Of 31 $
בהצלחה למנחם היקר
Donation Of 184 $
Donation Of 22 $
להצלחת השלוחים
Donation Of 15 $
Donation Of 6 $
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 31 $
Donation Of 46 $
Donation Of 15 $
Donation Of 111 $
לזכות בחורי ישיבת תל ציון
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 66 $
בהצלחה בשליחות!
Donation Of 31 $
להתגלות הרבי
Donation Of 31 $
Donation Of 61 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 31 $
לזכות יוסי
Anonymous
Donation Of 61 $
Donation Of 31 $
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 46 $
Donation Of 11 $
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 15 $
לזכות משפחת אטון
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 184 $
Donation Of 31 $
בהצלחה בשליחות!
Donation Of 15 $
Donation Of 31 $
הצלחה רבה!
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 111 $
לע"נ שלמה יהודא בן יוסף אליהו ולזכות כל המשפחה
Donation Of 92 $
Donation Of 55 $
לזכות גיסי היקר הסבא הגה"ח ר' משה צבי הלפרין ומשפחתו
Donation Of 92 $
לזכות דבורה לאה בת חנה לזיווג הגון ולהצלחה רבההה בכל המובנים
Donation Of 15 $
להביא לימות המשיח
Donation Of 100 $
Anonymous
Donation Of 31 $
Donation Of 22 $
להצלחת השליחות
Anonymous
Donation Of 8 $
Donation Of 184 $
לזכות השליח היקר הרב סוקניק ורעייתו שיחיו ולכבוד הוריו וחמיו היקרים והחשובים שיחיו
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 26 $
!הצלחה רבה ומופלגה
Anonymous
Donation Of 111 $
לע"נ אסתר בת יוסף
Anonymous
Donation Of 237 $
להצלחה רבה!
Anonymous
Donation Of 6 $
זיווג הגון בקרוב פרומה בת ברכה
Donation Of 111 $
Donation Of 111 $
בהצלחה רבה!!!
Donation Of 55 $
Donation Of 111 $
Donation Of 184 $
לרפואת מרדכי לביא בן חיה גולדה
Donation Of 310 $
Donation Of 55 $
ללידה קלה לאישתי יסמין לוי
Donation Of 55 $
לזכות המשפיע הרב סוקניק שליט"א
Donation Of 246 $
הצלחה רבה ומופלגה!
Donation Of 95 $
Donation Of 37 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 3 $
Donation Of 6 $
Donation Of 3 $
Donation Of 6 $
Donation Of 6 $
Donation Of 6 $
Donation Of 154 $
Anonymous
Donation Of 11 $
עלו והצליחו
Donation Of 1,471 $
Donation Of 15 $
להצלחה בכל
Donation Of 55 $
לזכות החתן הת' ברוך מרדכי בן מלכה והכלה מרים רבקה בת אלה
Donation Of 31 $
בהצלחה
Anonymous
Donation Of 310 $
Donation Of 11 $
ברכה והצלחה
Donation Of 307 $
Donation Of 37 $
Donation Of 31 $
Donation Of 307 $
לעילוי נשמת מרדכי בן סלחה ויוסף בן פרחה
Donation Of 15 $
בהצלחה רבה ומופלגה בשליחות
Anonymous
Donation Of 92 $
Donation Of 16 $
Donation Of 221 $
Donation Of 31 $
בהצלחה רבה ומופלגה!
Donation Of 17 $
לזכות אפרת גל בת מיכל
Donation Of 55 $
בהצלחה רבה בשליחות החשובה!
Donation Of 237 $
Donation Of 6 $
Donation Of 61 $
Donation Of 55 $
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 11 $
לזכות כל המשפחה בהצלחה, בריאות, שמחה ונחת. בקבלת פני משיח תיכף ומיד ממש
Anonymous
Donation Of 61 $
לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה
Donation Of 307 $
להצלחה בהכל
Donation Of 307 $
לזכות מנחם מענדל בן מרים לזיווג הגון
Donation Of 307 $
בהצלחה רבה בשליחות!!
Donation Of 585 $
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 237 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Donation Of 22 $
Donation Of 31 $
למילוי נשמת עדינה בת ברוך וריקה חיה פרומית בת אברהם
Donation Of 31 $
Donation Of 307 $
אוהבים, מתרגשים ומתפללים להצלחתכם!
Anonymous
Donation Of 15 $
זיווג הגון מרים בת תמר
Donation Of 15 $
בהצלחה בשליחות
Donation Of 31 $
Donation Of 23 $
Anonymous
Donation Of 15 $
הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
Anonymous
Donation Of 46 $
למענדי סוקניק התותח
Donation Of 14 $
ליום הנישואין
Donation Of 22 $
לוי יצחק בן חיה מרים וחיה מושקא בת לאה
Donation Of 31 $
לזכות בן דודי היקר איציק וזוג' שיחי' להצלחה רבה ומופלגה בכל ענייניהם
Donation Of 31 $
לרפואה שלימה לכרמלה בת מינה
Anonymous
Donation Of 9 $
הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
Anonymous
Donation Of 307 $
לקרוב הגאולה תיכף ומיד עכשיו
Donation Of 36 $
Donation Of 31 $
Donation Of 55 $
לרפואת יחיאל יהודה בן חיה חייקה בקרוב ממש
Donation Of 77 $
Donation Of 15 $
לזכות איציק וחנה מקוביצקי הצלחה בכל העניינים!
Donation Of 22 $
Anonymous
Donation Of 215 $
Donation Of 31 $
Donation Of 154 $
Donation Of 15 $
Donation Of 46 $
Anonymous
Donation Of 25 $
Donation Of 31 $
Donation Of 307 $
Donation Of 111 $
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 111 $
בהצלחה גדולה בשליחות!!
Donation Of 55 $
מענדי היקר!! בהצלחה רבה בעבודת הקודש! אלף פעמים ככה!!!
Anonymous
Donation Of 55 $
Donation Of 55 $
לברכה והצלחה
Donation Of 55 $
Donation Of 31 $
Donation Of 55 $
לזכות הרב שי סוכניק וב"ב שיחיו
Donation Of 55 $
לזכות הרב שי סוקניק
Anonymous
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 61 $
Donation Of 55 $
הצלחה רבה!
Donation Of 20 $
לזכות גיסי ואחותי היקרים, שלוחי האלף. בהצלחה רבה בשליחות החשובה!
Donation Of 9 $
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
Donation Of 31 $
Donation Of 138 $
Donation Of 31 $
Donation Of 31 $
בהצלחה רבה:)
Donation Of 123 $
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 21 $
Anonymous
Donation Of 8 $
Donation Of 9 $
Donation Of 29 $
Donation Of 31 $
Donation Of 154 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Donation Of 9 $
Donation Of 307 $
Donation Of 25 $
Donation Of 307 $
להצלחה ברוחניות ובגשמיות ישי בן אורנה. חנה בת שרה. יעל בת חנה מיכל בת חנה שרה בת חנה אורי שמעון בן חנה
Donation Of 20 $
לזכות התמים מענדי הלפרין
Donation Of 307 $
לזכות והצלחת שליח האלף שיגרום נחת רוח מרובה למשלח ויקרב את הגאולה בקרוב ממש
Donation Of 31 $
לזכות עם ישראל
Donation Of 247 $
בהצלחה
Donation Of 9 $
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 8 $
Donation Of 11 $
לזכות בתיה בת ורדה רייזא
Donation Of 55 $
Donation Of 61 $
Donation Of 61 $
בהצלחה רבה בשליחות
Donation Of 10 $
Donation Of 100 $
בהצלחה רבה ומפלגה !
Donation Of 500 $
Donation Of 74 $
בהערכה גדולה ובברכת הצלחה בשליחות!!! הדודים הניג מצפת
Donation Of 307 $
שתהי'ה לכם הצלחה רבה רבה!
Donation Of 234 $
נחמי חברתי היקרה!בהצלחה רבה רבה בשליחות!!!
Anonymous
Donation Of 55 $
Donation Of 31 $
לזכות משפחת שיינגרטן
Donation Of 6 $
רפואה שלימה למרדכי משה בן גולסון. בניין עדי עד, בית חב״ד למנוחה רחל בת חבצלת ומנחם מענדל בן רות חנה.
Donation Of 55 $
לזכות חַבְרֵי וידידֵי השליח הטרי שי', שייצאו מהר לשליחות!
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 237 $
Donation Of 615 $
Donation Of 154 $
Donation Of 310 $
למענדי ונחמי היקרים!!! בהצלחה מופלגה בשליחות הקודש!!!
Donation Of 154 $
נחת מהילדים וסיעתה דשמיא בהכל
Donation Of 61 $
Donation Of 31 $
רפואה שלימה לדוד בן רחל
Donation Of 77 $
לזכות השלוחים היקרים
Donation Of 4 $
משיח נאוו
Donation Of 154 $
Anonymous
Donation Of 31 $
שכל ילדינו יתחזקו עכשיו במצוות כחסידי חבד תמיד
Donation Of 61 $
לזכות חיים דקל הלוי בן ורד
Donation Of 55 $
Donation Of 55 $
לע"נ אברהם בן רינה ואריה לייב בן חיה שרה
Donation Of 15 $
Donation Of 310 $
להצלחת השלוחים הרב מנחם ונחמי סוקניק
Donation Of 31 $
Donation Of 46 $
הצלחה רבה!
Donation Of 15 $
Donation Of 999 $
Donation Of 15 $
משיח נאו
Donation Of 307 $
Donation Of 55 $
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 307 $
איתכם בהתרגשות ובברכה להצלחה מופלגה בעבודת השליחות ובכל
Donation Of 31 $
לזכות רפואה שלימה לישראל יהודה בנימן בן דבורה דאברא
Donation Of 86 $
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 55 $
שיהי' בהצלחה רבה ומופלגה
Anonymous
Donation Of 9 $
Anonymous
Donation Of 307 $
הצלחה רבה בשליחות
Donation Of 307 $
לזירוז הגאולה
Donation Of 310 $
שמחים וגאים בכם !!! תצליחו ובגדול לעשות נח"ר לרבי נשיא דורנו, מעריכים מאד ורוצים להיות חלק!!!
Donation Of 31 $
לזכות השלוחים החדשים שיהיה הצלחה למעלה מן המשוער!ה!
Anonymous
Donation Of 14 $
Donation Of 307 $
Donation Of 8 $
Donation Of 111 $
נחמי יקרה בהצלחה רבה בשליחות מתוך עשירות מופלגה בריאות ושמחה!!!
Donation Of 307 $
לזרע של קיימא עבור תהילה בת פייגל ואהרון בן אסתר
Donation Of 92 $
Donation Of 307 $
בהצלחה רבה בשליחות
Donation Of 307 $
Donation Of 55 $
להצלחת השליחות
Donation Of 111 $
יוסף עליכם ככם אלף פעמים
Donation Of 77 $
Donation Of 31 $
Donation Of 31 $
Donation Of 31 $
Donation Of 200 $
Donation Of 5 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Donation Of 307 $
Anonymous
Donation Of 200 $
לזכות השלוחים ה1000, בהצלחה
Donation Of 615 $
להצלחה רבה בשליחות! לכתחילה אריבער!
Donation Of 61 $
Donation Of 307 $
Donation Of 307 $
Donation Of 307 $
Donation Of 22 $
Donation Of 461 $
למנדי ונחמי היקרים!!! הצלחה רבה רבה!!
Donation Of 310 $
להצלחת חנה בת פנינה חיה בלימודים ובמציאת עבודה. שמואל בן אורנה נחמה להצלחה בשליחות החינוכית ובכל ענייניו.
Donation Of 31 $
Donation Of 307 $
Donation Of 307 $
Anonymous
Donation Of 307 $
Donation Of 307 $
Donation Of 307 $
Donation Of 307 $
Donation Of 307 $
Donation Of 307 $
Donation Of 443 $

Of the 0 ambassadors enlisted in the campaign

Share this campaign:

About The Campaign

שותפות נחושת
שותף האלף
שותף כסף
שותף האלף
שותף זהב
שותף האלף

Donate another amount