42,089 $ Was raised so far. Thanks to you!

114%
426 Donors Goal of 36,890 $
Bonus target 55,335 $

"נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה.."
אמרה זו היתה שגורה על לשונו של כ"ק אדמו"ר רבות, ובפרט בעניין היציאה והפעולה בשדה השליחות.

הרב מענדי ונחמי סוקניק זוכים לצאת לשליחות בארץ הקודש, וכבר ביציאתם קבלו הם את ה"אלף", השלוחים של הרבי מס' 1,000 בארץ הקודש, זכות גדולה!

הרב סוקניק ורעייתו יוצאים לשליחות בשכונת אור-ים שבעיר אור עקיבא, שכונה חדשה המונה כ-20,000 תושבים כ"י. והפעילות שלהם תכבוש ותהפוך את השכונה ממש - 'אלף פעמים ככה' .

שיעורי תורה, ביקורי בית, קביעת מזוזות בכל הבתים החדשים, שיעורי נשים, פעילויות בגנים ובבתי ספר בשכונה, וכמובן מעגל השנה היהודי על שלל חלקיו.

זאת ההזדמנות שלנו לעזור להם לכבוש את ה"אלף", ולמלא מצברים כצידה לדרך!
בהוראת קבע קטנה, תוכלו לתת לשלוחים הצעירים - "אלף" פעמים ככה....

זכרו! השותפות שלכם - העשיה שלהם - הברכה של כולנו!!
"נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה"! 

 

להעברה בנקאית:
בנק הפועלים - 12
סניף אור עקיבא - 673
מספר חשבון - 451577
ע"ש: חב"ד אור עקיבא קיסריה
חובה לציין עבור קמפיין האלף


לתרומה בצ'ק יש לכתוב עבור: 'בית חב"ד ליובאויטש קיסריה' (ניתן לצלם ולשלוח בוואצפ או במייל)

 

ליצירת קשר: 

הרב פייטל
Donation Of 154 $
יהושוע
Donation Of 61 $
Anonymous
Donation Of 922 $
מנחם ברונפמן
Donation Of 61 $
משה ובסי ירוסלבסקי
Donation Of 154 $
לזכות הרב ממ סוקניק! להצלחה רבה בעבודת הקודש
הרב ישראל ליפסקר
Donation Of 15 $
עמי
Donation Of 55 $
מ. דייטש
Donation Of 154 $
משפחת הנדלס
Donation Of 307 $
יוסי מורגנשטרן
Donation Of 61 $
לאה פיליפ
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 11 $
שניאור זלמן גרונר
Donation Of 55 $
יעקב פלדמן
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 55 $
ליפסקר שמחה
Donation Of 37 $
דבורה שנאן
Donation Of 61 $
ריזל אלקה וינר
Donation Of 61 $
שרה רחל ליפש
Donation Of 61 $
יהושע לייב
Donation Of 6 $
משה
Donation Of 111 $
אפי
Donation Of 55 $
הרב הרצל
Donation Of 111 $
Anonymous
Donation Of 123 $
חיים משה אלפרוביץ'
Donation Of 31 $
מענדי אייגרמן
Donation Of 31 $
יגאל אדרעי
Donation Of 31 $
רון
Donation Of 15 $
אברהם יהודה סוקניק
Donation Of 15 $
למענדי ונחמי היקרים הרבה הצלחה בשליחות!!!
ר' צבי ג.
Donation Of 700 $
לזכות
Donation Of 15 $
חנה פיגא בת רחל לאה ויוסף יצחק בן רחל לאה
Menachem Carlebach
Donation Of 5 $
!לזכות השליחות החדשה, בהצלחה
הרב יהונתן שניאורסון
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 6 $
דניאל הורנשטיין
Donation Of 31 $
הרב ישי קלי
Donation Of 11 $
הרב צמח אברהם
Donation Of 15 $
ישראליק אשכנזי
Donation Of 111 $
לזכות הרב שי שיחי'
הרב וילהלם
Donation Of 100 $
הרב אליהו שדמי
Donation Of 55 $
הרב מרדכי גלבשטיין
Donation Of 6 $
מאיר כהן
Donation Of 15 $
Itzik Schwartz
Donation Of 50 $
Anonymous
Donation Of 10 $
לוי וילנקין
Donation Of 40 $
רומן
Donation Of 20 $
חנה וילהלם
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 15 $
איציק החסיד
דינה ביר
Donation Of 31 $
בהצלחה ענקית בשליחות!
ג'קי
Donation Of 250 $
Yosef
Donation Of 56 $
לזכות לאה בת בתייה ולע״נ לאה בת בן ציון
עמנואל הוד
Donation Of 31 $
מרדכי הרצוג
Donation Of 55 $
יוסף קורנט
Donation Of 6 $
שגלוב
Donation Of 100 $
טובה רוזנברג
Donation Of 31 $
אלעזר גלבשטיין
Donation Of 11 $
גורביץ מנחם
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 55 $
לע"נ יחיא בן נעמי
Anonymous
Donation Of 20 $
מאיר הרצל
Donation Of 15 $
דובער הרשקוביץ
Donation Of 12 $
Anonymous
Donation Of 17 $
בצלאל וילשנסקי
Donation Of 6 $
ויקי בש(נצחיה)
Donation Of 55 $
בהצלחה מופלגה
שלום בער שמולביץ
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 11 $
הצלחה רבה!
מענדל ונקרט
Donation Of 92 $
Anonymous
Donation Of 8 $
Anonymous
Donation Of 310 $
יעקב זוננפלד
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 60 $
שטערנא שרה נימוי
Donation Of 8 $
בהצלחה רבה!
Anonymous
Donation Of 31 $
בהצלחה
לוי טייב
Donation Of 369 $
מענדי אלפרוביץ
Donation Of 55 $
לזכות שליח האלף ומשפחתו
Anonymous
Donation Of 38 $
לרפואת דוד בן רחל
מנחם סעיד
Donation Of 307 $
חני פריימן
Donation Of 7 $
הצלחה רבה ונחתלרבי!
דוד קויפמן
Donation Of 9 $
רחלי מנדלוביץ
Donation Of 15 $
רחלי גרשוני
Donation Of 101 $
אוראל פרץ
Donation Of 55 $
משה יצחק העכט
Donation Of 55 $
ריבקין
Donation Of 61 $
שמואל (2)
Donation Of 15 $
משבחת בורנשטיין
Donation Of 31 $
רבקי הרשקוביץ
Donation Of 15 $
לזכות מנוחה סוקניק המהממת!! ולע''נ חיה מושקא בת ישראל
שמעון קוצ'ובייבסקי
Donation Of 15 $
לזכות השלוחים היקרים הרב איציק ורעייתו מקובצקי, להצלחה מופלגת בשליחותם, להביא לימות המשיח!
משה בלוי
Donation Of 55 $
ראובן שניאורסון
Donation Of 11 $
דבורי כהן
Donation Of 12 $
לרפואה חנה ברכה בת חני רחל
טובה רוזנברג
Donation Of 31 $
malki weiss
Donation Of 111 $
לזכות חיים וגיטי ווייס ומשפחתם
ראובן יצחקי
Donation Of 37 $
יוסי מלכה
Donation Of 154 $
רן שי
Donation Of 61 $
רחלי שניאורסון
Donation Of 6 $
טובי'ה שניאורסון
Donation Of 38 $
להתגלות הרבי מה"מ שליט"א
מנשה אלטהויז
Donation Of 22 $
יוחאי בלמס
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 15 $
מנחם מענדל לוין
Donation Of 6 $
יהודה אנקווה
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 46 $
Anonymous
Donation Of 55 $
הצלחה רבה מאוד בטוב הנראה והנגלה!
אהרון שיפמן
Donation Of 11 $
Anonymous
Donation Of 55 $
צביקה אברמוביץ
Donation Of 55 $
חנה ס
Donation Of 8 $
בהצלחה בשליחות
שירה סוקניק
Donation Of 154 $
בהצלחה בכל מעשה ידיך
לוי ומושקי אליאס
Donation Of 111 $
בהצלחה רבה בשליחות
פיטשע ואלקי ונקרט
Donation Of 15 $
תמר
Donation Of 15 $
שיהיה בהצלחה בשליחות
Shmuel freiman
Donation Of 100 $
770
Donation Of 126 $
Anonymous
Donation Of 56 $
חבד ברייטון ביטש
Donation Of 5 $
שלמה ברנד
Donation Of 15 $
ר' משה היקר הלפרין
יודא הולצברג
Donation Of 55 $
לזכות צבי בן שמואל שכטר
Yehuda
Donation Of 50 $
Anonymous
Donation Of 922 $
הצלחה רבה למענדי ונחמי ומושקי המתוקה
מיכאל ריבקין
Donation Of 154 $
ישראל גול
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 553 $
Anonymous
Donation Of 6 $
לזכות נחמה דינה בת רבקה להצלחה בגו"ר
Anonymous
Donation Of 55 $
Nachshon
Donation Of 3 $
שטערנא שרה נימוי
Donation Of 31 $
הצלחה רבה!
דבורי לוינסון
Donation Of 31 $
מושקי בלוי
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 55 $
לזכות חנה בת לובא אסתר רחל תחי ויוסף יהודה בן לאה יח לבריאות ולזחוק
אסתי מ
Donation Of 11 $
לזכות פייגי ומשפחתה
תהילה גהלי
Donation Of 161 $
חנה בסן
Donation Of 12 $
בהצלחה ענקית בשליחות!!
שרה ברכה בלוך
Donation Of 55 $
להצלחה ולזיווג הגון בקרוב שרה ברכה בת חנה רחל
שמחה אברמוביץ'
Donation Of 92 $
יהודית כהן
Donation Of 15 $
דבורי כהן
Donation Of 16 $
מיכאל ואסנת קישון
Donation Of 55 $
לזכות שלוחי ה1000 לאה"ק
משפחת הרצל יקנעם
Donation Of 55 $
לרפואת חנה בת גיטל ולזרוז הגאולה האמיתית והשלימה
יהושע סלפושניק
Donation Of 77 $
צביקי ומושקי בירנהאק
Donation Of 31 $
בהצלחה בשליחות!
מענדי הרשקופ
Donation Of 184 $
לזכות חברי חדר 103 בפנימיית הישיבה 749.
Anonymous
Donation Of 6 $
אבי בטיטו
Donation Of 61 $
Anonymous
Donation Of 615 $
אפרים פרידמן
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 55 $
שמואל (1)
Donation Of 55 $
בהצלחה גדולה
דבורי כהן
Donation Of 6 $
יצחק רסקין
Donation Of 55 $
הצלחה בשליחות
דבורי כהן
Donation Of 9 $
יהודוע זייגן
Donation Of 111 $
חני דייטש
Donation Of 6 $
לזירוז הגאולה
שטערני דייטש
Donation Of 31 $
לזירוז הגאולה
מנחם חפר
Donation Of 37 $
Anonymous
Donation Of 111 $
Anonymous
Donation Of 9 $
שלמה ודבורה לאה רוזנבלט
Donation Of 310 $
רפואה שלימה לחנה פרומה בת מלכה, התגלות הרבי מה"מ עכשו ממש
חיה מושקא ורון
Donation Of 237 $
בהצלחה!
Anonymous
Donation Of 36 $
מושקי גופין
Donation Of 12 $
לזכות החתן מענדי והכל מוסי. שיהיה בשעה טובה!
אלעזר כהן
Donation Of 6 $
הצלחה רבה ומופלגה
משפחת נחום לוריא
Donation Of 307 $
מושקא איגרמן
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 9 $
לעילוי נשמת צדוק בן ר' שלום ועובדיה בן ר' שלום
רחלי שטיין
Donation Of 31 $
בהצלחה למנחם היקר
מנחם דוד גלזר
Donation Of 184 $
שמוליק אזימוב
Donation Of 22 $
להצלחת השלוחים
יהודית אוחנה
Donation Of 15 $
לוי קנטור
Donation Of 6 $
Menahem Nisilevitch
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 31 $
חני דובוב (1)
Donation Of 46 $
ביילי אייזנבך
Donation Of 15 $
אהרן אלעזר ליפשיץ
Donation Of 111 $
לזכות בחורי ישיבת תל ציון
נפתלי ליפסקר
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 66 $
בהצלחה בשליחות!
משפחת גרוזמן צפת
Donation Of 31 $
להתגלות הרבי
גרשי ושרי רודרמן
Donation Of 31 $
מיכאל סבן
Donation Of 61 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Dovid Labkowski
Donation Of 31 $
לזכות יוסי
Anonymous
Donation Of 61 $
שלמה חיים ומלכי ליסון
Donation Of 31 $
גיתית דוידוביץ
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 46 $
שלום דובער פריימן
Donation Of 11 $
זלמי וזוהר פיזם (1)
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 15 $
לזכות משפחת אטון
חיה מושקא בוטמן
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 184 $
שמעיה וחני כץ
Donation Of 31 $
בהצלחה בשליחות!
משה קוט
Donation Of 15 $
בק
Donation Of 31 $
הצלחה רבה!
אסתר שייקביץ
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 111 $
לע"נ שלמה יהודא בן יוסף אליהו ולזכות כל המשפחה
איילה ונחומי נוב
Donation Of 92 $
אברהם מנחם רבינוביץ
Donation Of 55 $
לזכות גיסי היקר הסבא הגה"ח ר' משה צבי הלפרין ומשפחתו
ד. הרשקוביץ
Donation Of 92 $
לזכות דבורה לאה בת חנה לזיווג הגון ולהצלחה רבההה בכל המובנים
רבקה בת ברכה ליבי
Donation Of 15 $
להביא לימות המשיח
מ.אליטוב ש.לרר
Donation Of 100 $
Anonymous
Donation Of 31 $
לוי ומוסי גוטליב
Donation Of 22 $
להצלחת השליחות
Anonymous
Donation Of 8 $
שייע דייטש
Donation Of 184 $
לזכות השליח היקר הרב סוקניק ורעייתו שיחיו ולכבוד הוריו וחמיו היקרים והחשובים שיחיו
Anonymous
Donation Of 15 $
משה וישצקי
Donation Of 26 $
!הצלחה רבה ומופלגה
Anonymous
Donation Of 111 $
לע"נ אסתר בת יוסף
Anonymous
Donation Of 237 $
להצלחה רבה!
Anonymous
Donation Of 6 $
זיווג הגון בקרוב פרומה בת ברכה
שלמה גלויבר ן
Donation Of 111 $
שלום בער וגיטי נעמאנאוו
Donation Of 111 $
בהצלחה רבה!!!
מאיר ומושקי מן
Donation Of 55 $
Shloimy weiss
Donation Of 111 $
צבי לידר
Donation Of 184 $
לרפואת מרדכי לביא בן חיה גולדה
מענדי ריזל
Donation Of 310 $
יניב לוי
Donation Of 55 $
ללידה קלה לאישתי יסמין לוי
י.ב.
Donation Of 55 $
לזכות המשפיע הרב סוקניק שליט"א
פורסט אהרן ובסי
Donation Of 246 $
הצלחה רבה ומופלגה!
אוריאלה ריבקין
Donation Of 95 $
שמוליק
Donation Of 37 $
Anonymous
Donation Of 6 $
בהצלחה
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 6 $
חנה זלטא ברוצקי
Donation Of 3 $
מושקא ביטון
Donation Of 6 $
שיפי מקלר
Donation Of 3 $
חני גושן
Donation Of 6 $
שיינא הבר (1)
Donation Of 6 $
הדר קטשווילי
Donation Of 6 $
אליהו אלמליח
Donation Of 154 $
Anonymous
Donation Of 11 $
עלו והצליחו
770
Donation Of 1,471 $
דבורי כהן
Donation Of 15 $
להצלחה בכל
מירי קויפמן
Donation Of 55 $
לזכות החתן הת' ברוך מרדכי בן מלכה והכלה מרים רבקה בת אלה
חיים וחני אלפרוביץ
Donation Of 31 $
בהצלחה
Anonymous
Donation Of 310 $
מושקי כהנא
Donation Of 11 $
ברכה והצלחה
נחמה שחר
Donation Of 307 $
נחמה פרידמן
Donation Of 37 $
ברוך יעקובוביץ
Donation Of 31 $
ציפי זלצמן
Donation Of 307 $
לעילוי נשמת מרדכי בן סלחה ויוסף בן פרחה
שמואל ליסון
Donation Of 15 $
בהצלחה רבה ומופלגה בשליחות
Anonymous
Donation Of 92 $
דבורה אנטבי
Donation Of 16 $
משה ארנסט
Donation Of 221 $
התמים יעקב הלפרין
Donation Of 31 $
בהצלחה רבה ומופלגה!
דור פישמן
Donation Of 17 $
לזכות אפרת גל בת מיכל
משפחת ליפש נוף הגליל
Donation Of 55 $
בהצלחה רבה בשליחות החשובה!
מנוחה סוקניק
Donation Of 237 $
אורטל חימי
Donation Of 6 $
ברכי הולצמן
Donation Of 61 $
יוסף וריקי פרקש
Donation Of 55 $
שרה צדוק
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 11 $
לזכות כל המשפחה בהצלחה, בריאות, שמחה ונחת. בקבלת פני משיח תיכף ומיד ממש
Anonymous
Donation Of 61 $
לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה
מנחם מענדל וחנה הרצל
Donation Of 307 $
להצלחה בהכל
מרים פרץ
Donation Of 307 $
לזכות מנחם מענדל בן מרים לזיווג הגון
דובי וחנה מלכה ברונשטיין
Donation Of 307 $
בהצלחה רבה בשליחות!!
770
Donation Of 585 $
ישראל וחני אלפרוביץ
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 237 $
Anonymous
Donation Of 55 $
נחמי אייכלר
Donation Of 22 $
רחל דיאמונד
Donation Of 31 $
למילוי נשמת עדינה בת ברוך וריקה חיה פרומית בת אברהם
ליבי דיאמונד
Donation Of 31 $
אבא ואמא
Donation Of 307 $
אוהבים, מתרגשים ומתפללים להצלחתכם!
Anonymous
Donation Of 15 $
זיווג הגון מרים בת תמר
בתיה בלפר
Donation Of 15 $
בהצלחה בשליחות
יוסי הלפרין
Donation Of 31 $
Menachem Chanowitz
Donation Of 23 $
Anonymous
Donation Of 15 $
הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
Anonymous
Donation Of 46 $
למענדי סוקניק התותח
מנחם מענדל נוטיק
Donation Of 14 $
ליום הנישואין
חיה מושקא קוביטשעק
Donation Of 22 $
לוי יצחק בן חיה מרים וחיה מושקא בת לאה
מענדי ואסתי מקובצקי
Donation Of 31 $
לזכות בן דודי היקר איציק וזוג' שיחי' להצלחה רבה ומופלגה בכל ענייניהם
קיילא לייבוביץ'
Donation Of 31 $
לרפואה שלימה לכרמלה בת מינה
Anonymous
Donation Of 9 $
הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
Anonymous
Donation Of 307 $
לקרוב הגאולה תיכף ומיד עכשיו
770
Donation Of 36 $
רבקה אמיתי
Donation Of 31 $
דובי מקוביצקי
Donation Of 55 $
לרפואת יחיאל יהודה בן חיה חייקה בקרוב ממש
יוסף חיים וחוי רוזנבלט
Donation Of 77 $
זושא ולאה גולדשטיין (1)
Donation Of 15 $
לזכות איציק וחנה מקוביצקי הצלחה בכל העניינים!
יוסף לבנהרץ
Donation Of 22 $
Anonymous
Donation Of 215 $
נועם וחוה רוזן
Donation Of 31 $
אורי אלפרוביץ
Donation Of 154 $
איריס אלטבוים
Donation Of 15 $
מנחם מענדל וחי' מושקא
Donation Of 46 $
Anonymous
Donation Of 25 $
שניידר
Donation Of 31 $
ריקי ביתן דיעי
Donation Of 307 $
יואל ורבקה מן
Donation Of 111 $
שלום גרינוולד
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 111 $
בהצלחה גדולה בשליחות!!
יוסי ואסתי אלמליח
Donation Of 55 $
מענדי היקר!! בהצלחה רבה בעבודת הקודש! אלף פעמים ככה!!!
Anonymous
Donation Of 55 $
יוסף יצחק ושרי מוטולה
Donation Of 55 $
לברכה והצלחה
יוסף אולידורט
Donation Of 55 $
מענדי פלס
Donation Of 31 $
שניאורסון שמוליק
Donation Of 55 $
לזכות הרב שי סוכניק וב"ב שיחיו
שלמה בלפר
Donation Of 55 $
לזכות הרב שי סוקניק
Anonymous
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 61 $
דניאל כהן
Donation Of 55 $
הצלחה רבה!
התמים שניאור זלמן הלפרין
Donation Of 20 $
לזכות גיסי ואחותי היקרים, שלוחי האלף. בהצלחה רבה בשליחות החשובה!
יפתח יוגב
Donation Of 9 $
גלית
Donation Of 15 $
אריה פרקס
Donation Of 15 $
מיכאל ז'ינו
Donation Of 31 $
עדן קשני
Donation Of 138 $
יעל אדרעי
Donation Of 31 $
שרה פרידלנד
Donation Of 31 $
בהצלחה רבה:)
דאבא גיטה סוקניק
Donation Of 123 $
יחזקל אסף יוסף
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 21 $
Anonymous
Donation Of 8 $
חני אדרעי
Donation Of 9 $
שיינדי זלמנוביץ
Donation Of 29 $
הודיה מור
Donation Of 31 $
יוכבד סוקניק
Donation Of 154 $
Anonymous
Donation Of 55 $
דן בן חור
Donation Of 9 $
יונה
Donation Of 307 $
חני ליפשיץ
Donation Of 25 $
חני טל
Donation Of 307 $
להצלחה ברוחניות ובגשמיות ישי בן אורנה. חנה בת שרה. יעל בת חנה מיכל בת חנה שרה בת חנה אורי שמעון בן חנה
770
Donation Of 20 $
לזכות התמים מענדי הלפרין
מנשה שוורץ
Donation Of 307 $
לזכות והצלחת שליח האלף שיגרום נחת רוח מרובה למשלח ויקרב את הגאולה בקרוב ממש
שמרלה ואסתי
Donation Of 31 $
לזכות עם ישראל
טובה ומשה בר און
Donation Of 247 $
בהצלחה
מושקא חן
Donation Of 9 $
חני גורליק
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 6 $
בנימין קרניאל
Donation Of 8 $
שבתי פישר
Donation Of 11 $
לזכות בתיה בת ורדה רייזא
נועם בר טוב
Donation Of 55 $
אהרון רובשקין
Donation Of 61 $
מענדי ורותי וולס
Donation Of 61 $
בהצלחה רבה בשליחות
770
Donation Of 10 $
770
Donation Of 100 $
בהצלחה רבה ומפלגה !
חבד ברייטון ביטש
Donation Of 500 $
גולדי הניג
Donation Of 74 $
בהערכה גדולה ובברכת הצלחה בשליחות!!! הדודים הניג מצפת
אלישבע ציקוושווילי
Donation Of 307 $
שתהי'ה לכם הצלחה רבה רבה!
יהודה ואסתר בק
Donation Of 234 $
נחמי חברתי היקרה!בהצלחה רבה רבה בשליחות!!!
Anonymous
Donation Of 55 $
דבורה לאה ואבריימי שיינגרטן
Donation Of 31 $
לזכות משפחת שיינגרטן
מנוחה רחל אוריאן
Donation Of 6 $
רפואה שלימה למרדכי משה בן גולסון. בניין עדי עד, בית חב״ד למנוחה רחל בת חבצלת ומנחם מענדל בן רות חנה.
שלום ומלכי קוביטשעק
Donation Of 55 $
לזכות חַבְרֵי וידידֵי השליח הטרי שי', שייצאו מהר לשליחות!
דודי ריבקין
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 237 $
נתנאל ואדווה ארנון
Donation Of 615 $
פליישמן פלס בע"מ
Donation Of 154 $
דבורה לאה הלפרין
Donation Of 310 $
למענדי ונחמי היקרים!!! בהצלחה מופלגה בשליחות הקודש!!!
ראובן ודבורה כץ
Donation Of 154 $
נחת מהילדים וסיעתה דשמיא בהכל
דניאל בלן
Donation Of 61 $
יפרח
Donation Of 31 $
רפואה שלימה לדוד בן רחל
הרב ישעיהו הרצל
Donation Of 77 $
לזכות השלוחים היקרים
Kalmenson Moushki
Donation Of 4 $
משיח נאוו
משפחת יצחקי באר שבע
Donation Of 154 $
Anonymous
Donation Of 31 $
שכל ילדינו יתחזקו עכשיו במצוות כחסידי חבד תמיד
יחיאל גלוכובסקי
Donation Of 61 $
לזכות חיים דקל הלוי בן ורד
הרב וולפא
Donation Of 55 $
משה ומרים נתני
Donation Of 55 $
לע"נ אברהם בן רינה ואריה לייב בן חיה שרה
מרים קריצ'בסקי
Donation Of 15 $
יוסי ואסתי הלפרין
Donation Of 310 $
להצלחת השלוחים הרב מנחם ונחמי סוקניק
אברמי ושושי כהן
Donation Of 31 $
שטערנא שרה נימוי
Donation Of 46 $
הצלחה רבה!
מוישי קופרשמידט
Donation Of 15 $
איציק וחנה מקובצקי
Donation Of 999 $
מוריה רות דואק
Donation Of 15 $
משיח נאו
שמעון ודבורה לאה וינפלד
Donation Of 307 $
דובי אלפרוביץ
Donation Of 55 $
לוי גרינברג
Donation Of 31 $
Anonymous
Donation Of 6 $
קרובי משפחה
Donation Of 307 $
איתכם בהתרגשות ובברכה להצלחה מופלגה בעבודת השליחות ובכל
Chaya Grossbaum
Donation Of 31 $
לזכות רפואה שלימה לישראל יהודה בנימן בן דבורה דאברא
משפחת טורין
Donation Of 86 $
נחמן וחני מנדלזון
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 55 $
שיהי' בהצלחה רבה ומופלגה
Anonymous
Donation Of 9 $
Anonymous
Donation Of 307 $
הצלחה רבה בשליחות
אברמי לאופר
Donation Of 307 $
לזירוז הגאולה
יונה אלימלך והדסה
Donation Of 310 $
שמחים וגאים בכם !!! תצליחו ובגדול לעשות נח"ר לרבי נשיא דורנו, מעריכים מאד ורוצים להיות חלק!!!
יחיאל וחני מרזל
Donation Of 31 $
לזכות השלוחים החדשים שיהיה הצלחה למעלה מן המשוער!ה!
Anonymous
Donation Of 14 $
דניאל ודבורה בלשניקוב
Donation Of 307 $
נבות מיארה
Donation Of 8 $
יוכבד שיפרין
Donation Of 111 $
נחמי יקרה בהצלחה רבה בשליחות מתוך עשירות מופלגה בריאות ושמחה!!!
תמר פישמן
Donation Of 307 $
לזרע של קיימא עבור תהילה בת פייגל ואהרון בן אסתר
שניאור אופנר
Donation Of 92 $
מרדכי
Donation Of 307 $
בהצלחה רבה בשליחות
משפחת לוריא
Donation Of 307 $
חיים דוד וקיילא וילהלם
Donation Of 55 $
להצלחת השליחות
יצחק מאיר ושרה הלפרין
Donation Of 111 $
יוסף עליכם ככם אלף פעמים
אסתי אקשטיין
Donation Of 77 $
אורית אזולאי
Donation Of 31 $
משפחת זיאת
Donation Of 31 $
מנחם זיגלבוים
Donation Of 31 $
מענדי גליס
Donation Of 200 $
ישראל סוקניק
Donation Of 5 $
גרשון סוקניק
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 55 $
מאיר ולאה טביב
Donation Of 307 $
Anonymous
Donation Of 200 $
לזכות השלוחים ה1000, בהצלחה
רבקה סוקניק
Donation Of 615 $
להצלחה רבה בשליחות! לכתחילה אריבער!
שנ"ז ליסון
Donation Of 61 $
לאה שיינברגר
Donation Of 307 $
ירוחם יהודי
Donation Of 307 $
יחזקאל פינקל
Donation Of 307 $
מנחם מענדל וולף
Donation Of 22 $
מוטי וחיה גרוזמן
Donation Of 461 $
למנדי ונחמי היקרים!!! הצלחה רבה רבה!!
שמואל טנג'י
Donation Of 310 $
להצלחת חנה בת פנינה חיה בלימודים ובמציאת עבודה. שמואל בן אורנה נחמה להצלחה בשליחות החינוכית ובכל ענייניו.
מאיר בוטמן
Donation Of 31 $
חיים וגיטי וייס
Donation Of 307 $
שניאור ומושקי כהנא
Donation Of 307 $
Anonymous
Donation Of 307 $
רחל רפופורט
Donation Of 307 $
ביילא מרקוביץ
Donation Of 307 $
חנה מינדל
Donation Of 307 $
חיים צבי ושרה הלוי
Donation Of 307 $
אבא ואמא סוקניק
Donation Of 307 $
הרב אליעזר שמולביץ
Donation Of 443 $

Of the 0 ambassadors enlisted in the campaign

53 שותפי האלף

Share this campaign:

About The Campaign

שותפות נחושת
שותף האלף
שותף כסף
שותף האלף
שותף זהב
שותף האלף

Donate another amount