137,682 גויסו בזכותכם עד כה

114%
426 תורמים מתוך יעד של 120,000 ₪
יעד הבונוס 180,000 ₪

"נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה.."
אמרה זו היתה שגורה על לשונו של כ"ק אדמו"ר רבות, ובפרט בעניין היציאה והפעולה בשדה השליחות.

הרב מענדי ונחמי סוקניק זוכים לצאת לשליחות בארץ הקודש, וכבר ביציאתם קבלו הם את ה"אלף", השלוחים של הרבי מס' 1,000 בארץ הקודש, זכות גדולה!

הרב סוקניק ורעייתו יוצאים לשליחות בשכונת אור-ים שבעיר אור עקיבא, שכונה חדשה המונה כ-20,000 תושבים כ"י. והפעילות שלהם תכבוש ותהפוך את השכונה ממש - 'אלף פעמים ככה' .

שיעורי תורה, ביקורי בית, קביעת מזוזות בכל הבתים החדשים, שיעורי נשים, פעילויות בגנים ובבתי ספר בשכונה, וכמובן מעגל השנה היהודי על שלל חלקיו.

זאת ההזדמנות שלנו לעזור להם לכבוש את ה"אלף", ולמלא מצברים כצידה לדרך!
בהוראת קבע קטנה, תוכלו לתת לשלוחים הצעירים - "אלף" פעמים ככה....

זכרו! השותפות שלכם - העשיה שלהם - הברכה של כולנו!!
"נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה"! 

 

להעברה בנקאית:
בנק הפועלים - 12
סניף אור עקיבא - 673
מספר חשבון - 451577
ע"ש: חב"ד אור עקיבא קיסריה
חובה לציין עבור קמפיין האלף


לתרומה בצ'ק יש לכתוב עבור: 'בית חב"ד ליובאויטש קיסריה' (ניתן לצלם ולשלוח בוואצפ או במייל)

 

ליצירת קשר: 

תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 3,000 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לזכות הרב ממ סוקניק! להצלחה רבה בעבודת הקודש
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 35 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 360 ₪
אנונימי
תרומה בסך 400 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
למענדי ונחמי היקרים הרבה הצלחה בשליחות!!!
תרומה בסך 2,401 ₪
תרומה בסך 50 ₪
חנה פיגא בת רחל לאה ויוסף יצחק בן רחל לאה
תרומה בסך 17 ₪
!לזכות השליחות החדשה, בהצלחה
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 360 ₪
לזכות הרב שי שיחי'
תרומה בסך 343 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 172 ₪
אנונימי
תרומה בסך 34 ₪
תרומה בסך 137 ₪
תרומה בסך 69 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
איציק החסיד
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה ענקית בשליחות!
תרומה בסך 858 ₪
תרומה בסך 192 ₪
לזכות לאה בת בתייה ולע״נ לאה בת בן ציון
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 343 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ יחיא בן נעמי
אנונימי
תרומה בסך 69 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 40 ₪
אנונימי
תרומה בסך 54 ₪
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה מופלגה
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
הצלחה רבה!
תרומה בסך 300 ₪
אנונימי
תרומה בסך 25 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,010 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 206 ₪
תרומה בסך 25 ₪
בהצלחה רבה!
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות שליח האלף ומשפחתו
אנונימי
תרומה בסך 130 ₪
לרפואת דוד בן רחל
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 22 ₪
הצלחה רבה ונחתלרבי!
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 330 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 48 ₪
לזכות מנוחה סוקניק המהממת!! ולע''נ חיה מושקא בת ישראל
תרומה בסך 50 ₪
לזכות השלוחים היקרים הרב איציק ורעייתו מקובצקי, להצלחה מופלגת בשליחותם, להביא לימות המשיח!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 40 ₪
לרפואה חנה ברכה בת חני רחל
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 360 ₪
לזכות חיים וגיטי ווייס ומשפחתם
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 123 ₪
להתגלות הרבי מה"מ שליט"א
תרומה בסך 72 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה מאוד בטוב הנראה והנגלה!
תרומה בסך 36 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 25 ₪
בהצלחה בשליחות
תרומה בסך 500 ₪
בהצלחה בכל מעשה ידיך
תרומה בסך 360 ₪
בהצלחה רבה בשליחות
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
שיהיה בהצלחה בשליחות
תרומה בסך 343 ₪
תרומה בסך 432 ₪
אנונימי
תרומה בסך 192 ₪
תרומה בסך 17 ₪
תרומה בסך 50 ₪
ר' משה היקר הלפרין
תרומה בסך 180 ₪
לזכות צבי בן שמואל שכטר
תרומה בסך 172 ₪
אנונימי
תרומה בסך 3,000 ₪
הצלחה רבה למענדי ונחמי ומושקי המתוקה
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,800 ₪
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
לזכות נחמה דינה בת רבקה להצלחה בגו"ר
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 11 ₪
תרומה בסך 100 ₪
הצלחה רבה!
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לזכות חנה בת לובא אסתר רחל תחי ויוסף יהודה בן לאה יח לבריאות ולזחוק
תרומה בסך 36 ₪
לזכות פייגי ומשפחתה
תרומה בסך 525 ₪
תרומה בסך 40 ₪
בהצלחה ענקית בשליחות!!
תרומה בסך 180 ₪
להצלחה ולזיווג הגון בקרוב שרה ברכה בת חנה רחל
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 51 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות שלוחי ה1000 לאה"ק
תרומה בסך 180 ₪
לרפואת חנה בת גיטל ולזרוז הגאולה האמיתית והשלימה
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה בשליחות!
תרומה בסך 600 ₪
לזכות חברי חדר 103 בפנימיית הישיבה 749.
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 2,000 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה גדולה
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה בשליחות
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 18 ₪
לזירוז הגאולה
תרומה בסך 100 ₪
לזירוז הגאולה
תרומה בסך 120 ₪
אנונימי
תרומה בסך 360 ₪
אנונימי
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 1,008 ₪
רפואה שלימה לחנה פרומה בת מלכה, התגלות הרבי מה"מ עכשו ממש
תרומה בסך 770 ₪
בהצלחה!
אנונימי
תרומה בסך 123 ₪
תרומה בסך 40 ₪
לזכות החתן מענדי והכל מוסי. שיהיה בשעה טובה!
תרומה בסך 20 ₪
הצלחה רבה ומופלגה
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 30 ₪
לעילוי נשמת צדוק בן ר' שלום ועובדיה בן ר' שלום
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה למנחם היקר
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 72 ₪
להצלחת השלוחים
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 360 ₪
לזכות בחורי ישיבת תל ציון
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 216 ₪
בהצלחה בשליחות!
תרומה בסך 100 ₪
להתגלות הרבי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזכות יוסי
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לזכות משפחת אטון
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה בשליחות!
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
הצלחה רבה!
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 360 ₪
לע"נ שלמה יהודא בן יוסף אליהו ולזכות כל המשפחה
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות גיסי היקר הסבא הגה"ח ר' משה צבי הלפרין ומשפחתו
תרומה בסך 300 ₪
לזכות דבורה לאה בת חנה לזיווג הגון ולהצלחה רבההה בכל המובנים
תרומה בסך 50 ₪
להביא לימות המשיח
תרומה בסך 343 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 70 ₪
להצלחת השליחות
אנונימי
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 600 ₪
לזכות השליח היקר הרב סוקניק ורעייתו שיחיו ולכבוד הוריו וחמיו היקרים והחשובים שיחיו
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 89 ₪
!הצלחה רבה ומופלגה
אנונימי
תרומה בסך 360 ₪
לע"נ אסתר בת יוסף
אנונימי
תרומה בסך 770 ₪
להצלחה רבה!
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
זיווג הגון בקרוב פרומה בת ברכה
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 360 ₪
בהצלחה רבה!!!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 381 ₪
תרומה בסך 600 ₪
לרפואת מרדכי לביא בן חיה גולדה
תרומה בסך 1,008 ₪
תרומה בסך 180 ₪
ללידה קלה לאישתי יסמין לוי
תרומה בסך 180 ₪
לזכות המשפיע הרב סוקניק שליט"א
תרומה בסך 800 ₪
הצלחה רבה ומופלגה!
תרומה בסך 310 ₪
תרומה בסך 120 ₪
אנונימי
תרומה בסך 19 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 10 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 10 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 500 ₪
אנונימי
תרומה בסך 35 ₪
עלו והצליחו
תרומה בסך 5,046 ₪
תרומה בסך 50 ₪
להצלחה בכל
תרומה בסך 180 ₪
לזכות החתן הת' ברוך מרדכי בן מלכה והכלה מרים רבקה בת אלה
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה
אנונימי
תרומה בסך 1,008 ₪
תרומה בסך 36 ₪
ברכה והצלחה
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
לעילוי נשמת מרדכי בן סלחה ויוסף בן פרחה
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה רבה ומופלגה בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 51 ₪
תרומה בסך 720 ₪
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה ומופלגה!
תרומה בסך 54 ₪
לזכות אפרת גל בת מיכל
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה בשליחות החשובה!
תרומה בסך 770 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
לזכות כל המשפחה בהצלחה, בריאות, שמחה ונחת. בקבלת פני משיח תיכף ומיד ממש
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה
תרומה בסך 1,000 ₪
להצלחה בהכל
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות מנחם מענדל בן מרים לזיווג הגון
תרומה בסך 1,000 ₪
בהצלחה רבה בשליחות!!
תרומה בסך 2,007 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 770 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 70 ₪
תרומה בסך 100 ₪
למילוי נשמת עדינה בת ברוך וריקה חיה פרומית בת אברהם
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
אוהבים, מתרגשים ומתפללים להצלחתכם!
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
זיווג הגון מרים בת תמר
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה בשליחות
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 79 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
למענדי סוקניק התותח
תרומה בסך 45 ₪
ליום הנישואין
תרומה בסך 72 ₪
לוי יצחק בן חיה מרים וחיה מושקא בת לאה
תרומה בסך 100 ₪
לזכות בן דודי היקר איציק וזוג' שיחי' להצלחה רבה ומופלגה בכל ענייניהם
תרומה בסך 100 ₪
לרפואה שלימה לכרמלה בת מינה
אנונימי
תרומה בסך 30 ₪
הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
אנונימי
תרומה בסך 1,000 ₪
לקרוב הגאולה תיכף ומיד עכשיו
תרומה בסך 123 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לרפואת יחיאל יהודה בן חיה חייקה בקרוב ממש
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לזכות איציק וחנה מקוביצקי הצלחה בכל העניינים!
תרומה בסך 72 ₪
אנונימי
תרומה בסך 700 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 86 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 360 ₪
בהצלחה גדולה בשליחות!!
תרומה בסך 180 ₪
מענדי היקר!! בהצלחה רבה בעבודת הקודש! אלף פעמים ככה!!!
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לברכה והצלחה
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הרב שי סוכניק וב"ב שיחיו
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הרב שי סוקניק
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה!
תרומה בסך 65 ₪
לזכות גיסי ואחותי היקרים, שלוחי האלף. בהצלחה רבה בשליחות החשובה!
תרומה בסך 28 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 450 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה:)
תרומה בסך 400 ₪
תרומה בסך 101 ₪
אנונימי
תרומה בסך 67 ₪
אנונימי
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 95 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 500 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 28 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 80 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
להצלחה ברוחניות ובגשמיות ישי בן אורנה. חנה בת שרה. יעל בת חנה מיכל בת חנה שרה בת חנה אורי שמעון בן חנה
תרומה בסך 69 ₪
לזכות התמים מענדי הלפרין
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות והצלחת שליח האלף שיגרום נחת רוח מרובה למשלח ויקרב את הגאולה בקרוב ממש
תרומה בסך 100 ₪
לזכות עם ישראל
תרומה בסך 804 ₪
בהצלחה
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 36 ₪
לזכות בתיה בת ורדה רייזא
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 200 ₪
בהצלחה רבה בשליחות
תרומה בסך 34 ₪
תרומה בסך 343 ₪
בהצלחה רבה ומפלגה !
תרומה בסך 1,626 ₪
תרומה בסך 240 ₪
בהערכה גדולה ובברכת הצלחה בשליחות!!! הדודים הניג מצפת
תרומה בסך 1,000 ₪
שתהי'ה לכם הצלחה רבה רבה!
תרומה בסך 760 ₪
נחמי חברתי היקרה!בהצלחה רבה רבה בשליחות!!!
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזכות משפחת שיינגרטן
תרומה בסך 20 ₪
רפואה שלימה למרדכי משה בן גולסון. בניין עדי עד, בית חב״ד למנוחה רחל בת חבצלת ומנחם מענדל בן רות חנה.
תרומה בסך 180 ₪
לזכות חַבְרֵי וידידֵי השליח הטרי שי', שייצאו מהר לשליחות!
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 770 ₪
תרומה בסך 2,000 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 1,008 ₪
למענדי ונחמי היקרים!!! בהצלחה מופלגה בשליחות הקודש!!!
תרומה בסך 500 ₪
נחת מהילדים וסיעתה דשמיא בהכל
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 100 ₪
רפואה שלימה לדוד בן רחל
תרומה בסך 250 ₪
לזכות השלוחים היקרים
תרומה בסך 13 ₪
משיח נאוו
תרומה בסך 500 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
שכל ילדינו יתחזקו עכשיו במצוות כחסידי חבד תמיד
תרומה בסך 200 ₪
לזכות חיים דקל הלוי בן ורד
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ אברהם בן רינה ואריה לייב בן חיה שרה
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 1,008 ₪
להצלחת השלוחים הרב מנחם ונחמי סוקניק
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 150 ₪
הצלחה רבה!
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 3,250 ₪
תרומה בסך 50 ₪
משיח נאו
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
איתכם בהתרגשות ובברכה להצלחה מופלגה בעבודת השליחות ובכל
תרומה בסך 100 ₪
לזכות רפואה שלימה לישראל יהודה בנימן בן דבורה דאברא
תרומה בסך 280 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
שיהי' בהצלחה רבה ומופלגה
אנונימי
תרומה בסך 31 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,000 ₪
הצלחה רבה בשליחות
תרומה בסך 1,000 ₪
לזירוז הגאולה
תרומה בסך 1,008 ₪
שמחים וגאים בכם !!! תצליחו ובגדול לעשות נח"ר לרבי נשיא דורנו, מעריכים מאד ורוצים להיות חלק!!!
תרומה בסך 100 ₪
לזכות השלוחים החדשים שיהיה הצלחה למעלה מן המשוער!ה!
אנונימי
תרומה בסך 44 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 26 ₪
תרומה בסך 360 ₪
נחמי יקרה בהצלחה רבה בשליחות מתוך עשירות מופלגה בריאות ושמחה!!!
תרומה בסך 1,000 ₪
לזרע של קיימא עבור תהילה בת פייגל ואהרון בן אסתר
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
בהצלחה רבה בשליחות
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת השליחות
תרומה בסך 360 ₪
יוסף עליכם ככם אלף פעמים
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 650 ₪
תרומה בסך 17 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
אנונימי
תרומה בסך 650 ₪
לזכות השלוחים ה1000, בהצלחה
תרומה בסך 2,000 ₪
להצלחה רבה בשליחות! לכתחילה אריבער!
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 72 ₪
תרומה בסך 1,500 ₪
למנדי ונחמי היקרים!!! הצלחה רבה רבה!!
תרומה בסך 1,008 ₪
להצלחת חנה בת פנינה חיה בלימודים ובמציאת עבודה. שמואל בן אורנה נחמה להצלחה בשליחות החינוכית ובכל ענייניו.
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 1,440 ₪

מבין 4 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

איציק וחנה מקובצקי
9,060 ₪
מתוך 6,000
23 תורמים
יוכבד ודאבא גיטה סוקניק
3,502 ₪
מתוך 3,000
36 תורמים
מנוחה סוקניק
3,050 ₪
מתוך 3,000
19 תורמים
רבקה סוקניק
3,307 ₪
מתוך 5,000
13 תורמים

53 שותפי האלף

שתפו את הקמפיין:

על הקמפיין

שותף נחושת
שותף האלף
שותף כסף
שותף האלף
שותף זהב
שותף האלף

תרום סכום אחר