55,527 גויסו בזכותכם עד כה

37%
375 תורמים מתוך יעד של 150,000 ₪

דרך שעור ב'

תרום דרך שעור ב'

שעור ב' שנה הבאה הוא שעור ג' אז יש לו עתיד להצליח ולהוביל ושנה שעברה הם היו שעור א' והראו לנו מה הם יודעים להפתיע
שעור ב'
8,225 ₪
מתוך 50,000 ₪
63 תורמים

כור ההיתוך – ישיבת אור אלחנן לצעירים

אבן אחר אבן, נדבך אחר נדבך, חברו להם יחד ליסוד אחד.

לאט לאט קרם עור וגידים, ואט אט החל לקבל תואר וצורה.

השאיפה של מייסדיו היתה, ליצור מקום משכן שיהווה בסיס למהות חייו של כל אחד ואחד מבני הישיבה!

 

יסודות משכן החיים

'מקום משכן' אמרנו?! ודאי אין האמור במשכן, כמקום בעל ארבעה כתלים גרידא. אלא מעטפת כוללת בשנות הבחרות הראשונות, המכילה כלים מכלים שונים, אשר ישמשו לאורך שנותיו של כל אחד ואחד מבני הישיבה, יסודות לבנין חייו של כל בחור. כאלו, אשר בכוחם להעמיד איתן, בנין רוחני רב קומות ומסועף ולתת בידו את כלי ההגנה הנכונים לו בעבודתו, הן הרוחנית והן הגשמית, בהמשך חייו.

 

והלא דבר הוא.. הקשר הבלתי יאומן של כל אחד מבני הישיבה לדורותיה, אל הישיבה, הוא דבר שאינו מובן מאליו כלל. דורות שלמים של בחורים, מחוברים, כעצם מעצמה וכחוליה בשרשרת דורות, בקשר אמיץ ובל ינתק.

 

אבן היסוד

ידוע, כי שנות הבחרות הצעירות, שנים גורליות הן; שנים בהן מעצב הנער את מבנה אישיותו, את ערכיו והשקפת חייו, ומציב את אבני היסוד לזהותו לאורך כל ימי חייו!

זה הזמן לצקת בו יסודות איתנים של תורה ויראת שמים, לכוונו ולנתבו לאורחות יושר דרכים נכוחות, ולבנות את אישיותו הרוחנית בצורה איתנה ויציבה.

 

הלב והדעת

השילוב של צוות הישיבה הנעלה, קנה את שמו מעבר לכותלי הישיבה. אנשי רוח, בעלי מחשבה ונטיית נפש עדינה להבנת כל תלמיד באשר הוא.

הלב.. הוא קוד הקסם הטמון כאן בישיבת 'אור אלחנן לצעירים'. זה מה שמונח בפני כל אחד מצוות הישיבה בפנותו אל כל אחד ואחד בני הישיבה הק'.

נתינת הלב ושימת הדעת על תהלוכות חייו של כל בחור, היא מילת המפתח להצלחה המסחררת אשר לה מוניטין רב שנים, המלווה את ישיבת אור אלחנן לצעירים. קשר, חיבור ושייכות הנבנים על ידי כבוד, שמחה וחוויה. הם אלו היוצרים את המרקם העדין בחיבור בן הישיבה בקשר גורדי אל הישיבה הק'. ולמעלה בקודש, בהמשך חייו, אל עולמו הרוחני.

 

קשר כזה, לא בקל ינתק!!

ובזה 'אור אלחנן לצעירים' מהווה מגדלור, קרן אורה ומודל לחיקוי, בקנאת סופרים, לכלל עולם הישיבות.

מאיר ברן
תרומה בסך 50 ₪
וולך
אליעזר לאכמן
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 680 ₪
לרפואת רמי שאשי בן סברסה
דוב ורבקה לוי
תרומה בסך 651 ₪
מיכאל נכטילר
תרומה בסך 50 ₪
בזכות הבה"ח הגה"צ הר"ר חיים אריה הלוי נאכטילער שליט"א לגדילה ולצמיחה בתורה וחסד.
דוד לוי
תרומה בסך 325 ₪
לרפואה שלמה : אפרים מרדכי בן אסתר
מושי במברגר
תרומה בסך 30 ₪
למנחם בהצלחה בכל העניונים
מאשה חיה רוטבארד
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
יעל נעמי
תרומה בסך 18 ₪
לע''נ רפאל יונה בן ביטן בן גיטה מינה
פדות רוטנמר
תרומה בסך 100 ₪
לזיווג הגון פדות בת חנה ומרגלית בת חנה והודיה בת חנה
במברגר
תרומה בסך 200 ₪
אבי מרינו ורבינו מרן
תרומה בסך 200 ₪
מרים יוסף
תרומה בסך 50 ₪
ולדן
תרומה בסך 50 ₪
אלחנן ספטנר
תרומה בסך 80 ₪
הצלוחה לכולם בקמפיין!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
רוז+היימן
תרומה בסך 57 ₪
דוד לייב מרקוס
תרומה בסך 30 ₪
דרורי
תרומה בסך 100 ₪
להצלחה בכל הענינים
הרב אברהם פוגל
תרומה בסך 15 ₪
ציפורה ריטוב
תרומה בסך 30 ₪
שריינר זהבה
תרומה בסך 36 ₪
ולבה
תרומה בסך 120 ₪
בת שבע קליימן
תרומה בסך 100 ₪
לזיווג הגון בת שבע בת משה
ירוחם היימן
תרומה בסך 50 ₪
בריין פריד
תרומה בסך 651 ₪
חסדאי היימן
תרומה בסך 20 ₪
הרב יהודה אריה היימן
תרומה בסך 100 ₪
יוסי רוזנטל
תרומה בסך 350 ₪
שיעור ב'
תרומה בסך 150 ₪
יעעעלה שיעור ב'
אבי רוז
תרומה בסך 50 ₪
אהרן קסל
תרומה בסך 20 ₪
שינדלר +לוי
תרומה בסך 150 ₪
איפה אתם שיעור ב????????????????????
קבריטי +ועקנין
תרומה בסך 72 ₪
להצלחת ישראל יעקב בן 18 ברוחניות
במברגר+מגנוס
תרומה בסך 95 ₪
שיעור ג" "תותחים"
ביטון+כהן+בראון
תרומה בסך 132 ₪
שיעור ג" "תותחים"!! ושיעור ב'???
הרב חיים פאלי
תרומה בסך 50 ₪
אליהו רוסוף
תרומה בסך 122 ₪
יואל פיבלזון
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,000 ₪
חוי רוטבארד
תרומה בסך 300 ₪
אשר אחי היקר, עלה והצלח במדרגות התורה והגדולה!!
תרומה בסך 123 ₪
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה לשטיגעניסט של ש"א
תרומה בסך 20 ₪
שיעור ג" "תותחים"
תרומה בסך 100 ₪
!!!נתרם להצלחת נכדי יאיר נ"י החמוד
תרומה בסך 150 ₪
אלי מילר המלך!!! אלחנן סילבר המלך!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לזיווג הגון לרבקה בת אסנת
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 75 ₪
תרומה בסך 75 ₪
תרומה בסך 51 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזיווג הגון אברהם יצחק בן משה
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לש"ב, ולש"ג היקרים. ובפרט חיים נכטילר. בהצלחה גדולה בקמפיין!!!!!
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 7 ₪

מבין 3 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

שעור א'
17,510 ₪
מתוך 50,000
141 תורמים
שעור ג'
17,142 ₪
מתוך 60,000
60 תורמים
שעור ב'
8,225 ₪
מתוך 50,000
63 תורמים

שתפו את הקמפיין: