55,527 גויסו בזכותכם עד כה

37%
375 תורמים מתוך יעד של 150,000 ₪

דרך שעור ג'

תרום דרך שעור ג'

שעור ג' זה השעור שתמיד מוביל הם תמיד מנצחים בכל דבר טובים יותר חזקים יותר ולכן לקחו יעד יותר גבוה מכולם
שעור ג'
17,142 ₪
מתוך 60,000 ₪
60 תורמים

כור ההיתוך – ישיבת אור אלחנן לצעירים

אבן אחר אבן, נדבך אחר נדבך, חברו להם יחד ליסוד אחד.

לאט לאט קרם עור וגידים, ואט אט החל לקבל תואר וצורה.

השאיפה של מייסדיו היתה, ליצור מקום משכן שיהווה בסיס למהות חייו של כל אחד ואחד מבני הישיבה!

 

יסודות משכן החיים

'מקום משכן' אמרנו?! ודאי אין האמור במשכן, כמקום בעל ארבעה כתלים גרידא. אלא מעטפת כוללת בשנות הבחרות הראשונות, המכילה כלים מכלים שונים, אשר ישמשו לאורך שנותיו של כל אחד ואחד מבני הישיבה, יסודות לבנין חייו של כל בחור. כאלו, אשר בכוחם להעמיד איתן, בנין רוחני רב קומות ומסועף ולתת בידו את כלי ההגנה הנכונים לו בעבודתו, הן הרוחנית והן הגשמית, בהמשך חייו.

 

והלא דבר הוא.. הקשר הבלתי יאומן של כל אחד מבני הישיבה לדורותיה, אל הישיבה, הוא דבר שאינו מובן מאליו כלל. דורות שלמים של בחורים, מחוברים, כעצם מעצמה וכחוליה בשרשרת דורות, בקשר אמיץ ובל ינתק.

 

אבן היסוד

ידוע, כי שנות הבחרות הצעירות, שנים גורליות הן; שנים בהן מעצב הנער את מבנה אישיותו, את ערכיו והשקפת חייו, ומציב את אבני היסוד לזהותו לאורך כל ימי חייו!

זה הזמן לצקת בו יסודות איתנים של תורה ויראת שמים, לכוונו ולנתבו לאורחות יושר דרכים נכוחות, ולבנות את אישיותו הרוחנית בצורה איתנה ויציבה.

 

הלב והדעת

השילוב של צוות הישיבה הנעלה, קנה את שמו מעבר לכותלי הישיבה. אנשי רוח, בעלי מחשבה ונטיית נפש עדינה להבנת כל תלמיד באשר הוא.

הלב.. הוא קוד הקסם הטמון כאן בישיבת 'אור אלחנן לצעירים'. זה מה שמונח בפני כל אחד מצוות הישיבה בפנותו אל כל אחד ואחד בני הישיבה הק'.

נתינת הלב ושימת הדעת על תהלוכות חייו של כל בחור, היא מילת המפתח להצלחה המסחררת אשר לה מוניטין רב שנים, המלווה את ישיבת אור אלחנן לצעירים. קשר, חיבור ושייכות הנבנים על ידי כבוד, שמחה וחוויה. הם אלו היוצרים את המרקם העדין בחיבור בן הישיבה בקשר גורדי אל הישיבה הק'. ולמעלה בקודש, בהמשך חייו, אל עולמו הרוחני.

 

קשר כזה, לא בקל ינתק!!

ובזה 'אור אלחנן לצעירים' מהווה מגדלור, קרן אורה ומודל לחיקוי, בקנאת סופרים, לכלל עולם הישיבות.

shmuel halpern
תרומה בסך 400 ₪
in honor of shragi lieberman
מינה עדרי
תרומה בסך 700 ₪
עקיבא קנט
נועם רוזנפלד
תרומה בסך 100 ₪
לבני האהובי היקר והנכבד אוריאל אשר שוקד על התורה ועל העבודה באהבה גדולה, דרך הרבנים המחנכים הדגולים.
אלחנן אצור
תרומה בסך 240 ₪
להצלחת שיעור ג התותחים
Aba & Ima Kaplan
תרומה בסך 520 ₪
Hatzlocha Chaim Dovid
אבישג אסודרי
תרומה בסך 150 ₪
אריה זיסקינד
תרומה בסך 360 ₪
לבחור החשוב חיים דוד זיסקינד
אנונימי
תרומה בסך 813 ₪
Donation on behalf of the Chashuva Bachur Shragie.
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
חיים לוין
תרומה בסך 846 ₪
להצלחת התורם ומשפחתו ולהצלחת שרגי ולהצלחת בני ש"ג
shalom stein
תרומה בסך 4,879 ₪
להצלחת התורם ומשפחתו ולהצלחת ש"ג התותחים
אהרון שטילרמן
תרומה בסך 150 ₪
יוכבד שטילרמן
תרומה בסך 100 ₪
עבור אהרון שטילרמן
אלילמלך דגני
תרומה בסך 90 ₪
להצלחת ש"ג בקמפיין ולאליהו רייזמן בכל הענינים
אהרון ברג
תרומה בסך 100 ₪
להצלחת ש"ג בקמפיין
נפתלי הלפרין
תרומה בסך 325 ₪
להצלחת בני ש"ג
ליברמן
תרומה בסך 163 ₪
הרב קצבוג
תרומה בסך 100 ₪
גולדבלום
תרומה בסך 10 ₪
סילבר נתניא
תרומה בסך 160 ₪
נתנאל אנסבכר
תרומה בסך 50 ₪
מרים מנדלוביץ
תרומה בסך 100 ₪
ש"ג!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
דוד קליינקויפמאן
תרומה בסך 100 ₪
לאחי היקר יוסי מבחירי הישיבה
ברוך ורחל לסטר
תרומה בסך 50 ₪
הרב איתן
תרומה בסך 5 ₪
שרגא
תרומה בסך 4 ₪
להצלחת יוסף מיילס ברוחניות
סטמפלר לרנר
תרומה בסך 382 ₪
אונק לשיעור ב'!
זוזות ישראל מאיר
תרומה בסך 50 ₪
לאחיין המושלם אלחנן ולתלמיד המדהים והמוכשר המשך להצליח ולפרוח מעריך מאוד
אריה זיסקינד
תרומה בסך 100 ₪
שאול וייסברגר
תרומה בסך 30 ₪
בנג'י טוקר
תרומה בסך 1,000 ₪
שיעור ג" "תותחים"
יהונתן נתניא
תרומה בסך 50 ₪
לזיווג הגון שלמה בן נעמי
דוד אליהו סקורניק
תרומה בסך 5 ₪
מורינו ר' אלחנן כהן
תרומה בסך 150 ₪
שיעור ג" "תותחים"
יעקבסון
תרומה בסך 150 ₪
מזל טוב לשטילרמן
פרידמן
תרומה בסך 150 ₪
שיעור ג" "תותחים"
טהרן זימנין
תרומה בסך 1,800 ₪
חיים דוד
אמיתי
תרומה בסך 56 ₪
שיעור ג" "תותחים"
אנונימי
תרומה בסך 120 ₪
אלי איזנשטיין
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 54 ₪
אליהו , התלמיד המתמיד. המשך בדרכך
תרומה בסך 123 ₪
דרך שגריר אליהו רייזמן בהצלחה
תרומה בסך 40 ₪
תרומה בסך 150 ₪
לכבוד מורינו רה"י ולאחיין הת"ח אלחנן אצור שתמשיך לפרוח
תרומה בסך 216 ₪
להצלחת שלמה דרכמן בכל העינינים!!!!!!
תרומה בסך 280 ₪
לרפואת שרה בת פרחה
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 20 ₪
כל הכבוד ש
תרומה בסך 325 ₪
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לרפואת בנימין יהושוע בן מרים
תרומה בסך 50 ₪
לרפואת בנימין יהושוע בן מרים
תרומה בסך 1 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת התורמת בכל העניינים
אנונימי
תרומה בסך 38 ₪
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת "
תרומה בסך 246 ₪
Shlomo Drachman
אנונימי
תרומה בסך 72 ₪
לזכות אחי המתמיד!
תרומה בסך 150 ₪

מבין 3 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

שעור א'
17,510 ₪
מתוך 50,000
141 תורמים
שעור ג'
17,142 ₪
מתוך 60,000
60 תורמים
שעור ב'
8,225 ₪
מתוך 50,000
63 תורמים

שתפו את הקמפיין: