106,159 גויסו בזכותכם עד כה

106%
301 תורמים מתוך יעד של 100,000 ₪
יעד הבונוס 120,000 ₪

דרך בעריש ואסתי ליפקין

תרום דרך בעריש ואסתי ליפקין

בעריש ואסתי ליפקין
30,417 ₪
מתוך 25,000 ₪
104 תורמים

היו שותפים בשליחות!

משפחת ליפקין - בעריש, אסתי וזלמי הקטן - יוצאים לשליחות בשכונת גני סביון - גני תקווה.

הצטרפו אלינו ליום ההתרמה וקחו חלק ושותפות בשליחות חשובה זו!

יחד נקרין חום יהודי וניתן לעוד יהודי את ההזדמנות להתחבר!

פרוטה לפרוטה מצטרפת, עזרו לנו להאיר עוד נקודה על פני הגלובוס

 

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

מסוף האשראי לא סולק כרטיסי אשראי מסוג דיירקט בעסקאות תשלומים

ולא כרטיסים מסוג דיינרס

תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לרפואת רות בת גילה בתיה
אנונימי
תרומה בסך 300 ₪
צמאה נפשי! ישר כח ובהצלחה לכם!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לזכות מנחם מענדל בן יסמין חיה
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
הצלחה רבה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הילד שניאור זלמן בן מירל יוכבד ליום הולדתו י"ט כסלו תש"פ
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 189 ₪
בעריש שיחי' הצלחה רבה ומופלגה
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה ומופלגה!
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה
תרומה בסך 123 ₪
לזכות השליח החשוב הצלחה רבה
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה!!!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 300 ₪
לזכות השליח ר' בעריש ומשפחתו שליט"א
תרומה בסך 2,160 ₪
בהצלחה רבה בשליחות!!
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה בשליחות
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 192 ₪
תרומה בסך 26 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 360 ₪
הצלחה רבה בשליחות! לכתחילה אריבער!!
תרומה בסך 52 ₪
תרומה בסך 200 ₪
לזכות השלוחים משפחת ליפקין
תרומה בסך 180 ₪
לזכות נכדינו היקרים בעריש ואסתי להצלחה רבה בשליחות
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 300 ₪
לזכות הרב בעריש החסיד!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 250 ₪
לזכות השלוחים היקרים
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה
תרומה בסך 300 ₪
לזכות השלוחים משפחת ליפקין, הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה בשליחות הקודש בארץ הקודש
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזכות חנה גאולה בת חיה מושקא
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 0 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה גדולה
תרומה בסך 617 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
לזכות יוסף יצחק בן סימה חוה וחנה בת דבורה לאה
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
להצלחה בעבודת השליחות
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה למשפחת הבר היקרה!
תרומה בסך 100 ₪
לע"נ רחל לאה בת אהרון ישראל
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 200 ₪
בהצלחה בשליחות!!
תרומה בסך 360 ₪
בהצלחה רבה למעלה מן המשוער!
תרומה בסך 80 ₪
לזכות משפחת מוזיקנט
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לבני דודי היקרים הצלחה רבה בשליחות הרבי!
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אין עליך בעריש !
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה בשליחות
תרומה בסך 360 ₪
לזכות משפחת לאנגזם היקרה
תרומה בסך 200 ₪
הרבה הצלחה!!
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה בשליחות
תרומה בסך 1,800 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 200 ₪
להצלחה רבה בשליחות, לנח''ר המשלח!!
אנונימי
תרומה בסך 154 ₪
לזכות הרב הת' בעריש השליח היקר להצלחה בשליחות
תרומה בסך 172 ₪
כל הכבוד בעריש ואסתי
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 62 ₪
תרומה בסך 1,200 ₪
הצלחה רבה בהשליחות
תרומה בסך 500 ₪
להצלחת דובי ואסתי בשליחות
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 150 ₪
הצלחה רבה בשליחות
תרומה בסך 800 ₪
תרומה בסך 660 ₪
גאים בכם!
תרומה בסך 50 ₪
לזכות בעריש היקר ומשפ' שליח מבטן ומלידה, היה לי זכות להכיר מעט, אך מקרוב את התמסרותך לענייני המשלח
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 1,650 ₪
לזכות הנכדים היקרים שלנו בעריש, אסתי וזלמי להצלחה בשליחות. גאים בכם
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪

מבין 23 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

ידידי הרב
1,660 ₪
3 תורמים
חנה יוכבד ושמוליק גינזבורג
1,370 ₪
2 תורמים
שוקי סלפושניק
1,275 ₪
7 תורמים
מענדי מלכיאלי
610 ₪
4 תורמים
אברמי וישצקי
17 ₪
1 תורמים
לוי ודסי הבר
16,894 ₪
מתוך 10,000
28 תורמים
בעריש ואסתי ליפקין
30,417 ₪
מתוך 25,000
104 תורמים
יחיאל וחני אלפנביין
2,154 ₪
מתוך 2,000
6 תורמים
מאיר הבר
6,366 ₪
מתוך 7,500
16 תורמים
ציבי ופראדי
2,780 ₪
מתוך 3,500
6 תורמים
לוי טלזנר
2,481 ₪
מתוך 4,000
5 תורמים
חברי כיתה קרית גת
10,012 ₪
מתוך 20,000
20 תורמים
מ.מ.
920 ₪
מתוך 2,500
4 תורמים
חנן חב''ד גני תקווה
2,160 ₪
מתוך 10,000
1 תורמים
התלמידים השלוחים תת''ל בני ברק
958 ₪
מתוך 5,000
6 תורמים
לוי ג'רופי
360 ₪
מתוך 2,000
1 תורמים
אלקנה בית יעקב
360 ₪
מתוך 2,600
5 תורמים
חני בטקין
300 ₪
מתוך 3,500
1 תורמים
שמעון פרנקל
274 ₪
מתוך 4,000
1 תורמים
שניאור קורטס
0 ₪
מתוך 2,000
0 תורמים
שלום גרליצקי
0 ₪
מתוך 2,000
0 תורמים
מענדי ביטון
0 ₪
0 תורמים
מוקד חב"ד
0 ₪
0 תורמים

שתפו את הקמפיין:

על הקמפיין

50
למשך 12 חודשים

שותף נחושת

50 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים
100
למשך 12 חודשים

שותף כסף

100 ש"ח למשך 12 חודשים
180
למשך 12 חודשים

שותף זהב

180 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים

תרום סכום אחר