105,646 גויסו בזכותכם עד כה

105%
298 תורמים מתוך יעד של 100,000 ₪
יעד הבונוס 120,000 ₪

תרמו דרך בעריש ואסתי ליפקין

בעריש ואסתי ליפקין
עד כה גויסו 30,339 מתוך יעד של 25,000 ₪ ע"י 104 תורמים

היו שותפים בשליחות!

משפחת ליפקין - בעריש, אסתי וזלמי הקטן - יוצאים לשליחות בשכונת גני סביון - גני תקווה.

הצטרפו אלינו ליום ההתרמה וקחו חלק ושותפות בשליחות חשובה זו!

יחד נקרין חום יהודי וניתן לעוד יהודי את ההזדמנות להתחבר!

פרוטה לפרוטה מצטרפת, עזרו לנו להאיר עוד נקודה על פני הגלובוס

 

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

מסוף האשראי לא סולק כרטיסי אשראי מסוג דיירקט בעסקאות תשלומים

ולא כרטיסים מסוג דיינרס

מענדי וחני שטרסברג
תרומה בסך 100 ₪
Perets Nisilevitch
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לרפואת רות בת גילה בתיה
אנונימי
תרומה בסך 300 ₪
צמאה נפשי! ישר כח ובהצלחה לכם!
שניאור רייכמן
תרומה בסך 180 ₪
לוי הבלין
תרומה בסך 180 ₪
חיים ונחמי פרידמן
תרומה בסך 180 ₪
וילהלם לויצ
תרומה בסך 50 ₪
אלעד יוסף
תרומה בסך 50 ₪
לזכות מנחם מענדל בן יסמין חיה
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
מענדי בלוי (1)
תרומה בסך 180 ₪
הולצברג מענדי
תרומה בסך 200 ₪
זאבי לרנר
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
שלום בער רוזנברג
תרומה בסך 50 ₪
הצלחה רבה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
יוסי וולף
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הילד שניאור זלמן בן מירל יוכבד ליום הולדתו י"ט כסלו תש"פ
זלמן גולדברג
תרומה בסך 200 ₪
Yechiel goldberg
תרומה בסך 179 ₪
בעריש שיחי' הצלחה רבה ומופלגה
שוקי סלפושניק
תרומה בסך 180 ₪
מענדי ומושקי סלונים
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה ומופלגה!
מענדל ועדינה אורנשטיין
תרומה בסך 300 ₪
שמעון ודבורה לאה וינפלד
תרומה בסך 180 ₪
שניאור ודבורה לאה ברוד
תרומה בסך 100 ₪
מנדי ופרדי ירוסלבסקי
תרומה בסך 180 ₪
הירשי אלפרוביץ
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה
David Goldberg
תרומה בסך 117 ₪
לזכות השליח החשוב הצלחה רבה
יעקב יוסף ודבורי קורץ
תרומה בסך 100 ₪
נחמן מנדלזון
תרומה בסך 50 ₪
מושקא בייץ
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה!!!
מענדי ומושקי ליפקין
תרומה בסך 180 ₪
ישעי' בן שחר
תרומה בסך 300 ₪
לזכות השליח ר' בעריש ומשפחתו שליט"א
חיים והראל מלוב
תרומה בסך 2,160 ₪
בהצלחה רבה בשליחות!!
מענדי וחני רוזנפלד
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה בשליחות
צמח ונחמי נדב
תרומה בסך 300 ₪
העשל יארמוש
תרומה בסך 182 ₪
בנימין גליס
תרומה בסך 26 ₪
אהרן לוין
תרומה בסך 100 ₪
בנימין וילהלם
תרומה בסך 500 ₪
שלום בער וציפי אהרונוב
תרומה בסך 360 ₪
הצלחה רבה בשליחות! לכתחילה אריבער!!
נתן קיזמן
תרומה בסך 52 ₪
חיים וחני קוט
תרומה בסך 200 ₪
לזכות השלוחים משפחת ליפקין
ליפקין ירושלים
תרומה בסך 180 ₪
לזכות נכדינו היקרים בעריש ואסתי להצלחה רבה בשליחות
חיים דב ויהודית חיימסון
תרומה בסך 180 ₪
דובי שניאורסון
תרומה בסך 100 ₪
יענקי ונחמי פלדמן
תרומה בסך 360 ₪
מענדי מלכא
תרומה בסך 100 ₪
מנוחי דהאן
תרומה בסך 300 ₪
מאיר ונחמה מנדלזון
תרומה בסך 300 ₪
לזכות הרב בעריש החסיד!
מרדכי הלפרין
תרומה בסך 180 ₪
גרשי ושרי רודרמן
תרומה בסך 250 ₪
לזכות השלוחים היקרים
S P
תרומה בסך 180 ₪
הרשקוביץ יוסף וחנה
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה
מענדי ופסי ונקרט
תרומה בסך 300 ₪
לזכות השלוחים משפחת ליפקין, הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
מענדל רפפורט
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה בשליחות הקודש בארץ הקודש
ליפקין ג'וניור ירושלים
תרומה בסך 100 ₪
ריקי פוגאטש
תרומה בסך 100 ₪
לזכות חנה גאולה בת חיה מושקא
מושקי ליפשיץ
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
מוישי וחיה ליפסקר
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 0 ₪
מני וחייקי רבינוביץ
תרומה בסך 100 ₪
משפחת בארנס אברהם
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה גדולה
ידיד
תרומה בסך 586 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
לזכות יוסף יצחק בן סימה חוה וחנה בת דבורה לאה
שניאור
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 600 ₪
מיקה גז
תרומה בסך 180 ₪
אשר וחיה מושקא אזדאבא
תרומה בסך 100 ₪
שניאור ויונתי רוזנברג
תרומה בסך 180 ₪
להצלחה בעבודת השליחות
מנחם מנדל רבינוביץ
תרומה בסך 100 ₪
ישי ודינה קלי
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה למשפחת הבר היקרה!
מנחם ומושקא וילהלם
תרומה בסך 100 ₪
לע"נ רחל לאה בת אהרון ישראל
טל פויאק
תרומה בסך 1,200 ₪
שטרי ומיכאל ריבקין
תרומה בסך 200 ₪
בהצלחה בשליחות!!
יונה ואסתי זילברשטרום
תרומה בסך 360 ₪
בהצלחה רבה למעלה מן המשוער!
שמואל מוזיקנט
תרומה בסך 80 ₪
לזכות משפחת מוזיקנט
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
דוב בעריש ושרהלה הניג
תרומה בסך 500 ₪
לבני דודי היקרים הצלחה רבה בשליחות הרבי!
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
שלומי
תרומה בסך 180 ₪
אין עליך בעריש !
אלכסנדר ובתיה דן
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה בשליחות
חיים מאיר וחנה ליברמן
תרומה בסך 360 ₪
לזכות משפחת לאנגזם היקרה
שניאור ומושי ליפשיץ
תרומה בסך 200 ₪
הרבה הצלחה!!
יעל קריפור
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה בשליחות
גרשון ושטרנא שנור
תרומה בסך 1,800 ₪
לאה גולדברג
תרומה בסך 180 ₪
ישראליק וחיה לאופר
תרומה בסך 200 ₪
להצלחה רבה בשליחות, לנח''ר המשלח!!
אנונימי
תרומה בסך 146 ₪
לזכות הרב הת' בעריש השליח היקר להצלחה בשליחות
ישראל ומושקי לנגזם
תרומה בסך 163 ₪
כל הכבוד בעריש ואסתי
מ.מ.מ.
תרומה בסך 1,000 ₪
מענדי ויפה כהן
תרומה בסך 180 ₪
Shmuly and Geula Gniwisch
תרומה בסך 59 ₪
איציק ומושקא סלפושניק
תרומה בסך 1,200 ₪
הצלחה רבה בהשליחות
אברימי ומושקי רוזנשיין
תרומה בסך 500 ₪
להצלחת דובי ואסתי בשליחות
יוסי ורבקה ברוד
תרומה בסך 300 ₪
שמחה ורעיה בירנהאק
תרומה בסך 150 ₪
הצלחה רבה בשליחות
ברוך ודבורה ליפקין
תרומה בסך 800 ₪
יוסי ומוסי טייטלבוים- חמלניצקי, אוקראינה
תרומה בסך 660 ₪
גאים בכם!
שניאור זלמן רייניץ
תרומה בסך 50 ₪
לזכות בעריש היקר ומשפ' שליח מבטן ומלידה, היה לי זכות להכיר מעט, אך מקרוב את התמסרותך לענייני המשלח
ישראל בן-ססי
תרומה בסך 180 ₪
שמואל ובריינא לנגזם
תרומה בסך 1,650 ₪
לזכות הנכדים היקרים שלנו בעריש, אסתי וזלמי להצלחה בשליחות. גאים בכם
שאול פייבישביץ
תרומה בסך 1,200 ₪
יודי ומרים הניג
תרומה בסך 1,000 ₪

מבין 23 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

ידידי הרב
עד כה גויסו 1,660 מתוך יעד של 0 ₪
חנה יוכבד ושמוליק גינזבורג
עד כה גויסו 1,370 מתוך יעד של 0 ₪
שוקי סלפושניק
עד כה גויסו 1,275 מתוך יעד של 0 ₪
מענדי מלכיאלי
עד כה גויסו 610 מתוך יעד של 0 ₪
אברמי וישצקי
עד כה גויסו 16 מתוך יעד של 0 ₪
לוי ודסי הבר
עד כה גויסו 16,791 מתוך יעד של 10,000 ₪
בעריש ואסתי ליפקין
עד כה גויסו 30,339 מתוך יעד של 25,000 ₪
יחיאל וחני אלפנביין
עד כה גויסו 2,146 מתוך יעד של 2,000 ₪
מאיר הבר
עד כה גויסו 6,366 מתוך יעד של 7,500 ₪
ציבי ופראדי
עד כה גויסו 2,780 מתוך יעד של 3,500 ₪
לוי טלזנר
עד כה גויסו 2,380 מתוך יעד של 4,000 ₪
חברי כיתה קרית גת
עד כה גויסו 9,991 מתוך יעד של 20,000 ₪
מ.מ.
עד כה גויסו 920 מתוך יעד של 2,500 ₪
חנן חב''ד גני תקווה
עד כה גויסו 2,160 מתוך יעד של 10,000 ₪
לוי ג'רופי
עד כה גויסו 360 מתוך יעד של 2,000 ₪
התלמידים השלוחים תת''ל בני ברק
עד כה גויסו 946 מתוך יעד של 5,000 ₪
אלקנה בית יעקב
עד כה גויסו 352 מתוך יעד של 2,600 ₪
חני בטקין
עד כה גויסו 300 מתוך יעד של 3,500 ₪
שמעון פרנקל
עד כה גויסו 260 מתוך יעד של 4,000 ₪
שניאור קורטס
עד כה גויסו 0 מתוך יעד של 2,000 ₪
שלום גרליצקי
עד כה גויסו 0 מתוך יעד של 2,000 ₪
מענדי ביטון
עד כה גויסו 0 מתוך יעד של 0 ₪
מוקד חב"ד
עד כה גויסו 0 מתוך יעד של 0 ₪

שתפו את הקמפיין:

600
50 ₪ למשך 12 חודשים

שותף נחושת

50 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים
1,200
100 ₪ למשך 12 חודשים

שותף כסף

100 ש"ח למשך 12 חודשים
2,160
180 ₪ למשך 12 חודשים

שותף זהב

180 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים