106,159 גויסו בזכותכם עד כה

106%
301 תורמים מתוך יעד של 100,000 ₪
יעד הבונוס 120,000 ₪

דרך חברי כיתה קרית גת

תרום דרך חברי כיתה קרית גת

חברי כיתה קרית גת
10,012 ₪
מתוך 20,000 ₪
20 תורמים

היו שותפים בשליחות!

משפחת ליפקין - בעריש, אסתי וזלמי הקטן - יוצאים לשליחות בשכונת גני סביון - גני תקווה.

הצטרפו אלינו ליום ההתרמה וקחו חלק ושותפות בשליחות חשובה זו!

יחד נקרין חום יהודי וניתן לעוד יהודי את ההזדמנות להתחבר!

פרוטה לפרוטה מצטרפת, עזרו לנו להאיר עוד נקודה על פני הגלובוס

 

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

מסוף האשראי לא סולק כרטיסי אשראי מסוג דיירקט בעסקאות תשלומים

ולא כרטיסים מסוג דיינרס

תרומה בסך 438 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה!!!
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 300 ₪
לרפואת שלום בן גמילה
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 100 ₪
בעריש, בהצלחה!!! בהערכה רבה
אנונימי
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזכות השלוחים היקרים להצלחה רבה בכל!
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 343 ₪
תרומה בסך 200 ₪
לזכות חברי היקר בעריש שיחי' - הצלחה רבה בכל העניינים למעלה מן המשוער
אנונימי
תרומה בסך 62 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לזכות משפחת השלוחים ליפקין היקרה הצלחה בשליחות ובעיקר הצלחה רבה בלהכין את העולם לקראת ביאת משיח צדקנו!
תרומה בסך 4,200 ₪
תרומה בסך 330 ₪
לזכות החתן והכלה

מבין 23 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

ידידי הרב
1,660 ₪
3 תורמים
חנה יוכבד ושמוליק גינזבורג
1,370 ₪
2 תורמים
שוקי סלפושניק
1,275 ₪
7 תורמים
מענדי מלכיאלי
610 ₪
4 תורמים
אברמי וישצקי
17 ₪
1 תורמים
לוי ודסי הבר
16,894 ₪
מתוך 10,000
28 תורמים
בעריש ואסתי ליפקין
30,417 ₪
מתוך 25,000
104 תורמים
יחיאל וחני אלפנביין
2,154 ₪
מתוך 2,000
6 תורמים
מאיר הבר
6,366 ₪
מתוך 7,500
16 תורמים
ציבי ופראדי
2,780 ₪
מתוך 3,500
6 תורמים
לוי טלזנר
2,481 ₪
מתוך 4,000
5 תורמים
חברי כיתה קרית גת
10,012 ₪
מתוך 20,000
20 תורמים
מ.מ.
920 ₪
מתוך 2,500
4 תורמים
חנן חב''ד גני תקווה
2,160 ₪
מתוך 10,000
1 תורמים
התלמידים השלוחים תת''ל בני ברק
958 ₪
מתוך 5,000
6 תורמים
לוי ג'רופי
360 ₪
מתוך 2,000
1 תורמים
אלקנה בית יעקב
360 ₪
מתוך 2,600
5 תורמים
חני בטקין
300 ₪
מתוך 3,500
1 תורמים
שמעון פרנקל
274 ₪
מתוך 4,000
1 תורמים
שניאור קורטס
0 ₪
מתוך 2,000
0 תורמים
שלום גרליצקי
0 ₪
מתוך 2,000
0 תורמים
מענדי ביטון
0 ₪
0 תורמים
מוקד חב"ד
0 ₪
0 תורמים

שתפו את הקמפיין:

על הקמפיין

50
למשך 12 חודשים

שותף נחושת

50 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים
100
למשך 12 חודשים

שותף כסף

100 ש"ח למשך 12 חודשים
180
למשך 12 חודשים

שותף זהב

180 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים

תרום סכום אחר