105,646 גויסו בזכותכם עד כה

105%
298 תורמים מתוך יעד של 100,000 ₪
יעד הבונוס 120,000 ₪

תרמו דרך חברי כיתה קרית גת

חברי כיתה קרית גת
עד כה גויסו 9,991 מתוך יעד של 20,000 ₪ ע"י 20 תורמים

היו שותפים בשליחות!

משפחת ליפקין - בעריש, אסתי וזלמי הקטן - יוצאים לשליחות בשכונת גני סביון - גני תקווה.

הצטרפו אלינו ליום ההתרמה וקחו חלק ושותפות בשליחות חשובה זו!

יחד נקרין חום יהודי וניתן לעוד יהודי את ההזדמנות להתחבר!

פרוטה לפרוטה מצטרפת, עזרו לנו להאיר עוד נקודה על פני הגלובוס

 

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

מסוף האשראי לא סולק כרטיסי אשראי מסוג דיירקט בעסקאות תשלומים

ולא כרטיסים מסוג דיינרס

מאיר וחני פריימן
תרומה בסך 438 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
מני נפתלין
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה!!!
שייקי ליפש
תרומה בסך 120 ₪
מענדי ויסברג
תרומה בסך 180 ₪
מנחם ושרי גולדברג
תרומה בסך 500 ₪
מנחם שרעבי
תרומה בסך 300 ₪
לרפואת שלום בן גמילה
מענדי מנדלסון
תרומה בסך 360 ₪
מענדי זילברשטרום
תרומה בסך 100 ₪
בעריש, בהצלחה!!! בהערכה רבה
אנונימי
תרומה בסך 1,200 ₪
יחיאל וחני מרזל
תרומה בסך 100 ₪
לזכות השלוחים היקרים להצלחה רבה בכל!
ידיד קרוב
תרומה בסך 500 ₪
ישראל חסין
תרומה בסך 325 ₪
זלמן אלפרוביץ
תרומה בסך 200 ₪
לזכות חברי היקר בעריש שיחי' - הצלחה רבה בכל העניינים למעלה מן המשוער
אנונימי
תרומה בסך 59 ₪
מ״מ סטמבלר
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
נועם וחוה רוזן
תרומה בסך 500 ₪
לזכות משפחת השלוחים ליפקין היקרה הצלחה בשליחות ובעיקר הצלחה רבה בלהכין את העולם לקראת ביאת משיח צדקנו!
שניאור גולדמן
תרומה בסך 4,200 ₪
מענדי רבינוביץ
תרומה בסך 330 ₪
לזכות החתן והכלה

מבין 23 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

ידידי הרב
עד כה גויסו 1,660 מתוך יעד של 0 ₪
חנה יוכבד ושמוליק גינזבורג
עד כה גויסו 1,370 מתוך יעד של 0 ₪
שוקי סלפושניק
עד כה גויסו 1,275 מתוך יעד של 0 ₪
מענדי מלכיאלי
עד כה גויסו 610 מתוך יעד של 0 ₪
אברמי וישצקי
עד כה גויסו 16 מתוך יעד של 0 ₪
לוי ודסי הבר
עד כה גויסו 16,791 מתוך יעד של 10,000 ₪
בעריש ואסתי ליפקין
עד כה גויסו 30,339 מתוך יעד של 25,000 ₪
יחיאל וחני אלפנביין
עד כה גויסו 2,146 מתוך יעד של 2,000 ₪
מאיר הבר
עד כה גויסו 6,366 מתוך יעד של 7,500 ₪
ציבי ופראדי
עד כה גויסו 2,780 מתוך יעד של 3,500 ₪
לוי טלזנר
עד כה גויסו 2,380 מתוך יעד של 4,000 ₪
חברי כיתה קרית גת
עד כה גויסו 9,991 מתוך יעד של 20,000 ₪
מ.מ.
עד כה גויסו 920 מתוך יעד של 2,500 ₪
חנן חב''ד גני תקווה
עד כה גויסו 2,160 מתוך יעד של 10,000 ₪
לוי ג'רופי
עד כה גויסו 360 מתוך יעד של 2,000 ₪
התלמידים השלוחים תת''ל בני ברק
עד כה גויסו 946 מתוך יעד של 5,000 ₪
אלקנה בית יעקב
עד כה גויסו 352 מתוך יעד של 2,600 ₪
חני בטקין
עד כה גויסו 300 מתוך יעד של 3,500 ₪
שמעון פרנקל
עד כה גויסו 260 מתוך יעד של 4,000 ₪
שניאור קורטס
עד כה גויסו 0 מתוך יעד של 2,000 ₪
שלום גרליצקי
עד כה גויסו 0 מתוך יעד של 2,000 ₪
מענדי ביטון
עד כה גויסו 0 מתוך יעד של 0 ₪
מוקד חב"ד
עד כה גויסו 0 מתוך יעד של 0 ₪

שתפו את הקמפיין:

600
50 ₪ למשך 12 חודשים

שותף נחושת

50 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים
1,200
100 ₪ למשך 12 חודשים

שותף כסף

100 ש"ח למשך 12 חודשים
2,160
180 ₪ למשך 12 חודשים

שותף זהב

180 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים