105,646 גויסו בזכותכם עד כה

105%
298 תורמים מתוך יעד של 100,000 ₪
יעד הבונוס 120,000 ₪

היו שותפים בשליחות!

משפחת ליפקין - בעריש, אסתי וזלמי הקטן - יוצאים לשליחות בשכונת גני סביון - גני תקווה.

הצטרפו אלינו ליום ההתרמה וקחו חלק ושותפות בשליחות חשובה זו!

יחד נקרין חום יהודי וניתן לעוד יהודי את ההזדמנות להתחבר!

פרוטה לפרוטה מצטרפת, עזרו לנו להאיר עוד נקודה על פני הגלובוס

 

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

מסוף האשראי לא סולק כרטיסי אשראי מסוג דיירקט בעסקאות תשלומים

ולא כרטיסים מסוג דיינרס

מענדי וחני שטרסברג
תרומה בסך 100 ₪
Perets Nisilevitch
תרומה בסך 488 ₪
Perets Nisilevitch
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לרפואת רות בת גילה בתיה
אביגדור פקטור
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה
אנונימי
תרומה בסך 300 ₪
צמאה נפשי! ישר כח ובהצלחה לכם!
שניאור רייכמן
תרומה בסך 180 ₪
אהרון קטאשווילי
תרומה בסך 600 ₪
מענדי מישולובין
תרומה בסך 50 ₪
לוי הבלין
תרומה בסך 180 ₪
חיים ונחמי פרידמן
תרומה בסך 180 ₪
שלמה ורבקה פליישמן
תרומה בסך 250 ₪
Yossi Lifshitz
תרומה בסך 81 ₪
מאיר חיים ובילא בריקמאן
תרומה בסך 59 ₪
הצלחה רבה
וילהלם לויצ
תרומה בסך 50 ₪
מנחם וליבי סלפושניק
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת השליח הדגול בעריש ליפקין!
אלעד יוסף
תרומה בסך 50 ₪
לזכות מנחם מענדל בן יסמין חיה
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לייזער כץ
תרומה בסך 50 ₪
מענדי בלוי (1)
תרומה בסך 180 ₪
הולצברג מענדי
תרומה בסך 200 ₪
ישראל ורחל הולצברג
תרומה בסך 180 ₪
Your loving Family
תרומה בסך 7,020 ₪
זאבי לרנר
תרומה בסך 100 ₪
חנן אהרונסון
תרומה בסך 2,160 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה רבה בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
שמערל קוביטשעק
תרומה בסך 302 ₪
אנונימי
תרומה בסך 540 ₪
שעיה מזרחי
תרומה בסך 200 ₪
שלום בער רוזנברג
תרומה בסך 50 ₪
הצלחה רבה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
מענדי ורחלי גמליאל
תרומה בסך 360 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
דובי כץ
תרומה בסך 100 ₪
אריה ויוכבד פלג
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות יונתן משה בןיוכבד, צבי זאב בן יוכבד, מנחם מענדל בן יוכבד ודוד בן יוכבד
אהרל'ה וחיה קרומבי
תרומה בסך 600 ₪
יוסי וולף
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הילד שניאור זלמן בן מירל יוכבד ליום הולדתו י"ט כסלו תש"פ
בעריש ביר
תרומה בסך 301 ₪
לזכות בעריש היקר להצלחה בשליחות ובהתעסקות עם חינוך ילדים ישראל
זלמן גולדברג
תרומה בסך 200 ₪
Yechiel goldberg
תרומה בסך 179 ₪
בעריש שיחי' הצלחה רבה ומופלגה
אנונימי
תרומה בסך 163 ₪
Shmaya goodman
תרומה בסך 260 ₪
שוקי סלפושניק
תרומה בסך 180 ₪
מענדי ומושקי סלונים
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה ומופלגה!
משה ובסי ירוסלבסקי
תרומה בסך 400 ₪
מענדל ועדינה אורנשטיין
תרומה בסך 300 ₪
התוועדות הכנה לי"ט כסלו
תרומה בסך 580 ₪
עמוס ואסתר קיי
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה ומופלגה!
שפע סודקביץ
תרומה בסך 360 ₪
לזכות חנה בת מוסיא מרים לזכות חיה בת לאה
שמעון ודבורה לאה וינפלד
תרומה בסך 180 ₪
שניאור ודבורה לאה ברוד
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
ירחמיאל ואילה
תרומה בסך 100 ₪
מנדי ופרדי ירוסלבסקי
תרומה בסך 180 ₪
אהרן הבר
תרומה בסך 150 ₪
להצלחה רבה בשליחות!!!
גבריאל ודבורי הלפרין
תרומה בסך 200 ₪
הירשי אלפרוביץ
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה
שניאורסון
תרומה בסך 550 ₪
770
תרומה בסך 65 ₪
David Goldberg
תרומה בסך 117 ₪
לזכות השליח החשוב הצלחה רבה
מאיר וחני פריימן
תרומה בסך 438 ₪
770
תרומה בסך 1,626 ₪
שיהיה בהצלחה רבה ומופלגה, למעלה מן המשוער!
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
יעקב יוסף ודבורי קורץ
תרומה בסך 100 ₪
נחמן מנדלזון
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
מושקא בייץ
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה!!!
יעקב שמאי
תרומה בסך 118 ₪
לטובת בני ישראל
מנחם מענדל כהן
תרומה בסך 50 ₪
ישראל וינפלד
תרומה בסך 300 ₪
לזכות התמימים היקרים ולהצלחת השליחות המשותפת
מני נפתלין
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה!!!
שייקי ליפש
תרומה בסך 120 ₪
מענדי ומושקי ליפקין
תרומה בסך 180 ₪
ישעי' בן שחר
תרומה בסך 300 ₪
לזכות השליח ר' בעריש ומשפחתו שליט"א
דוד ריינהולד
תרומה בסך 360 ₪
בהצלחה רבה בעבודת השליחות
משפחת פורסט
תרומה בסך 100 ₪
חיים והראל מלוב
תרומה בסך 2,160 ₪
בהצלחה רבה בשליחות!!
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
מענדי וחני רוזנפלד
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה בשליחות
רחלי רוחמקין
תרומה בסך 180 ₪
צמח ונחמי נדב
תרומה בסך 300 ₪
העשל יארמוש
תרומה בסך 182 ₪
מענדי ויסברג
תרומה בסך 180 ₪
בנימין גליס
תרומה בסך 26 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
דובי ודבורי רוחמקין
תרומה בסך 500 ₪
לזכות דובי ודבורי רוחמקין
אהרן לוין
תרומה בסך 100 ₪
מנחם ושרי גולדברג
תרומה בסך 500 ₪
נתן ודבורה לאה קוק
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה !
בנימין וילהלם
תרומה בסך 500 ₪
שלום בער וציפי אהרונוב
תרומה בסך 360 ₪
הצלחה רבה בשליחות! לכתחילה אריבער!!
מענדי בריל
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה בשליחות!
נתן קיזמן
תרומה בסך 52 ₪
חיים וחני קוט
תרומה בסך 200 ₪
לזכות השלוחים משפחת ליפקין
ליפקין ירושלים
תרומה בסך 180 ₪
לזכות נכדינו היקרים בעריש ואסתי להצלחה רבה בשליחות
מנחם שרעבי
תרומה בסך 300 ₪
לרפואת שלום בן גמילה
מענדי מנדלסון
תרומה בסך 360 ₪
שלום ומלכי קוביטשעק
תרומה בסך 180 ₪
שמוליק
תרומה בסך 200 ₪
מנחם מענדל בן חנה, רבקה בת חנה.
חיים דב ויהודית חיימסון
תרומה בסך 180 ₪
מענדי הרשקוביץ
תרומה בסך 300 ₪
דובי שניאורסון
תרומה בסך 100 ₪
יענקי ונחמי פלדמן
תרומה בסך 360 ₪
חיים ריבקין
תרומה בסך 100 ₪
מענדי מלכא
תרומה בסך 100 ₪
גולן אוחנה
תרומה בסך 2,160 ₪
בהלצחה רבה
מנוחי דהאן
תרומה בסך 300 ₪
טל לוי
תרומה בסך 200 ₪
מנחם לפקיבקר
תרומה בסך 180 ₪
חיים קפלן
תרומה בסך 180 ₪
באיחולי הצלחה ובהערכה
מ.מ. פליישמן
תרומה בסך 180 ₪
לסקר עפולה
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת משפחת ליפקין הצעירה!
מענדי קטן
תרומה בסך 100 ₪
מאיר ונחמה מנדלזון
תרומה בסך 300 ₪
לזכות הרב בעריש החסיד!
מרדכי הלפרין
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 770 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
המון הצלחה!
ניר ברוך שבתאי
תרומה בסך 1,300 ₪
Sruly Goldberg
תרומה בסך 33 ₪
In honor of Achiezer L.
Hersh rimler
תרומה בסך 176 ₪
Esther bas Eliyahu
מענדי זילברשטרום
תרומה בסך 100 ₪
בעריש, בהצלחה!!! בהערכה רבה
גרשי ושרי רודרמן
תרומה בסך 250 ₪
לזכות השלוחים היקרים
גינזבורג
תרומה בסך 600 ₪
לכל הברכות בגו"ר! ובהצלחה לבני הדודים האלופים!
שניאור גינת
תרומה בסך 50 ₪
ברכה והצלחה
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
Ella Pinson
תרומה בסך 163 ₪
Li׳iluy nishmas Esther bas R׳ Eliyahu
ברכה הבר
תרומה בסך 146 ₪
לזכות ברכה בת שרה
yosef, chani and family Brikman
תרומה בסך 586 ₪
יוסף יצחק רוזנברג
תרומה בסך 50 ₪
לשליחים בעריש וזוגתו שיחיו . להצלחה רבה בשליחות.
מנחם מנדל מרכוס
תרומה בסך 50 ₪
Dovid & Sara Rimler
תרומה בסך 163 ₪
נחמיה בן שחר
תרומה בסך 50 ₪
S P
תרומה בסך 180 ₪
הרשקוביץ יוסף וחנה
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה
מענדי ופסי ונקרט
תרומה בסך 300 ₪
לזכות השלוחים משפחת ליפקין, הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
מענדל רפפורט
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה בשליחות הקודש בארץ הקודש
Yehoshua Langsam
תרומה בסך 1,171 ₪
יעקב וחיה רבקה הבר
תרומה בסך 2,500 ₪
לזכות בעריש, אסתי וזלמי, להצלחה בשליחות הרבי, רוב נחת ושמחה!!
Aharon Notik
תרומה בסך 59 ₪
Mordechai mendelson
תרומה בסך 400 ₪
לזכות הבני דודים יענקי ורבקה
שבתאי מיכאלשוילי
תרומה בסך 360 ₪
ליפקין ג'וניור ירושלים
תרומה בסך 100 ₪
ברכה טברדוביץ
תרומה בסך 180 ₪
לזכות ההצלחה בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 1,200 ₪
ריקי פוגאטש
תרומה בסך 100 ₪
לזכות חנה גאולה בת חיה מושקא
שלום ליפקין
תרומה בסך 50 ₪
מ'דארף נאכאמאל צום רבי'ן פארן
מושקי ליפשיץ
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
לוי יצחק שם טוב
תרומה בסך 75 ₪
לזכות התלמידים השלוחים בתומכי תמימים בני ברק
מוישי וחיה ליפסקר
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 0 ₪
מני וחייקי רבינוביץ
תרומה בסך 100 ₪
משפחת בארנס אברהם
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה גדולה
יחיאל וחני מרזל
תרומה בסך 100 ₪
לזכות השלוחים היקרים להצלחה רבה בכל!
יעקי הרשקופ
תרומה בסך 180 ₪
ידיד
תרומה בסך 586 ₪
אנונימי
תרומה בסך 325 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
שמוליק מיכאלשוילי
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
לזכות יוסף יצחק בן סימה חוה וחנה בת דבורה לאה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לזכות אהובה בריינא בת חנה
אנונימי
תרומה בסך 163 ₪
achiezer's Status
שניאור
תרומה בסך 200 ₪
יוסף רסקין
תרומה בסך 150 ₪
לזכות בערוש האהוב
אנונימי
תרומה בסך 600 ₪
משפחת אלפערין זיטומיר
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה בשליחות הרבי!
פנחס סלפושניק
תרומה בסך 100 ₪
שמחה חיים ורבקה קרישבסקי
תרומה בסך 180 ₪
חברים של לוי טלזנר
תרומה בסך 26 ₪
לזכות הת' הנעלה, מבכירי תלמידי תומכי תמימים המרכזית 770, לוי טלזנר שליט''א
אסתי פלדמן
תרומה בסך 100 ₪
מיקה גז
תרומה בסך 180 ₪
אשר וחיה מושקא אזדאבא
תרומה בסך 100 ₪
יעקב ופראדי קטן
תרומה בסך 360 ₪
לזכות השליחים אסתי ובעריש ליפקין
מענדי ומושקא הבר
תרומה בסך 290 ₪
לזכות השלוחים היקרים
מענדי ומלכי אנגלסמן
תרומה בסך 500 ₪
יהושע ומרים סלפושניק
תרומה בסך 400 ₪
לזכות משפחת ליפקין גני תקווה
Levi and Chaya Greenberg
תרומה בסך 586 ₪
שניאור ויונתי רוזנברג
תרומה בסך 180 ₪
להצלחה בעבודת השליחות
מאיר הבר
תרומה בסך 600 ₪
מנחם מנדל רבינוביץ
תרומה בסך 100 ₪
גרינבלאט כפ"ח
תרומה בסך 230 ₪
לזכות חיה מושקא בת שיינה שרה
ישי ודינה קלי
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה למשפחת הבר היקרה!
מנחם ומושקא וילהלם
תרומה בסך 100 ₪
לע"נ רחל לאה בת אהרון ישראל
משפחת גולדברג -קראון הייטס
תרומה בסך 33 ₪
בהצלחה רבה!!
טל פויאק
תרומה בסך 1,200 ₪
שטרי ומיכאל ריבקין
תרומה בסך 200 ₪
בהצלחה בשליחות!!
אנונימי
תרומה בסך 75 ₪
לזכות כיתת הר' נחום כהן
מענדי פלס
תרומה בסך 50 ₪
יונה ואסתי זילברשטרום
תרומה בסך 360 ₪
בהצלחה רבה למעלה מן המשוער!
שלום אייכלר
תרומה בסך 180 ₪
שמואל מוזיקנט
תרומה בסך 80 ₪
לזכות משפחת מוזיקנט
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
אליסף נזירי
תרומה בסך 100 ₪
טו ברינג משיח צדקנו!
דוב בעריש ושרהלה הניג
תרומה בסך 500 ₪
לבני דודי היקרים הצלחה רבה בשליחות הרבי!
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
שלומי
תרומה בסך 180 ₪
אין עליך בעריש !
אנונימי
תרומה בסך 25 ₪
חוי הבר
תרומה בסך 200 ₪
אלכסנדר ובתיה דן
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה בשליחות
סנדר ומושקי אייזנבך
תרומה בסך 200 ₪
אהרון וציבי פייגין
תרומה בסך 1,000 ₪
מאיר ואביטל הבר
תרומה בסך 500 ₪
ידיד קרוב
תרומה בסך 500 ₪
משה וייס
תרומה בסך 300 ₪
לוי זילברשטרום
תרומה בסך 150 ₪
משפחת ליפקין הצעירה! הצלחה ענקית בעבודת הקודש
ישראל חסין
תרומה בסך 325 ₪
חיים מאיר וחנה ליברמן
תרומה בסך 360 ₪
לזכות משפחת לאנגזם היקרה
שניאור ומושי ליפשיץ
תרומה בסך 200 ₪
הרבה הצלחה!!
שמואל הבר
תרומה בסך 360 ₪
לזכות בעריש ואסתי היקרים, להצלחה רבה
יעל קריפור
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה בשליחות
מענדי אשכנזי
תרומה בסך 340 ₪
לזכות החתן דובער בן שטערנא שרה והכלה מירל מרים בת רחל
גרשון ושטרנא שנור
תרומה בסך 1,800 ₪
אשר הלפרין
תרומה בסך 100 ₪
הצלחה רבה בשליחות
לאה גולדברג
תרומה בסך 180 ₪
ישראליק וחיה לאופר
תרומה בסך 200 ₪
להצלחה רבה בשליחות, לנח''ר המשלח!!
אליעזר אשכנזי
תרומה בסך 180 ₪
לזכות החתן דובער בן שטערנא שרה והכלה מירל מרים בת רחל
אנונימי
תרומה בסך 146 ₪
לזכות הרב הת' בעריש השליח היקר להצלחה בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 16 ₪
לזכות צלם הקעמפ האלוף! תודה רבה על תיעוד הוידאו שילוב של מנהל מוצלח של הקעמפ עם צלם וידאו איכותי
Levi and Shaina Basha Langsam
תרומה בסך 586 ₪
זלמן אלפרוביץ
תרומה בסך 200 ₪
לזכות חברי היקר בעריש שיחי' - הצלחה רבה בכל העניינים למעלה מן המשוער
יועז קמפבל
תרומה בסך 49 ₪
בהצלחה רבה ומופלגה בשליחות לחבר והשליח היקר !!!
ישראל ומושקי לנגזם
תרומה בסך 163 ₪
כל הכבוד בעריש ואסתי
מענדי פרוס
תרומה בסך 20 ₪
שלום וחני גופין
תרומה בסך 1,212 ₪
לזכות משפחת ליפקין, הצלחה רבה
Menny Greenberg
תרומה בסך 81 ₪
חיים ורחלי הבר
תרומה בסך 2,160 ₪
לזכות השלוחים היקרים הרב בעריש ואסתי ליפקין, בברכת הצלחה רבה!
אנונימי
תרומה בסך 59 ₪
מושקא
תרומה בסך 300 ₪
יהודית מושקי יוסף יצחק ליפקין
תרומה בסך 350 ₪
לדובי-בעריש, אסתי וזלמי התותחים!! בהצלחה ע - נ - ק - י - ת בשליחות!! למעלה מן המשוער!!! שבעז"ה הכל יהיה בטוב הנראה והנגלה!! עם שפע בגו"ר! ממנו.
יוסף יצחק ודבורה הבר
תרומה בסך 770 ₪
לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה. ולזכות השליחים ולזכות כל המשפחה. יחי המלך המשיח
אהרלה זילבר
תרומה בסך 146 ₪
לזכות התלמידים השלוחים
מ.מ.מ.
תרומה בסך 1,000 ₪
אנונימי
תרומה בסך 33 ₪
להתגלות מלך המשיח תיכו"מ
מענדי וחני אורנשטיין
תרומה בסך 200 ₪
לרפואת אהרון אריה לייב בן מיכל
מענדי ויפה כהן
תרומה בסך 180 ₪
Binyamin burkis
תרומה בסך 98 ₪
לזכות אהרון בן פנינה ריסא
לוי יצחק ושרי גליצנשטיין
תרומה בסך 1,000 ₪
יהודה וחני בלוי
תרומה בסך 200 ₪
אברהם ורחל הבר
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות כל משפחת הבר
Sholom Ber & Ruchama Langsam
תרומה בסך 600 ₪
מ״מ סטמבלר
תרומה בסך 180 ₪
Shmuly and Geula Gniwisch
תרומה בסך 59 ₪
אלי ושרה לנגזם
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה למעלה מן המשוער!!
זלמי הבר
תרומה בסך 200 ₪
הצלחה בשליחות!
ישראליק הבר
תרומה בסך 200 ₪
הצלחה בשליחות!
משה ושרה הבר
תרומה בסך 500 ₪
להצלחה מופלגה ולענ רחל לאה בת אהרן ישראל
Ca
תרומה בסך 50 ₪
תלמיד
תרומה בסך 3 ₪
שלמה וחני בטקין
תרומה בסך 300 ₪
בהצלחה מופלגה!!!
איציק ומושקא סלפושניק
תרומה בסך 1,200 ₪
הצלחה רבה בהשליחות
אברימי ומושקי רוזנשיין
תרומה בסך 500 ₪
להצלחת דובי ואסתי בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
לזכות דובער ומרים דייטש לבנין עדי עד
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
לזכות דובער ומירי דייטש
שמואל יענקלביץ
תרומה בסך 50 ₪
דוידי אליטוב
תרומה בסך 100 ₪
יצחק בן יעקב
תרומה בסך 150 ₪
לזכות הורי שיחיו להצלחה בכל מעשה ידיהם
יוסי ורבקה ברוד
תרומה בסך 300 ₪
שמחה ורעיה בירנהאק
תרומה בסך 150 ₪
הצלחה רבה בשליחות
ממ
תרומה בסך 500 ₪
לזכות דובי ואסתי התותחים!! עלו והצליחו בע"ה בעבודת השליחות ומתוך שמחה וטוב לבב!!
ברוך ודבורה ליפקין
תרומה בסך 800 ₪
לוי ודסי הבר
תרומה בסך 2,200 ₪
!לזכות משפחת ליפקין להצלחה בשליחות
יוסי ומוסי טייטלבוים- חמלניצקי, אוקראינה
תרומה בסך 660 ₪
גאים בכם!
רועי רז
תרומה בסך 1,200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 10 ₪
בעריש אין עליך! תצליח, התמימים מביתר
שניאור זלמן רייניץ
תרומה בסך 50 ₪
לזכות בעריש היקר ומשפ' שליח מבטן ומלידה, היה לי זכות להכיר מעט, אך מקרוב את התמסרותך לענייני המשלח
שד"ב ס
תרומה בסך 35 ₪
הצלחה רבה
שייע ליפקין לוד
תרומה בסך 34 ₪
בהצלחה בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 72 ₪
רפואה שלמה בקרוב ממש לשרה שאיסטה בת מרים מרג'ום
ישראל בן-ססי
תרומה בסך 180 ₪
מאיר
תרומה בסך 500 ₪
לוי גרינפלד
תרומה בסך 50 ₪
לזכות מאיר - חבר יקר..
אנונימי
תרומה בסך 650 ₪
לזכות הרב בעריש היקר
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
מוטי מיכאלשוילי
תרומה בסך 100 ₪
שמואל ובריינא לנגזם
תרומה בסך 1,650 ₪
לזכות הנכדים היקרים שלנו בעריש, אסתי וזלמי להצלחה בשליחות. גאים בכם
מענדי ופנינה גליצנשטיין
תרומה בסך 1,200 ₪
ליאל טובה עבדוש
תרומה בסך 50 ₪
לביאת המשיח תיכף ומיד ממש!
איציק וטמי פלדמן
תרומה בסך 600 ₪
לשליח בעריש ליפקין להצלחה מופלגה!
יוסי ליפקין
תרומה בסך 180 ₪
אריק מלכיאלי
תרומה בסך 200 ₪
דובי גכטמן
תרומה בסך 400 ₪
הרב שמואל ורבקה שנור
תרומה בסך 1,200 ₪
לזכות הנכדים היקרים שלנו בעריש, אסתי וזלמי להצלחה בשליחות. גאים בכם
שלוימי אזימאוו
תרומה בסך 360 ₪
פנינה גבריאלוב
תרומה בסך 125 ₪
חוה גיטלמן
תרומה בסך 75 ₪
לזכות בן דודי זלמי שיחי' שיגדל להיות חסיד יר"ש ולמדן, לנחת רוח הוריו!
לוי יעקובסון
תרומה בסך 180 ₪
לזכות מאיר יעקובסון שיצליח ויתעלה מעלה מעלה
נפתלי עשר
תרומה בסך 70 ₪
נועם וחוה רוזן
תרומה בסך 500 ₪
לזכות משפחת השלוחים ליפקין היקרה הצלחה בשליחות ובעיקר הצלחה רבה בלהכין את העולם לקראת ביאת משיח צדקנו!
שיעלה ועדינה ליפקין
תרומה בסך 300 ₪
זאל זיין א שטורעמדיקע בית חב''ד לנח''ר כ''ק אד''ש!
שניאור גולדמן
תרומה בסך 4,200 ₪
שאול פייבישביץ
תרומה בסך 1,200 ₪
מענדי רבינוביץ
תרומה בסך 330 ₪
לזכות החתן והכלה
פראדי הבר
תרומה בסך 100 ₪
יודי ומרים הניג
תרומה בסך 1,000 ₪
מענדי מלכיאלי
תרומה בסך 100 ₪

מבין 23 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

ידידי הרב
1,660 ₪
3 תורמים
חנה יוכבד ושמוליק גינזבורג
1,370 ₪
2 תורמים
שוקי סלפושניק
1,275 ₪
7 תורמים
מענדי מלכיאלי
610 ₪
4 תורמים
אברמי וישצקי
16 ₪
1 תורמים
לוי ודסי הבר
16,791 ₪
מתוך 10,000
28 תורמים
בעריש ואסתי ליפקין
30,339 ₪
מתוך 25,000
104 תורמים
יחיאל וחני אלפנביין
2,146 ₪
מתוך 2,000
6 תורמים
מאיר הבר
6,366 ₪
מתוך 7,500
16 תורמים
ציבי ופראדי
2,780 ₪
מתוך 3,500
6 תורמים
לוי טלזנר
2,380 ₪
מתוך 4,000
5 תורמים
חברי כיתה קרית גת
9,991 ₪
מתוך 20,000
20 תורמים
מ.מ.
920 ₪
מתוך 2,500
4 תורמים
חנן חב''ד גני תקווה
2,160 ₪
מתוך 10,000
1 תורמים
לוי ג'רופי
360 ₪
מתוך 2,000
1 תורמים
התלמידים השלוחים תת''ל בני ברק
946 ₪
מתוך 5,000
6 תורמים
אלקנה בית יעקב
352 ₪
מתוך 2,600
5 תורמים
חני בטקין
300 ₪
מתוך 3,500
1 תורמים
שמעון פרנקל
260 ₪
מתוך 4,000
1 תורמים
שניאור קורטס
0 ₪
מתוך 2,000
0 תורמים
שלום גרליצקי
0 ₪
מתוך 2,000
0 תורמים
מענדי ביטון
0 ₪
0 תורמים
מוקד חב"ד
0 ₪
0 תורמים

שתפו את הקמפיין:

על הקמפיין

50
למשך 12 חודשים

שותף נחושת

50 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים
100
למשך 12 חודשים

שותף כסף

100 ש"ח למשך 12 חודשים
180
למשך 12 חודשים

שותף זהב

180 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים

תרום סכום אחר