106,159 גויסו בזכותכם עד כה

106%
301 תורמים מתוך יעד של 100,000 ₪
יעד הבונוס 120,000 ₪

היו שותפים בשליחות!

משפחת ליפקין - בעריש, אסתי וזלמי הקטן - יוצאים לשליחות בשכונת גני סביון - גני תקווה.

הצטרפו אלינו ליום ההתרמה וקחו חלק ושותפות בשליחות חשובה זו!

יחד נקרין חום יהודי וניתן לעוד יהודי את ההזדמנות להתחבר!

פרוטה לפרוטה מצטרפת, עזרו לנו להאיר עוד נקודה על פני הגלובוס

 

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

מסוף האשראי לא סולק כרטיסי אשראי מסוג דיירקט בעסקאות תשלומים

ולא כרטיסים מסוג דיינרס

אנונימי
תרומה בסך 1 ₪
אנונימי
תרומה בסך 5 ₪
טסט
תרומה בסך 3 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 515 ₪
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לרפואת רות בת גילה בתיה
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה
אנונימי
תרומה בסך 300 ₪
צמאה נפשי! ישר כח ובהצלחה לכם!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 86 ₪
תרומה בסך 62 ₪
הצלחה רבה
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת השליח הדגול בעריש ליפקין!
תרומה בסך 50 ₪
לזכות מנחם מענדל בן יסמין חיה
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 7,020 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 2,160 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה רבה בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 302 ₪
אנונימי
תרומה בסך 540 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 50 ₪
הצלחה רבה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 360 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות יונתן משה בןיוכבד, צבי זאב בן יוכבד, מנחם מענדל בן יוכבד ודוד בן יוכבד
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הילד שניאור זלמן בן מירל יוכבד ליום הולדתו י"ט כסלו תש"פ
תרומה בסך 301 ₪
לזכות בעריש היקר להצלחה בשליחות ובהתעסקות עם חינוך ילדים ישראל
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 189 ₪
בעריש שיחי' הצלחה רבה ומופלגה
אנונימי
תרומה בסך 172 ₪
תרומה בסך 274 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה ומופלגה!
תרומה בסך 400 ₪
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 580 ₪
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה ומופלגה!
תרומה בסך 360 ₪
לזכות חנה בת מוסיא מרים לזכות חיה בת לאה
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 150 ₪
להצלחה רבה בשליחות!!!
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה
תרומה בסך 550 ₪
תרומה בסך 69 ₪
תרומה בסך 123 ₪
לזכות השליח החשוב הצלחה רבה
תרומה בסך 438 ₪
תרומה בסך 1,715 ₪
שיהיה בהצלחה רבה ומופלגה, למעלה מן המשוער!
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה!!!
תרומה בסך 118 ₪
לטובת בני ישראל
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 300 ₪
לזכות התמימים היקרים ולהצלחת השליחות המשותפת
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה!!!
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 300 ₪
לזכות השליח ר' בעריש ומשפחתו שליט"א
תרומה בסך 360 ₪
בהצלחה רבה בעבודת השליחות
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 2,160 ₪
בהצלחה רבה בשליחות!!
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה בשליחות
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 192 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 26 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לזכות דובי ודבורי רוחמקין
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה !
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 360 ₪
הצלחה רבה בשליחות! לכתחילה אריבער!!
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה בשליחות!
תרומה בסך 52 ₪
תרומה בסך 200 ₪
לזכות השלוחים משפחת ליפקין
תרומה בסך 180 ₪
לזכות נכדינו היקרים בעריש ואסתי להצלחה רבה בשליחות
תרומה בסך 300 ₪
לרפואת שלום בן גמילה
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 200 ₪
מנחם מענדל בן חנה, רבקה בת חנה.
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 2,160 ₪
בהלצחה רבה
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
באיחולי הצלחה ובהערכה
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת משפחת ליפקין הצעירה!
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 300 ₪
לזכות הרב בעריש החסיד!
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 770 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
המון הצלחה!
תרומה בסך 1,300 ₪
תרומה בסך 34 ₪
In honor of Achiezer L.
תרומה בסך 185 ₪
Esther bas Eliyahu
תרומה בסך 100 ₪
בעריש, בהצלחה!!! בהערכה רבה
תרומה בסך 250 ₪
לזכות השלוחים היקרים
תרומה בסך 600 ₪
לכל הברכות בגו"ר! ובהצלחה לבני הדודים האלופים!
תרומה בסך 50 ₪
ברכה והצלחה
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 172 ₪
Li׳iluy nishmas Esther bas R׳ Eliyahu
תרומה בסך 154 ₪
לזכות ברכה בת שרה
תרומה בסך 617 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לשליחים בעריש וזוגתו שיחיו . להצלחה רבה בשליחות.
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 172 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה
תרומה בסך 300 ₪
לזכות השלוחים משפחת ליפקין, הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה בשליחות הקודש בארץ הקודש
תרומה בסך 1,235 ₪
תרומה בסך 2,500 ₪
לזכות בעריש, אסתי וזלמי, להצלחה בשליחות הרבי, רוב נחת ושמחה!!
תרומה בסך 62 ₪
תרומה בסך 400 ₪
לזכות הבני דודים יענקי ורבקה
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות ההצלחה בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזכות חנה גאולה בת חיה מושקא
תרומה בסך 50 ₪
מ'דארף נאכאמאל צום רבי'ן פארן
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 75 ₪
לזכות התלמידים השלוחים בתומכי תמימים בני ברק
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 0 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה גדולה
תרומה בסך 100 ₪
לזכות השלוחים היקרים להצלחה רבה בכל!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 617 ₪
אנונימי
תרומה בסך 343 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
לזכות יוסף יצחק בן סימה חוה וחנה בת דבורה לאה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לזכות אהובה בריינא בת חנה
אנונימי
תרומה בסך 172 ₪
achiezer's Status
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 150 ₪
לזכות בערוש האהוב
אנונימי
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה רבה בשליחות הרבי!
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 26 ₪
לזכות הת' הנעלה, מבכירי תלמידי תומכי תמימים המרכזית 770, לוי טלזנר שליט''א
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 360 ₪
לזכות השליחים אסתי ובעריש ליפקין
תרומה בסך 290 ₪
לזכות השלוחים היקרים
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 400 ₪
לזכות משפחת ליפקין גני תקווה
תרומה בסך 617 ₪
תרומה בסך 180 ₪
להצלחה בעבודת השליחות
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 230 ₪
לזכות חיה מושקא בת שיינה שרה
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה למשפחת הבר היקרה!
תרומה בסך 100 ₪
לע"נ רחל לאה בת אהרון ישראל
תרומה בסך 34 ₪
בהצלחה רבה!!
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 200 ₪
בהצלחה בשליחות!!
אנונימי
תרומה בסך 79 ₪
לזכות כיתת הר' נחום כהן
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 360 ₪
בהצלחה רבה למעלה מן המשוער!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 80 ₪
לזכות משפחת מוזיקנט
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
טו ברינג משיח צדקנו!
תרומה בסך 500 ₪
לבני דודי היקרים הצלחה רבה בשליחות הרבי!
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אין עליך בעריש !
אנונימי
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה בשליחות
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 150 ₪
משפחת ליפקין הצעירה! הצלחה ענקית בעבודת הקודש
תרומה בסך 343 ₪
תרומה בסך 360 ₪
לזכות משפחת לאנגזם היקרה
תרומה בסך 200 ₪
הרבה הצלחה!!
תרומה בסך 360 ₪
לזכות בעריש ואסתי היקרים, להצלחה רבה
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה בשליחות
תרומה בסך 340 ₪
לזכות החתן דובער בן שטערנא שרה והכלה מירל מרים בת רחל
תרומה בסך 1,800 ₪
תרומה בסך 100 ₪
הצלחה רבה בשליחות
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 200 ₪
להצלחה רבה בשליחות, לנח''ר המשלח!!
תרומה בסך 180 ₪
לזכות החתן דובער בן שטערנא שרה והכלה מירל מרים בת רחל
אנונימי
תרומה בסך 154 ₪
לזכות הרב הת' בעריש השליח היקר להצלחה בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 17 ₪
לזכות צלם הקעמפ האלוף! תודה רבה על תיעוד הוידאו שילוב של מנהל מוצלח של הקעמפ עם צלם וידאו איכותי
תרומה בסך 617 ₪
תרומה בסך 200 ₪
לזכות חברי היקר בעריש שיחי' - הצלחה רבה בכל העניינים למעלה מן המשוער
תרומה בסך 51 ₪
בהצלחה רבה ומופלגה בשליחות לחבר והשליח היקר !!!
תרומה בסך 172 ₪
כל הכבוד בעריש ואסתי
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 1,212 ₪
לזכות משפחת ליפקין, הצלחה רבה
תרומה בסך 86 ₪
תרומה בסך 2,160 ₪
לזכות השלוחים היקרים הרב בעריש ואסתי ליפקין, בברכת הצלחה רבה!
אנונימי
תרומה בסך 62 ₪
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 350 ₪
לדובי-בעריש, אסתי וזלמי התותחים!! בהצלחה ע - נ - ק - י - ת בשליחות!! למעלה מן המשוער!!! שבעז"ה הכל יהיה בטוב הנראה והנגלה!! עם שפע בגו"ר! ממנו.
תרומה בסך 770 ₪
לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה. ולזכות השליחים ולזכות כל המשפחה. יחי המלך המשיח
תרומה בסך 154 ₪
לזכות התלמידים השלוחים
תרומה בסך 1,000 ₪
אנונימי
תרומה בסך 34 ₪
להתגלות מלך המשיח תיכו"מ
תרומה בסך 200 ₪
לרפואת אהרון אריה לייב בן מיכל
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 103 ₪
לזכות אהרון בן פנינה ריסא
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות כל משפחת הבר
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 62 ₪
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה למעלה מן המשוער!!
תרומה בסך 200 ₪
הצלחה בשליחות!
תרומה בסך 200 ₪
הצלחה בשליחות!
תרומה בסך 500 ₪
להצלחה מופלגה ולענ רחל לאה בת אהרן ישראל
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 3 ₪
תרומה בסך 300 ₪
בהצלחה מופלגה!!!
תרומה בסך 1,200 ₪
הצלחה רבה בהשליחות
תרומה בסך 500 ₪
להצלחת דובי ואסתי בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
לזכות דובער ומרים דייטש לבנין עדי עד
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
לזכות דובער ומירי דייטש
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 150 ₪
לזכות הורי שיחיו להצלחה בכל מעשה ידיהם
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 150 ₪
הצלחה רבה בשליחות
תרומה בסך 500 ₪
לזכות דובי ואסתי התותחים!! עלו והצליחו בע"ה בעבודת השליחות ומתוך שמחה וטוב לבב!!
תרומה בסך 800 ₪
תרומה בסך 2,200 ₪
!לזכות משפחת ליפקין להצלחה בשליחות
תרומה בסך 660 ₪
גאים בכם!
תרומה בסך 1,200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 10 ₪
בעריש אין עליך! תצליח, התמימים מביתר
תרומה בסך 50 ₪
לזכות בעריש היקר ומשפ' שליח מבטן ומלידה, היה לי זכות להכיר מעט, אך מקרוב את התמסרותך לענייני המשלח
תרומה בסך 35 ₪
הצלחה רבה
תרומה בסך 34 ₪
בהצלחה בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 72 ₪
רפואה שלמה בקרוב ממש לשרה שאיסטה בת מרים מרג'ום
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לזכות מאיר - חבר יקר..
אנונימי
תרומה בסך 650 ₪
לזכות הרב בעריש היקר
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,650 ₪
לזכות הנכדים היקרים שלנו בעריש, אסתי וזלמי להצלחה בשליחות. גאים בכם
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לביאת המשיח תיכף ומיד ממש!
תרומה בסך 600 ₪
לשליח בעריש ליפקין להצלחה מופלגה!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 400 ₪
תרומה בסך 1,200 ₪
לזכות הנכדים היקרים שלנו בעריש, אסתי וזלמי להצלחה בשליחות. גאים בכם
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 125 ₪
תרומה בסך 75 ₪
לזכות בן דודי זלמי שיחי' שיגדל להיות חסיד יר"ש ולמדן, לנחת רוח הוריו!
תרומה בסך 180 ₪
לזכות מאיר יעקובסון שיצליח ויתעלה מעלה מעלה
תרומה בסך 70 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לזכות משפחת השלוחים ליפקין היקרה הצלחה בשליחות ובעיקר הצלחה רבה בלהכין את העולם לקראת ביאת משיח צדקנו!
תרומה בסך 300 ₪
זאל זיין א שטורעמדיקע בית חב''ד לנח''ר כ''ק אד''ש!
תרומה בסך 4,200 ₪
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 330 ₪
לזכות החתן והכלה
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 100 ₪

מבין 23 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

ידידי הרב
1,660 ₪
3 תורמים
חנה יוכבד ושמוליק גינזבורג
1,370 ₪
2 תורמים
שוקי סלפושניק
1,275 ₪
7 תורמים
מענדי מלכיאלי
610 ₪
4 תורמים
אברמי וישצקי
17 ₪
1 תורמים
לוי ודסי הבר
16,894 ₪
מתוך 10,000
28 תורמים
בעריש ואסתי ליפקין
30,417 ₪
מתוך 25,000
104 תורמים
יחיאל וחני אלפנביין
2,154 ₪
מתוך 2,000
6 תורמים
מאיר הבר
6,366 ₪
מתוך 7,500
16 תורמים
ציבי ופראדי
2,780 ₪
מתוך 3,500
6 תורמים
לוי טלזנר
2,481 ₪
מתוך 4,000
5 תורמים
חברי כיתה קרית גת
10,012 ₪
מתוך 20,000
20 תורמים
מ.מ.
920 ₪
מתוך 2,500
4 תורמים
חנן חב''ד גני תקווה
2,160 ₪
מתוך 10,000
1 תורמים
התלמידים השלוחים תת''ל בני ברק
958 ₪
מתוך 5,000
6 תורמים
לוי ג'רופי
360 ₪
מתוך 2,000
1 תורמים
אלקנה בית יעקב
360 ₪
מתוך 2,600
5 תורמים
חני בטקין
300 ₪
מתוך 3,500
1 תורמים
שמעון פרנקל
274 ₪
מתוך 4,000
1 תורמים
שניאור קורטס
0 ₪
מתוך 2,000
0 תורמים
שלום גרליצקי
0 ₪
מתוך 2,000
0 תורמים
מענדי ביטון
0 ₪
0 תורמים
מוקד חב"ד
0 ₪
0 תורמים

שתפו את הקמפיין:

על הקמפיין

50
למשך 12 חודשים

שותף נחושת

50 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים
100
למשך 12 חודשים

שותף כסף

100 ש"ח למשך 12 חודשים
180
למשך 12 חודשים

שותף זהב

180 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים

תרום סכום אחר