שותפים בשליחות

מקימים את בית חב"ד גני סביון - גני תקווה

30,950 $ Was raised so far. Thanks to you!

106%
301 Donors Goal of 29,154 $
Bonus target 34,985 $

!היו שותפים בשליחות

משפחת ליפקין - בעריש, אסתי וזלמי הקטן - יוצאים לשליחות בשכונת גני סביון - גני תקווה.

!הצטרפו אלינו ליום ההתרמה וקחו חלק ושותפות בשליחות חשובה זו

!יחד נקרין חום יהודי וניתן לעוד יהודי את ההזדמנות להתחבר

פרוטה לפרוטה מצטרפת, עזרו לנו להאיר עוד נקודה על פני הגלובוס

Anonymous
Donation Of 0 $
Anonymous
Donation Of 1 $
טסט
Donation Of 1 $
Donation Of 29 $
Donation Of 150 $
Donation Of 44 $
Anonymous
Donation Of 15 $
לרפואת רות בת גילה בתיה
Donation Of 29 $
בהצלחה רבה
Anonymous
Donation Of 87 $
צמאה נפשי! ישר כח ובהצלחה לכם!
Donation Of 52 $
Donation Of 175 $
Donation Of 15 $
Donation Of 52 $
Donation Of 52 $
Donation Of 73 $
Donation Of 25 $
Donation Of 18 $
הצלחה רבה
Donation Of 15 $
Donation Of 52 $
להצלחת השליח הדגול בעריש ליפקין!
Donation Of 15 $
לזכות מנחם מענדל בן יסמין חיה
Anonymous
Donation Of 29 $
Donation Of 15 $
Donation Of 52 $
Donation Of 58 $
Donation Of 52 $
Donation Of 2,047 $
Donation Of 29 $
Donation Of 630 $
Anonymous
Donation Of 15 $
בהצלחה רבה בשליחות
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 88 $
Anonymous
Donation Of 157 $
Donation Of 58 $
Donation Of 15 $
הצלחה רבה
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 105 $
Anonymous
Donation Of 58 $
Donation Of 29 $
Donation Of 292 $
לזכות יונתן משה בןיוכבד, צבי זאב בן יוכבד, מנחם מענדל בן יוכבד ודוד בן יוכבד
Donation Of 175 $
Donation Of 52 $
לזכות הילד שניאור זלמן בן מירל יוכבד ליום הולדתו י"ט כסלו תש"פ
Donation Of 88 $
לזכות בעריש היקר להצלחה בשליחות ובהתעסקות עם חינוך ילדים ישראל
Donation Of 58 $
Donation Of 55 $
בעריש שיחי' הצלחה רבה ומופלגה
Anonymous
Donation Of 50 $
Donation Of 80 $
Donation Of 52 $
Donation Of 29 $
בהצלחה רבה ומופלגה!
Donation Of 117 $
Donation Of 87 $
Donation Of 169 $
Donation Of 29 $
בהצלחה רבה ומופלגה!
Donation Of 105 $
לזכות חנה בת מוסיא מרים לזכות חיה בת לאה
Donation Of 52 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
Donation Of 52 $
Donation Of 44 $
להצלחה רבה בשליחות!!!
Donation Of 58 $
Donation Of 52 $
הצלחה רבה
Donation Of 160 $
Donation Of 20 $
Donation Of 36 $
לזכות השליח החשוב הצלחה רבה
Donation Of 128 $
Donation Of 500 $
שיהיה בהצלחה רבה ומופלגה, למעלה מן המשוער!
Anonymous
Donation Of 10 $
Donation Of 29 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 58 $
Anonymous
Donation Of 29 $
Donation Of 52 $
בהצלחה רבה!!!
Donation Of 34 $
לטובת בני ישראל
Donation Of 15 $
Donation Of 87 $
לזכות התמימים היקרים ולהצלחת השליחות המשותפת
Donation Of 29 $
בהצלחה רבה!!!
Donation Of 35 $
Donation Of 52 $
Donation Of 87 $
לזכות השליח ר' בעריש ומשפחתו שליט"א
Donation Of 105 $
בהצלחה רבה בעבודת השליחות
Donation Of 29 $
Donation Of 630 $
בהצלחה רבה בשליחות!!
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 52 $
בהצלחה רבה בשליחות
Donation Of 52 $
Donation Of 87 $
Donation Of 56 $
Donation Of 52 $
Donation Of 8 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 146 $
Donation Of 146 $
לזכות דובי ודבורי רוחמקין
Donation Of 29 $
Donation Of 146 $
Donation Of 52 $
בהצלחה רבה !
Donation Of 146 $
Donation Of 105 $
הצלחה רבה בשליחות! לכתחילה אריבער!!
Donation Of 15 $
בהצלחה בשליחות!
Donation Of 15 $
Donation Of 58 $
לזכות השלוחים משפחת ליפקין
Donation Of 52 $
לזכות נכדינו היקרים בעריש ואסתי להצלחה רבה בשליחות
Donation Of 87 $
לרפואת שלום בן גמילה
Donation Of 105 $
Donation Of 52 $
Donation Of 58 $
מנחם מענדל בן חנה, רבקה בת חנה.
Donation Of 52 $
Donation Of 87 $
Donation Of 29 $
Donation Of 105 $
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
Donation Of 630 $
בהלצחה רבה
Donation Of 87 $
Donation Of 58 $
Donation Of 52 $
Donation Of 52 $
באיחולי הצלחה ובהערכה
Donation Of 52 $
Donation Of 58 $
להצלחת משפחת ליפקין הצעירה!
Donation Of 29 $
Donation Of 87 $
לזכות הרב בעריש החסיד!
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 224 $
Anonymous
Donation Of 15 $
המון הצלחה!
Donation Of 379 $
Donation Of 10 $
In honor of Achiezer L.
Donation Of 54 $
Esther bas Eliyahu
Donation Of 29 $
בעריש, בהצלחה!!! בהערכה רבה
Donation Of 73 $
לזכות השלוחים היקרים
Donation Of 175 $
לכל הברכות בגו"ר! ובהצלחה לבני הדודים האלופים!
Donation Of 15 $
ברכה והצלחה
Anonymous
Donation Of 146 $
Donation Of 50 $
Li׳iluy nishmas Esther bas R׳ Eliyahu
Donation Of 45 $
לזכות ברכה בת שרה
Donation Of 180 $
Donation Of 15 $
לשליחים בעריש וזוגתו שיחיו . להצלחה רבה בשליחות.
Donation Of 15 $
Donation Of 50 $
Donation Of 15 $
Donation Of 52 $
Donation Of 52 $
בהצלחה רבה
Donation Of 87 $
לזכות השלוחים משפחת ליפקין, הצלחה רבה ומופלגה בשליחות!
Donation Of 52 $
הצלחה רבה בשליחות הקודש בארץ הקודש
Donation Of 360 $
Donation Of 729 $
לזכות בעריש, אסתי וזלמי, להצלחה בשליחות הרבי, רוב נחת ושמחה!!
Donation Of 18 $
Donation Of 117 $
לזכות הבני דודים יענקי ורבקה
Donation Of 105 $
Donation Of 29 $
Donation Of 52 $
לזכות ההצלחה בשליחות
Anonymous
Donation Of 350 $
Donation Of 29 $
לזכות חנה גאולה בת חיה מושקא
Donation Of 15 $
מ'דארף נאכאמאל צום רבי'ן פארן
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 73 $
Donation Of 22 $
לזכות התלמידים השלוחים בתומכי תמימים בני ברק
Donation Of 58 $
Anonymous
Donation Of 0 $
Donation Of 29 $
Donation Of 52 $
בהצלחה גדולה
Donation Of 29 $
לזכות השלוחים היקרים להצלחה רבה בכל!
Donation Of 52 $
Donation Of 180 $
Anonymous
Donation Of 100 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 146 $
לזכות יוסף יצחק בן סימה חוה וחנה בת דבורה לאה
Anonymous
Donation Of 15 $
לזכות אהובה בריינא בת חנה
Anonymous
Donation Of 50 $
achiezer's Status
Donation Of 58 $
Donation Of 44 $
לזכות בערוש האהוב
Anonymous
Donation Of 175 $
Donation Of 52 $
בהצלחה רבה בשליחות הרבי!
Donation Of 29 $
Donation Of 52 $
Donation Of 8 $
לזכות הת' הנעלה, מבכירי תלמידי תומכי תמימים המרכזית 770, לוי טלזנר שליט''א
Donation Of 29 $
Donation Of 52 $
Donation Of 29 $
Donation Of 105 $
לזכות השליחים אסתי ובעריש ליפקין
Donation Of 85 $
לזכות השלוחים היקרים
Donation Of 146 $
Donation Of 117 $
לזכות משפחת ליפקין גני תקווה
Donation Of 180 $
Donation Of 52 $
להצלחה בעבודת השליחות
Donation Of 175 $
Donation Of 29 $
Donation Of 67 $
לזכות חיה מושקא בת שיינה שרה
Donation Of 52 $
בהצלחה למשפחת הבר היקרה!
Donation Of 29 $
לע"נ רחל לאה בת אהרון ישראל
Donation Of 10 $
בהצלחה רבה!!
Donation Of 350 $
Donation Of 58 $
בהצלחה בשליחות!!
Anonymous
Donation Of 23 $
לזכות כיתת הר' נחום כהן
Donation Of 15 $
Donation Of 105 $
בהצלחה רבה למעלה מן המשוער!
Donation Of 52 $
Donation Of 23 $
לזכות משפחת מוזיקנט
Anonymous
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
טו ברינג משיח צדקנו!
Donation Of 146 $
לבני דודי היקרים הצלחה רבה בשליחות הרבי!
Anonymous
Donation Of 44 $
Donation Of 52 $
אין עליך בעריש !
Anonymous
Donation Of 7 $
Donation Of 58 $
Donation Of 52 $
בהצלחה בשליחות
Donation Of 58 $
Donation Of 292 $
Donation Of 146 $
Donation Of 146 $
Donation Of 87 $
Donation Of 44 $
משפחת ליפקין הצעירה! הצלחה ענקית בעבודת הקודש
Donation Of 100 $
Donation Of 105 $
לזכות משפחת לאנגזם היקרה
Donation Of 58 $
הרבה הצלחה!!
Donation Of 105 $
לזכות בעריש ואסתי היקרים, להצלחה רבה
Donation Of 15 $
בהצלחה בשליחות
Donation Of 99 $
לזכות החתן דובער בן שטערנא שרה והכלה מירל מרים בת רחל
Donation Of 525 $
Donation Of 29 $
הצלחה רבה בשליחות
Donation Of 52 $
Donation Of 58 $
להצלחה רבה בשליחות, לנח''ר המשלח!!
Donation Of 52 $
לזכות החתן דובער בן שטערנא שרה והכלה מירל מרים בת רחל
Anonymous
Donation Of 45 $
לזכות הרב הת' בעריש השליח היקר להצלחה בשליחות
Anonymous
Donation Of 5 $
לזכות צלם הקעמפ האלוף! תודה רבה על תיעוד הוידאו שילוב של מנהל מוצלח של הקעמפ עם צלם וידאו איכותי
Donation Of 180 $
Donation Of 58 $
לזכות חברי היקר בעריש שיחי' - הצלחה רבה בכל העניינים למעלה מן המשוער
Donation Of 15 $
בהצלחה רבה ומופלגה בשליחות לחבר והשליח היקר !!!
Donation Of 50 $
כל הכבוד בעריש ואסתי
Donation Of 6 $
Donation Of 353 $
לזכות משפחת ליפקין, הצלחה רבה
Donation Of 25 $
Donation Of 630 $
לזכות השלוחים היקרים הרב בעריש ואסתי ליפקין, בברכת הצלחה רבה!
Anonymous
Donation Of 18 $
Donation Of 87 $
Donation Of 102 $
לדובי-בעריש, אסתי וזלמי התותחים!! בהצלחה ע - נ - ק - י - ת בשליחות!! למעלה מן המשוער!!! שבעז"ה הכל יהיה בטוב הנראה והנגלה!! עם שפע בגו"ר! ממנו.
Donation Of 224 $
לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה. ולזכות השליחים ולזכות כל המשפחה. יחי המלך המשיח
Donation Of 45 $
לזכות התלמידים השלוחים
Donation Of 292 $
Anonymous
Donation Of 10 $
להתגלות מלך המשיח תיכו"מ
Donation Of 58 $
לרפואת אהרון אריה לייב בן מיכל
Donation Of 52 $
Donation Of 30 $
לזכות אהרון בן פנינה ריסא
Donation Of 292 $
Donation Of 58 $
Donation Of 292 $
לזכות כל משפחת הבר
Donation Of 175 $
Donation Of 52 $
Donation Of 18 $
Donation Of 52 $
הצלחה רבה למעלה מן המשוער!!
Donation Of 58 $
הצלחה בשליחות!
Donation Of 58 $
הצלחה בשליחות!
Donation Of 146 $
להצלחה מופלגה ולענ רחל לאה בת אהרן ישראל
Donation Of 15 $
Donation Of 1 $
Donation Of 87 $
בהצלחה מופלגה!!!
Donation Of 350 $
הצלחה רבה בהשליחות
Donation Of 146 $
להצלחת דובי ואסתי בשליחות
Anonymous
Donation Of 58 $
לזכות דובער ומרים דייטש לבנין עדי עד
Anonymous
Donation Of 58 $
לזכות דובער ומירי דייטש
Donation Of 15 $
Donation Of 29 $
Donation Of 44 $
לזכות הורי שיחיו להצלחה בכל מעשה ידיהם
Donation Of 87 $
Donation Of 44 $
הצלחה רבה בשליחות
Donation Of 146 $
לזכות דובי ואסתי התותחים!! עלו והצליחו בע"ה בעבודת השליחות ומתוך שמחה וטוב לבב!!
Donation Of 233 $
Donation Of 641 $
!לזכות משפחת ליפקין להצלחה בשליחות
Donation Of 192 $
גאים בכם!
Donation Of 350 $
Anonymous
Donation Of 3 $
בעריש אין עליך! תצליח, התמימים מביתר
Donation Of 15 $
לזכות בעריש היקר ומשפ' שליח מבטן ומלידה, היה לי זכות להכיר מעט, אך מקרוב את התמסרותך לענייני המשלח
Donation Of 10 $
הצלחה רבה
Donation Of 10 $
בהצלחה בשליחות
Anonymous
Donation Of 21 $
רפואה שלמה בקרוב ממש לשרה שאיסטה בת מרים מרג'ום
Donation Of 52 $
Donation Of 146 $
Donation Of 15 $
לזכות מאיר - חבר יקר..
Anonymous
Donation Of 190 $
לזכות הרב בעריש היקר
Anonymous
Donation Of 29 $
Donation Of 29 $
Donation Of 481 $
לזכות הנכדים היקרים שלנו בעריש, אסתי וזלמי להצלחה בשליחות. גאים בכם
Donation Of 350 $
Donation Of 15 $
לביאת המשיח תיכף ומיד ממש!
Donation Of 175 $
לשליח בעריש ליפקין להצלחה מופלגה!
Donation Of 52 $
Donation Of 58 $
Donation Of 117 $
Donation Of 350 $
לזכות הנכדים היקרים שלנו בעריש, אסתי וזלמי להצלחה בשליחות. גאים בכם
Donation Of 105 $
Donation Of 36 $
Donation Of 22 $
לזכות בן דודי זלמי שיחי' שיגדל להיות חסיד יר"ש ולמדן, לנחת רוח הוריו!
Donation Of 52 $
לזכות מאיר יעקובסון שיצליח ויתעלה מעלה מעלה
Donation Of 20 $
Donation Of 146 $
לזכות משפחת השלוחים ליפקין היקרה הצלחה בשליחות ובעיקר הצלחה רבה בלהכין את העולם לקראת ביאת משיח צדקנו!
Donation Of 87 $
זאל זיין א שטורעמדיקע בית חב''ד לנח''ר כ''ק אד''ש!
Donation Of 1,224 $
Donation Of 350 $
Donation Of 96 $
לזכות החתן והכלה
Donation Of 29 $
Donation Of 292 $
Donation Of 29 $

Of the 20 ambassadors enlisted in the campaign

ידידי הרב
483 $
3 Donors
מענדי מלכיאלי
177 $
4 Donors
אברמי וישצקי
5 $
1 Donors
Levi & Dassi Heber
4,925 $
of 2,915 $
28 Donors
בעריש ואסתי ליפקין
8,867 $
of 7,288 $
104 Donors
יחיאל וחני אלפנביין
628 $
of 583 $
6 Donors
Meir Heber
1,855 $
of 2,186 $
16 Donors
ציבי פייגין ומאיר הבר
810 $
of 1,020 $
6 Donors
לוי טלזנר
723 $
of 1,166 $
5 Donors
חברי כיתה קרית גת
2,919 $
of 5,830 $
20 Donors
מ.מ.
268 $
of 728 $
4 Donors
לוי ג'רופי
104 $
of 583 $
1 Donors
אלקנה בית יעקב
105 $
of 758 $
5 Donors
חני בטקין
87 $
of 1,020 $
1 Donors
שמעון פרנקל
80 $
of 1,166 $
1 Donors
שניאור קורטס
0 $
of 583 $
0 Donors
שלום גרליצקי
0 $
of 583 $
0 Donors
מוקד חב"ד
0 $
0 Donors

Share this campaign:

About The Campaign

180 $

Copper Partner

360 $

Gold Partner

500 $

Gold Partner

Donate another amount