86,921 גויסו בזכותכם עד כה

80%
441 תורמים מתוך יעד של 108,375 ₪

קמפיין חסד ע”י המגבית

"קופת תומכי תורה שע"י הישיבה הגדולה ראשון לציון"
הינה קופת חסד שהוקמה על מנת לסייע לבחורי הישיבה לשקוד על תלמודם באין מפריע

הקופה מסייעת בין היתר בהוצאות ביגוד והנעלה,
וכן בטיפולים רפואיים לבחורים נזקקים
ובעזר לחתנים בכדי להקל עליהם בהוצאות בתקופת טרום נישואיהם

בנוסף נערכות מידי תקופה בישיבה מכירות ביגוד במחירים מוזלים,
ואף חלוקת תלושים קבועה לרשתות ביגוד והנעלה וכיוצא באלו

למותר לציין שכל פנייה לעזרה נשקלת בכובד ראש ע"י רבני הישיבה השומרים בדיסקרטיות על כבוד הבחור

כמידי שנה בימי הפורים ושלפניהם נערכת מגבית בה כל בני הישיבה מטים שכמם לאסוף בין תומכי התורה,
מגבית זו היא ההכנסה היחידה לקופה במשך כל ימות השנה

בשנה שעברה הכנסנו מערכת ממוחשבת לתכלול הנתונים,
גם השנה נעזרנו במערכת זו אחר שנוכחנו לראות שהדבר מקל מעלינו להגיע לכיסוי מלא של מערך המגבית
ואף חוסך המון ביטול תורה דרבים

השנה הקושי גדל וב"ה רבו החתנים,
על כן התחייב כל בחור להביא סכום מסוים,
בכדי להצליח לכסות את ההוצאות המרובות,
לשם כך יכולים אתם להועיד תרומתכם לשגריר מסוים

ראשי הקופה קיבלו אף מכתב המלצה ממרן רבינו שה"ת הגר"ח קנייבסקי זצוקללה"ה שבו התבטא בברכה נדירה:
"שיתברכו העוזרים והמסייעים בכל הברכות הכתובות בתורה"
וכן המלצות רבות מרבנים נוספים להבחל"ח שראו את הצורך לעזור לפעילות הת"ת השוטפת

 

אשראי תשלומים והו"ק:
כאן באתר
בפלטפורמת 'נדרים פלוס' קופה מס' 2655
בחיוג ישיר למערכת אוטומטית במס' 03-7630-585 שלוחה 2655

העברה בנקאית:
בנק פאג"י 52
סניף 188
ח-ן 560731
ע"ש 'ת"ת ראשל"צ'

מזומן ושיקים:
להעביר לנציגים האוספים ובתיאום

מורינו ר' אהרן וגשל שליט"א
תרומה בסך 3,000 ₪
איסוף עצמי
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 150 ₪
מוצי
תרומה בסך 500 ₪
כל הכבוד לך לכל מי שעזר לך ועוד יותר לכל מי שאסף
איסוף עצמי
תרומה בסך 1,000 ₪
איסוף עצמי
תרומה בסך 200 ₪
איסוף עצמי פורים דפרזין
תרומה בסך 230 ₪
איסוף עצמי פורים דפרזין
תרומה בסך 230 ₪
איסוף עצמי פורים דפרזין
תרומה בסך 250 ₪
איסוף עצמי פורים דפרזין
תרומה בסך 260 ₪
איסוף עצמי פורים דפרזין
תרומה בסך 260 ₪
איסוף עצמי פורים דפרזין
תרומה בסך 260 ₪
איסוף עצמי פורים דפרזין
תרומה בסך 260 ₪
ר' יונה בירנצוויג
תרומה בסך 200 ₪
ר' יונה בירנצוויג
תרומה בסך 200 ₪
ר' יונה בירנצוויג
תרומה בסך 200 ₪
מנחם ודבורי הוכמן
תרומה בסך 120 ₪
איסוף עצמי שושן פורים
תרומה בסך 204 ₪
איסוף עצמי
תרומה בסך 880 ₪
איסוף עצמי
תרומה בסך 880 ₪
איסוף עצמי
תרומה בסך 880 ₪
שלמה בורנשטיין
תרומה בסך 104 ₪
עמיעד
תרומה בסך 50 ₪
אריה סלושץ
תרומה בסך 140 ₪
יאיר
תרומה בסך 20 ₪
אבי אלמקי'ס
תרומה בסך 35 ₪
אהרן טרוור
תרומה בסך 210 ₪
איסוף עצמי ט"ו3
תרומה בסך 234 ₪
איסוף עצמי ט"ו
תרומה בסך 233 ₪
איסוף עצמי ט"ו
תרומה בסך 233 ₪
איסוף עצמי ט"ו
תרומה בסך 315 ₪
איסוף עצמי ט"ו
תרומה בסך 315 ₪
איסוף עצמי ט"ו
תרומה בסך 315 ₪
איסוף עצמי ט"ו
תרומה בסך 315 ₪
איסוף עצמי ט"ו
תרומה בסך 468 ₪
איסוף עצמי ט"ו
תרומה בסך 468 ₪
איסוף עצמי ט"ו
תרומה בסך 467 ₪
איסוף עצמי ט"ו
תרומה בסך 467 ₪
צ'סלר
תרומה בסך 60 ₪
מיכל פרידל
תרומה בסך 180 ₪
בהצלחה!
יעקב מאיר נובק
תרומה בסך 426 ₪
רפאל פרידמן
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 700 ₪
תרומה בסך 600 ₪
יוכבד
תרומה בסך 20 ₪
שלמה אלמוג
תרומה בסך 50 ₪
מרן רה"י שליט"א
תרומה בסך 17,000 ₪
תרומה בסך 94 ₪
תרומה בסך 94 ₪
תרומה בסך 94 ₪
תרומה בסך 94 ₪
תרומה בסך 94 ₪
תרומה בסך 94 ₪
תרומה בסך 94 ₪
תרומה בסך 222 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 53 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 310 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 310 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 310 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 310 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 310 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 310 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 104 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 104 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 104 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 104 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 250 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 250 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 250 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 250 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 250 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 250 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 266 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 266 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 266 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 671 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 671 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 671 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 671 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 671 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 600 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 600 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 600 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 600 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 600 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 227 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 227 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 227 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 227 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 227 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 227 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 227 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 227 ₪
איסוף עצמי יום י"ד
תרומה בסך 227 ₪
אייזיק סורוצקין
תרומה בסך 100 ₪
הרב מרדכי נויגרשל
תרומה בסך 100 ₪
גיטה קצבורג
תרומה בסך 400 ₪
משה סלובטיצקי
תרומה בסך 32 ₪
למילר באהבה, רציתי להשלים ליעד שלך...
אלחנן פקטר
תרומה בסך 100 ₪
לבחור החשוב אורי קסלר
תרומה בסך 14 ₪
תרומה בסך 12 ₪
תרומה בסך 12 ₪
תרומה בסך 12 ₪
תרומה בסך 640 ₪
תרומה בסך 640 ₪
תרומה בסך 640 ₪
תרומה בסך 640 ₪
תרומה בסך 640 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 137 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 137 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 137 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 137 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 104 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 34 ₪
אריה סלושץ
תרומה בסך 70 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 44 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 44 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 34 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 34 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 235 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 235 ₪
איסוף עצמי ליל יד
תרומה בסך 50 ₪
יאיר אוחנה
תרומה בסך 50 ₪
רויד אהרן
תרומה בסך 5 ₪
אשר אלחדד
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה שעד אחרי פורים תגיע למעל 3 אלף
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 344 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 344 ₪
איסוף עצמי ליל י"ד
תרומה בסך 344 ₪
הרב שלום רפול שליט"א
תרומה בסך 194 ₪
יחיאל ולדשיין
תרומה בסך 15 ₪
להצלחת הקמפיין מה יכול להיות???? ושכל הבחורים יגיעו ליעד שלהם ובמיוחד מיכאל ברנפלד
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 145 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 145 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 145 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 145 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 145 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 145 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 145 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 145 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 145 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 145 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 145 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 95 ₪
מרים וויספיש
תרומה בסך 50 ₪
עדיאל קשאני
תרומה בסך 100 ₪
לזיווג הגון עדיאל קשאני בן 19 לכבוד היום הולדת
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 107 ₪
איסוף עצמי ליל פורים י"ד
תרומה בסך 107 ₪
איסוף עצמי ליל פורים
תרומה בסך 107 ₪
איסוף עצמי רביעי
תרומה בסך 88 ₪
איסוף עצמי רביעי
תרומה בסך 19 ₪
אלישע גאולתי
תרומה בסך 120 ₪
לכבוד השיר החדש שיצא בקרוב לכבוד החתונה
איסוף עצמי רביעי
תרומה בסך 39 ₪
לע"נ חיים טודרוס בן יעקב או משהו כזה
איסוף עצמי רביעי
תרומה בסך 39 ₪
איסוף עצמי רביעי
תרומה בסך 39 ₪
להצלחת כל חולי עמו בית ישראל
איסוף עצמי רביעי
תרומה בסך 39 ₪
איסוף עצמי יום הרביעי
תרומה בסך 39 ₪
גדליה קראנז
תרומה בסך 20 ₪
טרוור אסתר לאה
תרומה בסך 100 ₪
ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה!!
תרומה בסך 50 ₪
אהרון קדוש
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת יוני קדוש
שמואל שפיצר
תרומה בסך 500 ₪
רוץ לבורסלינו!!!!!!!!!
אברימי בלוי
תרומה בסך 60 ₪
נפתלי בנט
תרומה בסך 1 ₪
להצלחת הממשלה
ינון מדמון
תרומה בסך 50 ₪
שמשון גולדווסר
תרומה בסך 50 ₪
לע"נ ר'חיים טודרוס בן לא זוכר אולי יעקב
אברהםגנואיר
תרומה בסך 20 ₪
Grandparents and Hannah
תרומה בסך 900 ₪
To the beloved grandson! Good luck collecting!
יעקב בניוק
תרומה בסך 12 ₪
שמואל טרוור
תרומה בסך 100 ₪
יעקב בניוק
תרומה בסך 40 ₪
אנונימי
תרומה בסך 30 ₪
אהרן לוי
תרומה בסך 100 ₪
שלמה רבינוביץ
תרומה בסך 963 ₪
תרומה זעירה למאמץ הגדול
אנונימי
תרומה בסך 30 ₪
לכבוד תת ראשלצ
תרומה בסך 400 ₪
תרומה בסך 400 ₪
תרומה בסך 400 ₪
תרומה בסך 400 ₪
תרומה בסך 400 ₪
רפאל אפשטיין
תרומה בסך 100 ₪
שפיצר
יהונתן גוזלן
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 20 ₪
השלמה ל24 אלף
תרומה בסך 20 ₪
זש"ק אברהם טוביה בן חנה, יהודית בת ברוריה
בצלאל סמוטריץ'
תרומה בסך 50 ₪
למען ההתיישבות הצעירה
איתמר בן גביר
תרומה בסך 50 ₪
למחוק את בג"ץ
היה בפנקס קבלות
תרומה בסך 20 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 189 ₪
יעקב יוסף שלמה סגל
תרומה בסך 50 ₪
שמעון סיימון
תרומה בסך 100 ₪
לכבוד יצחק סיימון
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 189 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 190 ₪
פריימן
תרומה בסך 100 ₪
חסן
נני גרוסבוים
תרומה בסך 150 ₪
בשבילך, אחלה בחור
ישראל קמיל
תרומה בסך 10 ₪
לעדיאל השטייגעניסט!!!
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 156 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 155 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 20 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 125 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 125 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 125 ₪
הרב מייטס רוזנטל
תרומה בסך 50 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 16 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 15 ₪
מוישי רוטלוי
תרומה בסך 20 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 70 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 66 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 48 ₪
עמאר
תרומה בסך 18 ₪
מרדכי שקוביצקי
תרומה בסך 50 ₪
לאורי התותח
שמריהו רוזנטלר
תרומה בסך 20 ₪
שלמה יוסף
תרומה בסך 18 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 48 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 47 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 63 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 63 ₪
יעקב יוסף שלמה סגל
תרומה בסך 150 ₪
איסוף עצמי שלישי
תרומה בסך 40 ₪
משה סלובטיצקי
תרומה בסך 18 ₪
כפרה עליכם!!! שיהיה לכם בהצלחה ובמיוחד ליענקי סגל!!!!
דנינו
תרומה בסך 20 ₪
לזכות אהרון טרוור השמח
דנינו
תרומה בסך 100 ₪
קשאני
יהודה ריינר
תרומה בסך 100 ₪
אהרון בורנשטיין
תרומה בסך 20 ₪
חיים וורמסר
תרומה בסך 10 ₪
חסן
אסתי
תרומה בסך 10 ₪
לחזקי אחי הכי הגדול! פורים שמח, ותמיד שמח. אוהבת מלא...
תמר
תרומה בסך 40 ₪
לאח הכי בעולם!!! המון הצלחות בהכל!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תרומה בסך 30 ₪
הרב ברוך לנדאו
תרומה בסך 100 ₪
הרב אשר לנדאו
תרומה בסך 100 ₪
אלי קסלר
תרומה בסך 200 ₪
לישיבה הקדושה שבננו היקר אוריאל קסלר לומד בה
תרומה בסך 150 ₪
אליהו גולדברג
תרומה בסך 280 ₪
לשימי רק תתחתן כבר....
חיים ירוסלבסקי
תרומה בסך 20 ₪
אוריאל אחי היקר יה''ר שתמשיך ותעלה מעלה מעלה בעסק התורה ותמצא במהרה שידוך
לשעבר בדרוק
תרומה בסך 1 ₪
מוישי לופליאנסקי
תרומה בסך 54 ₪
בהצלחה לכל החברים המשלבים נכונה תורת חיים ואהבת חסד
אברהם עמר
תרומה בסך 50 ₪
שפיצר
ניסים ברק
תרומה בסך 50 ₪
קראנז
הרב דנינו
תרומה בסך 40 ₪
שפיצר
נתן פרידמן
תרומה בסך 25 ₪
בניוק
תרומה בסך 200 ₪
הרב רפאל כהן
תרומה בסך 150 ₪
שפיצר
הרב הריס
תרומה בסך 50 ₪
לעדיאל הרשם האלוף!
הרב גרבוז
תרומה בסך 50 ₪
קפיטס
ישראל רוזנבלום
תרומה בסך 50 ₪
שלמה בורנשטיין
בנימין סעידוב
תרומה בסך 18 ₪
אפרופו מזל טוב!
יצחק מדן
תרומה בסך 20 ₪
שפיצר
נפתלי גלס
תרומה בסך 20 ₪
שפיצר
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
בהערכה רבה לישיבה והצלחה רבה בקמפיין!
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
שמואל נוסבאום
תרומה בסך 20 ₪
שפיצר
בנימין סעידוב
תרומה בסך 100 ₪
לינקי היקר! מגיע לך הרבה יותר!
תרומה בסך 210 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לכבוד תת ראשלצ
מרדכי גולדברג
תרומה בסך 18 ₪
מאיר יונה
תרומה בסך 50 ₪
שפיצר
צוריאל קלרמן
תרומה בסך 50 ₪
שפיצר
יחיאל גרוסברד
תרומה בסך 10 ₪
תרומה בסך 100 ₪
הצלחה מרובה, מוקדש לבוכינגר עבור היעד של קפיטס
יהודה ריינר
תרומה בסך 80 ₪
יהודה רייכמן
תרומה בסך 50 ₪
יוסי ראם
תרומה בסך 150 ₪
הרב ישראל מאיר מורגנשטרן
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 25 ₪
שמואל אליעזר ישראלי
תרומה בסך 50 ₪
איציק סנדלר
תרומה בסך 180 ₪
לבריאות של יערה
יעקב יוסף שלמה סגל
תרומה בסך 50 ₪
אהרון שחר
תרומה בסך 100 ₪
בעילום שם
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 72 ₪
יהודה אוסטרי
תרומה בסך 50 ₪
ריזי יצחק שמחה
תרומה בסך 100 ₪
מיכאל רפול
תרומה בסך 150 ₪
אברכי הישיבה
תרומה בסך 214 ₪
אברכי הישיבה
תרומה בסך 215 ₪
ראובן חלף
תרומה בסך 20 ₪
שימי בוכינגר
תרומה בסך 3 ₪
בני יא תותח
אריאל וייסנשטרן
תרומה בסך 200 ₪
משה ויספיש
תרומה בסך 30 ₪
לזכות קובי יפה שלא יהיה עצוב
פנינה תמנו-שטה
תרומה בסך 100 ₪
מה עם האתיופים???!!
פנחס שפיצר
תרומה בסך 100 ₪
לזכות שימי בוכינגר המלך,
שאול פרור
תרומה בסך 90 ₪
לכבוד הראש ישיבה - הרב קנר שליט"א
אברמי לוי
תרומה בסך 200 ₪
יהודה רבינוביץ
תרומה בסך 200 ₪
משה ויספיש
תרומה בסך 20 ₪
לזכות אהרון טרוור השמח
דוידיאן מרדכי רוני
תרומה בסך 100 ₪
ציון לוי
תרומה בסך 30 ₪
לחברותא הנצחי כמעט כל יום בסדר א'
תרומה בסך 1 ₪
יוסי סימן טוב -מורה נהיגה
תרומה בסך 1 ₪
הצלחה בטסט מחר
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 20 ₪
אנונימי
תרומה בסך 2 ₪
עם כל הכח !!!תזכה לבנות את ביתך על אדני התורה והיראה אמן!!!ד"ש חם
תרומה בסך 40 ₪
תרומה בסך 280 ₪
תרומה בסך 5 ₪
התרומה מוקדשת להצלחת המערכה
תרומה בסך 200 ₪
לחזקי שלנו! שתגיע ליעד ועוד הרבה מעבר... מעריכה אותך המון:)
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 20 ₪
נ נח נחמ נחמן מאומן אומן ראש השנה שלי
תרומה בסך 100 ₪
גדליה
תרומה בסך 360 ₪
לחיים שלנו, הרבה הרבה הצלחה בתורה, יר"ש, וסייעתא דשמיא בהכל!!
תרומה בסך 30 ₪
עבור שימי בוכינגר
תרומה בסך 1 ₪
י"ש
תרומה בסך 90 ₪
למיכאל הכי אחי בהצלחהה!!
תרומה בסך 75 ₪
תרומה בסך 240 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 150 ₪
יענקי סגל אתה אחלה גבר שבעולם, אוהבים אותך
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 353 ₪
כל הכבוד לקבוצה שגם היום וגם אתמול הביאו את הסכום הגבוה ביותר
תרומה בסך 353 ₪
כל הכבוד לקבוצה שגם היום וגם אתמול הביאו את הסכום הגבוה ביותר
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לחזקי שלנו, המון הצלחה - מכולנו!
תרומה בסך 5 ₪
תרומה בסך 57 ₪
תרומה בסך 57 ₪
תרומה בסך 57 ₪
תרומה בסך 170 ₪
תרומה בסך 171 ₪
תרומה בסך 1 ₪
תרומה בסך 272 ₪
תרומה בסך 272 ₪
תרומה בסך 60 ₪
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 98 ₪
תרומה בסך 98 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 60 ₪
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת בני מרדכי בן רחל בתורה ויר"ש
תרומה בסך 75 ₪
תרומה בסך 75 ₪
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 68 ₪
תרומה בסך 68 ₪
תרומה בסך 63 ₪
תרומה בסך 63 ₪
תרומה בסך 63 ₪
תרומה בסך 15 ₪
תרומה בסך 15 ₪
תרומה בסך 54 ₪
תרומה בסך 54 ₪
תרומה בסך 88 ₪
תרומה בסך 88 ₪
תרומה בסך 88 ₪
תרומה בסך 91 ₪
תרומה בסך 90 ₪
תרומה בסך 186 ₪
תרומה בסך 187 ₪
תרומה בסך 57 ₪
תרומה בסך 58 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 150 ₪
התרומה עבור קובי יפה, מוקדש להצלחת הקמפיין והצלחה בשטייגען וסיעתא דשמיא בכל העניינים, אין עליך א.פלי
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 10 ₪
תרומה בסך 10 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 70 ₪
עבור הבחור החשוב יענקי סגל לזיוג הגון בקרוב וכל הישעות בועה
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 40 ₪
תרומה בסך 25 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 80 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 10 ₪
תרומה בסך 5 ₪
תרומה בסך 50 ₪
בהצלחה
תרומה בסך 360 ₪
לראש ישיבת החזרות שיהיה בהצלחה רבה
תרומה בסך 1,000 ₪
שתצליח להעיר את הבחורים לחזרות! יאללה, שטייגען!!!!
תרומה בסך 100 ₪
לשימי הנסיך ! בההההצלחה
תרומה בסך 1,234 ₪
להצלחת החזרות
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ מורינו ורבינו ראש הישיבה הרב יאיר ישראלי זצ"ל
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 10 ₪
לזכות שלא יציקו לנחום
תרומה בסך 1 ₪
להצלחת צבי יחזקאלי ומפלגת רע"ם
תרומה בסך 20 ₪
להצלחתו שיקום שחרית ויגיע פחות ללשכה שלי
תרומה בסך 40 ₪
מיכאל מוקיר שבת"ת...
תרומה בסך 232 ₪
תרומה בסך 231 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 79 ₪
תרומה בסך 79 ₪
תרומה בסך 189 ₪
תרומה בסך 80 ₪
תרומה בסך 80 ₪
תרומה בסך 81 ₪
תרומה בסך 81 ₪
תרומה בסך 75 ₪
תרומה בסך 75 ₪
תרומה בסך 94 ₪
תרומה בסך 93 ₪
תרומה בסך 95 ₪
בשם תושבי אלעד - התאנה
תרומה בסך 213 ₪
תרומה בסך 213 ₪
תרומה בסך 122 ₪
תרומה בסך 123 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 10 ₪
בהצלחה לכווווווווווולם
תרומה בסך 10 ₪
תרומה בסך 10 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 78 ₪
תרומה בסך 78 ₪
תרומה בסך 71 ₪
תרומה בסך 71 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 77 ₪
תרומה בסך 77 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 85 ₪
תרומה בסך 85 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 31 ₪
תרומה בסך 19 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 32 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 45 ₪
תרומה בסך 23 ₪
אני לא אומר
תרומה בסך 16 ₪
בהצלחה לכולם
תרומה בסך 80 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 1 ₪
פטור בלא כלום אי אפשר
תרומה בסך 100 ₪
1000.0000
תרומה בסך 1 ₪
הצלחה מרובה לכולם

מבין 89 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

הבה"ח חזקי מילר
2,040 ₪
מתוך 1
15 תורמים
הבה"ח שמואל שפיצר
10,409 ₪
מתוך 1,500
25 תורמים
הבה"ח מרדכי עומסי
1,423 ₪
מתוך 1,100
9 תורמים
הבה"ח עדיאל קשאני
1,303 ₪
מתוך 1,050
12 תורמים
הבה"ח מיכאל רפול
1,395 ₪
מתוך 1,150
8 תורמים
הבה"ח אהרן טרוור
2,319 ₪
מתוך 2,000
22 תורמים
הבה"ח מיכאל ברנפלד
1,702 ₪
מתוך 1,500
7 תורמים
הבה"ח יעקב מאיר נובק
1,238 ₪
מתוך 1,100
4 תורמים
הבה"ח יוסף ננקנסקי
1,280 ₪
מתוך 1,150
3 תורמים
א הבה"ח קובי יפה
2,351 ₪
מתוך 2,345
19 תורמים
הבה"ח בן ציון ברוק
3,440 ₪
מתוך 3,443
6 תורמים
הבה"ח יענקי סגל
1,990 ₪
מתוך 2,000
20 תורמים
הבה"ח שמעון גולדבלט
18,304 ₪
מתוך 19,000
8 תורמים
הבה"ח חיים שמואל קפלן
1,037 ₪
מתוך 1,100
12 תורמים
הבה"ח ישראל סטורץ
1,090 ₪
מתוך 1,200
6 תורמים
הבה"ח אליצור בוקובזה
1,015 ₪
מתוך 1,150
2 תורמים
החתן הבה"ח אלישע גאולתי
991 ₪
מתוך 1,200
3 תורמים
הבה"ח יחיאל ולדשיין
995 ₪
מתוך 1,220
10 תורמים
החתן הבה"ח אלחנן בורשטיין
1,215 ₪
מתוך 1,500
4 תורמים
הבה"ח בנימין אניג'ר
1,895 ₪
מתוך 2,400
8 תורמים
החתן הבה"ח אלחנן פניגשטיין
898 ₪
מתוך 1,150
2 תורמים
הבה"ח חיים יוז'וק
804 ₪
מתוך 1,050
4 תורמים
הבה"ח יונתן קדוש
839 ₪
מתוך 1,100
4 תורמים
הבה"ח אוריאל קסלר
1,084 ₪
מתוך 1,502
10 תורמים
הבה"ח חיים יעקב דויטש
1,523 ₪
מתוך 2,100
6 תורמים
הבה"ח יעקב בניוק
794 ₪
מתוך 1,100
19 תורמים
הבה"ח גדליה קראנז
766 ₪
מתוך 1,100
9 תורמים
הבה"ח שמחה בוכינגר
1,360 ₪
מתוך 2,000
10 תורמים
הבה"ח אלחנן גאוליוב
734 ₪
מתוך 1,100
8 תורמים
הבה"ח שלמה יוסף
696 ₪
מתוך 1,050
7 תורמים
הבה"ח נחום וייספיש
725 ₪
מתוך 1,100
5 תורמים
הבה"ח אליהו ווייל
1,104 ₪
מתוך 1,800
7 תורמים
הבה"ח אברהם ישעיהו עמיעד
625 ₪
מתוך 1,050
6 תורמים
הבה"ח שמואל הלל ברלין
899 ₪
מתוך 1,500
5 תורמים
הבה"ח ישראל גרוסקוט
653 ₪
מתוך 1,200
4 תורמים
הבה"ח ישראל כהן
630 ₪
מתוך 1,150
2 תורמים
הבה"ח יצחק בן זכרי
550 ₪
מתוך 1,100
4 תורמים
החתן הבה"ח יעקב זלמן רוזנבלט
1,047 ₪
מתוך 2,150
4 תורמים
הבה"ח אליהו קיטיי
863 ₪
מתוך 1,800
7 תורמים
הבה"ח שלמה בורנשטיין
548 ₪
מתוך 1,150
7 תורמים
הבה"ח יצחק מתניה חסן
565 ₪
מתוך 1,234
4 תורמים
הבה"ח יצחק אלחנן לסלי
503 ₪
מתוך 1,150
5 תורמים
הבה"ח זאב פרוקופץ
444 ₪
מתוך 1,050
3 תורמים
הבה"ח יוסף בלומנשטוק
880 ₪
מתוך 2,200
1 תורמים
הבה"ח יהודה זלצמן
552 ₪
מתוך 1,400
3 תורמים
הבה"ח ציון בוארון
391 ₪
מתוך 1,050
2 תורמים
הבה"ח יחיאל יעבץ
400 ₪
מתוך 1,150
1 תורמים
הבה"ח אהרון אלחדד
818 ₪
מתוך 2,500
5 תורמים
הבה"ח חיים הרוש
620 ₪
מתוך 2,000
4 תורמים
הבה"ח בנימין מלכה
315 ₪
מתוך 1,050
3 תורמים
הבה"ח חיים יצחק מילשטיין
316 ₪
מתוך 1,050
3 תורמים
הבה"ח יאיר אוחנה
760 ₪
מתוך 2,700
8 תורמים
הבה"ח שמעון לואין
331 ₪
מתוך 1,150
3 תורמים
הבה"ח אריאל אלעזר וייסנשטרן
290 ₪
מתוך 1,050
3 תורמים
הבה"ח חיים סויסה
319 ₪
מתוך 1,200
3 תורמים
הבה"ח יצחק קפיטס
289 ₪
מתוך 1,150
5 תורמים
הבה"ח אלעזר לורנס
267 ₪
מתוך 1,100
3 תורמים
הבה"ח אריה כהן
267 ₪
מתוך 1,100
3 תורמים
הבה"ח יצחק אריה סיימון
320 ₪
מתוך 1,500
4 תורמים
הבה"ח בנימין משה
227 ₪
מתוך 1,100
1 תורמים
החתן הבה"ח יאיר שער
400 ₪
מתוך 2,000
1 תורמים
הבה"ח יהודה מנור
397 ₪
מתוך 2,022
2 תורמים
הבה"ח ישראל מייטס
232 ₪
מתוך 1,200
3 תורמים
הבה"ח ישראל ניסים
200 ₪
מתוך 1,150
2 תורמים
הבה"ח חיים מאיר מוסבכר
174 ₪
מתוך 1,150
2 תורמים
הבה"ח משה גולדשטיין
292 ₪
מתוך 2,000
3 תורמים
הבה"ח יהודה אריה סויסה
148 ₪
מתוך 1,200
3 תורמים
הבה"ח יהודה גולשבסקי
243 ₪
מתוך 2,003
4 תורמים
הבה"ח יהודה פרידל
243 ₪
מתוך 2,000
2 תורמים
הבה"ח יונתן צ'סלר
215 ₪
מתוך 1,990
4 תורמים
הבה"ח יונתן גרוניך
104 ₪
מתוך 1,050
1 תורמים
הבה"ח אברהם דוד רוזנטל
90 ₪
מתוך 1,250
2 תורמים
הבה"ח יוסף רבינוביץ
57 ₪
מתוך 1,050
1 תורמים
הבה"ח אברהם ישעיהו אהרונוביץ
45 ₪
מתוך 1,100
2 תורמים
הבה"ח דוד יהודה משעלי
58 ₪
מתוך 1,500
1 תורמים
הבה"ח חיים אליעזר צינמון
54 ₪
מתוך 1,550
1 תורמים
יש בורא עולם ושי פפנהים
70 ₪
מתוך 2,000
1 תורמים
הבה"ח אוריאן אוזאנה
0 ₪
מתוך 1,050
0 תורמים
הבה"ח אליסף שמחה פיילר
0 ₪
מתוך 1,050
0 תורמים
הבה"ח דוד באואר
0 ₪
מתוך 1,000
0 תורמים
הבה"ח יהושע וונדרר
0 ₪
מתוך 1,150
0 תורמים
הבה"ח יעקב מזרחי
0 ₪
מתוך 1,050
0 תורמים
הבה"ח משה עמרם שניאור
0 ₪
מתוך 1,050
0 תורמים
הבה"ח שלמה זלמן רואף
0 ₪
מתוך 2,000
0 תורמים
הבה"ח שלמה שאר
0 ₪
מתוך 1,050
0 תורמים
הבה"ח שמעון איתמר סמוכיאן
0 ₪
מתוך 1,050
0 תורמים
החתן הבה"ח חיים קסלר
0 ₪
מתוך 1,500
0 תורמים
הרב זאב דרוק
0 ₪
0 תורמים
הבה"ח יונה בירנצוויג
0 ₪
מתוך 1,221
0 תורמים

שתפו את הקמפיין: