272,675 גויסו בזכותכם עד כה

109%
425 תורמים מתוך יעד של 250,000 ₪
יעד הבונוס 280,000 ₪

מוסדות חינוך חב"ד בראשון לציון? 'אור מלכה'!

 

גנים מפוארים (בנים/בנות בנפרד) ללא פשרות בחינוך על טהרת הקודש

תלמוד תורה מהמובילים בארץ בחינוך ובשליחות

צוות מסור, חסידי ומקצועי

פעילויות בקהילה במעגל השנה

ערבי חינוך ואירועים מושקעים

והכל מלווה באנשי חינוך ועשיה מהשורה הראשונה!

 

בית של חינוך בוטיק, חדור בשליחות ובדאגה לכל פרט

בית המביא אליו מדי שנה עשרות משפחות לכרם חב"ד

בית שמנווט ומאחד את הקהילה המפוזרת בעיר, יחד עם משפחות השלוחים

בית שמביא אור ומרבה ברכה בעיר כולה!

 

כעת, לאחר 25 שנה של עשיה מתמדת ופעילות ברוכה

צועד לו 'אור מלכה' חב"ד עם הפנים קדימה!

 

הגיע הזמן, להחזיר אהבה, לתת את הכוח, להמשיך בעשייה!

פעילויות חדשות ומגוונות במעגל השנה, בניה ושיפוץ של המבנים הקיימים
ופתיחת מוסדות חדשים כבר לשנה"ל הבאה!

 

והכל בידיים שלך, כנס כעת והרם את תרומתך לעשייה הברוכה

טול חלק והיה שותף למלאכת הקודש!

 

"כל ההורים היהודים שצריכים ישועה והצלחה מיוחדת לילדיהם, האמצעי הבטוח הוא, תמיכת לומדי תורה" 

(היום יום ט' תמוז)

 

 

ליצירת קשר

תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 570 ₪
לזכות בנימין ושבי זילברשטרום האחיינים היקרים!
תרומה בסך 50 ₪
לזכות החיילת בצ"ה חיה מושקא בת נחמה דינה
אנונימי
תרומה בסך 2,600 ₪
תרומה בסך 590 ₪
לזכות המוסדות המפוארים שימשיכו להאיר את ראשל"צ כולה, ולע"נ הסבתא מלכה ע"ה
תרומה בסך 180 ₪
למשפחת זילברשטרום היקרים עלו והצליחו בעבודת הקודש
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הרב בנימין
תרומה בסך 3,000 ₪
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 18,000 ₪
בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן תבוא הגאולה בהערכה רבה ל'אור מלכה' חב"ד
תרומה בסך 400 ₪
לרפואת אסתר עטיה בת אילנה
תרומה בסך 1,200 ₪
לרפואת אסתר עטיה בת אילנה
תרומה בסך 1,200 ₪
בהוקרה רבה למוסדות שנתנו המון עבור ילדינו בחינוך חסידי
תרומה בסך 770 ₪
לזכות ילדיי והמנהלים המסורים!
תרומה בסך 1,200 ₪
לזכות הנכד היקר!
תרומה בסך 100 ₪
For yanki
תרומה בסך 4,800 ₪
המשך עשייה עניפה והצלחה רבה!
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 320 ₪
תרומה בסך 7,200 ₪
לברכה והצלחה ורוב נחת מכל יוצאי חלציי
תרומה בסך 200 ₪
לזכות עופרה בת פרלה
תרומה בסך 72 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזכות השלוחים היקרים
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות הוריי היקרים שיצליחו בעבודת הקודש
תרומה בסך 100 ₪
לזכות אוריה חנה בת רחל ללידה קלה וטבעית משיח נאו!
תרומה בסך 180 ₪
לזכות משפחת גופין
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,200 ₪
לעילוי נשמת מרת סימה רייזא (שושונה)בת ר׳ יצחק
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 180 ₪
להצלחה בעבודת הקודש
אנונימי
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 9,600 ₪
חיילים בצבא של "אור מלכה" ומאמינים בהצלחתה המפוארת!!
תרומה בסך 180 ₪
לזכות המנהל היקר הרב בנימין זילברשטרום
תרומה בסך 400 ₪
לזכות משפחת זילברשטרום ומוסדות "אור מלכה" חב"ד המפוארים!
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות לומדי התורה ולהצלחת הרב בנימין
תרומה בסך 360 ₪
לע"נ יוסף בן חנינא זנוויל בן אריה אסתר בת יוסף ולהצלחת ילדיי היקרים המתחנכים במוסדות "אור מלכה" חב"ד
תרומה בסך 360 ₪
חנץהודות ולהלל לשמך הגדול
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 2,500 ₪
לזכות מוסדות אור מלכה ותלמידיהם ולכות ילדי הרב עופר מוגרבי שמתחנכים במוסדות אלו!
תרומה בסך 70 ₪
תרומה בסך 360 ₪
חנוכה שמח
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
לזכות משפחת זילברשטרום היקרה!
תרומה בסך 2,000 ₪
לעילוי נשמת הגה"ח הרב מאיר אליהו בן שלום ע"ה אהרן
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות והצלחת צוות אור מלכה בעבודת הקודש
תרומה בסך 1,200 ₪
לזכות משפחת ערד חריש להצלחה בגשמיות וברוחניות
אנונימי
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות ידידי היקר שלמדתי ממנו משהו בחיים ובדרך חיים הרב בנימין זילברשטרום הי"ו - שיראה ברכה והצלחה מפלגה בכל
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות תלמידי חיידר אור מלכה
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה בכל העניינים
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לברכה והצלחה בכל העניינים בגו"ר
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 360 ₪
לזכות הרב בנימין וזוגתו והצלחת המוסדות המפוארים שלכם
תרומה בסך 600 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לע״נ סימא רייזא (שושנה) בת ר׳ יצחק
תרומה בסך 500 ₪
לחיזוק ההתקשרות לרבי ולזכות הרב בנימין ושבי זילבשטרום שתמשיכו ביתר שאת בחינוך ילדי ישראל
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
בהצלחה בדרככם החשובה והיחודית
תרומה בסך 100 ₪
לזכות לוי ואסתי היקרים והילדים המתוקים!!
תרומה בסך 180 ₪
לזכות בני ביתי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
ישראל רפאל ליפסקר
תרומה בסך 200 ₪
לזכות הנכדים
אנונימי
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לזכות הקהילה הצעירה והרה"ח הרב בנימין שי'
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 52 ₪
לכבוד הרב יעקב גולדברג שליט"א משפיע וחסיד אמיתי שמקדש ש"ש בדרכיו
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 635 ₪
תרומה בסך 500 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 770 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,200 ₪
לענ סבתא מלכה עה
אנונימי
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות לוי ואסתי היקרים מאוד!! וכל הילדים המתוקים!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 250 ₪
לזכות הצלחה בחינוך הילדים
תרומה בסך 360 ₪
לזכות חיילי צ"ה ישעי' דוד בן עטיל נחמה ובילא בת רייזל
תרומה בסך 360 ₪
לרפואת אליעזר בן חנה
תרומה בסך 3,000 ₪
לזכות הורינו היקרים שימשיכו להאיר את ראשון לציון עם "אור מלכה" ובתנופה לנח"ר רבינו נשיאנו!!
תרומה בסך 5,000 ₪
תרומה בסך 770 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 110 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 171 ₪
תרומה בסך 54 ₪
לזכות שייקי זילברשטרום
תרומה בסך 180 ₪
לזכות והצלחת המוסדות המפוארים בעיר!
תרומה בסך 770 ₪
הצלחה בגשמיות ורוחניות
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 1,500 ₪
לזכות משפחת שלוש
תרומה בסך 2,160 ₪
לזכות משפחת אור מלכה
תרומה בסך 250 ₪
לזכות לאה בת בתיה ובתיה בת פרומה
תרומה בסך 500 ₪
לזכות והצלחת החיידר!
תרומה בסך 210 ₪
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 360 ₪
גאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש
תרומה בסך 1,800 ₪
תרומה בסך 2,000 ₪
לזכות הרב בנימין ושבי וכל הצוות הקדוש של "אור מלכה" - זכות לנו כל רגע אתכם
תרומה בסך 300 ₪
לזכות בנימין ושבי כאחים אתם לנו, ובטוחים בהצלחתכם
תרומה בסך 101 ₪
לזכות ולהצלחת חברי מילדות עד היום הרב בנימין שי'
אנונימי
תרומה בסך 3,600 ₪
לזכות לומדי התורה והצלחה בשליחות
תרומה בסך 360 ₪
לזכות בית ספר אור מלכה
תרומה בסך 4,320 ₪
לרפואת אמי מורתי זהבה בת לבנה לונה
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת ילדיי הלומדים בתלמוד תורה
תרומה בסך 200 ₪
לע"נ הגאון החסיד ר' נחום אברהם בן ר' שמעון יעקב ע"ה
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הרב בנימין זילברשטורם חבר יקר שותף מלא לחינוך ילדי בדרך הרבי מה"מ
תרומה בסך 180 ₪
משפחת דבוש
תרומה בסך 346 ₪
תרומה בסך 565 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,400 ₪
לזכות הרב בנימין ואור מלכה! שבזכותם היום אני חסיד!!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 36 ₪
לגאולה השלימה בקרוב!
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לענ ראש משפחתי ו החסידי רב הפעלים ישעיהו בן ביילא שהיום זה היורצאייט שלו
תרומה בסך 100 ₪
תודה לאסתי וטובה המקסימות
תרומה בסך 36 ₪
לזכות שלוחי המלך
תרומה בסך 1,000 ₪
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 310 ₪
לזכות שייקי
תרומה בסך 100 ₪
להצלחת בית חב"ד חלום ראשון
תרומה בסך 2,600 ₪
לזכות הורי היקרים והמשך הצלחה בעבודת השליחות!
תרומה בסך 2,160 ₪
לזכות והצלחת התלמידים היקרים הלומדים במוסדות ובהערכה רבה לצוות וההנהלה
תרומה בסך 150 ₪
לזכות לוי ואסתי היקרים, להצלחה רבה!!
תרומה בסך 320 ₪
בהצלחה
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 400 ₪
תרומה בסך 500 ₪
פעם תלמיד - תמיד תלמיד
תרומה בסך 1,200 ₪
לזכות יענקי ומוסי היקרים, המון הצלחה בכל העניינים
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לכבוד ידידי היקר רבי בנימין זילברשרום
תרומה בסך 12,000 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת הנכדים היקרים באור מלכה!
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 631 ₪
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזכות כל בני ביתי שנזכה לאיוש"ט מתוך בריאות טובה ברכה והצלחה רבה אושר ושמחה
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה!!!
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 150 ₪
להצלחה בעבודת הקודש שלכם!
תרומה בסך 180 ₪
לזכות החתן הנעלה התמים שלום בער שיחי', שיהיה בנין עדי עד לנח"ר הרבי.
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזכות לויק ואסתי היקרים והילדים המתוקים!!!
תרומה בסך 100 ₪
המשיכו להצליח
תרומה בסך 180 ₪
לזכות ליאור בן סימה (שמחה)
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הצלחת משפחת הלפרין חלום ראשון
תרומה בסך 360 ₪
הצלחה רבה בהמשך עבודת הקודש
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 1,200 ₪
״אנא השם הושיעה נא, אנא השם הצליחה נא״
תרומה בסך 150 ₪
לזכות משפחת גולדברג ראשון לציון
תרומה בסך 770 ₪
לזכות בני משפחתנו האהובים שיחיו עלו והצליחו!
תרומה בסך 1,200 ₪
לזכות ילדיי המתחנכים באור מלכה!
תרומה בסך 1,200 ₪
לבית החם של ילדיי - אור מלכה, ולזכות ולהצלחת מנהל המוסדות הרב בנימין וזוגתו שבי היקרים!
תרומה בסך 1,200 ₪
באהבה לבית בו גדלתי והתרוממתי ובתודה לרב בנימין!
תרומה בסך 50 ₪
לזכות משפחת ג'אנאשוילי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,800 ₪
להצלחת מוסדות "אור מלכה" ע"ש אמי הצדקת מלכה ליפסקר, בנימין ושבי גאים בכם!
תרומה בסך 1,200 ₪
לא אשכח את "אור מלכה" והרב בנימין להצלחה גדולה בהמשך
תרומה בסך 36 ₪
אנונימי
תרומה בסך 360 ₪
לזכות ר׳ בנימין וזוגתו ושאר העוסקים במלאכת הקודש
תרומה בסך 500 ₪
לזכות יוסף בן מלכה לזיווג בריאות ועשירות מופלגה
תרומה בסך 400 ₪
לזכות משפחת הרב יעקב גולדברג
תרומה בסך 360 ₪
לזכות המנהל המסור הרב זילברשטרום שיחי' להמשך ברכה והצלחה ונחת מכל תלמידי ותלמידות "אור מלכה"
תרומה בסך 500 ₪
תודה רבה מעומק הלב על ההשקעה המדהימה בילדים שלנו ושל כלל הלומדים בתלמוד תורה צוות מושלם כזה אין בנמצא וכמובן תודה גדולה לידידי הרב בנימין שליט"א על ההשקעה התמידית והמסורה עלו והצליחו... וזכות גדולה נפלה בחלקינו להיות חלק ממוסד חינוך חסידי הזה מאחלים מכל הלב להמשך עשיה ברוכה משפחת ביטון
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 500 ₪
להיות שותפה במסירות הנפש של המנהלים בנימין ושבי שבזכותם ילדיי קיבלו חינוך חסידי ויראת שמים ולהצלחתם
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות נכדי שלומדים בחידר אור מלכה
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות נכדתי לבריאות הלל שרה בת חגית לרפו"ש
תרומה בסך 770 ₪
לזכות ילדי החיידר
תרומה בסך 180 ₪
לזכות המשפיע המחנך הדגול הרה"ח אלעד כהן שיחי' ולזכות בני ביתו ומושפעיו החסידים
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 971 ₪
לזכות המנהלת הדגולה שתחי׳
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 120 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לאנשי ההנהלה, הצוות, התלמידים והמקום שאני כל כך אוהב...
תרומה בסך 1,200 ₪
לזכות הראשונים לציון לשבח
תרומה בסך 113 ₪
תרומה בסך 310 ₪
תרומה בסך 565 ₪
לזכות בני הדודים היקרים שלי משפחת זילברשטרום ראשל"צ
תרומה בסך 50 ₪
לזכות מוסי היקרה
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות הצלחת הנכדים הלומדים ב"אור מלכה" לנחת ושמחה
תרומה בסך 310 ₪
תרומה בסך 200 ₪
בהצלחה רבה
אנונימי
תרומה בסך 400 ₪
אנונימי
תרומה בסך 80 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 360 ₪
אנונימי
תרומה בסך 80 ₪
לרפואה שלמה של חיה לאה בת חנה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לכבוד הרב בנימין מגדולי מזכי הרבים
תרומה בסך 3,600 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לכבוד הרב בנימין מגדולי מזכי הרבים
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה רבה!
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
לזכות בנימין!
תרומה בסך 2,000 ₪
להצלחת בנימין ושבי
תרומה בסך 120 ₪
ברכה והצלחה מתוך בריאות ושמחה!!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 770 ₪
לחיזוק ההתקשרות לכ''ק אדמו''ר
תרומה בסך 100 ₪
לזכות ילדיי שלמדו בגני בנים "אור מלכה" וקיבלו אור וחיות חסידית
תרומה בסך 1,500 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 1,260 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 111 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות ליאור ניסים בן לילאן וחנה גולדה בת לאה לפרי בטן במיידי בעז"ה
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזכות האחדות באנ"ש
אנונימי
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 360 ₪
לזכות בנימין ושבי זילברשטרום על השקעה בחינוך 25 שנה
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 800 ₪
לזכות המנהלים הקדושים של מוסדות "אור מלכה" - בנימין ושבי - כפי שכתב הרבי: ריבוי גדול שלא בערך כלל!!
תרומה בסך 2,400 ₪
להצלחת המוסדות הקדושים של אור מלכה חב"ד - הצוות ההנהלה והתלמידים
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לזכות החתן התמים הנעלה שלומבער וב"ג שיחי' ולזכות השווער לעתיד ר' נתי קוק
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 2,000 ₪
לזכות העוסקים בצורכי ציבור באמונה
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 100 ₪
חברת ש.ל.ב מאחלת לחתן התמים שלום דובער שיחי' כתיבה וחתימה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות!
תרומה בסך 150 ₪
לזכות משפחת קורטס
תרומה בסך 333 ₪
לזכות דוד בן ציפורה רחל
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 400 ₪
לזכות שלום בער שיזכה להקים בית נאמן בישראל בנין עדי עד!!!
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לעילוי נשמת ר' בן ציון ע"ה בן אברהם ולאה
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לרפואת בעלי -רפאל בן אסתר
תרומה בסך 1,000 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לזכות חיה מושקא בת עדנה ללידה קלה ועובר בריא
תרומה בסך 1,200 ₪
לזכות הזוג הצעיר
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות ולנחת רוח הרבי
תרומה בסך 310 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,200 ₪
לכבוד איש החסד בנימין זילברשטרום
תרומה בסך 200 ₪
לזכות משפחת זילברשטרום ראשון לציון.
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות בני דודי היקרים להצלחה וברכה מעל הטבע
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לברכה והצלחה
תרומה בסך 120 ₪
לזכות יענקי ומוסי זילברשטרום להצלחה וברכה בכל הענינים!
תרומה בסך 2,000 ₪
לזכות ילדינו, נכדינו וניננו היקרים שהפריחו את ראשל"צ וחיים את "אור מלכה" חב"ד
תרומה בסך 3,800 ₪
לזכות בנימין ושבי זילברשטרום להצלחה רבה בעבודת הקודש וכל מעשה ידיהם ושיזכו להמשיך לראות נח"ר מכל יוצ"ח ותלמידיהם
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 72 ₪
תרומה בסך 250 ₪
לזכות הרב יעקב וחני גולדברג
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,200 ₪
לזכות גיסתי היקרה וילדיה שמוארים מ"אור מלכה"
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 150 ₪
לזכות ההנהלה היקרה והגננת אסתי המיוחדת
אנונימי
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 101 ₪
גאולה ומשיח עכשיו!!!פלאות אראנו בכל מכל כל, לנו ולכל עם ישראל
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 70 ₪
לעילוי נשמת אליהו דוד קיי
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
גאולה ומשיח עכשיו!!! לצאת מהמיצר למרחב בכל העניינים,ניסים ונפלאות בכל מכל כל,בזכות חג הגאולה והחנוכה
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 1,200 ₪
הנהלה יקרה וצוות אלוף המשיכו להצליח!! ובעיקר ראו פירות מגידולים יפים אלו שיגדלתם
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות משפחת הרב בנימין ובת שבע זילברשטרום
תרומה בסך 150 ₪
אנונימי
תרומה בסך 37 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 200 ₪
לזכות ילדיי שלמדו והתחנכו ב"אור מלכה" חב"ד
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
לזכות המחנך הרב לוי יצחק זילברשטרום
תרומה בסך 4,320 ₪
להצלחת משפ׳ זילברשטרום היקרה!
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לע"נ סבתא מלכה ע"ה
תרומה בסך 200 ₪
לזכות השלוחים הרב לוי והרבנית אסתי הלפרין
תרומה בסך 180 ₪
יישר כח על כל העשיה!
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 1,800 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לזכות מושקא בת אסתר רבקה
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 770 ₪
לזכות החתן מנחם מענדל והכלה חיה שרה בניין עדי עד מתוך שמחה וטוב לבב
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,800 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לרפואת כול חולי ישראל
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 50 ₪
בוגר תלמוד תורה אור מלכה חב"ד- לכבוד ולתפארת על השקעתכם
תרומה בסך 50 ₪
בוגר תלמוד תורה אור מלכה חב"ד, בהערכה רבה ומתנה צנועה למה שקיבלנו
תרומה בסך 350 ₪
לזכות אריה של בן רחל וחיה בת רחל
תרומה בסך 300 ₪
לזכות והצלחת המוסדות וצוות המנהלים והמחנכים
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 300 ₪
לזכות משפחת כהן ,להצלחת נחמה דינה בת שולמית ולרפואת אבשלום בן יונה
אנונימי
תרומה בסך 72 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 520 ₪
לזכות השלוחים בראשל״צ
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 310 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 6,000 ₪
לזכות אבא ואמא היקרים, שמוסרים את נפשם למען חינוך ילדי ישראל בראשל"צ
תרומה בסך 1,200 ₪
בוגר אור מלכה, לא שוכח את המנהל בנימין שאירח אותי בבית והראה לי איך עושים סעודת שבת
אנונימי
תרומה בסך 2,160 ₪
לזכות המנהל בנימין והמנהלת בת שבע, אין עליכם!!!
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 120 ₪
לזכות עמ"י
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
בהוקרה לעוסקים בקודש,אל תעצרו -יד החסידים על העליונה !
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,770 ₪
לזכות המנהלים המסורים העוסקים במלאכת הקודש
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 770 ₪
בהצלחה בשליחות
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לבשורות טובות וזרע חייה של קיימא חיה מושקא בת ענת ויששכר דב בן רונית יח'
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות הרב בנימין ושבי זילברשטרום בהערכה רבה על ההתעסקות במסירות נפש בחינוך ילדי הרבי על טהרת הקודש. לכו מחיל אל חיל!
תרומה בסך 100 ₪
גאולה שלמה
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 100 ₪
הצלחה רבה
תרומה בסך 100 ₪
למירי זילברשטרום
תרומה בסך 223 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 3,696 ₪
לזכות אבא ואמא שיצליחו בכל מעשה ידיהם!!
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
בהצלחה רבה!
תרומה בסך 500 ₪
בהצלחה
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 300 ₪
לזכות הנהלת וצוות אור מלכה!
תרומה בסך 300 ₪
לזכות יענקלה וחני גאלדבערג וילדיהם
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 780 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 2,160 ₪
לזכות ילדיי נכדיי וניניי ולע״נ בעלי הרה״ח ר׳ ישראל רפאל ליפסקר שהיה ממקימי הקהילה והמוסדות
תרומה בסך 2,000 ₪
ברכה והצלחה
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת המוסדות
תרומה בסך 300 ₪
להצלחת תלמוד תורה אור מלכה
תרומה בסך 180 ₪
שיזכה להקים בית נאמן בישראל על יסודי התורה והמצווה
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 1,200 ₪
להצלחת ההנהלה והצוות בשליחות הקדושה! יישר כוח!
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 2,160 ₪
לזכות משפחת לאיאני
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 360 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לע"נ בתיה בת הרב ישעיהו
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות סבתא חיה!
אנונימי
תרומה בסך 1,200 ₪
לזכות מוסי זילברשטרום (וויספיש) ובעלה
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות כל הצוות ובפרט הגננות יפה ואסתי!!!
תרומה בסך 770 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לזכות החתן שילה בצלאל ולזכות הכלה ברוכה גנון
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,030 ₪
לזכות בנותיי שהתחנכו במוסד הקדוש הזה
תרומה בסך 770 ₪
לזכות הרב בנימין ובת שבע להצלחת המוסדות!
תרומה בסך 2,000 ₪
לזכות ילדיי ונכדיי שלמדו ולומדים במוסדות "אור מלכה" חב"ד - להצלחה בכל מכל כל
תרומה בסך 4,200 ₪
לעילוי נשמת אמי מורתי מרת מלכה ע"ה אשר מוסדות "אור מלכה" חב"ד הינם לזכרה ולעילוי נשמתה ולהצלחתם
תרומה בסך 3,080 ₪

מבין 12 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

יהודה וצירי זילברשטרום
1,460 ₪
3 תורמים
מושקי ערענטרוי
1,042 ₪
5 תורמים
הרב אלעד כהן
4,500 ₪
מתוך 2,500
7 תורמים
לוי ומירי זילברשטרום
6,720 ₪
מתוך 5,000
34 תורמים
לוי ואסתי הלפרין
6,512 ₪
מתוך 5,000
35 תורמים
יענקי ומוסי זילברשטרום
11,536 ₪
מתוך 11,000
27 תורמים
גולדברג⁩ ראשל"צ
10,262 ₪
מתוך 10,000
24 תורמים
שולם
11,297 ₪
מתוך 12,000
39 תורמים
אליעזר מיימוני
5,570 ₪
מתוך 6,000
6 תורמים
האחים מדמון
5,130 ₪
מתוך 6,000
6 תורמים
שייקי זילברשטרום
10,122 ₪
מתוך 15,000
19 תורמים
יוסי קוגן
17,000 ₪
מתוך 50,000
2 תורמים

שתפו את הקמפיין:

על הקמפיין

תרמו עכשיו

שותף נחושת
שותף כסף
שותף זהב
שותף יהלום
שותף נצח

תרום סכום אחר