111,401 גויסו בזכותכם עד כה

123%
540 תורמים מתוך יעד של 90,000 ₪
יעד הבונוס 123,000 ₪

דרך שיעור ב
קמפיין חסד ע”י המגבית

תרמו דרך שיעור ב

שיעור ב
עד כה גויסו 46,729 מתוך יעד של 41,000 ₪ ע"י 217 תורמים

כור ההיתוך – ישיבת אור אלחנן לצעירים

אבן אחר אבן, נדבך אחר נדבך, חברו להם יחד ליסוד אחד.

לאט לאט קרם עור וגידים, ואט אט החל לקבל תואר וצורה.

השאיפה של מייסדיו היתה, ליצור מקום משכן שיהווה בסיס למהות חייו של כל אחד ואחד מבני הישיבה!

 

יסודות משכן החיים

'מקום משכן' אמרנו?! ודאי אין האמור במשכן, כמקום בעל ארבעה כתלים גרידא. אלא מעטפת כוללת בשנות הבחרות הראשונות, המכילה כלים מכלים שונים, אשר ישמשו לאורך שנותיו של כל אחד ואחד מבני הישיבה, יסודות לבנין חייו של כל בחור. כאלו, אשר בכוחם להעמיד איתן, בנין רוחני רב קומות ומסועף ולתת בידו את כלי ההגנה הנכונים לו בעבודתו, הן הרוחנית והן הגשמית, בהמשך חייו.

 

והלא דבר הוא.. הקשר הבלתי יאומן של כל אחד מבני הישיבה לדורותיה, אל הישיבה, הוא דבר שאינו מובן מאליו כלל. דורות שלמים של בחורים, מחוברים, כעצם מעצמה וכחוליה בשרשרת דורות, בקשר אמיץ ובל ינתק.

 

אבן היסוד

ידוע, כי שנות הבחרות הצעירות, שנים גורליות הן; שנים בהן מעצב הנער את מבנה אישיותו, את ערכיו והשקפת חייו, ומציב את אבני היסוד לזהותו לאורך כל ימי חייו!

זה הזמן לצקת בו יסודות איתנים של תורה ויראת שמים, לכוונו ולנתבו לאורחות יושר דרכים נכוחות, ולבנות את אישיותו הרוחנית בצורה איתנה ויציבה.

 

הלב והדעת

השילוב של צוות הישיבה הנעלה, קנה את שמו מעבר לכותלי הישיבה. אנשי רוח, בעלי מחשבה ונטיית נפש עדינה להבנת כל תלמיד באשר הוא.

הלב.. הוא קוד הקסם הטמון כאן בישיבת 'אור אלחנן לצעירים'. זה מה שמונח בפני כל אחד מצוות הישיבה בפנותו אל כל אחד ואחד בני הישיבה הק'.

נתינת הלב ושימת הדעת על תהלוכות חייו של כל בחור, היא מילת המפתח להצלחה המסחררת אשר לה מוניטין רב שנים, המלווה את ישיבת אור אלחנן לצעירים. קשר, חיבור ושייכות הנבנים על ידי כבוד, שמחה וחוויה. הם אלו היוצרים את המרקם העדין בחיבור בן הישיבה בקשר גורדי אל הישיבה הק'. ולמעלה בקודש, בהמשך חייו, אל עולמו הרוחני.

 

קשר כזה, לא בקל ינתק!!

ובזה 'אור אלחנן לצעירים' מהווה מגדלור, קרן אורה ומודל לחיקוי, בקנאת סופרים, לכלל עולם הישיבות.

הרב ארוגטי
תרומה בסך 200 ₪
הרב בן זקן
תרומה בסך 400 ₪
לע"נ יכות בת חנה ויצחק בן שמחה
הרב בן זקן
תרומה בסך 400 ₪
לע"נ יכות בת חנה ויצחק בן שמחה
מגיד
תרומה בסך 179 ₪
לע"נ יצחק בן רפאל ושרה
מגיד אייבי
תרומה בסך 179 ₪
להצלחת אברהם יהודה לייב בן שושנה
סילבר אלחנן
תרומה בסך 33 ₪
בטיש שמואל
תרומה בסך 20 ₪
אנונימי ש"ב
תרומה בסך 100 ₪
משה עזריאל
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת התורם בכל העניינים
עזריאל
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ יעקב בן אסתר
לנדסמן אסתר
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת אליהו רייזמן הצדיק
דרכמן שלמה הצדיק
תרומה בסך 828 ₪
לע"נ ישראל משה בן אברהם יצחק
שיעור ב 11
תרומה בסך 11 ₪
שולמית הרץ
תרומה בסך 70 ₪
מנחם טוקר (1)
תרומה בסך 1,111 ₪
לאחיין האהוב בנימין וכל השטייגעניסטים של שיעור ב׳!!!
שיעור ב' 40
תרומה בסך 40 ₪
בטש יוסף
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת יוסף בטיש בכל העניינים
משפחת יהודיוף
תרומה בסך 1,600 ₪
שיעור ב' דולרים
תרומה בסך 20 ₪
שמעון רפפורט 1
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת שמעון רפפורט בכל העניינים
מילר אליהו
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת התורם וכל משפחתו
חיים גולדשטיין
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת חיים גולדשטיין בכל העניינים
צבי ברונר
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ ירחמיאל יעקב בן רפאל איסר לייב הכהן קפלן
כהן אלחנן1
תרומה בסך 240 ₪
להצלחת אלחנן כהן ואלחנן סילבר בכל העניינים
ש"ב היקרים
תרומה בסך 670 ₪
מאיר כהן
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ זאב דב בן יעקב וחנה מלכה בת אברהם
ש"ב מיילס
תרומה בסך 83 ₪
רפפורט שמעון
תרומה בסך 400 ₪
להצלחת שמעון רפפורט בכל העניינים
40 ש"ב
תרומה בסך 40 ₪
23 שקל שיעור ב
תרומה בסך 23 ₪
ספרא ברוך
תרומה בסך 200 ₪
Gerald and Joanie Kaplan
תרומה בסך 400 ₪
Wishing Chaim David Ziskind hatzlacha rabba with love
rachel weiss
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת נחום בן אמירה וכל בני משפחתו ברוחניות ובגשמיות
אביחי מתתיהו
תרומה בסך 360 ₪
להצלחת משפחת מתתיהו
זאב פרוקופץ
תרומה בסך 150 ₪
108 שיעור ב
תרומה בסך 108 ₪
באום
תרומה בסך 200 ₪
שיעור ב בהצלחה
תרומה בסך 180 ₪
.להצלחת אליהו אליקים בן הרב אברהם אבא ברוחניות ובגשמיות
מנדי רוזנברג
תרומה בסך 180 ₪
יונה ורמברנד
תרומה בסך 90 ₪
יוכבד שפרה שטילרמן
תרומה בסך 100 ₪
נתנאל
תרומה בסך 120 ₪
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
Charles Lowenstein
תרומה בסך 325 ₪
to shlomo drachman
LIZZY RUBIN
תרומה בסך 200 ₪
sd
michael weinberg
תרומה בסך 176 ₪
לע"נ סיליה בת משה נחום sd
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
צוות 4 מאחלים לך הצלחה בכל הענינים
שלמה זאב הכהן ליעבערמאן
תרומה בסך 100 ₪
לכבוד אחי היקר והחשוב שרגי נ"י. שתצליח להמשיך לגדול בתורה וגמילות חסדים.
הרב אליהו רפאל
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ יעקב בן נעימה שמחה בת מרים חיה יוסף בן מסעודה ויקטוריה בת מסעודה
אפרים דוכמן
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ ישראל משה בן אברהם יצחק
שמעון שליזינגר
תרומה בסך 54 ₪
לרפואת תמר בת יוספה יונה
יואלי ושרה הלפרין
תרומה בסך 651 ₪
נחמיה ליעבערמאן
תרומה בסך 1,626 ₪
לרפואת ר' שמואל בן חיה גיטל
אמיתי אצור
תרומה בסך 50 ₪
לזיווג הגון אפרת בת לבנת
דרייארש
תרומה בסך 30 ₪
בסקין
תרומה בסך 18 ₪
יעל
תרומה בסך 18 ₪
שיעור ב התותחים
תרומה בסך 20 ₪
עלו והצליחו עוד היום 35000
חנה הרץ
תרומה בסך 579 ₪
לעילוי נשמת בן ציון בן צבי
שירה דגני
תרומה בסך 30 ₪
עיסאם
תרומה בסך 100 ₪
לע"נ יוסף בן עיסאם (אריה)
אברהם ציון כהן
תרומה בסך 60 ₪
רפי שוואקי (1)
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ רפאל שלמה בן חיה אסתר
אנונימי
תרומה בסך 400 ₪
יוסף בסמוט
תרומה בסך 100 ₪
tiraon zinman
תרומה בסך 580 ₪
אלי מילר
תרומה בסך 20 ₪
לכבוד אלחנן סילבר
נתנאל שפיר
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ דוד בן כוכבה ושרה בת רחל
יעקב ניכטבורג
תרומה בסך 50 ₪
עופר עוזי
תרומה בסך 160 ₪
פרידמן טוביה
תרומה בסך 20 ₪
הרב ירון כהן
תרומה בסך 50 ₪
אריה ותמר סילבר
תרומה בסך 50 ₪
משפחת כהן
תרומה בסך 205 ₪
ר' דוב חדש
תרומה בסך 100 ₪
שוויקה דוד
תרומה בסך 200 ₪
ארנטל דובי
תרומה בסך 180 ₪
לעילוי נשמת דוד מאיר בן חיים הלוי
משפחת אוברמיסטר
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ ר' ישראל בן ר' שלום אריה זינגר
אנונימי
תרומה בסך 3,600 ₪
נתי סמט
תרומה בסך 180 ₪
אהרן פרידמן
תרומה בסך 100 ₪
דוד פישל
תרומה בסך 50 ₪
לכבוד אליהו רייזמן היקר
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת התורמים ומשפחתו
bruce irom
תרומה בסך 579 ₪
chaim &naomi rosenbach
תרומה בסך 325 ₪
בראון לייביש וחיה
תרומה בסך 100 ₪
סטמפלר
תרומה בסך 50 ₪
גדליה קליינקויפמאן
תרומה בסך 58 ₪
ליוסי היקר
גדליה קליינקויפמאן
תרומה בסך 160 ₪
ליוסי האחיין המצויין עלה והצלח
שטיף
תרומה בסך 100 ₪
לשלמה דרכמן המלך ול ש"ב המלכים
Akiva Miller
תרומה בסך 400 ₪
לכבוד משפחות לרנל וסטמפלר
רחל ראוכקינד
תרומה בסך 579 ₪
לע''נ עטל בת ישראל ולע''נ אלתר חיים יהשוע בן יצחק לייב
אנונימי
תרומה בסך 155 ₪
כהן איציק
תרומה בסך 20 ₪
גדליה קליינקויפמאן
תרומה בסך 170 ₪
ליוסי קליינקויפמאן האחיין המקסים תמשיך ללמוד ולהצליח
ישי קירשבוים
תרומה בסך 180 ₪
יהושוע גולדשמיט
תרומה בסך 18 ₪
רוזנפלד
תרומה בסך 50 ₪
דוד לוי
תרומה בסך 20 ₪
לאוסתריאה
תרומה בסך 120 ₪
שטרנהרץ
תרומה בסך 360 ₪
מוטי סטפנסקי
תרומה בסך 50 ₪
לאחין המתמיד אליהו
sd king
תרומה בסך 36 ₪
איציק השף
תרומה בסך 180 ₪
לע''נ יעקב דוד ורעיתו רחל
חנוך יכנס
תרומה בסך 50 ₪
שולמית רייזמן
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ ישראל חיים בן הרב מנחם
יהודה רפאל
תרומה בסך 100 ₪
סוזי ישראל
תרומה בסך 50 ₪
מנחם טוקר
תרומה בסך 19 ₪
מאיר השקדן חלומו של כל רשם, מאיר הצדיק כל סברא מיד מבריק, מאיר המתמיד כל הזמן תגמורא מחזיק, מאיר בראון בחור ממש חלום
דניאל דומב המלך
תרומה בסך 100 ₪
Daniel Irom
תרומה בסך 716 ₪
L'ilui Nishmas Yosef Meir ben Avraham Simcha Bunim
אליהו פיין
תרומה בסך 70 ₪
חנוך ינוקא
תרומה בסך 26 ₪
יגאל פרץ
תרומה בסך 50 ₪
קרקובסקי
תרומה בסך 300 ₪
תופיק משה
תרומה בסך 160 ₪
שפע בריאות והצלחה
באום אלחנן
תרומה בסך 220 ₪
רחימו יצחק
תרומה בסך 60 ₪
להצלחת התורם וש"ב המצוינים
תרומה בסך 60 ₪
הרב שולמן שליט"א
תרומה בסך 200 ₪
קליינקויפמאן רחל
תרומה בסך 100 ₪
לזיווג הגון רחל בת שושנה חסיה ברכה
בן זאב ציפורה
תרומה בסך 20 ₪
יעקב שבתאי
תרומה בסך 100 ₪
עובדיה יהונתן
תרומה בסך 20 ₪
שרה צבדיה
תרומה בסך 50 ₪
הרב שורק
תרומה בסך 100 ₪
יעקובסון חנה משה
תרומה בסך 180 ₪
שושנה מגיד
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת שושנה בת מרים
קרישבוים שמעון ויהודית
תרומה בסך 500 ₪
Zeidy and Bubby
תרומה בסך 100 ₪
לכבוד הבחור החשוב יוסף יעקבסון.עלה והצלח!תמשיך ללמוד בהתמדה.
אנונימי
תרומה בסך 300 ₪
יונתן קולין
תרומה בסך 50 ₪
לזכות ולהצלחת יצחק שינקר נ"י באהבה גדולה
Naftali Tzvi & Shoshana Halpern
תרומה בסך 163 ₪
הצלחה רבה!
משפחת ליברמן
תרומה בסך 234 ₪
להצלחת שרגי וכל הישיבה
חיים לוין
תרומה בסך 163 ₪
ארנטל ישעיהו יהודה
תרומה בסך 325 ₪
לנדסמן
תרומה בסך 70 ₪
לנדסמן
תרומה בסך 100 ₪
לאחין המתמיד אליהו
לנדסמן
תרומה בסך 30 ₪
להצלחת חברי בקמפיין
משפחת הרץ
תרומה בסך 400 ₪
להצלחת הקמפיין שיעור ב המצויינים
חזקי עבאדי
תרומה בסך 20 ₪
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
לופיאן
תרומה בסך 50 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 20 ₪
דניאל ישראל
תרומה בסך 50 ₪
sd king
תרומה בסך 400 ₪
להצלחת חבריי בקמפיין ש"ב
יעל פורמן
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת חבריי בקמפיין
יוסף מילר
תרומה בסך 18 ₪
פיינטוך
תרומה בסך 60 ₪
חגית פריד
תרומה בסך 160 ₪
חיים בר און
תרומה בסך 100 ₪
אריה ותמר זיסקנד
תרומה בסך 180 ₪
לחיים דוד זיסקינד היקר אנחנו גאים בך תמשיך השטייגין
יונה פיינהנדלר
תרומה בסך 50 ₪
דוד דואק
תרומה בסך 160 ₪
Shmuelie and Baila
תרומה בסך 325 ₪
לכבוד האחיין החשוב שרגי. שתזכה לעלות מעלה מעלה.
חני שוויי
תרומה בסך 50 ₪
סולוף
תרומה בסך 30 ₪
בראון
תרומה בסך 72 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 20 ₪
דוד קליינקויפמאן
תרומה בסך 100 ₪
חיים לוין
תרומה בסך 3,253 ₪
להצלחת שיעור ב' בקמפיין !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אלחנן אצור (1)
תרומה בסך 100 ₪
לרפואת שרה בת פרחה
יוני מלר
תרומה בסך 80 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הצלחת הבחור החשוב מאיר בראון
לוריא (1)
תרומה בסך 200 ₪
לעוזר המסור אחיהו רייזמן ולרפואת רחל נעמי בת אסתר חנה
ש בראון
תרומה בסך 100 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 50 ₪
לגיס המתמיד אליהו רייזמן !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אלקנה הויזמן
תרומה בסך 100 ₪
מנחם מרציאנו
תרומה בסך 100 ₪
להצלחת הזוג אסתר ומשה חיים ופרנסה בשפע בשפע
שורק
תרומה בסך 50 ₪
יצחק פנחסי
תרומה בסך 50 ₪
ליוסי בטיש גיסי היקר, באהבה ובהערכה רבה, תצליח בכל - יצחק ו...
גינבורג יהושוע
תרומה בסך 20 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 25 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 60 ₪
אלן אסודרי
תרומה בסך 160 ₪
בראון
תרומה בסך 50 ₪
משפחת טוקר
תרומה בסך 1,600 ₪
לשיעור הכי הכי, תעשו שטיייגען!!
משה קסלר בראון
תרומה בסך 180 ₪
חוי בידניק
תרומה בסך 60 ₪
אברהם עטר
תרומה בסך 200 ₪
חיים יפה
תרומה בסך 300 ₪
שמעיה פרוש
תרומה בסך 50 ₪
לאחיין הבלתי נשכח אלחנן סילבר, חילך לאורייתא!
אפרת זילבר
תרומה בסך 180 ₪
בת שבע בדנר
תרומה בסך 160 ₪
אפרת שפירא
תרומה בסך 100 ₪
דניאל רינת
תרומה בסך 70 ₪
בטיש יוסף
תרומה בסך 51 ₪
נתניא יהונתן
תרומה בסך 51 ₪
גרינוולד חננאל
תרומה בסך 100 ₪
Zeidy and Bubby
תרומה בסך 320 ₪
לכבוד ראשי הישיבה וכל הרמי"ם וכל העוסקים במלאכת הקודש
דוד של שרגי ליברמאן (1)
תרומה בסך 1,171 ₪
לכבוד האחיין שלנו שרגי ליברמאן שנותן לנו כל כך הרבה נחת!! !!
אלחנן אצור (1)
תרומה בסך 250 ₪
לרפואת שרה בת פרחה
זוזוט שמעון
תרומה בסך 52 ₪
לכבוד מורינו רה"י ולאחיין הת"ח אלחנן אצור
חיים לוין
תרומה בסך 813 ₪
לכבוד האחין שלי שרגי!!
אלחנן אצור
תרומה בסך 101 ₪
להצלחת הישיבה
משפחת ליברמן
תרומה בסך 234 ₪
לרפואת ר' שמואל בן חיה גיטל
קותי
תרומה בסך 100 ₪
rabbi avraham halpern
תרומה בסך 325 ₪
לעילוי נשמת ר' משולם שרגא פייבוש בן ר' יהודה אריה לייבוש
בייפוס יעקוב ישראל
תרומה בסך 20 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 20 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 20 ₪
יהושע סיביליה
תרומה בסך 70 ₪
בראון
תרומה בסך 180 ₪
דוד נתניא
תרומה בסך 50 ₪
לוריא (1)
תרומה בסך 200 ₪
ישראל קנדלר
תרומה בסך 160 ₪
סלווין זיסקינד
תרומה בסך 100 ₪
קורין עובדיה
תרומה בסך 100 ₪
דוידי רוטנברג
תרומה בסך 160 ₪
אהובה פרידמן
תרומה בסך 710 ₪
נתי אנסבכר
תרומה בסך 72 ₪
יוסף חיים אסור
תרומה בסך 20 ₪
גולדבלום רפאל מאיר
תרומה בסך 20 ₪
אריאל קובשקה
תרומה בסך 18 ₪
יצחק מנשה חמד
תרומה בסך 20 ₪
אלישבע פליישמאן
תרומה בסך 60 ₪
הרב פרלמן
תרומה בסך 40 ₪
פיצוי על הלוי
גדליה קליינקויפמאן
תרומה בסך 300 ₪
ליוסי היקר עלה והצלח בלימוד, ותודה לאור אלחנן על הכל פורים שמח ובצלחה
יהודה קינוולד
תרומה בסך 75 ₪
פתיחת קמפיין

מבין 3 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

שיעור ב
עד כה גויסו 46,729 מתוך יעד של 41,000 ₪
שיעור ג
עד כה גויסו 27,657 מתוך יעד של 28,000 ₪
שיעור א
עד כה גויסו 32,112 מתוך יעד של 35,000 ₪

שתפו את הקמפיין:

180

סטנדר + הקדשה

מתוך 200 סטנדרים אחד או יותר מוקדש בשבילך. במשך כ12 שעות ביממה למשך העשרים שנה הקרובות ישתמשו בסטנדר המיוחד שהקדשת. הלימוד יהיה ליזכותך ולעילוי נשמת יקירך, עם הקדשת טס ברזל.
82/150 נותרו
400

מקום ישיבה + הקדשה

מתוך 100 מקומות ישיבה מוקדש בשבילך עם הקדשת טס ברזל. במשך כ12 שעות ביממה למשך העשרים שנה הקרובות ישתמשו במקום הישיבה המיוחד שהקדשת. הלימוד יהיה לזכותך ולעילוי נשמת יקירך.
87/100 נותרו
800

שני סטנדרים + שני מקומות ישיבה + הקדשה

מתוך 50 סטנדרים עם מקום ישיבה 2 סטנדרים עם 2 מקומות ישיבה, מוקדש בשבילך עם הקדשת טס ברזל. במשך כ12 שעות ביממה למשך העשרים שנה הקרובות ישתמשו בסטנדר ובמקום הישיבה המיוחד שהקדשת. הלימוד יהיה לזכותך ולעילוי נשמת יקירך.
41/50 נותרו