111,401 גויסו בזכותכם עד כה

123%
540 תורמים מתוך יעד של 90,000 ₪
יעד הבונוס 123,000 ₪

דרך שיעור א
קמפיין חסד ע”י המגבית

תרמו דרך שיעור א

שיעור א
עד כה גויסו 32,112 מתוך יעד של 35,000 ₪ ע"י 174 תורמים

כור ההיתוך – ישיבת אור אלחנן לצעירים

אבן אחר אבן, נדבך אחר נדבך, חברו להם יחד ליסוד אחד.

לאט לאט קרם עור וגידים, ואט אט החל לקבל תואר וצורה.

השאיפה של מייסדיו היתה, ליצור מקום משכן שיהווה בסיס למהות חייו של כל אחד ואחד מבני הישיבה!

 

יסודות משכן החיים

'מקום משכן' אמרנו?! ודאי אין האמור במשכן, כמקום בעל ארבעה כתלים גרידא. אלא מעטפת כוללת בשנות הבחרות הראשונות, המכילה כלים מכלים שונים, אשר ישמשו לאורך שנותיו של כל אחד ואחד מבני הישיבה, יסודות לבנין חייו של כל בחור. כאלו, אשר בכוחם להעמיד איתן, בנין רוחני רב קומות ומסועף ולתת בידו את כלי ההגנה הנכונים לו בעבודתו, הן הרוחנית והן הגשמית, בהמשך חייו.

 

והלא דבר הוא.. הקשר הבלתי יאומן של כל אחד מבני הישיבה לדורותיה, אל הישיבה, הוא דבר שאינו מובן מאליו כלל. דורות שלמים של בחורים, מחוברים, כעצם מעצמה וכחוליה בשרשרת דורות, בקשר אמיץ ובל ינתק.

 

אבן היסוד

ידוע, כי שנות הבחרות הצעירות, שנים גורליות הן; שנים בהן מעצב הנער את מבנה אישיותו, את ערכיו והשקפת חייו, ומציב את אבני היסוד לזהותו לאורך כל ימי חייו!

זה הזמן לצקת בו יסודות איתנים של תורה ויראת שמים, לכוונו ולנתבו לאורחות יושר דרכים נכוחות, ולבנות את אישיותו הרוחנית בצורה איתנה ויציבה.

 

הלב והדעת

השילוב של צוות הישיבה הנעלה, קנה את שמו מעבר לכותלי הישיבה. אנשי רוח, בעלי מחשבה ונטיית נפש עדינה להבנת כל תלמיד באשר הוא.

הלב.. הוא קוד הקסם הטמון כאן בישיבת 'אור אלחנן לצעירים'. זה מה שמונח בפני כל אחד מצוות הישיבה בפנותו אל כל אחד ואחד בני הישיבה הק'.

נתינת הלב ושימת הדעת על תהלוכות חייו של כל בחור, היא מילת המפתח להצלחה המסחררת אשר לה מוניטין רב שנים, המלווה את ישיבת אור אלחנן לצעירים. קשר, חיבור ושייכות הנבנים על ידי כבוד, שמחה וחוויה. הם אלו היוצרים את המרקם העדין בחיבור בן הישיבה בקשר גורדי אל הישיבה הק'. ולמעלה בקודש, בהמשך חייו, אל עולמו הרוחני.

 

קשר כזה, לא בקל ינתק!!

ובזה 'אור אלחנן לצעירים' מהווה מגדלור, קרן אורה ומודל לחיקוי, בקנאת סופרים, לכלל עולם הישיבות.

רוטבארד שיעור א
תרומה בסך 331 ₪
אנונימי ש"א
תרומה בסך 60 ₪
לחיני אליהו
תרומה בסך 400 ₪
לע"נ משה בן חומנה
513 שיעור א'
תרומה בסך 513 ₪
להצלחת הבה"ח אריה לייב פריד ומשפחתו
שיעור א' 3 דולר
תרומה בסך 10 ₪
דובי כהן (1)
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 360 ₪
שיעור א' 115
תרומה בסך 115 ₪
קבריטי
תרומה בסך 10 ₪
נסירי
תרומה בסך 465 ₪
לע"נ אהרן בן שלום צבי זצ"ל ת.נ.צ.ב.ה
רוזנברג יצחק
תרומה בסך 200 ₪
לע"נ הרב משה יוסף בן פייגא רחל זצ"ל ת.נ.צ.ב.ה
רייך חיים
תרומה בסך 460 ₪
רייך חיים דולר
תרומה בסך 81 ₪
דובי כהן
תרומה בסך 260 ₪
לע"נ לאה בת יונה
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
מש׳ גרויס ברוקלין ני׳
תרומה בסך 59 ₪
לכבוד אחיין שלנו אשר חיים רוטבארד
אנונימי
תרומה בסך 317 ₪
להצלחת התורם בכל
ישראל פרידלנדר
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ חיים דוד בן מרדכי זאב לע"נ רונה ריקל מרגלית בת ישראל
חיים קליימן
תרומה בסך 200 ₪
לעילוי נשמת אוסנת זהבה בת רונית חיה
אברהם דויטש
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ שמחה בונים ישראל בן רפאל יעקב הלוי
אברהם דויטש
תרומה בסך 400 ₪
לע"נ שמחה בונים ישראל בן רפאל יעקב הלוי
צופיה נכטילר
תרומה בסך 20 ₪
שיעור א' לקראת הסוף כל הכבוד
תרומה בסך 503 ₪
משפחת חתוכה
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת משפחת חתוכה
דרורי יחיאל
תרומה בסך 20 ₪
שיעור א' מתקרביםםםםם
תרומה בסך 91 ₪
שיעור א' פגזים
תרומה בסך 150 ₪
ספרא מיכאל
תרומה בסך 120 ₪
שלמה פרלמן
תרומה בסך 100 ₪
עמיר
תרומה בסך 400 ₪
להצלחת שמואל ושושנה עמיר
שיעור א' כל הכבוד
תרומה בסך 1,100 ₪
להצלחת אלישע בן רחל חוה ומאיר בן יקירה
שיעור א' א'
תרומה בסך 105 ₪
שלמה
תרומה בסך 36 ₪
לרפאות גיטל חוה בת ר' משה דב
שיעור א מתקרבים ליעד
תרומה בסך 838 ₪
לע"נ אבי אהרן חיים בן ציפורה ז"ל ואמי תמרה בת לאה עליזה ולזש"ק דניאל מאיר בן אסתר ונירית בת שרה
לוין אשר לייב
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת הבה"ח חיים יוסף הלוי רייך שיצליח בכל מעשה ידיו
משכיל איתן
תרומה בסך 500 ₪
חתוכה ש"א
תרומה בסך 270 ₪
להצלחת הבה"ח יונתן בן עזריאל
דוד נכטילר
תרומה בסך 20 ₪
מאיר פאוסט
תרומה בסך 20 ₪
שלום סימון
תרומה בסך 60 ₪
ישראל פאוסט
תרומה בסך 350 ₪
שרולי פאוסט
תרומה בסך 200 ₪
ארי
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת דוד ורבקה כבריתי
לוי
תרומה בסך 50 ₪
שרולי פאוסט
תרומה בסך 100 ₪
יצחק הגלר
תרומה בסך 180 ₪
לע''נ ר'משה חיים בן ר'יעקב ותשבע בת ר' משה זלמן למשפ' האגלער
מקסים עובדיה
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת משפחת עובדיה הי"ו
Akiva and Linda Wagschal
תרומה בסך 579 ₪
לכבוד נכדנו היקר והחשוב מתמיד נורא עם מדות תרומיות הלומד בשמחה ובשקידה הבח' הח' מנחם מנדל בן הגאון הרב מרביץ תורה לרבים וליחידי סגולה בני אהובי בל''ונ מו''ר הרב יוסף אהרון יה'ר ששם שמים יהא מתאהב על ידם
אריה פאוסט
תרומה בסך 200 ₪
Chaim Rubenstein
תרומה בסך 579 ₪
In honor of Menachem Mendel Wagschal
Atara Lazar
תרומה בסך 1,626 ₪
לכבוד מענדי
שלום סנדרס
תרומה בסך 18 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
Mendy Wagschal
Daniela Raice
תרומה בסך 59 ₪
מנחם מנדל בן יוסף אשר - הצלחה בלימודים
צ'רלס ליביצקי
תרומה בסך 180 ₪
עמיתל ליביקי
תהילה לוי
תרומה בסך 30 ₪
להצלחת שיעור א בקמפיין
ש"א הכי טובים
תרומה בסך 20 ₪
ש"א הכי טובים
יהודה לייב יעלין
תרומה בסך 60 ₪
שירה יעל קליין
תרומה בסך 180 ₪
לכבוד הבחור החשוב והיקר דוּדי פרלמן שנרו יאיר ויפיץ נהורא מעליא בכל כנפי עלמא.
יוסף ספטנר
תרומה בסך 30 ₪
לכבוד האחיין מנחם במברגר
אברהם שינדלר
תרומה בסך 120 ₪
אסתר סבח
תרומה בסך 180 ₪
לזיווג הגון יחיאל יעקב בן אסתר
יעקב יהודית ריין
תרומה בסך 54 ₪
לוי ציפי
תרומה בסך 26 ₪
חיים אלימלך ברך מאמרי מלך
רוזן (1)
תרומה בסך 50 ₪
לאשר ליכטשטיין המתמיד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! בהצלחה מכל הלב מאחלים ש"א!!!!!!!!!!!!!!!
חיים לחיני
תרומה בסך 50 ₪
נכטילר ידידיה
תרומה בסך 20 ₪
נכטילר מיכאל
תרומה בסך 160 ₪
איש ימיני ידידיה ולורנס
תרומה בסך 180 ₪
אלבר אברהם בן אליס עישה
איש ימיני ידידיה ולורנס 1
תרומה בסך 400 ₪
רחל בת אסתר כיסא מושב
הרב קליימן
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ שלום ברוך בן חנוך אליהו
אלישבע כהן
תרומה בסך 18 ₪
לכוהנים היקרים תורידו את המחיר
אורי שארישב
תרומה בסך 200 ₪
יהודית וויס
תרומה בסך 50 ₪
ש"אני ינצחו כי זאת המטרה
יואל היימן
תרומה בסך 100 ₪
להצלחת ש"א בכל העניינים!
דוד היימן
תרומה בסך 30 ₪
למלכים הנחניאל
יוסף ארנדוג
תרומה בסך 26 ₪
אתי וקנין
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ יוסף בן מסעודה
משפחת כהן (1)
תרומה בסך 180 ₪
לנצלחת אפרת בת רחל חייה
משפחת כהן 2
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת תהילה בת רחל חייה
משפחת כהן מוישי
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ אליסה מרטה בת צלחה
משפחת נאה
תרומה בסך 50 ₪
פולק שיעור א
תרומה בסך 180 ₪
לזכות דב בן ענטה זלדה
תמר נכטילר
תרומה בסך 20 ₪
להצלחת בני היקר בכל אשר יפנה
שטארק
תרומה בסך 120 ₪
להצלחת המשפחה
הרב מנטל
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ ר' שלמה זלמן בו ישראל הלוי מרת איטה בת ר' נתן הרב דניאל ב"ר יוסף מלי בתודה ברוך אליעזר ר' משה יהודה בן יחזקאל הלוי
יצחק בראון
תרומה בסך 20 ₪
לרפואת לאה אסתר בת דבורה קמליה בת מזל מזל
הרב דניאל חיים פאסט
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ צבי כן מרדכי יוסף זצ"ל
ישראל פרידלנדר
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת יאיר בישיבה מאח שלו!!!!!!!!!!!!!
אריה הרינג
תרומה בסך 60 ₪
להצלחת המשפחה וחיים רייך
אליעזר שור
תרומה בסך 50 ₪
לע"נ גולדינה בת רבקה
שרה כהן
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת שרה ברכה בת רחל חיה
ישראל פרידלנדר
תרומה בסך 41 ₪
להצלחת שיעור א בקמפיין!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יעקב ויהודית ריין
תרומה בסך 200 ₪
לע"נ יהודית מטעל עטל בת ישראל ולהצלחת משפ רייך
יצחק בראון
תרומה בסך 400 ₪
לע"נ שמחה בונים ישראל בן רפאל יעקב הלוי
יצחק בראון
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ שמחה בונים ישראל הלוי בן רפאל יעקב
יעל טורנר
תרומה בסך 100 ₪
להצלחת המשפחה וש"א!
צרור אפרים
תרומה בסך 20 ₪
זוהר יוסף
תרומה בסך 20 ₪
נכטילר חיים
תרומה בסך 20 ₪
אהרן שיעור א
תרומה בסך 200 ₪
לעילוי נשמת יוסף בן שלמה אהרן לע"נ שמעון יהודה בן עקיבא
שיעור א (2)
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת יוסף חיים בן רחל וחנה בת שבע בת קל אודיה
פוקסברומר אריה
תרומה בסך 40 ₪
דרורי ר' ציון
תרומה בסך 200 ₪
לזכות ר' ציון דרורי
צינמון אנה רבקה
תרומה בסך 580 ₪
להצלחת הבה"ח ישראל בן הרב רון הכהן צינמון ני"י שיתעלה בתורה ובמעשים טובים. אמן
אלנר יוסף
תרומה בסך 120 ₪
יונתן (1)
תרומה בסך 100 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
חיה טעפ
תרומה בסך 60 ₪
לוין
תרומה בסך 100 ₪
יוצמח זרח פרחיה יקותיאל
תרומה בסך 100 ₪
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יהודית וויס
תרומה בסך 100 ₪
בו"ה לכל המשפחה וליוסי וויס המתמיד!!!!!!!!!!!!!!
בוגי מגנוס
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת המשפחה
ראובן אלבז (1)
תרומה בסך 100 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
נפתלי כהן
תרומה בסך 20 ₪
להצלחת ש"א!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אלי רוטבארד
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת הבנים בלימוד התורה
יהודה פליישמן
תרומה בסך 100 ₪
להצלחה בלימוד התורה
ראובן אלבז
תרומה בסך 440 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
תמר פישר
תרומה בסך 20 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
קובי פריד
תרומה בסך 200 ₪
חזק ואמץ! תעשו שטייגען!
דהן מירב
תרומה בסך 155 ₪
דהן מירב
תרומה בסך 160 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,800 ₪
להצלחת משפחת שמידע בכל
יוסף לבנרון
תרומה בסך 50 ₪
דניאל שפפוספיץ
תרומה בסך 160 ₪
למנדלקורן הגבגבר..................................
שורה פריד
תרומה בסך 100 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"ג מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
אברהם ישעיהו סמאול
תרומה בסך 100 ₪
לרתק ושליזי היקרים !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
מושי אפשן
תרומה בסך 200 ₪
להצלחת הילד הצבוע בכל העניינים
בת ציון בן משה
תרומה בסך 100 ₪
למנדלקורן באהבה
שלמה איזנבך
תרומה בסך 20 ₪
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שמעון לובל
תרומה בסך 160 ₪
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הרב ישראל מאירשליט"א
תרומה בסך 60 ₪
להצלחת ביהכ"נ בחצרות השם" ומשפחת מאיר הנכבדה ולהצלחת קמפיין המתמידים דביהכ"נ "בחצרות השם"
רבקה ניכטליר
תרומה בסך 50 ₪
יעקוביוס שרה
תרומה בסך 100 ₪
יעקוביוס שרה1
תרומה בסך 20 ₪
שיעור א (1)
תרומה בסך 38 ₪
שיעור א עלו והצליחו
שלקובסקי מאיר
תרומה בסך 50 ₪
הרב מנטל
תרומה בסך 180 ₪
לחיים רייך לעילו נשמת אהרן בן מרדכי ולע"נ בליה דנהבת וועלוועל ולע"נ יהודית מטעל עטל ע"ה בת הרב ישראל שליט"א ולהצלחת ש"א ורייך האלוף! איפה הכפיים לש"א!
Shimon M Margaliot
תרומה בסך 325 ₪
לכבוד אשר חיים רוטבארד
אסתר חן
תרומה בסך 100 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
מרים
תרומה בסך 30 ₪
די עם האפליות והשקרים-ש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שרי
תרומה בסך 25 ₪
ש"ב תפסיקו לשקר ש"א מקום ראשון!
הרב נוימן
תרומה בסך 20 ₪
מרים שמידע
תרומה בסך 160 ₪
לש"א האלופים מקום ראשון!!!
שלמה איזנבך
תרומה בסך 320 ₪
ליהשוע agroise fun atzloje!
יעקב ויהודית ריין
תרומה בסך 50 ₪
להצלחת המשפחה וש"א!
דוד מרכוס
תרומה בסך 35 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
אהרון סטפנסקי
תרומה בסך 50 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
יהודית וויס
תרומה בסך 60 ₪
ליוסף וויס בהצלחה בהכל!!!!!!!!!!!!!1
יונתן וגשל
תרומה בסך 250 ₪
לכבוד הבחור החשוב מנחם מנדל וגשל
אלחנן ספטנר
תרומה בסך 50 ₪
אנחנו מקום ראשון! המחשב תמיד טועה וש"א מקום ראשון!!!!!!!!!!!!!!!!
נחמיה ספטנר (1)
תרומה בסך 30 ₪
לש"א האלופים מקום ראשון!!!
יחיאל במברגר
תרומה בסך 30 ₪
לש"א האלופים מקום ראשון!!!
אפרת ביטון
תרומה בסך 200 ₪
רוזנטל שלום
תרומה בסך 30 ₪
ביטון
תרומה בסך 250 ₪
וגשל שרה
תרומה בסך 200 ₪
שיעור א
תרומה בסך 50 ₪
יוסף משה גרינפלד
תרומה בסך 50 ₪
ציפי פריד
תרומה בסך 70 ₪
מלכה פרסקי
תרומה בסך 160 ₪
לחיים רייך לעילו נשמת אהרן בן מרדכי ולאשר
יעלי אקלר
תרומה בסך 30 ₪
אבוחצירא יעקב
תרומה בסך 70 ₪
ספטנר
תרומה בסך 100 ₪
יינון
תרומה בסך 80 ₪
רפאל לוי
תרומה בסך 250 ₪
תמר גורדון
תרומה בסך 80 ₪
יהודה פריד
תרומה בסך 250 ₪
לאה ועזריאל קרן
תרומה בסך 500 ₪
שלמה מנדלקורן
תרומה בסך 140 ₪
שלמה איזנבך
תרומה בסך 100 ₪
לכבוד ש"א ולאשר ליכטשטיין המתמיד! בהצלחה!!!!!!!!!!!!!!!!!
אהרון פאוסט
תרומה בסך 500 ₪
דניאל ליביקי
תרומה בסך 1,800 ₪
חיים אלנר
תרומה בסך 100 ₪
יהודה קינוולד
תרומה בסך 75 ₪
פתיחת קמפיין

מבין 3 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

שיעור ב
עד כה גויסו 46,729 מתוך יעד של 41,000 ₪
שיעור ג
עד כה גויסו 27,657 מתוך יעד של 28,000 ₪
שיעור א
עד כה גויסו 32,112 מתוך יעד של 35,000 ₪

שתפו את הקמפיין:

180

סטנדר + הקדשה

מתוך 200 סטנדרים אחד או יותר מוקדש בשבילך. במשך כ12 שעות ביממה למשך העשרים שנה הקרובות ישתמשו בסטנדר המיוחד שהקדשת. הלימוד יהיה ליזכותך ולעילוי נשמת יקירך, עם הקדשת טס ברזל.
82/150 נותרו
400

מקום ישיבה + הקדשה

מתוך 100 מקומות ישיבה מוקדש בשבילך עם הקדשת טס ברזל. במשך כ12 שעות ביממה למשך העשרים שנה הקרובות ישתמשו במקום הישיבה המיוחד שהקדשת. הלימוד יהיה לזכותך ולעילוי נשמת יקירך.
87/100 נותרו
800

שני סטנדרים + שני מקומות ישיבה + הקדשה

מתוך 50 סטנדרים עם מקום ישיבה 2 סטנדרים עם 2 מקומות ישיבה, מוקדש בשבילך עם הקדשת טס ברזל. במשך כ12 שעות ביממה למשך העשרים שנה הקרובות ישתמשו בסטנדר ובמקום הישיבה המיוחד שהקדשת. הלימוד יהיה לזכותך ולעילוי נשמת יקירך.
41/50 נותרו