מתגייסים למען החתן

100,048 גויסו בזכותכם עד כה

142%
381 תורמים מתוך יעד של 70,000 ₪

קמפיין חסד ע”י המגבית

מתגייסים למען החתן

 

"אלו דברים שאין להם שיעור... הכנסת כלה"

 

בעוד חודש ימים הוא יצעד אל חופתו, אך הלב מכרסם מדאגה. 
בכיס אין פרוטה להוצאות החתונה, ואין מי שירים עבורו את הכפפה.

 

תמים משלנו, למד וסיים בהצלחה את לימודיו בישיבות חב"ד באה"ק, שנת הקבוצה ושליחות בא' מישיבות חב"ד.
וכעת בשעה טובה שברו צלחת, אך השמחה מהולה בעצב של דאגה, אין מאום לצורך החתונה...

 

המצב המשפחתי קשה, כאשר האבא איננו, והאמא לא מתפקדת כראוי לדאוג ולתמוך.
החובה והזכות היא של כולנו - להוביל אותו אל החופה בכבוד!

 

ההתרמה נעשית ע"י חברי החתן בצורה חשאית ומכובדת, ובשיתוף רבנים העוזרים בהתרמה.

 

"כל המשמח חתן זוכה בחמישה קולות..." תרמו בעין יפה ותזכו לשמחות אצלכם בקלות ובהרחבה!

 

 

לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק פאג"י
סניף 172
מס' חשבון 031513 

לציין עבור "מתגייסים למען החתן"

 

סליקת האשראי מתבצעת באמצעות עמותת "המגבית - שותפים לחסד" ע"ר 580711901

 

 

תרומה בסך 165 ₪
תרומה בסך 583 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
הצלחה בגו"ר
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 81 ₪
תרומה בסך 617 ₪
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 250 ₪
לזכות דינה בת אבישג אסתר וחנה בת דינה
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לבני משפחתי
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
להתגלותו המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח
תרומה בסך 250 ₪
שפע והרחבה, בריאות ושמחה! רפואה שלימה למרדכי משה בן גולסון
תרומה בסך 100 ₪
לזכות החתן והכלה משה ודינה כהן
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 200 ₪
כל הישועות בגשמיות וברוחניות לכל המשפחה בטוב נראה ונגלה
תרומה בסך 360 ₪
לקירוב הגאולה
אנונימי
תרומה בסך 1,372 ₪
אנונימי
תרומה בסך 18 ₪
בניין עדי עד
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
ברכה לזיווג הגון ישראל בן דבורה
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לזכות התמים יוסי ליאני שימשיך לעשות נחת לרבי ביחד עם בני ביתו שיחיו בעזרת השם ויזכו לראות בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות מתוך נחת ושמחה והרחבה עצומה בבני חיי ומזוני רוויחי ובכולהו רוויחי
תרומה בסך 50 ₪
לזכות זיוה יסכה בת רינה לזיווג הגון בקרוב ממש
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הת' אבנר איתן הלוי מיכאלי
תרומה בסך 343 ₪
בניין עדי עד
תרומה בסך 82 ₪
תרומה בסך 755 ₪
תרומה בסך 100 ₪
מזל טוב
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 1,200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות משפחת בצלאל המורחבת
תרומה בסך 1,142 ₪
לזכות יעקב יצחק בן חנה
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 730 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 250 ₪
לע"נ לאה בת בן ציון
תרומה בסך 400 ₪
לזכות החתן מנחם מענדל בן חיה גיטה והכלה בתיה בת חדוה רחל ליום נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות החתן מנחם מענדל בן חיה גיטה ובתיה בת חדוה רחל שיזכו לבנות בנין עדי עד על יסודי התורה והמצווה
תרומה בסך 343 ₪
תרומה בסך 123 ₪
תרומה בסך 200 ₪
אושר עצום ועושר מופלג
תרומה בסך 360 ₪
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 18 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 360 ₪
רפואה שלימה לאיתי שון בן אילנה רי׳
תרומה בסך 25 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 343 ₪
לזכות בית חב״ד פדרו_גואטמלה
תרומה בסך 200 ₪
לגאולת עמ"י בחסד וברחמים בקרוב ממש בטוב הנראה והנגלה
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
לגאולת עמ"י בחסד וברחמים בקרוב ממש בטוב הנראה והנגלה
תרומה בסך 100 ₪
לזכות החתן היקר בנין עדי עד
תרומה בסך 250 ₪
אנונימי
תרומה בסך 86 ₪
אנונימי
תרומה בסך 400 ₪
להצלחה בכל העניינים בגו"ר ולזכות קבוצה ע"ט
תרומה בסך 360 ₪
מזל טוב
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 18 ₪
לזכות לוי יצחק בן חוה וחיה מושקא בת חנה
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 50 ₪
לע''נ מנחם מענדל בן שלמה
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לזכות משפחת אצרף והצלחה רבה בכל מעשי ידיה.
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
משיח נאו!
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 700 ₪
לזכות יצחק וטובה ריבקין לרפואה שלימה
תרומה בסך 350 ₪
להצלחת זיווגו של ר' משה אוריאל ולרפואה שלמה לאידה בת מיליה
תרומה בסך 2,000 ₪
להצלחת תלמוד תורה אור מלכה
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 700 ₪
הצלחה רבה ומופלגה
תרומה בסך 160 ₪
תרומה בסך 101 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 686 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בריאות שלמה ובשו"ט לחיה סיון בת חנה שרה תחי' ובני משפחתה יחיו' אלמוג בן שרה, דבורה לאה בת חיה סיון ורבקה בת חיה סיון
תרומה בסך 36 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לידה קלה לאסתר סטערנא בת אריאלה וחנה בת אריאלה
תרומה בסך 180 ₪
מזל טוב יהי' הבנין בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה בחיים מאושרים בכל
תרומה בסך 24 ₪
לזכות החתן והכלה
תרומה בסך 1,000 ₪
הצלחה בכל
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הרבי מלך המשיח ולגאולה קרובה נאו!!!
תרומה בסך 40 ₪
הצלחה בלימודים
תרומה בסך 200 ₪
הצלחה בקבוצה
תרומה בסך 343 ₪
הצלחה עד בלי די
תרומה בסך 400 ₪
נחת מהילדים
תרומה בסך 400 ₪
נחת מהילדים
תרומה בסך 200 ₪
הצלחה בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 584 ₪
תרומה בסך 50 ₪
ישראל בן חנה אסתר שפרה לזיווג הגון
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 86 ₪
תרומה בסך 250 ₪
אנונימי
תרומה בסך 686 ₪
תרומה בסך 36 ₪
לע"נ מורנו הרב יואל בן רפאל נחמן הכהן
אנונימי
תרומה בסך 30 ₪
אנונימי
תרומה בסך 17 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תזכו להקים בית נאמן בישראל
אנונימי
תרומה בסך 54 ₪
אנונימי
תרומה בסך 89 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 25 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לזיוג מיידי ליוסי יוסף בן אסתר ורבקה בת חנה יהודית
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לזכות החתן טל בן רבקה והכלה מיכל בת שבע בת חנה חיה להצלחה בכל!!!
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות קבוצה ע״ט
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
שיהיה במזל טוב
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 150 ₪
איידלה בת חסיה
תרומה בסך 200 ₪
עזריאל
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לרפואת דביר ישראל בן רות בתוך שאר חולי ישראל
אנונימי
תרומה בסך 2,000 ₪
לזכות משה אוריאל בן איריס ונחמה דינה בת שולמית לבניין עדי עד יסודות התורה והמצווה לרצון ונחת רבותינו נשיאינו מתוך שמחה אמיתית, נחת, בריאות איתנה בגוף ונפש, הצלחה בכל, שפע וברכה בגשמיות וברוחניות והכל בטוב נראה ונגלה.. הצלחה בלימודים מתוך נחת ושמחה ולרפואת רבקה בת חנה הגיבורה!!
תרומה בסך 180 ₪
מזל טוב
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 300 ₪
לזכות הת׳ ישראל אברהם בן חנה להצלחה רבה בגשמיות וברוחניות
תרומה בסך 1,715 ₪
תרומה בסך 858 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
רפואה שלימה
תרומה בסך 180 ₪
בניין עדי עד!!
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 103 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 86 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
נחת מהילדים והמשפחה
תרומה בסך 1,000 ₪
נחת מהילדים
תרומה בסך 400 ₪
הצלחה בכל
תרומה בסך 180 ₪
שבעזרת ה' נהיה בריאים בגוף ובנפש, וכל עמ"י הרבה שמחה אהבה, שפע ,הצלחה!!! ושהרבע יתגלה כבר עכשיו!!
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
להצלחה בגו"ר לזיווג בקרוב למרים בת אלישבע צירל
תרומה בסך 48 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 40 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
פרנסה וזיווג הגון
תרומה בסך 150 ₪
להצלחת שלמה בן נאוה מתוך רפואת הנפש והגוף
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 34 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
צוות ההדרכה דכפר סיטרין, ברכה והצלחה בכל!
אנונימי
תרומה בסך 30 ₪
לזיווג הגון טליה בת שגית
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לזכות נחמה דינה בת חנה
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לזכות המשפחה
תרומה בסך 200 ₪
מזל טוב לאמיתי החמוד, שתזכה למצוא את זיווגך משמיים במהרה
תרומה בסך 55 ₪
לעילוי נשמת יונה בת שלמה
תרומה בסך 50 ₪
לרפואת עליזה בת אסתר , הרב שלום בן ג׳מילה ואימי היקרה נורית רבקה בת עליזה.
תרומה בסך 400 ₪
להצלחה בכל עבור אבישג בת שולמית רחל, לזיווג הגון במהרה עבור אלרואי מנחם בן שולמית רחל
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 172 ₪
אנונימי
תרומה בסך 120 ₪
להתגלות הרבי מלך המשיח מיד ממ"ש!
אנונימי
תרומה בסך 52 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
בנין עדי עד בשמחה,ברכה ורווח
תרומה בסך 600 ₪
תרומה בסך 180 ₪
מזל טוב בניין עדי עד
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לזכות חנה בת מירל ברכה לקבלת ויזה בקרוב וזיווג הגון בעיתו ובזמנו
תרומה בסך 2,000 ₪
אנונימי
תרומה בסך 1,000 ₪
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
רחל שרה בת רבקה-בריאות הגוף והנפש,נחת י'הודי מהצאצאים,שמחה ומשיח נאו. חי'ה מושקא בת רחל שרה-בריאות הגוף והנפש,זיווג הגון,שמחה ומשיח נאו. דבורה לאה בת רחל שרה-בריאות הגוף והנפש,זיווג הגון,שמחה ומשיח נאו.
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
שיהיה הצדקה להכנסת כלה לרפואת בני אמיתי שלום בן בלוריה אביטל בתוך שאר חולי עמך ישראל
אנונימי
תרומה בסך 18 ₪
אנונימי
תרומה בסך 25 ₪
שיהיה במזל טוב בניין עדי עד על יהודי התורה והמצוה
תרומה בסך 250 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
בריאות ונחת
תרומה בסך 50 ₪
בניין עדי עד בריא ושמח ליוסף בן שרה
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 108 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 646 ₪
לזכות חיה מושקא בת קרן ויוסף יצחק בן שירלי פורטונה להצלחה בפרנסה טובה בקלות וקנית בית ילדים והעיקר להביא את הגאולה
תרומה בסך 360 ₪
לזכות החתן היקר והחסיד שליט"א ואחיו קבוצה ע"ט
תרומה בסך 50 ₪
בניין עדי עד! משיח נאו!
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
רפואה שלמה ומהירה לקלרה בת חנה חומה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לזיווג הגון צבי בן בתיה
תרומה בסך 70 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
להצלחת עם ישראל
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לזכות החתן והכלה וכל עמי
תרומה בסך 343 ₪
יוסף הגבגבר
תרומה בסך 240 ₪
תרומה בסך 800 ₪
תרומה בסך 529 ₪
תרומה בסך 343 ₪
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
אנונימי
תרומה בסך 40 ₪
בריאות ואושר.
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 329 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 200 ₪
לזכות החתן והכלה. שיהיה בניין עדי עד וחיים טובים ומאושרים
אנונימי
תרומה בסך 329 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 200 ₪
לזכות משפחת עיני ולבריאות איתנה למנחם יעקב בן מונירה
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 250 ₪
בשעה טובה ומוצלחת לחתן והכלה היקרים. מזל טוב וחיים טובים וכמובן רפואה שלמה להורים
תרומה בסך 770 ₪
לזכות דוד חי בן אירית להצלחה בכל העניינים
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות החתן משה כהן שיחיה והכלה!
תרומה בסך 180 ₪
לדכות החתן משה והכלה נחמה דינה ולרפואת רבקה בת חנה
תרומה בסך 180 ₪
לזכות החתן והכלה!!
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 329 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
בניין עדי עד ומזל טוב! יחי המלך!
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לזכות הרווקים שיקימו בית בקרוב
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 70 ₪
תרומה בסך 100 ₪
למשפחת נחלה היקרה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 264 ₪
אנונימי
תרומה בסך 650 ₪
לזכות תלמידי קרית גת
תרומה בסך 328 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
שיהיה לכל התורמים בניי חיי ומזוניי וכולי רוויחי
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 148 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
בהצלחה לחנונוס אירועים
תרומה בסך 810 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 327 ₪
תרומה בסך 360 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לזכות ישראל בן חדוה רחל
תרומה בסך 180 ₪
לזכות ולרפואת רות בת עליה
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לזכות בני משפחתו
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לרפואה שלימה והצלחה של יוסף בן חדווה ומיכל חגית בת סימחה סימי ובנימין בן מיכל-חגית
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 480 ₪
לזכות דבורה לאה מרים בת שירלי פורטונה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 825 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 300 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 520 ₪
לגאולת עם ישראל ולשידוכים הגונים לכל בני המשפחה
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לזכות מנחם מנדל בן ברכה והודיה בת שרה וכל יוצאי חלציהם ולזכות ברכה בת גליה ולזיווג הגון ללוי יצחק בן ברכה בקרוב ממש
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 267 ₪
לע"נ שמואל שניאור זלמן בן טובה מרים, ולע"נ חיה מושקא בת הודיה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 30 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לזכות חי' מושקא בת דבורה לאה להצלחה בגו"ר
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 300 ₪
לזכות החתן היקר בנין עדי עד
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזכות אלזער ובר היקר איש החסד שעובד מסביב השעון.
תרומה בסך 180 ₪
לזכות משפחת עידה יבנה להצלחה בשליחות
אנונימי
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
פרנסה וברכות לדוד יוסף יצחק בן דבורה/מנחם מענדל בן סיגלית
תרומה בסך 90 ₪
אנונימי
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 72 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 18 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לע"נ יעקב בן שלום
תרומה בסך 180 ₪
בשורות טובות והצלחות
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לזכות החתן והכלה בנין עדי עד! חיים מאושירים מזל טוב
תרומה בסך 250 ₪
לזרע של קיימא לכל הזקוקים לישועה
תרומה בסך 360 ₪
להצלחה בכל
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לזכות נחמה דינה בת חנה לזיווג נכון בקרוב
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 36 ₪
תרומה בסך 180 ₪
לזכות כל משפחת הבר
אנונימי
תרומה בסך 54 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לזכות אחי היקר שיהיה חתן
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לזכות חברי הכיתה והצלחתם בכל
תרומה בסך 50 ₪
שיזכו להקים בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה!
תרומה בסך 45 ₪
לע"נ לאה בת בן ציון הלוי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 200 ₪
לעילוי נשמת ציונה בת סעדה
תרומה בסך 54 ₪
רפואה שלמה ומידית לאסתר הדסה בת מיטל
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 72 ₪
תרומה בסך 770 ₪
שיהיה הרבה מזל טוב
אנונימי
תרומה בסך 195 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
אנונימי
תרומה בסך 20 ₪
לקרוב הגאולה
תרומה בסך 360 ₪
לזכות משפ' שטיינר, לייכטר,שוחט
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לע"נ לאה בת בן ציון הלוי
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לעילוי נשמת משה בן מנחם מנדל
תרומה בסך 400 ₪
לזכות החתן ולזכות משפחתי להצלחה בכל המצטרך
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
לרפואה שלמה לחיה מושקא בת מרים ולרוחמה בת חוה ולגאולת עם ישראל!
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
לרפואת דבורה שרה בת חנה
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
לזכות החיל יעקב יהודה שיחי' לרגל החלק'ה
אנונימי
תרומה בסך 250 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 40 ₪
לזכות הת מנדי חמו ומשפחתו
תרומה בסך 50 ₪
לזכות המורה חגית המהממת!
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תמיד רק שמחות בלב שמח!
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 50 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
פרי בטן לטליה בת סיגלית
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לענ ישראל ברוך בן מאיר יוסף
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪
We want moshiach now
אנונימי
תרומה בסך 150 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
לזכות המשפחה היקרה
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
אנונימי
תרומה בסך 180 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לזכות החתן והכלה משה אוריאל בן איריס תחי' ונחמה דינה בת שולמית תחי' לבניין עדי עד על יסודי התומ"צ מתוך שמחה, בריאות איתנה, פרנסה בשפע ולרפואה שלימה רבקה בת חנה.
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
מזל טוב
תרומה בסך 50 ₪
ליודי היקר בהצלחה.
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 20 ₪
תרומה בסך 400 ₪
בנין עדי עד
אנונימי
תרומה בסך 458 ₪
לזכות שניאור זלמן בן מרדכי ישעי׳ה
אנונימי
תרומה בסך 100 ₪
לרפואת אידה בת מיליה
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
לזכות אלעזר!
אנונימי
תרומה בסך 360 ₪
תרומה בסך 500 ₪
לזכות עם ישראל
תרומה בסך 100 ₪
אנונימי
תרומה בסך 50 ₪
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 600 ₪
לזכות החתנים הצדיקים
אנונימי
תרומה בסך 120 ₪
תרומה בסך 1,800 ₪
אנונימי
תרומה בסך 500 ₪
להצלחת משה אוריאל
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 300 ₪
תרומה בסך 200 ₪
תרומה בסך 500 ₪
תרומה בסך 1,000 ₪
תרומה בסך 800 ₪
תרומה בסך 100 ₪
לע''נ ר' יואל כהן
תרומה בסך 100 ₪
תרומה בסך 180 ₪

מבין 36 השגרירים שהתגייסו לקמפיין

חגית
3,362 ₪
25 תורמים
אפי גו
1,690 ₪
9 תורמים
אבי ל
668 ₪
6 תורמים
ליאור
430 ₪
2 תורמים
בנימין מ
735 ₪
מתוך 200
3 תורמים
מענדי מל
2,518 ₪
מתוך 1,500
17 תורמים
יואל פ
730 ₪
מתוך 500
4 תורמים
מענדי מח
1,420 ₪
מתוך 1,000
5 תורמים
משה
10,110 ₪
מתוך 8,000
27 תורמים
ישראל מא
3,570 ₪
מתוך 3,000
12 תורמים
ישראל
5,863 ₪
מתוך 5,000
14 תורמים
יודי
3,960 ₪
מתוך 3,500
13 תורמים
אלעזר
2,235 ₪
מתוך 2,000
12 תורמים
יוסי ל
6,659 ₪
מתוך 6,000
17 תורמים
יוסף מ
9,509 ₪
מתוך 9,000
29 תורמים
זלמן
7,101 ₪
מתוך 7,000
35 תורמים
יוסי קר
800 ₪
מתוך 800
1 תורמים
מענדי .מא
500 ₪
מתוך 500
2 תורמים
שולם בער
8,056 ₪
מתוך 9,000
25 תורמים
חיים ש
3,556 ₪
מתוך 4,000
6 תורמים
דניאל .ב
2,995 ₪
מתוך 3,500
25 תורמים
יוסי מו
3,398 ₪
מתוך 4,000
9 תורמים
לוי
1,224 ₪
מתוך 1,500
7 תורמים
אליעזר ז
775 ₪
מתוך 1,000
6 תורמים
רון
1,732 ₪
מתוך 2,500
3 תורמים
שילה
478 ₪
מתוך 700
5 תורמים
שלום . ע
2,682 ₪
מתוך 4,000
9 תורמים
חיים ה
3,920 ₪
מתוך 6,000
10 תורמים
יוסף ע
280 ₪
מתוך 500
3 תורמים
יהודה
1,520 ₪
מתוך 3,000
7 תורמים
ארי
980 ₪
מתוך 2,500
2 תורמים
מענדי ב א
810 ₪
מתוך 2,500
1 תורמים
עקיבא
250 ₪
מתוך 1,000
1 תורמים
קבוצה עט
466 ₪
מתוך 2,000
2 תורמים
מנחם ל
860 ₪
מתוך 4,000
3 תורמים
מענדי .כ
0 ₪
מתוך 1,000
0 תורמים

שתפו את הקמפיין:

על הקמפיין

תרמו עכשיו

180

שותף נחושת

250

שותף כסף

360

שותף זהב

500

שותף יהלום

תרום סכום אחר