האש כילתה הכל

מלבישים את הבחורים

46 תורמים

"ברוך שלא עשני גוי..."

 

במילים אלה בירך החסיד הנודע, ר' שמואל מונקס, על הרעה כעל הטובה.
כשכל ביתו ורכושו עלו בלהבות.

 

ארבעה תמימים מ770 ברכו בבוקר "ברוך שלא עשני גוי..."
כי יש להם אחים, יהודים אנחנו.
חסידים אנחנו - יש להם אותי ואותך.

 

 

ברגעים אלה, תלמידי התמימים זקוקים לעזרתך!

 

ארבעה תמימים, עומדים כעת חסרי אונים,
לנוכח חדרם בפנימיית 749 שנפל קרבן לשרפה.

 

מלבד הבגדים שעל גופם לא נותר להם דבר.
הבגדים, המיטות, חפצי הערך, הכל נלקח בשריפה.

 

היו שותפים במצווה הגדולה ובעין יפה!

 

ניתן להעביר גם דרך אפליקציות
Cash app
Google pay
Paypal
Apple Pay
Zelle
לכתובת מייל mmsmr770@gmail.com

תרומה בסך 185 ₪
For the loss of the four Bochurim
תרומה בסך 123 ₪
אנונימי
תרומה בסך 62 ₪
לזכות רפואה שלמה מידית וניסית: חיים אוריא-ל בן חי'ה ויקטורי'ה, בתוך כל חולי עם ישראל!משיח נאוו!!!
תרומה בסך 62 ₪
אנונימי
תרומה בסך 123 ₪
תרומה בסך 62 ₪
תרומה בסך 62 ₪
אנונימי
תרומה בסך 103 ₪
תרומה בסך 103 ₪
לזכות דובי כהנא והתלמידים השלוחים בני ברק
תרומה בסך 86 ₪
לזכות מענדל סלונים
אנונימי
תרומה בסך 103 ₪
תרומה בסך 62 ₪
תרומה בסך 86 ₪
לזכות חברי החדר .
אנונימי
תרומה בסך 103 ₪
"אחרי שריפה מתעשרים", בהצלחה!
תרומה בסך 172 ₪
לזכות חברי חדר 103 להצלחה בכל
תרומה בסך 172 ₪
לזכות התמ' יוסלה ברון
אנונימי
תרומה בסך 103 ₪
לזכות הת' דובי שי' כהנא
אנונימי
תרומה בסך 123 ₪
תרומה בסך 34 ₪
אנונימי
תרומה בסך 51 ₪
לכבוד מענדי סלונים. שתתעשר!
תרומה בסך 103 ₪
לזכות תלמידי התמימים
תרומה בסך 172 ₪
אנונימי
תרומה בסך 103 ₪
תרומה בסך 69 ₪
לזכות משפחת פישר חדרה
תרומה בסך 62 ₪
לזכות הת' היקר מענדי סלונים והחברים שליט"א. ויה"ר שיקויים בהם מאמר קדו"ע כו'
אנונימי
תרומה בסך 120 ₪
אנונימי
תרומה בסך 62 ₪
אנונימי
תרומה בסך 51 ₪
תרומה בסך 103 ₪
לזכות התמים יצחק דב בן תמר פרומא לברכה והצלחה בכל מעשה ידיו!
אנונימי
תרומה בסך 1,715 ₪
תרומה בסך 343 ₪
לזכות הת' מנחם מענדל סלונים שיחי'
תרומה בסך 343 ₪
לזכות התמימים
אנונימי
תרומה בסך 34 ₪
משיח נאוו
תרומה בסך 123 ₪
תרומה בסך 62 ₪
בית המקדש מהר
תרומה בסך 62 ₪
תרומה בסך 123 ₪
לדובי כהנא היקר
תרומה בסך 137 ₪
לזכות התמים הנכבד והנעלה דובי שיחי' כהנא להצלחה רבה ומופלגה בכל ענייניו בגשמיות וברוחניות
תרומה בסך 34 ₪
תרומה בסך 103 ₪
לזכות תלמידי התמימים בכל מקום שהם!
אנונימי
תרומה בסך 62 ₪
תרומה בסך 62 ₪
תרומה בסך 34 ₪
לזכות הת' מענדל סלונים שיחי'
תרומה בסך 123 ₪
משיח נאו!
אנונימי
תרומה בסך 185 ₪
תרומה בסך 343 ₪

שתפו את הקמפיין:

על הקמפיין

30 $

עוזרים בביגוד חם

50 $

עוזרים בשמיכות

80 $

עוזרים במעילים

120 $

מצרכים בסיסים לחדר

180 $

עוזרים במוצרי חשמל

תרום סכום אחר