56 Donors

A charity campaign by the Hamagbit

כולם מתגייסים למען יתומי ליאת ע"ה
המשפחה - צריכים אתכם עכשיו

לתרומה בביט לחצו 

הילדה הקטנה עמדה על יד הדלת, מאחוריה מסדרון ארוך ומבהיק.
רק צפצופים קטעו את השקט המתמיד,
כבר שנים שהיא חיה עם הידיעה ש'אמא לא מרגישה טוב'.
היא עוד זוכרת במעומעם את התקופה היפה, איך שהוא קורא לזה,
התקופה שאמא היתה שבה כל יום מהעבודה,
עיייפה אבל עם לב רענן וחיוך רחב שמח ומאושר,
מעניקה חיבוק חם ואוהב לכל אחד מהילדים,
מקדישה זמן לכל אחד, לעזור בבית, לתפילות, לשיעורים
ולסייע לכל מי שהיה צריך עזרה או התגייסות ציבורית.

 

אחר כך הגיעו הימים הקשים, אמא נראתה עייפה וחלשה יותר ויותר,
עד שבאחת שעזבה את העבודה לגמרי.
היא החלה לבקר פעמים יותר תכופות אצל רופאים,
לקבל טיפולים קשים וכואבים שמהם היתה שבה באפיסת כוחות.

 

הילדים השתדלו שלא להפריע, ולתת לה את מקסימום המנוחה,
אבל אמא התעקשה, היא התעניינה ולדעת מה קורה אצל כל אחד ואחת.

 

השפחה בחרו שלא לשתף את הציבור בסבלה,
היא סבלה את מחלתה בדומיה בשקט ובגבורה עילאית.

 

עכשיו כבר תקופה ארוכה שאמא לא בבית.
היא גם לא מאושפזת בבית רפואה.
כשאף אחד לא רואה, אז היא מתייפכת ובוכה.
ממש מתחננת לבורא עולם שאמא תחזור אלינו כי מי ידאג לנו כמו אמא?

 

גם המצב הכלכלי בעקבות מחלתה של אמא החל להיות מורגש בבית.
אף אחד לא מדבר על זה, ובטח שלא מתלונן, אבל כבר כמה שנים שאבא לא עובד,
בתקופה האחרונה, שבה עוד יכלה לדבר הביעה כמה פעמים את דאגתה בפני בעלה
וחבריה הקרובים לעול הכלכלי של משפחתה ביום שאחרי...

 

ילדיה החליטו לקיים את צוואתה ולהמשיך להיות בנים ובנות לגאוות המשפחה.

עכשיו החברים הקרובים, התגייסו לעזור למשפחה כדי שיוכלו לעשות זאת מתוך הרחבה בסיסית וללא טרדות ודאגות,
ויזמו ימי התרמה מיוחדים לטובת המשפחה.

 

עכשיו זו הזכות והחובה שלנו לתמוך ביתומי ליאת ע"ה

 

לתרומה בביט

 

לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק פאג"י
סניף 172
חשבון חשבון מס '031513 

לציין עבור קרן "יתומי ליאת ז"ל"

לאחר העברה יש לשלוח לכתובת המייל אסמכתה של העברה ולציין עבור קרן קרן "יתומי ליאת ז"ל"

 

עמותת "המגבית - שותפים לחסד" מסייעת למשפחות לגיוס למקרי חסד ומקרים טראגיים.

מספר עמותה: 580711901

 

מצטרפים לקריאת הרב קרמר ותומכים ביתומים

 

מצטרפים לקריאת הרב אביסרור ותומכים ביתומים 

Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 26 $
Anonymous
Donation Of 630 $
Anonymous
Donation Of 5 $
רפואה שלמה למשפחה
Anonymous
Donation Of 21 $
Anonymous
Donation Of 5 $
Donation Of 21 $
לעילוי נשמת חמי יהודה בן דוד
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 29 $
Donation Of 21 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Moshiach now
Anonymous
Donation Of 37 $
Anonymous
Donation Of 105 $
לזכות ענר חי רפאל בן יפעת
Donation Of 105 $
לזכות חברי קהילת כרמים ראשון לציון
Anonymous
Donation Of 9 $
Donation Of 15 $
Donation Of 21 $
Donation Of 21 $
Anonymous
Donation Of 5 $
Anonymous
Donation Of 21 $
רופא כללי, עכשי לא עבודה
Donation Of 58 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 87 $
לכו בעולם הזה יד ביד עם ה'. ה' אוהב אתכם.
Anonymous
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 5 $
Anonymous
Donation Of 32 $
Anonymous
Donation Of 105 $
Donation Of 5 $
מתנות לאביונים
Anonymous
Donation Of 5 $
Anonymous
Donation Of 21 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 15 $
לזיווג הגון קלרה חיה אסתר בת יהודית
Anonymous
Donation Of 21 $
לזכות היתומים
Anonymous
Donation Of 21 $
Anonymous
Donation Of 29 $
Donation Of 10 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 21 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 5 $
Anonymous
Donation Of 10 $
Anonymous
Donation Of 52 $
לע"נ צבי בן שמואל יהודה
Donation Of 52 $
Donation Of 5 $
לעילוי נשמת סבי יצחק בן רחל ז"ל
Donation Of 157 $
Donation Of 52 $
Donation Of 52 $
לזכות משפ' גול וילדיהם
Donation Of 146 $
Donation Of 198 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 82 $
Anonymous
Donation Of 70 $
להצלחת כל המפחה המיוחדת
Donation Of 292 $
Anonymous
Donation Of 15 $
להצלחת כל המפחה המיוחדת

Of the 14 ambassadors enlisted in the campaign

חנה
0 Donors
אסתי כהן
0 Donors
הודיה
0 Donors
מוריה
0 Donors
עזרה לזולת
1 Donors
שיראל
0 Donors
לנוי כהן
0 Donors
בת אל אדרעי
0 Donors
ינון
0 Donors
רונן בן יאיר
0 Donors
יסכה ואביה
0 Donors
קול
0 Donors

Share this campaign:

About The Campaign

52 $

מחצית השקל ליתומים

72 $

סעודת פורים ליתומים

180 $

הוצאות החגים למען היתומים

360 $

תשלומים שוטפים ליתומים

500 $

החזרי חובות על הטיפולים

Donate another amount