56 Donors

A charity campaign by the Hamagbit

כולם מתגייסים למען יתומי ליאת ע"ה
המשפחה - צריכים אתכם עכשיו

לתרומה בביט לחצו 

הילדה הקטנה עמדה על יד הדלת, מאחוריה מסדרון ארוך ומבהיק.
רק צפצופים קטעו את השקט המתמיד,
כבר שנים שהיא חיה עם הידיעה ש'אמא לא מרגישה טוב'.
היא עוד זוכרת במעומעם את התקופה היפה, איך שהוא קורא לזה,
התקופה שאמא היתה שבה כל יום מהעבודה,
עיייפה אבל עם לב רענן וחיוך רחב שמח ומאושר,
מעניקה חיבוק חם ואוהב לכל אחד מהילדים,
מקדישה זמן לכל אחד, לעזור בבית, לתפילות, לשיעורים
ולסייע לכל מי שהיה צריך עזרה או התגייסות ציבורית.

 

אחר כך הגיעו הימים הקשים, אמא נראתה עייפה וחלשה יותר ויותר,
עד שבאחת שעזבה את העבודה לגמרי.
היא החלה לבקר פעמים יותר תכופות אצל רופאים,
לקבל טיפולים קשים וכואבים שמהם היתה שבה באפיסת כוחות.

 

הילדים השתדלו שלא להפריע, ולתת לה את מקסימום המנוחה,
אבל אמא התעקשה, היא התעניינה ולדעת מה קורה אצל כל אחד ואחת.

 

השפחה בחרו שלא לשתף את הציבור בסבלה,
היא סבלה את מחלתה בדומיה בשקט ובגבורה עילאית.

 

עכשיו כבר תקופה ארוכה שאמא לא בבית.
היא גם לא מאושפזת בבית רפואה.
כשאף אחד לא רואה, אז היא מתייפכת ובוכה.
ממש מתחננת לבורא עולם שאמא תחזור אלינו כי מי ידאג לנו כמו אמא?

 

גם המצב הכלכלי בעקבות מחלתה של אמא החל להיות מורגש בבית.
אף אחד לא מדבר על זה, ובטח שלא מתלונן, אבל כבר כמה שנים שאבא לא עובד,
בתקופה האחרונה, שבה עוד יכלה לדבר הביעה כמה פעמים את דאגתה בפני בעלה
וחבריה הקרובים לעול הכלכלי של משפחתה ביום שאחרי...

 

ילדיה החליטו לקיים את צוואתה ולהמשיך להיות בנים ובנות לגאוות המשפחה.

עכשיו החברים הקרובים, התגייסו לעזור למשפחה כדי שיוכלו לעשות זאת מתוך הרחבה בסיסית וללא טרדות ודאגות,
ויזמו ימי התרמה מיוחדים לטובת המשפחה.

 

עכשיו זו הזכות והחובה שלנו לתמוך ביתומי ליאת ע"ה

 

לתרומה בביט

 

לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק פאג"י
סניף 172
חשבון חשבון מס '031513 

לציין עבור קרן "יתומי ליאת ז"ל"

לאחר העברה יש לשלוח לכתובת המייל אסמכתה של העברה ולציין עבור קרן קרן "יתומי ליאת ז"ל"

 

עמותת "המגבית - שותפים לחסד" מסייעת למשפחות לגיוס למקרי חסד ומקרים טראגיים.

מספר עמותה: 580711901

 

מצטרפים לקריאת הרב קרמר ותומכים ביתומים

 

מצטרפים לקריאת הרב אביסרור ותומכים ביתומים 

Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 28 $
Anonymous
Donation Of 664 $
Anonymous
Donation Of 6 $
רפואה שלמה למשפחה
Anonymous
Donation Of 22 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Donation Of 22 $
לעילוי נשמת חמי יהודה בן דוד
Donation Of 16 $
Anonymous
Donation Of 31 $
Donation Of 22 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Moshiach now
Anonymous
Donation Of 39 $
Anonymous
Donation Of 111 $
לזכות ענר חי רפאל בן יפעת
Donation Of 111 $
לזכות חברי קהילת כרמים ראשון לציון
Anonymous
Donation Of 9 $
Donation Of 16 $
Donation Of 22 $
Donation Of 22 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Anonymous
Donation Of 22 $
רופא כללי, עכשי לא עבודה
Donation Of 61 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 92 $
לכו בעולם הזה יד ביד עם ה'. ה' אוהב אתכם.
Anonymous
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 6 $
Anonymous
Donation Of 34 $
Anonymous
Donation Of 111 $
Donation Of 6 $
מתנות לאביונים
Anonymous
Donation Of 6 $
Anonymous
Donation Of 22 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 16 $
לזיווג הגון קלרה חיה אסתר בת יהודית
Anonymous
Donation Of 22 $
לזכות היתומים
Anonymous
Donation Of 22 $
Anonymous
Donation Of 31 $
Donation Of 11 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Donation Of 22 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Anonymous
Donation Of 16 $
Donation Of 6 $
Anonymous
Donation Of 11 $
Anonymous
Donation Of 55 $
לע"נ צבי בן שמואל יהודה
Donation Of 55 $
Donation Of 6 $
לעילוי נשמת סבי יצחק בן רחל ז"ל
Donation Of 166 $
Donation Of 55 $
Donation Of 55 $
לזכות משפ' גול וילדיהם
Donation Of 154 $
Donation Of 209 $
Anonymous
Donation Of 55 $
Donation Of 86 $
Anonymous
Donation Of 74 $
להצלחת כל המפחה המיוחדת
Donation Of 307 $
Anonymous
Donation Of 16 $
להצלחת כל המפחה המיוחדת

Of the 14 ambassadors enlisted in the campaign

חנה
0 Donors
אסתי כהן
0 Donors
הודיה
0 Donors
מוריה
0 Donors
עזרה לזולת
1 Donors
שיראל
0 Donors
לנוי כהן
0 Donors
בת אל אדרעי
0 Donors
ינון
0 Donors
רונן בן יאיר
0 Donors
יסכה ואביה
0 Donors
קול
0 Donors

Share this campaign:

About The Campaign

52 $

מחצית השקל ליתומים

72 $

סעודת פורים ליתומים

180 $

הוצאות החגים למען היתומים

360 $

תשלומים שוטפים ליתומים

500 $

החזרי חובות על הטיפולים

Donate another amount