87 Donors

A charity campaign by the Hamagbit
בימים האחרונים אנו עדים לשורה של אירועי טרור לאומני ע"י צעירים פורעים ערבים ששרפו בתי כנסיות.
 התושבים בערים המעורבות מצאו את עצמם נצורים.
התושבים הצילו את ספרי התורה אך המוסדות הדתיים חוללו.

 אין ספק שנחצה קו אדום - אין מעשה שמצדיק מעשי שנאה כה חמורים אלה.

ביחד נעביר מסר ברור לפורעים הקיצוניים:  לא נאפשר להם לשבש את חיינו! נמשיך בעשייה בנחישות, לא נוותר ולא נתייאש!

הדרך שלנו במלחמה הזאת בפשיעה ובאלימות, היא בהמשך הבנייה והפיתוח באותם ערים, בהמשך דבקות בעקרונות וערכים, בהמשך בניית קהילה משגשגת.

אנחנו חזקים וביחד נשפץ את בתי הכנסיות שנשרפו.

עכשיו זה הזמן שלנו להתאחד ולשקם ביחד את בתי הכנסת שנשרפו בימים האחרונים בערים המעורבות.

עזרו לנו לשקם ולמגן את בתי הכנסת ולמנוע את הפרעות הבאים.

 

 

 

הקמפיין כולו חסד לבתי-הכנסת הנשרפים, כל הגורמים הקשורים לקמפיין והלוקחים חלק, עושים ומסייעים בהתנדבות מלאה כך שכל הכספים שבעז"ה ייאספו, יועברו במלואם לבתי הכנסת שנשרפו.
קמפיין ההתרמה על כל שלביו, מפוקח ע"י רו"ח יעקב קטן. 

 

Anonymous
Donation Of 52 $
לזיווג הגון חננאל מאור בן רבקה
Anonymous
Donation Of 29 $
רפואה לכל חולי עמו ישראל
Anonymous
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 15 $
עם ישראל חי וקיים
Anonymous
Donation Of 29 $
בהצלחה
Donation Of 29 $
בעבור גאולת כל עם בני ישראל במהרה בחיינו אכי"ר
Anonymous
Donation Of 5 $
Donation Of 58 $
Anonymous
Donation Of 52 $
לעילוי נשמת אלהינו בן רחל ז״ל
Donation Of 15 $
לרפואת שמעון בן רחל
Anonymous
Donation Of 44 $
Donation Of 58 $
Donation Of 15 $
Donation Of 44 $
Donation Of 15 $
Donation Of 52 $
Donation Of 52 $
Donation Of 15 $
Donation Of 29 $
Donation Of 44 $
Donation Of 29 $
Donation Of 15 $
Donation Of 350 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 29 $
לזכות הגאולה השלימה שתבוא היום בחסד וברחמים גדולים אמןןןן
Donation Of 15 $
לעילוי נשמת הוריי היקרים עמוס בן מרים , ויפה בת חנה מגידיש
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 44 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 15 $
אנונימי
Anonymous
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 44 $
Anonymous
Donation Of 5 $
Donation Of 5 $
Donation Of 52 $
באהבה גדולה לשיקום בתי הכנסת
Donation Of 52 $
באהבה גדולה לשיקום בתי הכנסת
Anonymous
Donation Of 52 $
משיח בן דוד במהרה וביטול גזרות מעם ישראל
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 29 $
למען מניין בית המיקדש ואיחוד הלבבות בעם ישראל הקדוש
Donation Of 29 $
שלום בעם.ושלום העם.
Donation Of 15 $
לעילוי נשמת טובה ונפתלי הרי גליקסמן
Anonymous
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 29 $
להצלחת המשפחה וכל עם ישראל
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 29 $
Anonymous
Donation Of 5 $
Anonymous
Donation Of 5 $
Donation Of 15 $
לגאולה ללא יסורים
Donation Of 146 $
Donation Of 29 $
Donation Of 15 $
Donation Of 29 $
לזכות חיילינו הגיבורים ולזכות מגיני ארצנו בני החייל הנחלצים לעזרת אחיהם מידי פראי האדם אשר סביבותיהם.
Anonymous
Donation Of 52 $
עשו בכסף כרצונכם לשיפוץ / הגנת בית הכנסת
Anonymous
Donation Of 9 $
..
Donation Of 29 $
עם ישראל חי!
Anonymous
Donation Of 44 $
Anonymous
Donation Of 52 $
Donation Of 52 $
Anonymous
Donation Of 87 $
Anonymous
Donation Of 15 $
ביחד ננצח את ליל הבדולח המוסלמי
Anonymous
Donation Of 5 $
Anonymous
Donation Of 87 $
Donation Of 15 $
Anonymous
Donation Of 15 $
לזכות יהודי לוד
Anonymous
Donation Of 44 $
Donation Of 52 $
עם ישראל חיי!
Anonymous
Donation Of 6 $
נחת רוח לבורא וזיכוי הרבים
Donation Of 16 $
כי שם נקרא אליך ויראו ממך
Anonymous
Donation Of 10 $
Anonymous
Donation Of 15 $
Donation Of 58 $
מחזקים את תושבי לוי
Anonymous
Donation Of 35 $
Donation Of 146 $
Donation Of 44 $
Donation Of 52 $
Donation Of 35 $
Donation Of 216 $
Anonymous
Donation Of 350 $
Donation Of 64 $
Donation Of 35 $
Donation Of 44 $

Of the 1 ambassadors enlisted in the campaign

YOSEEF
0 Donors

Share this campaign: